LLM

Koźmiński BCC MBA For Future

Level
Studia podyplomowe
Studia MBA
Duration
18 miesięcy
Language
PL
Obtained title
Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, Dyplom MBA
Mode
Tryb hybrydowy

O kierunku

Cel studiów

Program dedykowany osobom i firmom zrzeszonym w Business Center Club.

Studia dedykowane są przedsiębiorcom oraz menedżerom zrzeszonym w Business Center Club. Celem studiów jest dostarczenie słuchaczom nowoczesnej wiedzy i kompetencji z szeroko rozumianej dziedziny zarządzania. Studia, w tym sposób ich prowadzenia istotnie wspomogą uczestników w rozwoju ich praktycznych umiejętności menedżerskich w tym m.in.: analizy i opracowania metod rozwiązywania problemów firmy, formułowania strategii rozwojowych, sprawnego podejmowania decyzji, skutecznego negocjowania, komunikowania się oraz współdziałania z innymi, efektywnego stosowania nowoczesnych technik marketingowych czy wykorzystywania potencjału Internetu i nowych technologii (m.in. sztuczna inteligencja, uczenie maszynowe, automatyzacja)  do cyfrowej transformacji organizacji. 

Co więcej, program studiów umożliwia słuchaczom zapoznanie się z ogólnymi warunkami gospodarczymi, kulturowymi, społecznymi oraz politycznymi, w których funkcjonuje przedsiębiorca i menedżer. Dodatkową, niezwykle ważną częścią studiów są spotkania networkingowe z gośćmi specjalnymi ze świata biznesu, którzy podzielą się swoim doświadczeniem z zakresu zarzadzania przedsiębiorstwami, rynku pracy czy negocjacji.

Absolwenci studiów otrzymują dyplom uznawany i ceniony w krajowym i międzynarodowym środowisku kadry kierowniczej i przedsiębiorców, potwierdzający posiadanie wysokich kwalifikacji menedżerskich, sprzyjający dalszej karierze zawodowej. Dyplom ukończenia studiów MBA Akademii Leona Koźmińskiego jest symbolem międzynarodowej jakości, uznania i prestiżu również dzięki tzw. potrójnej koronie akredytacyjnej – EQUIS, AACSB, AMBA jaką Akademia Leona Koźmińskiego może się poszczycić jako jedyna uczelnia z regionu Europy Środkowej.

Partner merytoryczny

Business Centre Club logo

 

BCC to prestiżowy klub biznesu dla przedsiębiorców i największa w kraju ustawowa organizacja indywidualnych pracodawców. Członkowie Klubu zatrudniają ponad 400 tys. pracowników, przychody firm to ponad 200 miliardów złotych, a siedziby rozlokowane są w blisko 250 miastach. Na terenie całej Polski działają 22 loże regionalne. Do tego wyjątkowego klubu biznesu należą przedstawiciele wszystkich branż, międzynarodowe korporacje, instytucje finansowe i ubezpieczeniowe, firmy telekomunikacyjne, najwięksi polscy producenci, uczelnie wyższe, koncerny wydawnicze i znane kancelarie prawne. Członkami BCC – klubu przedsiębiorców są także prawnicy, dziennikarze, naukowcy, wydawcy, lekarze, wojskowi i studenci. Koordynatorem wszystkich działań BCC jest prezes Marek Goliszewski.

Co nas wyróżnia?

1
RANKING FINANCIAL TIMES

studia na najlepszej wg "Financial Times" uczelni ekonomicznej w Europie Środkowo-Wschodniej.

2
INNOWACYJNE STUDIA

innowacyjne studia MBA – które poza uzyskaniem prestiżowego dyplomu Koźmiński MBA, wyposażą menedżerów i przedsiębiorców w nowoczesną wiedzę, kompetencje i umiejętności zarządcze.

3
UZNANI WYKŁADOWCY

prowadzący zajęcia to uznani wykładowcy z udokumentowanym doświadczeniem zarówno naukowym jak i biznesowym, konsultanci, praktycy doradztwa strategicznego wielu organizacji.

4
SPOTKANIA Z PRAKTYKAMI BIZNESU, W TYM Z LIDERAMI BCC

możliwość skonfrontowania swojej wiedzy i doświadczeń z osobami wyróżniającymi się wieloma osiągnięciami i sukcesami w swoich dziedzinach zarządzania.

