Dzien otwarty online
31 January

Dzień otwarty online - STUDIA PODYPLOMOWE Z OBSZARU HR

ZAPRASZAMY NA SPOTKANIE ONLINE DLA KANDYDATÓW NA STUDIA PODYPLOMOWE Z OBSZARU ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI (HR) POŁĄCZONE Z PREZENTACJĄ MERYTORYCZNĄ NA TEMAT OBECNYCH TRENDÓW W HR.

31 stycznia 2023, godz. 18.00 Zapisz się aby otrzymać link do wydarzenia. Tym razem tematem przewodnim naszego wydarzenia jest ocena obecnej sytuacji ekonomiczno-gospodarczej z perspektywy wyzwań dla pracodawców i zespołów personalnych oraz krótka prezentacja merytoryczna dotycząca ważnej zmiany, jaka będzie stała przed polskimi pracodawcami w zakresie odtajnienia stawek wynagrodzeń pracowników wraz z oceną jak zmieni to system rozwiązań personalnych w organizacjach. Poruszone tematy wskażą jakie priorytetowe kierunki rozwiązań mogą przyjąć zespoły personalne, aby odpowiedzieć na warunki przychodzące z otoczenia organizacji w których pracują, jakie nowe projekty i inicjatywy hr warto podjąć w perspektywie dnia dzisiejszego oraz kolejnych 2-3 lat.

Nasze „HR-owe popołudnie” to miejsce dla tych z Państwa, którzy stoją przed nowymi wyzwaniami, chcą rozwijać się w obszarze zarządzania ludźmi, są ciekawi nowej wiedzy lub marzą o nowej ścieżce kariery.

Dzięki prezentacjom można też sprawdzić jak prowadzone są zajęcia, aby ocenić, czy warto zostać uczestnikiem cenionych przez pracodawców kierunków studiów podyplomowych z obszaru personalnego w naszej Akademii.

Prelegenci (a także inni wykładowcy studiów podyplomowych HR) są aktywnymi ekspertami, menedżerami, trenerami,  konsultantami biznesowymi, stąd podczas prelekcji, ale też studiów wybieramy aspekty adekwatne do dzisiejszych realiów.

Zapraszamy w szczególności tych, którzy są otwarci na nowości, liczą na wymianę doświadczeń, dawkę inspiracji oraz dyskusję. Będzie można również porozmawiać w bezpiecznej, wirtualnej przestrzeni z kierownikami studiów. Będą z nami:

•    dr Irmina Gocan [MBA], kierownik studiów podyplomowych ,,Controling personalny”, współkierownik studiów podyplomowych ,, Menedżer ds. Szkoleń i Rozwoju” oraz ,, Zwinne Przywództwo”, •    dr Piotr Pilch, kierownik studiów podyplomowych ,, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi dla Menedżerów Personalnych”, współkierownik studiów podyplomowych ,, Menedżer ds. Szkoleń i Rozwoju”, •    dr Renata Trochimiuk - kierownik studiów podyplomowych ,, Zarządzanie Ludźmi w Firmie”.

Spotkanie poprowadzą

dr Irmina Gocan

Posiada 25-letnie doświadczenie w obszarze zarządzania i personalnym.

Od 2012 roku pracuje jako Prezes i konsultant wiodący spółki doradztwa personalnego, gdzie prowadzi doradztwo biznesowe w sferze zarządzania oraz w obszarze HR, jak też szkolenia z zakresu przywództwa, zarządzania i HR dla firm komercyjnych, spółek skarbu państwa i urzędów. 

Ma doświadczenie w prowadzeniu doradztwa dla firm pracujących w oparciu o tradycyjne struktury organizacyjne, pracę zdalną i nowe technologie, jak też w strukturach macierzowych – od dużych podmiotów do takich, które są na etapie start-up. Jest aktywnym trenerem - uczy dobrych praktyk zarządzania i HR. 
Wcześniej pracowała jako specjalista, ekspert, menedżer personalny, zastępca dyrektora HR, HR Business Partner u wiodących polskich spółkach, gdzie jej głównym zadaniem było wdrażanie nowoczesnych rozwiązań zarządczych i personalnych.  W swojej karierze zawsze była odpowiedzialna za obszar szkoleń i rozwoju oraz wdrażanie w nim efektywnych metod i narzędzi doskonalenia kompetencji pracowników i menedżerów, wdrażanie i koordynację złożonych projektów inwestowania w kapitał ludzki m.in. programów kierowanych do kadry menedżerskiej, sukcesorów, ekspertów i talentów, a także rozwiązania integrujące modele kwalifikacji i kompetencji, planowania i oceny wyników (celów, zadań, KPI), programy rozwojowe i naprawcze,  angażowania i motywowania pracowników. Specjalizuje się w projektach łączących wypracowanie rozwiązań merytorycznie i w warstwie IT.  
Zarządzała licznymi projektami, w newralgicznym okresie w jednym czasie zarządzała portfelem 80 projektów kierowanych do kilkudziesięciu tysięcy użytkowników na kwotę ponad 20 mld PLN, część z tych projektów prowadzonych było zdalnie. Obecnie jest wiodącym konsultantem, gdzie osobiście lub przez konsultantów prowadzi projekty na rzecz różnych pracodawców, w oparciu o różne metodyki projektowe. 

