Akademia medycyny estetycznej i biznesu

Level
Studia podyplomowe
Duration
1 rok
Language
PL
Obtained title
Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych
Mode
W weekend

O kierunku

Cel studiów

Celem studiów jest uzyskanie specjalistycznej wiedzy z zakresu medycyny estetycznej i funkcjonalnej oraz nabycie praktycznych umiejętności prowadzenia działalności oferującej usługi medycyny estetycznej.

Program obejmuje kompleksową wiedzę w obszarze medycyny estetycznej oraz z dziedziny zarządzania, prawa, marketingu i psychologii. Warsztatowy charakter większości przedmiotów gwarantuje aktywne uczestnictwo w zajęciach oraz sprzyja efektywnemu podnoszeniu kompetencji zawodowych słuchaczy i słuchaczek.

Atuty kierunku

Kompleksowy program

 • Program studiów został opracowany tak, aby dostarczyć uczestnikom wiedzy z zakresu medycyny estetycznej i funkcjonalnej oraz z zakresu zarządzania placówką medycyny estetycznej.
 • Autorami programu są eksperci Off Label – doświadczeni lekarze i uznani specjaliści w kraju i na świecie.
 • Treści przekazywane w ramach poszczególnych zajęć opierają się na najnowszych osiągnięciach medycyny estetycznej i funkcjonalnej.

Interdyscyplinarne podejście i zajęcia praktyczne

 • Program zawiera pięć dni zajęć praktycznych z zagadnień: intradermoterapia i techniki łączone, toksyna botulinowa, kwas hialuronowy, usta, biostymulatory.
 • W ramach zajęć wykorzystywane są różnorodne narzędzia i metody dydaktyczne, w tym analiza studiów przypadków, filmy instruktażowe, dyskusje grupowe z rolami i inne.
 • Zajęcia prowadzone są w małych grupach, co sprzyja efektywniejszej nauce i nabywaniu umiejętności. 

Eksperci dla praktyków

 • Wszyscy wykładowcy to wybitni eksperci z zakresu medycyny estetycznej, zarządzania, marketingu, prawa. Są to osoby posiadające szeroką i aktualną wiedzę z obszaru realizowanych zajęć oraz wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń.
 • Wykładowcy współdziałają z grupą, budują pozytywny klimat i inicjują wymianę myśli oraz doświadczeń z uczestnikami. 

Wysoka jakość zajęć

 • Zajęcia prowadzone są w komfortowych warunkach, w świetnie wyposażonych salach, pozwalających (w razie konieczności) na prowadzenie zajęć w systemie hybrydowym.

Pomocne materiały

 • Dostęp do zbiorów biblioteki ALK, w której znajduje się szereg baz danych zawierających specjalistyczne opracowania oraz artykuły naukowe z zakresu medycyny estetycznej oraz zarządzania.
 • Każdy z wykładowców przygotowuje materiały szkoleniowe, które udostępniane są studentom w wersji elektronicznej na specjalnej platformie.
 • Każdy z wykładowców przedstawia listę rekomendowanych lektur, artykułów i publikacji, pozwalających na dalsze samokształcenie.

Partner programu – Off Label

Eksperci Off Label to wybrane grono doświadczonych lekarzy, cieszących się autorytetem w kraju i za granicą, którzy nie tylko śledzą najnowsze osiągnięcia medycyny, lecz także czuwają nad ich weryfikacją i wdrożeniem w praktyce.

Off Label Experts to grupa pasjonatów, chcących dzielić się swoimi doświadczeniami, wiedzą i umiejętnościami. Aktywnie angażują się w upowszechnianie wiedzy z zakresu najnowszych trendów stosowanych w medycynie funkcjonalnej i estetycznej, organizując kongresy, warsztaty i szkolenia.

Adresaci studiów

Adresatami i adresatkami studiów są lekarze i lekarze stomatolodzy po ukończonych studiach medycznych, przygotowujący się lub wykonujący zabiegi z zakresu medycyny estetycznej, prowadzący lub planujący rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Studia adresowane są w szczególności do osób chcących:

 • pozyskać lub doskonalić wiedzę i kompetencje w obszarze medycyny estetycznej i funkcjonalnej, w tym wiedzę i umiejętności związane z nowoczesnymi technikami stosowanymi w medycynie estetycznej
 • pozyskać lub poszerzyć wiedzę oraz umiejętności niezbędne w pracy z pacjentami
 • pozyskać lub poszerzyć wiedzę na tematy związane z zarządzaniem placówką oferującą usługi medycyny estetycznej
 • pozyskać lub poszerzyć wiedzę dotyczącą prawnych aspektów prowadzenia działalności w branży medycyny estetycznej
 • pozyskać lub udoskonalić umiejętności korzystania z różnego rodzaju technik marketingowych (w tym social media) w pozyskiwaniu klientów i w kontaktach z otoczeniem
info

Kierownik studiów

dr Barbara Walkiewicz-Cyrańska

Jedna z najbardziej znanych i cenionych lekarzy dermatologów estetycznych i medycyny anti-aging w Polsce. Inicjatorka rozwoju dermatologii estetycznej w naszym kraju i w Europie.

W 1991 roku założyła klinikę VIVA-DERM, której jest właścicielką. Dzięki ogromnemu doświadczeniu i profesjonalizmowi kreuje i wprowadza na polski rynek zabiegi, metody oraz techniki gwarantujące bezpieczeństwo, efekt i zadowolenie pacjentów.

Jest absolwentką Akademii Medycznej we Wrocławiu oraz podyplomowych studiów z zakresu kosmetologii. Jest członkiem Amerykańskiego Stowarzyszenia Dermatologii Estetycznej, Europejskiej Akademii Dermatologii i Wenerologii. Była współzałożycielką Fundacji Medycy Anti-Aging, która stworzyła Międzynarodowe Centrum Kształcenia Anti-Aging. Współopracowała 2-letni program kształcenia z zakresu estetyki lekarskiej oraz medycyny anti-aging skierowany do lekarzy. 

Jest autorką licznych artykułów z zakresu estetyki lekarskiej. Wykłada na krajowych i międzynarodowych kongresach. Jest animatorką największych wydarzeń estetyki lekarskiej w Polsce. Swoje umiejętności doskonaliła na świecie m.in. w Los Angeles, Paryżu, Barcelonie, Frankfurcie i Stambule.

