SZKOLA LETNIA - JĘZYK ANGIELSKI W KORESPONDENCJI BIZNESOWEJ

Szkoła letnia - Język angielski w korespondencji biznesowej (English in Business Correspondence)

Level
Kursy i szkolenia
Duration
5 dni
Language
PL
Obtained title
Świadectwo ukończenia szkolenia
Mode
Online,
W tygodniu
Start kursu
16.09.2024

O kursie

Cel kursu

  • Rozwinięcie umiejętności tworzenia korespondencji biznesowej w języku angielskim: począwszy od prostych, codziennych komunikatów najczęściej spotykanych w świecie pracy biurowej, poprzez oferty, raporty, ogłoszenia, notatki służbowe (ang. memo), e-maile, aż po zaproszenia i listy gratulacyjne.
  • Poszerzenie wiedzy z zakresu narzędzi, które ułatwiają tworzenie płynniejszych wypowiedzi pisemnych w j. angielskim w różnych sytuacjach biznesowych i okołobiznesowych.
  • Analiza wzorów pism, wsparta niezbędnym słownictwem tematycznym oraz wiedzą na temat układu graficznego poszczególnych form korespondencji oraz ich głównych cech wyróżniających.

Adresaci

Kurs przeznaczony jest dla osób, które posługują się językiem angielskim na poziomie min. B1.

GroupOfPeopleIllustration

Program kursu

1. Wprowadzenie – korzyści płynące z poprawnego posługiwania się językiem pisanym, rodzaje pism biznesowych, podstawowe założenia korespondencji biznesowej, angielska zasada „pięciu C”, rola struktury pism w obrocie biznesowym.

2. Elementy języka i pisowni –  znaczenie poprawności językowej, elementy twórczego pisania, podstawowe zasady poprawnej pisowni, najczęściej popełniane błędy.

3. Gramatyka – najczęstsze elementy gramatyczne pojawiające się w korespondencji oficjalnej, biznesowej, służbowej, prywatnej (strona czynna/bierna, osoba/liczba, czas gramatyczny).

4. Rodzaje pism biznesowych – elementy składowe, styl/rejestr, układ graficzny tekstu, bieżące trendy w komunikacji biznesowej.

figury

Termin

16-20.09.2024

O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Czas trwania: 5 dni (10 h dydaktycznych)*

* jedna godzina dydaktyczna = 45 minut

Zajęcia w formule online odbywać się będą od poniedziałku do piątku w godz. 18:30-20:30.

Społeczność

Trener

mgr Łukasz Sorokowski

Absolwent Instytutu Anglistyki (UW) oraz Instytutu Stosunków Międzynarodowych (UW), od ponad dekady nauczyciel akademicki, tłumacz przysięgły języka angielskiego i lektor, przekazujący z pasją tajniki zarówno języka angielskiego ogólnego, jak i jego odmian specjalistycznych (głównie języka biznesu i prawa). Od kilku lat związany ze Szkołą Letnią Akademii Leona Koźmińskiego. 

Rekrutacja

1
Uzyskanie podstawowych informacji 

Prosimy o zapoznanie się z opisem interesującego Państwa kierunku  i sprawdzenie  zasad naboru.

2
Rejestracja 

Pierwszą czynnością w procesie rekrutacji jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego, który dostępny jest na stronie internetowej uczelni. 

Rekrutacja online  

3
Kontakt

Prosimy oczekiwać na kontakt mailowy opiekuna szkolenia lub kursu. 

Doradca edukacyjny
Magdalena Glapa

Opłaty

Tabela opłat
Cena szkolenia 900 zł brutto (stawka zw. z VAT)
Cena szkolenia dla studentów i absolwentów studiów I, II stopnia, studiów podyplomowych i MBA w ALK 810 zł brutto (stawka zw. z VAT)*

* Oferowana zniżka nie kumuluje się z innymi ewentualnymi rabatami

Pierwszą czynnością w procesie rekrutacji jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego online.  

Po zarejestrowaniu się na szkolenie każdy z kandydatów otrzyma mailowo INDYWIDUALNY NUMER KONTA do dokonania płatności za szkolenie. 

Osoby zainteresowane otrzymaniem faktury proszone są o kontakt z panią Agnieszką Fabiańską: agaf@kozminski.edu.pl