Jest autorem wielu publikacji HR dla Polskich Wydawnictw Profesjonalnych i Wydawnictwa Wolters Kluwer Polska, gdzie publikuje artykuły o trendach rynkowych, ciekawych case studies oraz gotowe rozwiązania (procedury, wzory dokumentów). Jest też współautorem wydanej niedawno książki HR Business Partner (PWN. 
Jest też Partnerem merytorycznym i wykładowcą w Akademii Leona Koźmińskiego. 

Wcześniej Kierownik Studiów Podyplomowych ,,Zarządzania Kompetencjami Pracowników" i Koordynator Programu MBA-HR na ALK, obecnie Kierownik Studiów Podyplomowych ,,Controlling Personalny” oraz Współkierownik Studiów Podyplomowych,,Menedżer Szkoleń i Rozwoju”, ,,Zwinne Zarządzanie”. Wykłada głównie na ALK, ale również od kilku lat prowadzi zajęcia na Uniwersytecie SWPS, w Uczelni Techniczno-Handlowej oraz na Akademii HR Business Partnera i Akademii Wynagrodzeń sygnowanych przez firmę doradztwa biznesowego Bigram. Prowadzi też szkolenia i warsztaty profesjonalne we współpracy z firmą Kompetea oraz Trio. Łącznie przeprowadziła około 30.000 godzin szkoleniowych, ponad 2 razy więcej warsztatowych w ramach projektów. 

W grupach oraz indywidualnie, w ramach szkoleń otwartych, inspirowała menedżerów i pracowników małych i średnich spółek, jak i tych największych oraz reprezentantów administracji publicznej m.in. AXA, ASTOR, BUDIMEX, SAMSUNG, PROVIDENT, BOSCH, ORLEN, KGHM, ENERGA, ENEA, PRAMERICA, QUINTILES, EURONET, LEROY MERLIN, FERROXCUBE, JANSSEN CILAG, GEDEON RICHTER, RUUKKI, IT CONNECT, VOLVO POLSKA, INFOR, SANTANDER CONSUMER BANK, PGD MANAGEMENT, KRAFT FOODS POLSKA, QUALIA DEVELOPMENT, HAMILTON SUNDSTRAND, PKC GROUP POLAND, PHILIPS POLSKA, CORONA CANDLES, GK KĘTY, K-KONSULT, KB FOLIE, IKANO, MAHLE, Narodowego Banku Polskiego, Spółek Kolejowych, PGL Lasów Państwowych, Poczty Polskiej, NIK, NFGWiOŚ, AQUANET, GDDKiA, GITD, Starostw i Urzędów Gmin, Urzędów Pracy. 

Dr Human Resources Management, tytuł doktora uzyskała na Uniwersytecie Stanowym w Yorku, USA. Wcześniej absolwentka m.in. studiów MBA dla kadry zarządzającej HR na Akademii Leona Koźmińskiego. Tytuły licencjata i magistra uzyskała w obszarze zarządzania i ekonomii.

dr Piotr Pilch

Doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu, magister psychologii organizacji i pracy, starszy wykładowca w Katedrze Nauk Społecznych ALK, ekspert w zakresie konstruowania i realizacji programów dydaktycznych. Trener w obszarach budowania zespołów i zarządzania nimi oraz doskonalenia kompetencji kierowniczych. Liczne wystąpienia na konferencjach poświęconych problematyce zarządzania zasobami ludzkimi i zachowań w organizacji oraz publikacja artykułów z tych dziedzin w czasopismach specjalistycznych, naukowych oraz serwisach profesjonalnych. Naukowo zajmuje się problemami zachowań politycznych w organizacji. 

dr Renata Trochimiuk

Wieloletni wykładowca Akademii Leona Koźmińskiego, adiunkt w Katedrze Zarządzania Zasobami Ludzkimi. Doktor nauk ekonomicznych, absolwentka polonistyki oraz studiów podyplomowych Zarządzanie Ludźmi w Firmie. Prowadzi zajęcia na studiach podyplomowych, magisterskich i licencjackich oraz badania naukowe w obszarze zarządzania rozwojem kapitału ludzkiego oraz zarządzania różnorodnością, głównie w małych i średnich przedsiębiorstwach. W ALK odpowiadała za koordynację projektu „Inwestycja w kadry I”, brała udział w przygotowaniu i realizacji studiów podyplomowych w ramach projektów: „Akademia Zarządzania”, „Profesjonalny Menedżer Przedsiębiorstwa Europejskiego”, „Inwestycja w kadry II”. Od 2000 r. współpracuje z IPiSS jako audytor w konkursie „Lider Zarządzania Zasobami Ludzkimi”. Autorka kilkudziesięciu publikacji z obszaru HR. Wśród ostatnich publikacji znajdują się: rozdział „Mobbing w organizacjach o różnej wielkości” w monografii „Wieloaspektowość mobbingu w stosunkach pracy”, red. T. Wyka, C. Szmidt, Warszawa: Poltext 2012 oraz rozdział „HRM in Poland: integrate to develop people, w monografii „Human Resource Management in Europe. Comparative analysis and contextual understanding”, red. Ch. Scholz, H. Bőhm, Routledge, Taylor&Francis Group, London and New York 2008

Glapa Magdalena KEBS
Koordynator spotkania
Magdalena Glapa