W medycynie estetycznej specjalizuje się w zabiegach: technikach naprawczych skóry i przeciwdziałających starzeniu, które z pasją opracowuje. Specjalizuje się także w indywidualnych programach terapeutycznych.

Program

MODUŁ 1: INTEGRACJA I ANALIZA POTENCJAŁU BIZNESOWEGO – 8 godz.

MODUŁ 2: PODSTAWY ZARZĄDZANIA I MARKETINGU W MEDYCYNIE ESTETYCZNEJ – 34 godz.

W tym m.in.: tworzenie i wdrażanie standardów obsługi pacjenta, marketing w biznesie medycznym, nowoczesne techniki pozyskiwania pacjentów, rozwiązywanie konfliktów, negocjacje.

MODUŁ 3: PRAWNE ASPEKTY PROWADZENIA BIZNESU MEDYCZNEGO – 12 godz.

W tym m.in.: regulacje prawne w obszarze medycyny estetycznej, pacjent roszczeniowy w świetle przepisów prawnych.

MODUŁ 4: MEDYCYNA ESTETYCZNA Z ELEMENTAMI MEDYCYNY FUNKCJONALNEJ – 96 godz.

W tym m.in.: anatomia twarzy pod kątem toksyny botulinowej, toksyna botulinowa, reologia kwasu hialuronowego, anatomia twarzy pod kątem kwasu hialuronowego, implantacja kwasu hialuronowego w górnej części twarzy, w środkowej i dolnej, usta, intradermoterapia, urządzenia wysokoenergetyczne, lasery, USG skóry, powikłania.

Teorie starzenia się, epigenetyka, suplementacja zwiększająca efektywność zabiegów estetycznych.

MODUŁ 5: ZAJĘCIA PRAKTYCZNE Z MEDYCYNY ESTETYCZNEJ – 40 godz. (5 dni zajęć praktycznych)

EGZAMIN KOŃCOWY

Prezentacja rozwiązań dla studiów przypadków – projekt grupowy:  8 godz.

Całkowita liczba godzin dydaktycznych: 198 godzin* (razem z zaliczeniami) * jedna godzina dydaktyczna = 45 minut

SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAJĘĆ W RAMACH MODUŁU 4 (MEDYCYNA ESTETYCZNA Z ELEMENTAMI MEDYCYNY FUNKCJONALNEJ) ORAZ MODUŁU 5 (ZAJĘCIA PRAKTYCZNE Z MEDYCYNY ESTETYCZNEJ)

 • Część teoretyczna prowadzona jest w formie wykładów w Akademii Leona Koźmińskiego, a jej materiał obejmuje niezbędną wiedzę z zakresu medycyny estetycznej i funkcjonalnej, służąc jako baza merytoryczna do późniejszej części praktycznej.     
 • Część praktyczna obejmuje całodniowe zajęcia prowadzone w Instytucie Medycyny Regeneracyjnej Viva Derm, podczas których wykorzystywana jest specjalistyczna infrastruktura przeznaczona do wykonywania zabiegów na najwyższym poziomie.     
 • Część praktyczna przewiduje pięć całodniowych szkoleń praktycznych odbywających się w blokach i prowadzonych w małych grupach do sześciu osób, w zależności od stopnia zaawansowania uczestników.     
 • Praktyka zabiegowa wykonywana jest na modelkach, pod kierunkiem wybitnych ekspertów. W trosce o zapewnienie najwyższej jakości kształcenia w zgodzie z najnowszą wiedzą medyczną udostępniamy naszym studentkom i studentom nie tylko profesjonalną infrastrukturę szkoleniową, ale także dajemy im możliwość praktycznego treningu wykonywania zabiegów na najwyższej jakości lekach (toksyna botulinowa) i wyrobach medycznych (np. kwas hialuronowy, kwas polimlekowy, hydroksyapatyt wapnia, aminokwasy, produkty złożone), które są obecnie stosowane w zabiegach medycyny estetycznej, zgodnie z najlepszymi technikami.
 • W ramach zajęć praktycznych uczestnicy mają możliwość praktyki różnych technik zabiegowych z wykorzystaniem szerokiej gamy najwyższej jakości nowoczesnych produktów.
 • W przeważającej części zjazdy są zorganizowane odpowiednio: w soboty – część teoretyczna, w niedziele – szkolenia praktyczne.     
 • W trosce o najwyższe standardy kształcenia, oprócz zajęć teoretycznych i praktycznych, lekarze otrzymują także szereg niezbędnych materiałów o produktach, technikach oraz zabiegach medycyny estetycznej omawianych podczas zajęć.

Zajęcia teoretyczno-praktyczne:

INTRADERMOTERAPIA I TECHNIKI ŁĄCZONE Sobota: zajęcia teoretyczne, w czasie których omawiane są następujące zagadnienia:

 • Mechanizm działania
 • Produkty
 • Techniki zabiegowe
 • Protokoły terapeutyczne
 • Techniki łączone
 • Wskazania i przeciwwskazania
 • Wskazania medyczne w chorobach skóry oraz estetyczne na twarz i ciało
 • Postępowania pozabiegowe

Niedziela: zajęcia praktyczne – w zależności od stopnia zaawansowania uczestników:

 • Zabiegi wykonywane w obrębie twarzy i szyi
 • Zabiegi w okolicy oczu i ust
 • Techniki łączone na skórę twarzy i ciała

TOKSYNA BOTULINOWA Sobota: wykłady omawiające:

 • Wszystkie leki toksyny botulinowej stosowane obecnie na polskim rynku
 • Anatomia twarzy i szyi w kontekście zabiegów z użyciem toksyny botulinowej
 • Wskazania estetyczne, rejestracyjne oraz pozarejestracyjne  
 • Wskazania medyczne

Niedziela: zajęcia praktyczne – w zależności od stopnia zaawansowania uczestników:

 • Zabiegi wykonywane w górnej części twarzy
 • Zabiegi wykonywane w górnej i dolnej części twarzy
 • Zabiegi wykonywane w okolicy twarzy i szyi

W trakcie szkolenia stosowanych jest kilka różnych leków toksyny botulinowej.