5
UNIKATOWE MATERIAŁY WSPIERAJĄCE ROZWÓJ

dostęp do unikatowych materiałów, w tym zasobów "Financial Times" oraz platformy LinkedIn Learning z darmowym dostępem do tysięcy kursów wspomagających treści samych studiów.

6
PRESTIŻOWY DYPLOM

absolwenci otrzymują dyplom MBA, który jest uznawany i ceniony w środowisku kadry kierowniczej i przedsiębiorców, potwierdzający posiadanie wysokich kwalifikacji menedżerskich, sprzyjający dalszej karierze zawodowej.

7
PRAKTYCZNY PROJEKT DORADCZY

uwieńczeniem studiów MBA jest przygotowanie praktycznego projektu doradczego dotyczącego rozwiązania konkretnego problemu menedżerskiego realizowanego w interdyscyplinarnych zespołach.

8
NETWORKING W GRONIE CZŁONKÓW BCC

dbamy o odpowiedni dobór osób w grupie oraz wspieramy słuchaczy i absolwentów w umacnianiu postaw nastawionych na współpracę i budowanie sieci kontaktów, w trakcie oraz po ukończeniu studiów, ze szczególnym uwzględnieniem wzmacniania relacji w ramach członkostwa w Business Centre Club.

9
TRZY SEMESTRY STUDIÓW

dzięki umiejętnemu połączeniu zajęć stacjonarnych z blokami realizowanymi online, program studiów jest realizowany w ramach 3 semestrów z określonymi na wstępie studiów datami.

Akredytacje

Program posiada trzy najważniejsze akredytacje przyznawane uczelniom biznesowym - EQUIS, AMBA i AACSB.

Są to tak zwane trzy korony, o których zdobycie ubiegają się najlepsze szkoły wyższe. Na świecie jest tylko 99 uczelni (mniej niż 1% szkół wyższych o profilu biznesowym), które posiadają wszystkie trzy akredytacje, a wśród nich Akademia Leona Koźmińskiego. Pracodawcy zatrudniający absolwentów uczelni, która otrzymała tej klasy akredytacje, mają pewność, że kandydaci posiadają gruntowną wiedzę i umiejętności pozwalające roztropnie i skutecznie realizować powierzone zadania.

EQUIS logo
AACSB
AMBA

Czy wiesz, że każdy student tych studiów otrzymuje darmowy dostęp do największej na świecie platformy e-learningowej Linkedin Learning oraz do e-gazety i platformy wiedzy "Financial Times"?

linkedin learning logo
Financial Times logo

Adresaci studiów

Członkowie Klubu BCC:

 • osoby z doświadczeniem menedżerskim na stanowiskach kierowniczych wyższego szczebla
 • właściciele średnich i dużych firm 
 • osoby aspirujące do najwyższych stanowisk kierowniczych
zapis

Kierownik studiów

prof. dr hab. Grzegorz Mazurek

Grzegorz Mazurek jest rektorem Akademii Leona Koźmińskiego i profesorem tytularnym specjalizującym się w tematyce strategii transformacji cyfrowej organizacji, e-handlu oraz e-marketingu.  W swoim dorobku posiada kilkadziesiąt anglo- i polskojęzycznych rozdziałów, artykułów naukowych, książek opublikowanych w najważniejszych czasopismach i wydawnictwach nauk o zarządzaniu w Polsce i na świecie, m.in. w Cambridge University Press, European Management Journal, Business Horizons, Jest autorem książki „Transformacja cyfrowa” (PWN, 2019) oraz redaktorem i współautorem podręcznika „E-marketing – planowanie, narzędzia i praktyka” (Poltext, 2018), wyróżnionego przez Polską Akademię Nauk.

W latach 2012-2020 pełnił w Akademii Leona Koźmińskiego funkcję Prorektora ds. Współpracy Zagranicznej odpowiadając za całościową strategię umiędzynarodowienia oraz marketing uczelni. 

Był profesorem wizytującym w takich ośrodkach jak m.in.: ESCP Europe, SKEMA Business School i École de Management de Normandie (Francja), ISCTE (Portugalia), Nottingham Trent University (Wlk. Brytania), Soongsil University (Korea Płd.), Universidad del Pacifico (Peru), Univeristy of Reykjavik (Islandia). 

