kozminski w chmurze

Wirtualne serwery i Koźmiński w chmurze

Akademia Leona Koźmińskiego kontynuuje cyfryzację procesów edukacyjnych oraz administracyjnych wykorzystując do tego najnowsze rozwiązania chmurowe. Uczelnia zrezygnowała z fizycznych serwerowni na rzecz wirtualnych maszyn Azure, które znakomicie obsługują laboratoria komputerowe, wirtualne sale zajęć, dziekanaty oraz zasoby naukowe i dydaktyczne.

Zmianom przyświeca bezkompromisowa troska o bezpieczny dostęp studentów, kadry dydaktycznej i administracyjnej oraz pracowników naukowych do uczelnianych zasobów z każdego miejsca i urządzenia. To jedno z największych wdrożeń infrastruktury chmurowej Microsoft Azure w segmencie edukacyjnym w Europie. To także ważny element kompleksowego planu transformacji cyfrowej uczelni.

Na przestrzeni ostatnich lat świat zmienił się szybciej niż kiedykolwiek wcześniej i transformacja cyfrowa stała się kluczowym elementem naszej strategii rozwoju – mówi prof. dr hab. Grzegorz Mazurek, rektor Akademii Leona Koźmińskiego. - Konsekwentnie, od wielu już lat wdrażamy nowoczesne rozwiązania informatyczne, które sprawdzają się na świecie. Edukacja wyższa ma dziś charakter sieciowy i w dużej mierze globalny. Rozwiązania chmurowe w zarządzaniu zasobami informacyjnymi zapewniają studentom i wykładowcom odbywającym staże i część nauki za granicą, wartościowy i bezpieczny dostęp do zasobów wiedzy swojej uczelni. Chciałbym podkreślić, że nie chodzi tylko o zasoby czysto administracyjne czy naukowe, ale o poczucie tożsamości, związku ze swoją Alma Mater z każdego punktu na świecie, o każdej porze. Jako uczelnia kładąca nacisk na etykę i społeczną odpowiedzialność sprawdzamy przydatność nowych rozwiązań także pod tym kątem. Azure spełnia te kryteria. – dodaje profesor Mazurek.

Chmura Microsoft Azure umożliwiła powstanie m.in. nowoczesnych sal do nauki hybrydowej, co daje wygodne uczestnictwo w zajęciach studentom uczącym się zarówno stacjonarnie jak i zdalnie. Sala wyposażona jest w trzy kamery, które pokazują obraz pomieszczenia, wykładowcę i tablicę.

Założenie jest takie, że zastosowane rozwiązania nie zmieniają trybu wykładowego, wykładowca stoi przy tablicy a zintegrowany sprzęt telekonferencyjny pozwala na prowadzenie zajęć bez dodatkowych słuchawek czy mikrofonu. Studenci obu trybów widzą, co jest prezentowane i słyszą nauczyciela. Wykładowca nie zasłania tablicy, obraz wychodzi niejako przed niego, eksponując studentom zdalnym pełen zapis - tłumaczy Tomasz Stojek z firmy Senetic, odpowiedzialnej za wdrożenie systemu w ALK.

Cyfryzacja procesów usprawnia działanie uczelni i zapewnia ciągłość procesów, nawet w sytuacjach kryzysowych. Umożliwia załatwienia wszystkich spraw administracyjnych przez Internet i daje studentom i pracownikom darmowy dostęp do technologii, przez co uczelnia jest atrakcyjnym wyborem dla młodych ludzi – podkreśla Dariusz Wronikowski, dyrektor IT w Akademii Leona Koźmińskiego. – W najbliższym czasie nasz student w ogóle nie będzie musiał przychodzić do dziekanatu, a wszystkie sprawy administracyjne będzie mógł załatwić przez Internet, za pomocą przygotowanych przez nas rozwiązań elektronicznych, takich jak e-wniosek czy e-zaświadczenie. W tym roku wdrożyliśmy również elektroniczną teczkę studenta, dzięki czemu udało nam się wyeliminować szafy pełne dokumentów papierowych. W branży edukacyjnej wszelkie dokumenty muszą być przechowywane przez 50 lat, dlatego nasza infrastruktura informatyczna musi się cały czas zwiększać – dodaje Wronikowski.

Rezygnacja z fizycznej infrastruktury na rzecz modelu usługowego daje uczelni możliwość nieograniczonego rozbudowywania zasobów w związku z rosnącymi potrzebami. Rozwiązania chmurowe można dopasować do potrzeb i rozwijać w trakcie użytkowania.

Akademia Leona Koźmińskiego jest jedną z pierwszych chmurowych uczelni w Polsce. Swoją podróż po wirtualnych przestworzach rozpoczęła już w 2012 roku, gdy jako pierwsza szkoła wyższa w naszym kraju całościowo wdrożyła Microsoft Office 365 Education dla wszystkich studentów, słuchaczy studiów podyplomowych i MBA, a także pracowników naukowych i administracyjnych. W sumie, z narzędzi Microsoft w ALK korzysta ponad 10 000 osób, a każda z nich może pobrać oprogramowanie na wiele urządzeń, także te prywatne. Dzięki temu, społeczność uczelni może korzystać ze środowiska Microsoft poza murami szkoły, a także we własnym zakresie uczyć się narzędzi, których umiejętność wykorzystania będzie niezbędna w przyszłej pracy zawodowej.

Transformacja cyfrowa Akademii Leona Koźmińskiego to przykład modelowego myślenia o przyszłości i podejmowania odważnych decyzji, których korzyści widoczne będą przez wiele lat. Jako uczelnia kształcąca pokolenia, które decydować będą o naszej rzeczywistości, bierze na siebie ogromną odpowiedzialność przygotowania młodych ludzi do sprawnego funkcjonowania w coraz bardziej cyfrowym świecie. Oferując swoim studentom w pełni wirtualne środowisko wraz z szeregiem różnorodnych narzędzi, daje im najlepsze podstawy do startu na wymagającym rynku pracy. To wszystko nie odbyłoby się bez postawienia solidnych fundamentów, które służyć będą przez wiele lat. Jestem przekonana, że chmurowa podróż Akademii jest godna naśladowania nie tylko przez inne uczelnie czy szkoły, ale i przez biznes – mówi Barbara Michalska, dyrektor rynku edukacyjnego w polskim oddziale Microsoft.