KWAS HIALURONOWY Sobota: część teoretyczna – obejmuje dwa dni wykładów, podczas których omawiane są następujące zagadnienia:

 • Chemia i fizyka kwasu hialuronowego
 • Instrumentarium i techniki podawania oraz usuwania kwasu hialuronowego
 • Anatomia twarzy w kontekście zabiegów z użyciem kwasu hialuronowego
 • Właściwości mechaniczne kwasu hialuronowego w relacji z pożądanym efektem estetycznym oraz bezpieczeństwem zabiegów
 • Podstawy protokołu zabiegowego

Niedziela: wykłady na temat:

 • Użycia kwasu hialuronowego w środkowym piętrze twarzy
 • Zastosowania kwasu hialuronowego w górnej części twarzy
 • Zastosowania kwasu hialuronowego w środkowej części twarzy
 • Zastosowania kwasu hialuronowego w dolnej części twarzy
 • Zastosowania kwasu hialuronowego w miejscach nieoczywistych  

Zajęcia praktyczne odbywają się na kolejnym zjeździe, w czasie którego, w zależności od stopnia zaawansowania uczestników, zabiegi wykonywane są w obrębie:

 • wypełnienia fałd nosowo-wargowych
 • wypełnienia powierzchownych zmarszczek, okolicy skroni i bródki
 • technik liftingu przedusznego
 • techniki butterfly

USTA Sobota: podczas wykładów omawiane są:

 • Anatomia oraz problemy estetyczne ust
 • Przegląd technik zabiegowych
 • Przegląd produktów rekomendowanych dla ust: kwas hialuronowy i nukleotydy
 • Techniki podania
 • Protokoły zabiegowe

Niedziela: zajęcia praktyczne – zastosowanie wiedzy przyswojonej dzień wcześniej w praktyce. W zależności od stopnia zaawansowania uczestników:

 • Techniki zabiegowe na czerwień wargową (nawilżenie, objętość, kontur)
 • Techniki zabiegowe na wargę białą
 • Zmarszczki kodu kreskowego oraz zmarszczki palacza
 • Pielęgnacja pozabiegowa

BIOSTYMULATORY Sobota: podczas wykładów omawiane są:

 • Biostymulatory twarde
 • Podział i klasyfikacja biostymulatorów
 • Mechanizm działania oraz techniki podania uwzględniające efekt uniesienia, nadania objętości, konturowania i zagęszczenia skóry

Niedziela: zajęcia praktyczne:

 • Dobór biostymulatora pod kątem wybranych problemów estetycznych
 • Zabiegi na ciało

W zależności od stopnia zaawansowania uczestników zabiegi podczas szkolenia praktycznego wykonywane są w obrębie twarzy i szyi.

Pozostałe zajęcia dydaktyczne w ramach modułu medycyny estetycznej z elementami medycyny funkcjonalnej prowadzone są w formie wykładów.

Organizacja zajęć

Studia trwają dwa semestry. Zajęcia odbywają się raz lub dwa razy w miesiącu w:

 • soboty 10:30 – 17:30
 • niedziele 8:45 – 15:45

Terminy zajęć

05.10.2024 06.10.2024 23.11.2024 24.11.2024 14.12.2024 15.12.2024 18.01.2025 19.01.2025 08.02.2025 09.02.2025 22.02.2025 23.02.2025

Społeczność

Wiodący wykładowcy

dr hab. n.med. Joanna Czuwara

Specjalista dermatolog, wenerolog. Uzyskała doktorat z wyróżnieniem w dziedzinie twardziny układowej. Podczas stypendium podoktoranckiego w Medical University of South Carolina w USA zdobyła doświadczenie w biologii molekularnej w regulacji kolagenu w skórze w warunkach prawidłowych i patologicznych (twardzina układowa i nowotwory). Specjalista dermatolog-wenerolog. Od 2011 certyfikowany egzaminem europejskim ICDP-UEMS dermatopatolog. Od dwóch lat adiunkt w Katedrze i Klinice Dermatologicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. W 2020 uzyskała stopień dr habilitowanego nadany przez Radę Dyscypliny Nauk Medycznych WUM. Zasiada w Zarządzie Głównym Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego.

Prowadzi pracownię histologii i diagnozuje choroby dermatologiczne, przyczyny łysienia i zmiany nowotworowe. W ramach obecnej działalności naukowej zajmuje się zjawiskami patologicznymi w chorobach zapalnych skóry, znamionach i wczesną dermatoskopową diagnostyką czerniaka. Sprawuje opiekę nad studenckim kołem naukowym.

Czynnie uczestniczy w konferencjach dermatopatologicznych Amerykańskiego (ASDP) i Międzynarodowego Towarzystwa Dermatopatologicznego (IDS). Dokształca się w ośrodkach w Bostonie, Hamburgu, Graz, Londynie i Charleston. Jest wykładowcą i trenerem szkoleń z dziedziny dermatologii estetycznej SLDE, Fundacji Anti-Aging, Fenice, wykładowcą podczas międzynarodowych konferencji związanych z tematyką zabiegów estetycznych. Laureatka licznych nagród, wyróżnień oraz grantów naukowych.

Dorobek naukowy doc. Czuwary obejmuje 50 pełnych prac oryginalnych, 80 doniesień zjazdowych na konferencje krajowe i zagraniczne, ponad 40 wykładów z dziedziny dermatologii i medycyny estetycznej. Jej opinie i komentarze wykorzystywane są w czasopismach kobiecych i medycyny estetycznej.

Za swój dorobek naukowy w dziedzinie twardziny układowej podczas konferencji „VII Scleroderma Workshop” w Woods Hole otrzymała pierwszą nagrodę.

Udział w organizacjach: członek Amerykańskiego Towarzystwa Dermatopatologicznego (ADPS), Międzynarodowego Towarzystwa Dermatopatologicznego, Europejskiej Akademii Dermatologii i Wenerologii, Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego i Stowarzyszenia Lekarzy Dermatologów Estetycznych SLDE. Zasiada w Radzie Naukowej Stowarzyszenia Lekarzy Dermatologów Estetycznych i Fundacji Anti-Aging.

W zakresie medycyny estetycznej specjalizuje się w zabiegach z toksyną botulinową. Jej doświadczenie i wiedza związane z botuliną wykorzystywane są podczas licznych konferencji i warsztatów szkoleniowych. Ambasador neurotoksyny w Polsce w 2012r.