Ściśle współpracuje ze środowiskiem gospodarki elektronicznej, m.in. z Izbą Gospodarki Elektronicznej, Fundacją Digital Poland i Interactive Advertising Bureau. Realizował projekty m.in. dla takich marek jak: Nokia, Nikon, Polpharma, Egmont, PZU, Michelin, IKEA, Mars Corp., Vivus.

Co zyskujesz

 • zdobycie pakietu nowoczesnej wiedzy dot. aktualnych problemów gospodarczych w skali globalnej i krajowej
 • uzyskanie przekrojowej wiedzy na temat wszystkich istotnych obszarów funkcjonowania przedsiębiorstw (strategia w tym międzynarodowa, finanse, marketing, zachowania organizacyjne)
 • pozyskanie wiedzy na temat najnowszych rozwiązań i metodyk funkcjonujących w zarządzaniu organizacjami
 • zdobycie umiejętności tworzenia i kierowania zespołami projektowymi (w tym wdrażania trudnych projektów w organizacjach o różnych kulturach)
 • nabycie umiejętności opracowania i wdrażania strategii według najpopularniejszych i najnowszych metodyk
 • zdobycie umiejętności operowania uniwersalnym językiem menedżerskim, pozwalającym na swobodną komunikację z przedstawicielami wszystkich działów w firmie
 • rozwój umiejętności przywódczych, negocjacyjnych oraz umiejętności wprowadzania i zarządzania zmianą
 • rozumienie i skuteczne wdrażanie innowacyjnych technologii cyfrowych w procesach cyfrowej transformacji organizacji, e-marketingu czy e-handlu.

Program

Program studiów

Wprowadzenie 

 • Sesja integracyjno-informacyjna
 • Zarządzanie sobą i zespołem oraz odpowiedzialność za podejmowane decyzje

Blok I Principles of modern management – Podstawy nowoczesnego zarządzania

 • Ekonomia menedżerska
 • Rachunkowość zarządcza
 • Analiza i modelowanie danych
 • Finanse przedsiębiorstw 
 • Zarządzanie
 • Odpowiedzialność członków zarządu
 • Marketing
 • Negocjacje
 • Spotkania z praktykiem

Blok II Strategic and tactic management – Zarządzanie strategiczne i operacyjne

 • Zarządzanie strategiczne
 • Modele biznesowe i innowacje
 • Strategie zarządzania zasobami ludzkimi
 • Supply Chain Management
 • Symulacyjna gra decyzyjna
 • Spotkania z gościem specjalnym

Blok III Actionable Leadership – Skuteczne przywództwo

 • Leadership - Przywództwo
 • Zarządzanie zmianą 
 • Transformacja cyfrowa organizacji 
 • Spotkania z gościem specjalnym

Blok IV Final project - Projekt końcowy  

 • Projekt doradczy
 • Analiza finansowa projektów doradczych
 • Konsultacje projektów
WomenwithlaptopIllustration

Organizacja zajęć

Studia trwają 3 semestry.

Zajęcia odbywają się dwa - trzy razy w miesiącu.

Stacjonarnie w:

 • czwartki 13.45 - 20:30
 • piątki 8.45 - 15.45 
 • soboty 8.45 - 15.45 

Online w:

 • czwartki i piątki w godz. 17.15 – 20.30

Całkowita liczba godzin dydaktycznych: 500, w tym zajęcia: 208 stacjonarnie i 120 online + 94 h konsultacji + 78 h spotkania z praktykami * jedna godzina dydaktyczna = 45 minut

Terminy zajęć

już wkrótce

Społeczność

Wiodący wykładowcy

dr hab. Paweł Mielcarz

Jest kierownikiem Katedry Finansów Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. W pracy zawodowej pełni m.in. funkcję Koordynatora Merytorycznego studiów MBA dla Finansistów oraz podyplomowych studiów finansowych ALK. Jako konsultant DCF Consulting Sp. z o.o. brał udział w kilkudziesięciu projektach doradczych w zakresie wyceny przedsiębiorstw, oceny projektów inwestycyjnych, budowy strategii, opracowania planów restrukturyzacyjnych oraz projektowania systemów controllingu. Opracowywał również ekspertyzy w procesie postępowań sądowych, arbitrażowych oraz prowadzonych przez Komisję Nadzoru Finansowego. W karierze zawodowej prof. Mielcarz pełnił również funkcje członka kilku rad nadzorczych spółek kapitałowych. 

