SZKOLA LETNIA - JĘZYK ANGIELSKI W KORESPONDENCJI BIZNESOWEJ

Szkoła letnia - język angielski w korespondencji biznesowej

Level
Kursy i szkolenia
Duration
5 dni
Language
PL
Obtained title
Świadectwo ukończenia szkolenia

O kursie

Cel kursu

  • Rozwinięcie umiejętności tworzenia korespondencji biznesowej w języku angielskim: począwszy od prostych, codziennych komunikatów najczęściej spotykanych w świecie pracy biurowej, poprzez oferty, raporty, ogłoszenia, notatki służbowe (ang. memo), e-maile, aż po zaproszenia i listy gratulacyjne.
  • Poszerzenie wiedzy z zakresu narzędzi, które ułatwiają tworzenie płynniejszych wypowiedzi pisemnych w j. angielskim w różnych sytuacjach biznesowych i okołobiznesowych.
  • Analiza wzorów pism, wsparta niezbędnym słownictwem tematycznym oraz wiedzą na temat układu graficznego poszczególnych form korespondencji oraz ich głównych cech wyróżniających.

Adresaci

Kurs przeznaczony jest dla osób, które posługują się językiem angielskim na poziomie min. B1.

GroupOfPeopleIllustration

Program kursu

Ramowy program szkolenia

1. Wprowadzenie – korzyści płynące z poprawnego posługiwania się językiem pisanym, rodzaje pism biznesowych, podstawowe założenia korespondencji biznesowej, angielska zasada „pięciu C”, rola struktury pism w obrocie biznesowym.  

  1. 2. Elementy języka i pisowni –  znaczenie poprawności językowej, elementy twórczego pisania, podstawowe zasady poprawnej pisowni, najczęściej popełniane błędy.  
  2. 3. Gramatyka – najczęstsze elementy gramatyczne pojawiające się w korespondencji oficjalnej, biznesowej, służbowej, prywatnej (strona czynna/bierna, osoba/liczba, czas gramatyczny).  
  3. 4. Rodzaje pism biznesowych – elementy składowe, styl/rejestr, układ graficzny tekstu, bieżące trendy w komunikacji biznesowej.
  4.  
  5. Całkowita liczba godzin dydaktycznych: 10 h*

    * jedna godzina dydaktyczna to 45 min.

figury

Organizacja zajęć

Zajęcia w formule stacjonarnej odbywać się będą od poniedziałku do piątku w godz. 16:00- 18:00

Termin szkolenia

28 sierpnia - 1 września 2023  

Społeczność

Trener

mgr Łukasz Sorokowski

Absolwent Instytutu Anglistyki (UW) oraz Instytutu Stosunków Międzynarodowych (UW), od ponad dekady nauczyciel akademicki, tłumacz przysięgły języka angielskiego i lektor, przekazujący z pasją tajniki zarówno języka angielskiego ogólnego, jak i jego odmian specjalistycznych (głównie języka biznesu i prawa). Od kilku lat związany ze Szkołą Letnią Akademii Leona Koźmińskiego. 

Zasady naboru

1
Uzyskanie podstawowych informacji 

Prosimy o zapoznanie się z opisem interesującego Państwa kierunku  i sprawdzenie  zasad naboru.

2
Rejestracja 

Pierwszą czynnością w procesie rekrutacji jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego, który dostępny jest na stronie internetowej uczelni. 

Rekrutacja online  

3
Kontakt

Prosimy oczekiwać na kontakt mailowy opiekuna szkolenia lub kursu. 

Doradca edukacyjny
Magdalena Glapa

Opłaty

Cena szkolenia: 700zł brutto (stawka zw. z VAT)

Pierwszą czynnością w procesie rekrutacji jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego online.  

Po zarejestrowaniu się na szkolenie każdy z kandydatów otrzyma mailowo INDYWIDUALNY NUMER KONTA do dokonania płatności za szkolenie. 

Osoby zainteresowane otrzymaniem faktury proszone są o kontakt z panią Agnieszką Fabiańską: agaf@kozminski.edu.pl