W medycynie estetycznej specjalizuje się w zabiegach:
małoinwazyjnych metodach odmładzania skóry – peelingi, leczenie zmarszczek mimicznych, wypełniacze, mezoterapia, Thermage, laser frakcyjny.

dr Iwona Radziejewska-Choma

Certyfikowany lekarz medycyny estetycznej oraz anti-aging z ponad 15-letnim doświadczeniem. Absolwentka Podyplomowej Szkoły Medycyny Estetycznej przy PTL. Absolwentka Master Course in Phlebology zorganizowanego przez Baltic Society of Phlebology. Wykładowca i szkoleniowiec z zakresu technik podawania wypełniaczy, m.in. Radiesse, kwasu hialuronowego, nici liftingujących oraz lipolizy iniekcyjnej. Autorka artykułów naukowych w czasopismach branżowych, jak Aesthetica i Dermatologia Estetyczna.

Jest członkiem WOSIAM – World Society Interdisciplinary Anti-Aging Medicine, ESCAD – European Society for Cosmetic and Aesthetic Dermatology, AAAM – American Academy of Aesthetic Medicine,  Polskiego Towarzystwa Medycyny Estetycznej i Anti-Aging, Polskiego Towarzystwa Dermatologii Estetycznej oraz Polskiego Towarzystwa Flebologicznego oraz Baltic Society of Phlebology.

Stale doskonali swoją wiedzę i umiejętności, uczestnicząc w licznych szkoleniach oraz kongresach na całym świecie. Współpracowała z najbardziej prestiżowymi gabinetami i klinikami w Warszawie. Od 2014 roku prowadzi swoją klinikę w Warszawie, która specjalizuje się w zabiegach regeneracyjnych, laserowych oraz anti-aging. 

Tomasz Pniewski

Jest specjalistą dermatologiem, lekarzem akademickim zatrudnionym w Warszawskiej Akademii Medycznej w Klinice Dermatologii. Jako lekarz posiada duże doświadczenie kliniczne. Dermatologią estetyczną zajmuje się od wielu lat. Ma kilkunastoletnie doświadczenie w zabiegowej dermatologii, specjalizuje się w zabiegach „odmładzających” stosując najnowsze techniki usuwania zmarszczek materiałami wypełniającymi oraz nićmi liftingującymi. Wśród pacjentek uznaniem cieszą się zabiegi powiększania i modelowania ust, a także zabiegi z użyciem Nici APTOS oraz nici wiszące podgardlane. Razem z żoną stomatolog Katarzyną Chojnacką-Pniewską prowadzi od 1994 roku centrum medyczne INMEDICA.

logo
Adrian Rymarczyk

Specjalista chirurg ortopeda traumatolog

Ukończył Akademię Medyczną w Warszawie w 1997 roku (wydział lekarski); od 2005 roku lekarz specjalista w dziedzinie ortopedii i traumatologii. Reprezentuje 25-letnie doświadczenie w chirurgii kolana, barku, kręgosłupa i stawu skokowego (artroskopie, rekonstrukcje, endoprotezoplastyki stawów), leczeniu urazów sportowych i schorzeń przewlekłych więzadeł, ścięgien; jest prekursorem 20 nowatorskich technik operacyjnych w Polsce. W październiku 2014 r. doktor Rymarczyk uzyskał w Strasbourgu dyplom Europejskiego Specjalisty Kręgosłupa, certyfikowany przez SSE (Spine Society of Europe). Jest  członkiem międzynarodowych towarzystw medycznych – m.in. ISAKOS (Międzynarodowe Towarzystwo Chirurgii Kolana, Artroskopii i Medycyny Sportowej), SSE (Europejskie Towarzystwo Chirurgii Kręgosłupa), STMS (Towarzystwo Nauki i Medycyny w Tenisie Ziemnym), ESSKA (Europejskie Towarzystwo Chirurgii Kolana i Artroskopii). Autor ponad 50 publikacji w pismach medycznych (m.in. Spine, European Spine Journal) i prezentacji  na zjazdach i konferencjach medycznych, prowadził zajęcia dla studentów i lekarzy w trakcie specjalizacji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Uczestnik staży i stypendiów europejskich (Szwajcaria, Hiszpania, Anglia, Francja, Austria, Szwecja) oraz wielu zagranicznych specjalistycznych kursów i warsztatów. Aktualnie dr Rymarczyk jest wykładowcą i instruktorem na kursach Centrum Edukacji Medycznej w Warszawie. Jego pasja to wyprawy górskie, narciarstwo, jazda na rowerze i tenis ziemny. 

Więcej informacji na stronie internetowej www.achillesmed.pl.

logo
Dr n. med. Andrzej Kustra

Lekarz, chirurg-flebolog, lekarz medycyny estetycznej, ur. 30 kwietnia 1968 roku.  Studia medyczne w Wojskowej Akademii Medycznej i AM w Lublinie ukończone w 1994 roku , specjalizacja I stopnia z chirurgii ogólnej. Ukończone studia podyplomowe w Wyższej Szkole Handlowej z zakresu zarządzania w służbie zdrowia. Absolwent Podyplomowej Szkoły Medycyny Estetycznej w Warszawie.

Ukończone kursy specjalistyczne w kraju i za granicą z technik w medycynie estetycznej i flebologii. Rozprawa doktorska i tytuł dra nauk medycznych w 2014 roku na Wydziale Wojskowo-Lekarskim UM w Łodzi nt. „Stężenie białek ostrej fazy u pacjentów z przewlekłą niewydolnością żylną leczonych sulodexydem” . Wieloletnia praktyka w oddziale chirurgii ogólnej.

Prowadzi od 15 lat w Kielcach prywatną firmę medyczną re vitae Medycyna Estetyczna i Chirurgia Plastyczna  udzielająca wielospecjalistycznych usług z zakresu chirurgii ogólnej, plastycznej, flebologii, medycyny estetycznej, kosmetologii medycznej.

Jako pierwszy lekarz w Polsce, po szkoleniu w Rio de Janeiro w klinice Prof. Romulo Mene, wprowadził laser CO2 do chirurgicznej korekty powiek. Prowadzi szkolenia z zakresu blefaroplastyki, wewnątrznaczyniowych metod leczenia żylaków oraz medycyny estetycznej a ponadto z technik przeszczepu i usuwania tkanki tłuszczowej , laseroterapii, toksyny botulinowej i wypełniaczy tkankowych dla takich firm jak Fenice , Allergan, Croma.

logo
Bartosz Pawlikowski

Jest specjalistą dermatologii i wenerologii, ekspertem w dziedzinie laseroterapii, członkiem Amerykańskiego Towarzystwa Laseroterapii i założycielem pierwszego w Polsce Centrum Szkoleń z Laseroterapii w Praktyce kształcącego lekarzy. Pracował przez wiele lat, jako konsultant w dziedzinie dermatologii w Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi. Jest ekspertem Polskiego Towarzystwa Chorób Atopowych (PTCA). W 2004 roku ukończył Wojskową Akademię Medyczną na Wydziale Lekarskim, a w 2013 roku pod opieką prof. Andrzeja Kaszuby uzyskał specjalizacje dermatologa i wenerologa.

W latach 2005-2006 pracował na misjach wojskowych w ramach Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Republice Iraku.

Jako lekarz, wykładowca i szkoleniowiec wie, że kluczowe w procesie leczenia są nie tylko właściwie dobrane leki, w tym nowoczesne technologie, na które stawia, ale przede wszystkim czynnik ludzki, czyli uważna i pełna szacunku komunikacja z pacjentem.

W zabiegach estetycznych stawia na bezpieczne i sprawdzone metody, ale też w oparciu o naukę nieustannie poszukuję nowych rozwiązań – jeszcze efektywniejszych. W zabiegach estetycznych preferuje terapie łączone, szczególnie te oparte o laseroterapię i preparaty autologiczne, pozyskiwane z własnego materiału, jak: tłuszcz, komórki macierzyste, fibryna, czy osocze. Do terapii medycznych chętnie włącza nowoczesną kosmetologię.

Inwestowanie w nowoczesny sprzęt i w umiejętności to priorytet w jego życiu zawodowym. Obecnie pracuje z wykorzystaniem laserów, które zaliczają się do ścisłej technologicznej czołówki na świecie. Posiadanie wielu nowoczesnych urządzeń daje mu możliwość swobodnego poruszania się pomiędzy technologiami w celu uzyskania satysfakcjonującego rozwiązania, zawsze wykorzystuje technologię indywidualnie dobraną do problemu klinicznego.

Jako dermatolog zajmuje się leczeniem dermatologicznym zarówno osób dorosłych, jak i dzieci, które zawsze są dużym wyzwaniem dla lekarza. Opracował też własną, innowacyjną metodę leczenia blizn potrądzikowych (BSB), która pozwala skutecznie pozbyć się nawet najbardziej uciążliwych, rozległych i szpecących śladów po trądziku. Specjalizuje się również w zabiegach z wykorzystaniem nowoczesnych technologii laserowych, mających na celu np. redukcję blizn, rozjaśnianie przebarwień, usunięcie tatuaży, odmłodzenie skóry czy laserowy lifting skóry w okolicy oczu. Na bieżąco śledzi doniesienia naukowe dotyczące przede wszystkim najnowocześniejszych, sprawdzonych technologii, które nierzadko łączę ze sobą w indywidualnie zaplanowanych programach terapeutycznych, co pozwala mi osiągać spektakularne efekty poprawy wyglądu i jakości skóry nawet w tzw. trudnych przypadkach.

logo
Bożena Jendrysik

Studia na Śląskiej Akademii Medycznej skończyła w 1986 roku. Uzyskała specjalizację z chirurgii ogólnej. W 2004 zakończyła Studia Podyplomowe Kosmetologia Lekarska w Krakowie, a wkrótce potem uzyskałam Certyfikat  Lekarza Medycyny Przeciwstarzeniowej Światowego Towarzystwa Medycyny Przeciwstarzeniowej (World Society of Antiaging Medicine). Teraz jest członkinią PTMEiAA i Polskiego Towarzystwa Flebologicznego.

Osiemnaście lat zajmuje się medycyną estetyczną. Jako wykładowca brała udział w kongresach w Polsce i za granicą (Paryż, Monako). Interesuje ją głównie zastosowanie metod łączonych: kojarzenie nici liftingujących Aptos, liposukcji, radiofrekwencji i lipofilingu. Jako chirurg zajmuje się głównie flebologią i dermatochirurgią. 

Poza tym jest szkoleniowcem w zakresie lipofilingu, zastosowania kwasu hialuronowego i toksyny botulinowej oraz jedynym w Polsce „ekspertem międzynarodowym” firmy Aptos, 

W Lublińcu wspólnie z mężem prowadzi Centrum Medyczne Veno-Med.

logo
Katarzyna Kwarecka

Lekarz medycyny estetycznej i Anti-Aging. Od ponad dwudziestu lat prowadzi prywatną praktykę lekarską, działalność dydaktyczną i szkoleniową dla lekarzy w kraju i za granicą. Szkoli przede wszystkim z zakresu medycyny regeneracyjnej, wykonywania zabiegów przy użyciu toksyny botulinowej, kwasu hialuronowego, kolagenu, kwasu polimlekowego, hydrosksyapatytu wapnia. Właścicielka kliniki dermatologii estetycznej w Warszawie. 

1996 r. lek. med. na Akademii Medycznej w Warszawie
1997 r. ukończyła staż lekarski w Szpitalu Bielańskim
Od 2000 r. prowadzi indywidualną praktykę lekarską
2004 r. Podyplomowa Szkoła Medycyny Estetycznej PTL
2005 r. Specjalizacja z medycyny Anti-Aging w Charleroi w Belgii
Od 2010 r. właścicielka Kliniki Kwarecka, oferującej kompleksowe zabiegi z zakresu medycyny estetycznej. 
Odbyła liczne kursy i szkolenia w Europie i Stanach Zjednoczonych. 

Równolegle z praktyką lekarską prowadzi działalność artystyczną. Na terenie Kliniki Kwarecka znajduje się galeria jej obrazów malarskich. Jej prace są też wystawiane na wernisażach. Ukończyła podyplomowe studia z teatrologii na Państwowej Akademii Nauk. Pasjonują ją taniec i podróże.

logo
Lubomir Lembas

Jest specjalistą chirurgii plastycznej i ogólnej, posiada tytuł doktora nauk medycznych.

Specjalizuje się w operacjach twarzy i piersi. Najczęściej wykonywanym zabiegiem na twarzy jest funkcjonalna plastyka nosa i operacje powiek. W przypadku piersi najczęściej koryguje je implantami oraz przeszczepem własnej tkanki tłuszczowej. Wykonuje też plastykę piersi i plastykę z redukcją. Przywraca też męski wygląd klatki piersiowej pacjentom z ginekomastią.

Wiedzę i doświadczenie zawodowe buduje już ponad 25 lat. Początki nauki medycyny to Akademia Medyczna w Warszawie, potem 10 lat praktyki w chirurgii ogólnej, a potem kilkanaście lat w chirurgii plastycznej w akademickim ośrodku w Warszawie. Od ponad 10 lat specjalizuje się w chirurgii plastycznej estetycznej. Największe doświadczenie praktyczne zdobył w Klinice Dr Andrzeja Sankowskiego. Sporo cennej wiedzy teoretycznej i praktycznej zdobył też w Sztokholmie w Akademikliniken od Prof. Per Hedena.

logo
Dr n. med. Małgorzata Uchman - Musielak

Lekarz ginekolog-położnik. 
Łączy praktykę szpitalną z pracą naukową. Stypendystka Uniwersytetu w Perugii. W 2010 uzyskała tytuł dr n. med w dziedzinie ginekologii i położnictwa. Jako jedna z pierwszych w Polsce zastosowała techniki stosowane w medycynie estetycznej w leczeniu wybranych schorzeń ginekologicznych.

Prekursor operacyjnej metody przedsionka pochwy przy użyciu Vaginal Narrower. Bierze udział w międzynarodowym naukowym projekcie nad badaniami nad kwasem hialuronowym i osoczem bogatopłytkowym stosowanym w ginekologii plastycznej. 

Międzynarodowy szkoleniowiec i wykładowca z nowoczesnych procedur w ginekologii plastycznej. Główny badacz w międzynarodowym badaniu klinicznym dotyczącym diagnostyki w urazach okołoporodowych. 

Dr Uchman - Musielak jest także autorką pierwszej książki z tej dziedziny na Świecie pt. „Ginekologia Plastyczna”, wydanej w 2015 roku nakładem wydawnictwa PZWL.

logo
Magdalena Korwin

Absolwentka I WL Akademii Medycznej w Warszawie. Specjalizację w dziedzinie okulistyki otrzymała w 2007 roku. Od 2001 roku jest starszym asystentem w Katedrze i Klinice Okulistyki WL WUM oraz Samodzielnym Publicznym Klinicznym Szpitalu Okulistycznym. 

Zajmuje się chirurgią zaćmy, jaskry, przedniego odcinka oka, chirurgią plastyczną i rekonstrukcyjną powiek, chirurgią oczodołów, zespołem suchego oka, w szczególności u pacjentów po przeszczepach szpiku.

Prowadzi kursy i szkolenia dotyczące miękkich soczewek kontaktowych, w szczególności soczewek terapeutycznych, zespołu suchego oka, farmakologii i farmakoterapii jaskry. 

Bierze udział w badaniach klinicznych leków oraz prowadzi badania z genetyki w ramach grantów KBN dotyczących LHON i choroby Stargardta.  

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Medycyny Estetycznej i Anti-Aging oraz Stowarzyszenia Lekarzy Dermatologów Estetetycznych. Jako uzupełnienie chirurgii plastycznej i rekonstrukcyjnej powiek oraz środkowej części twarzy stosuje z powodzeniem zabiegi z zakresu medycyny estetycznej takie jak: podawanie toksyny botulinowej, wypełniacze, mezoterapia, peelingi chemiczne oraz nici liftingujące. 

Od 2018 roku trener Restylane Galderma specjalizujący się w okolicy oka i środkowej części twarzy. 

W latach 2005-2009 członek Zarządu Sekcji Soczewek Kontaktowych PTO, a od 2009 roku koordynator międzynarodowego projektu CLEER z ramienia PTO. 

Dwukrotnie zdobyła nagrodę za najlepszy projekt badawczy w konkursie „Suche oko” w latach 2005 oraz 2006. 

W roku 2012 zdobyła nagrodę „Młodego Okulisty” za projekt badawczy „Ocena dopasowania terapeutycznych silikonowo-hydrożelowych soczewek kontaktowych w obrazowaniu AS-OCT u pacjentów leczonych w Katedrze i Klinice Okulistyki II WL WUM”.

Jest autorem i współautorem wielu prac w czasopismach krajowych i zagranicznych.

Od marca 2014 roku jest również konsultantem w Instytucie Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie.

W 2016 roku otrzymała nagrodę naukową trzeciego stopnia Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego za współautorstwo pracy "Next-generation sequencing of ABCA4: High frequency of complex alleles and novel mutations in patients with retinal dystrophies from Central Europe”.

Jest certyfikowanym wykładowcą European Board of Ophthalmology.

Odbyła staże naukowe m.in. na uniwersytecie w Chicago, Salzburgu oraz Pradze.

Prowadzi zajęcia dydaktyczne dla studentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz kursy z blefaroplastyki i zaawansowanych technik chirurgicznych w zakresie okuloplastyki.

logo
dr n. med. Marcin Wiśniowski

14 lat doświadczenia w zabiegach medycyny estetycznej i regeneracyjnej (laseroterapia, toksyna botulinowa, kwas hialuronowy, stymulatory tkankowe, osocze bogatopłytkowe, lipofiling, nici liftingujące, liposukcja laserowa, dermatochirurgia, blepharoplastyka)

Trener w zakresie implantacji nici Silhouette Soft, stosowania polikaprolaktonu, przeszczepiania tkanki tłuszczowej oraz stosowania kwasu hialuronowego.

Uczesnik licznych szkoleń, warsztatów oraz kongrsów krajowych i zagranicznych.

logo
Monika Łącka

Absolwentka Akademii Medycznej w Poznaniu, dyplomowany lekarz medycyny estetycznej twarzy, specjalista chorób wewnętrznych, członek Polskiego Towarzystwa Medycyny Estetycznej i Anty Aging (PTMEiAA), prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Lekarzy Estetyki Twarzy (PTLET), wykładowca  (Uniwersytet Medyczny w Poznaniu - Studia Podyplomowe Estetyka Twarzy, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu - Studia Podyplomowe Medycyna Estetyczna), doktorant, trener z zakresu technik stosowanych w medycynie estetycznej (zastosowania toksyny botulinowej, wypełniaczy na bazie kwasu hialuronowego, karboksymetylocelulozy, stymulatorów kolagenu, preparatów autologicznych i in.), certyfikowany konsultant programu LEAP (Life Eating and Performance) w zakresie nadwrażliwości pokarmowych, ekspert Off Label.

Uczestniczy w licznych szkoleniach i konferencjach w kraju i zagranicą (m.in. kongresy medycyny estetycznej w Monte Carlo, Paryżu, Rzymie, Warszawie, szkolenia master class i trainer to trainer – Paryż, Lyon, Berlin, Monachium, Werona, Warszawa). 

Współorganizator i prelegent konferencji dla lekarzy z zakresu medycyny estetycznej, autor artykułów w prasie branżowej.

W swojej praktyce zajmuje się  zagadnieniami związanymi z problemami estetycznymi twarzy i ciała, zwłaszcza medycyną regeneracyjną i anty-aging, przywracaniem harmonijnego wyglądu w sposób możliwie najbardziej bezpieczny i naturalny oraz doskonaleniem kwalifikacji zabiegowych lekarzy medycyny estetycznej w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem unikania powikłań.

logo
Prof. dr hab. n. med. Romuald Olszański

Specjalista dermatolog  i alergolog. Czynny udział w konferencjach z zakresu dermatologii, alergologii i medycyny estetycznej. Redaktor 11 podręczników oraz 88 rozdziałów w monografiach  i podręcznikach medycznych. Problemami powikłań w medycynie estetycznej zajmuje się od ponad 20 lat. Członek zespołu opracowującego rekomendacje dotyczące stosowania botoksu i wypełniaczy.

Dr n. med. Piotr Niedziałkowski

Specjalista chorób wewnętrznych i alergologii, dyplomowany lekarz medycyny estetycznej
Ukończył Wydział Lekarski Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi i oraz studia podyplomowe z zakresu medycyny estetycznej na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym.

Doświadczenie medyczne uzyskał w Klinice Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii i Alergologii, w Zakładzie Immunologii i Alergologii Klinicznej Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie oraz w zakresie medycyny funkcjonalnej na licznych szkoleniach za granicą.
Były prezes Polskiego Towarzystwa Lekarzy Medycyny Estetycznej „POLME”. Jest twórcą projektu dotyczącego innowacyjnego podejścia do zdrowia – Oceny Stanu Biologicznego Organizmu.

W swojej pracy łączy doświadczenie medyczne z estetycznym, dzięki czemu jego pacjenci nie tylko dobrze wyglądają, ale też są zdrowsi. Stosuje terapie i zabiegi wpływające na regenerację, a w konsekwencji na jakość skóry.
Uważa, że większość chorób wiąże się ze starzeniem się organizmu, a starzeniu można skutecznie zapobiegać. Uważa, że przed wykonaniem zabiegów medycyny estetycznej powinno się dokładnie ocenić stan układu immunologicznego oraz odżywienia i mikrobioty jelitowej. Dzięki tym informacjom można lepiej dobrać zabiegi regeneracyjne, uzyskać trwalszy i lepszy efekt.
Członek Polskiego Towarzystwa Alergologicznego i członek Francuskiego Stowarzyszenia Medycyny Prewencyjnej MEDIPREVENT.
Organizator konferencji naukowych i szkoleń z zakresu medycyny estetycznej i przeciwstarzeniowej.

Zasady rekrutacji

O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

3. edycja studiów – rekrutacja trwa do 15 września 2024 r. Planowany termin rozpoczęcia studiów to październik 2024 r.

1
UZYSKANIE PODSTAWOWYCH INFORMACJI

Prosimy o zapoznanie się z opisem interesującego Was kierunku i sprawdzenie zasad naboru.

2
REJESTRACJA

Pierwszą czynnością w procesie rekrutacji jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego, który dostępny jest na stronie internetowej uczelni.

3
OPŁATA REKRUTACYJNA

Opłatę rekrutacyjną należy uiścić na konto uczelni lub skorzystać z funkcji płatności.pl podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego.

 • Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (tytuł zawodowy:  lekarz)  lub odpis dyplomu doktorskiego**
 • Zdjęcie elektroniczne w formacie .jpg
 • Oryginał dokumentu tożsamości do wglądu
 • Kopia dowodu wpłaty wpisowego

** W przypadku kandydatów posiadających dyplom zagraniczny prosimy o dostarczenie dyplomu oraz suplementu (transcript of records) wraz z oficjalnym tłumaczeniem na język angielski.

Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu
Zuzanna Misiaczyk-Zarajczyk

Opłaty

Oferowane zniżki (zniżka dla absolwentów, zniżka za jednorazową płatność i ewentualne dodatkowe zniżki) nie kumulują się.

Tabela opłat
Wpisowe 250 zł
Cena podstawowa (możliwość płatności w dwóch ratach po 17 500 zł każda) 35 000 zł
Cena ze zniżką dla absolwentów ALK (możliwość płatności w dwóch ratach po 15 750 zł każda) 31 500 zł
Cena ze zniżką za jednorazową płatność 33 500 zł

Konto bankowe, na które można dokonywać wpłaty wpisowego:

Akademia Leona Koźmińskiego ul. Jagiellońska 57/59 03-301 Warszawa BANK PEKAO SA w Warszawie 20 1240 1024 1111 0010 1646 0637

Opłaty za studia wnoszone są na indywidualny numer konta, podawany po zakończeniu rekrutacji.

Osoby zainteresowane otrzymaniem faktury proszone są o kontakt z panią Agnieszką Fabiańską, e-mail: agaf@kozminski.edu.pl

Uprzejmie informujemy, że edycje studiów są uruchamiane przy określonej liczbie uczestników, pozwalającej na właściwą dynamikę pracy grupy.

 

Akademia medycyny estetycznej i biznesu – studia podyplomowe

 

Akademia medycyny estetycznej i biznesu w Akademii Leona Koźmińskiego to roczne studia podyplomowe, skierowane do lekarzy oraz lekarzy stomatologów po ukończonych studiach medycznych. Celem studiów jest uzyskanie lub doskonalenie wiedzy z zakresu medycyny estetycznej i funkcjonalnej, a także zgłębienie prawnych aspektów prowadzenia działalności w branży medycyny estetycznej. 

 

O studiach akademia medycyny estetycznej i biznesu (studia podyplomowe) 

 

Akademia Leona Koźmińskiego to światowej klasy uczelnia biznesowa. Nasza placówka od lat posiada 3 prestiżowe akredytacje: AMBA, EQUIS oraz AACSB, potwierdzające jakość kształcenia biznesowego oraz regularnie zajmuje czołowe miejsca w rankingach edukacyjnych „Financial Times”. Akademia medycyny estetycznej i biznesu ukierunkowana jest zarówno na poszerzanie praktycznych kompetencji z zakresu medycyny estetycznej i funkcjonalnej, jak i zdobywanie wiedzy w obszarze zarządzania placówką oferującą usługi medycyny estetycznej, prawnych aspektów prowadzenia działalności, a także z dziedziny marketingu i psychologii. Adresatami kierunku są lekarze i lekarze stomatolodzy, którzy planują wykonywać zabiegi medycyny estetycznej lub rozpocząć działalność gospodarczą.

 

Partnerem studiów podyplomowych jest Off Label – grono doświadczonych lekarzy, którzy poprzez organizację różnorodnych warsztatów, kongresów i szkoleń upowszechniają wiedzę z zakresu najnowszych trendów stosowanych w medycynie estetycznej i funkcjonalnej. Eksperci Off Label aktywnie śledzą, weryfikują oraz wdrażają wspomniane trendy w praktyce, a dodatkowo dzielą się swoimi umiejętnościami. Atutem kierunku są między innymi interdyscyplinarne podejście oraz interaktywne zajęcia wykorzystujące zróżnicowane metody dydaktyczne, w tym filmy instruktażowe, analizy studiów przypadków czy dyskusje grupowe z rolami, dzięki czemu słuchacze Akademii medycyny estetycznej i biznesu systematycznie podnoszą swoje kompetencje zawodowe.

 

Program na kierunku akademia medycyny estetycznej i biznesu (studia podyplomowe) 

 

Roczne studia podyplomowe w Akademii medycyny estetycznej i biznesu prowadzone są w trybie weekendowym, raz lub dwa razy w miesiącu. Program kierunku obejmuje 5 modułów: indywidualną diagnozę kompetencji, podstawy zarządzania i marketingu w medycynie estetycznej, prawne aspekty prowadzenia biznesu medycznego, medycynę funkcjonalną oraz medycynę estetyczną. 

 

W trakcie nauki nasi słuchacze uzyskują szeroką wiedzę z zakresu standardów obsługi pacjenta, negocjacji, regulacji prawnych, suplementacji czy epigenetyki. Moduł medycyny estetycznej to aż 84 godziny dydaktyczne, podczas których zdobywasz lub podnosisz swoje kwalifikacje w takich obszarach jak anatomia twarzy pod kątem kwasu hialuronowego oraz toksyny botulinowej, implantacja kwasu, intradermoterapia, urządzenia wysokoenergetyczne, lasery, USG skóry oraz możliwe powikłania. Nauka kończy się egzaminem oraz uzyskaniem świadectwa ukończenia studiów podyplomowych.

 

Zajęcia prowadzone są w doskonale wyposażonych salach, a także małych grupach, co sprzyja efektywnej nauce. W ramach kształcenia każdy student otrzymuje dostęp do zbiorów biblioteki ALK, zawierającej ponad 70 tys. woluminów, w tym artykuły naukowe oraz specjalistyczne opracowania z zakresu medycyny estetycznej i zarządzania. Dodatkowo studenci Akademii otrzymują niezbędne materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej oraz listę rekomendowanych lektur i publikacji umożliwiających dalsze samokształcenie.

 

Społeczność na kierunku akademia medycyny estetycznej i biznesu (studia podyplomowe)

 

Jednym z kluczowych atutów kierunku jest kadra naukowa, składająca się z wybitnych ekspertów z zakresu medycyny estetycznej, zarządzania, marketingu i prawa. Wykładowcy Akademii Leona Koźmińskiego to doświadczeni dydaktycy, autorzy lub współautorzy wielu prac naukowych, laureaci prestiżowych nagród branżowych. Jako uczelnia międzynarodowa łączymy ludzi o różnych poglądach politycznych, reprezentantów różnych szkół, wyznań, narodowości i dajemy im przestrzeń do wymiany opinii w ramach prowadzonych projektów badawczych, wykładów i seminariów. Absolwenci, studenci i pracownicy ALK to społeczność, która wspiera się i dopinguje na licznych spotkaniach networkingowych, imprezach i wyjazdach integracyjnych. 
 

Zasady naboru na kierunek akademia medycyny estetycznej i biznesu (studia podyplomowe)

 

O przyjęciu na studia podyplomowe na kierunku akademii medycyny estetycznej i biznesu decyduje kolejność zgłoszeń. Pierwszym krokiem w procesie rekrutacji jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego, dostępnego na naszej stronie internetowej oraz uiszczenie opłaty rekrutacyjnej. Wśród wymaganych dokumentów znajdują się między innymi odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych na kierunkach medycznych, zdjęcie elektroniczne w formacie .jpg, oryginał dokumentu tożsamości do wglądu, a także kopia dowodu wpłaty wpisowego. Zachęcamy do zapoznania się z pełnym opisem kierunku i szczegółowe sprawdzenie zasad naboru.

 

 

Opłaty na kierunku akademia medycyny estetycznej i biznesu (studia podyplomowe) 

 

Wysokość opłat różni się w zależności od wybranej formy płatności obejmującej wpisowe, a także cenę podstawową, płatną jednorazowo lub w dwóch równych ratach. Dla naszych słuchaczy przygotowaliśmy również atrakcyjne rabaty, między innymi dla absolwentów ALK kontynuujących kształcenie na naszej uczelni oraz zniżkę za jednorazową płatność.

 

Akademia Leona Koźmińskiego to uczelnia, która od wielu lat pozostaje w gronie liderów wśród najlepszych uczelni biznesowych, zarówno w Polsce, jak i w Europie Środkowo-Wschodniej. W ofercie edukacyjnej ALK znajdują się studia I stopnia oraz studia II stopnia pozwalające na pracę w przyszłościowych sektorach rynku, ale również szeroki wybór studiów podyplomowych pozwalających na podniesienie kwalifikacji, przebranżowienie się oraz zaktualizowanie wiedzy.