W pracy naukowej zajmuje się głównie problematyką zarządzania wartością przedsiębiorstw, wyceną firm, projektów oraz opcji realnych. Jest autorem lub współautorem kilkudziesięciu artykułów oraz referatów naukowych, a także książki „Analiza projektów inwestycyjnych w procesie tworzenia wartości przedsiębiorstw”. Prowadzi zajęcia z m.in. wyceny przedsiębiorstw i projektów inwestycyjnych, finansów przedsiębiorstw, analizy finansowej oraz controllingu na studiach dyplomowych, podyplomowych oraz MBA w Akademii Leona Koźmińskiego, na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, na Uniwersytecie Warszawskim, HAAGA – HELIA University of Applied Scince, Kufstein University, EDC – Ecole des Dirigeants et Créateurs d’entreprise, ESSCA – École de Management, University of Debrecen, Ecole de Management de Normandie, Universito of Porto. Ukończył program Global Colloquium on Participant - Centered Learning organizowany przez Harvard Business School. 

dr hab. Mariola Ciszewska-Mlinarič

Adiunkt w Katedrze Strategii ALK, wykładowca na studiach podyplomowych i doktoranckich, oraz na uczelniach zagranicznych we Francji (ESCCA), Austrii (MCI Innsbruck) i Słowenii (University of Ljubljana). Konsultant w obszarze doradztwa strategicznego (strategie wzrostu i wdrożenia zrównoważonej karty wyników), m.in. dla klientów z branży chemicznej i energetycznej (PGNiG/PGE, Degussa, Grupa AZOTY/ Zakłady Azotowe Kędzierzyn, Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów), czy organizacji non-profit (Muzeum Łazienki Królewskie). Współzałożycielka IRRM, słoweńskiego Instytutu Badań i Rozwoju w Zarządzaniu. 
 

Od 2004 roku współpracuje z biznesem także w ramach projektów realizowanych przez studentów (m.in. Grupa Nowy Styl, Wielton, Gala, GERDA, Granna, Webankieta, Audioteka, Lechpol/Kruger&Matz). Od 2017 roku prowadzi projekty doradcze na studiach Koźmiński MBA. Jej zainteresowania badawcze obejmują problematykę strategii i procesu internacjonalizacji firm z gospodarek wschodzących, procesów podejmowania decyzji oraz roli dystansu w ekspansji zagranicznej. Kierownik grantu badawczego finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki oraz uczestnik w międzynarodowym grancie koordynowanym przez China Europe International Business School. Autorka kilkudziesięciu publikacji z obszaru strategii i zarządzania międzynarodowego, w tym monografii „Strategia korporacji” (wraz z Krzysztofem Obłojem i Aleksandrą Wąsowską). 

Nikolay Kirov

Praktyk z zapleczem naukowym. Od 1996 r. wykładowca, doradca, mówca inspiracyjny, trener w zakresie: 

- negocjacji, budowania relacji i kreowania wartości dodanej w biznesie 

- przywództwa, strategii i wdrażania zmian organizacyjnych  

- rozwiązywania konfliktów i komunikowania się 

- negocjacji strategicznych i międzykulturowych 

- zarządzania sobą, zespołem oraz zarządzania własną energią: ciałem, emocjami i umysłem. 

Instruktor Calligraphy Health System - Calligraphy Yoga - odmiana QiGong oraz ZEN Coaching praktyk. 

Certyfikowany w narzędziach diagnostycznych: FRIS, MPA, MTQ48, Reiss Motivation Profile, Faced5. 

Od 24 lat ponad 150 000 osób brało udział w jego wykładach, szkoleniach i sesjach strategicznych podczas realizacji Programów Rozwojowych dla Korporacji i Przedsiębiorców, studiów podyplomowych, programów Master of Business Administration: Executive MBA, MBA IT, MBA HR, MBA FINANSE, MBA dla Inżynierów, MBA dla kadry Medycznej, a także w międzynarodowym programie Executive MBA realizowanym w języku rosyjskim na Białorusi. Wykładowca „Kozminski CAMP - Advanced Management Program” - realizacja Warszawa - Barcelona, na którym prowadzi zajęcia w EADA Business School. 

Specjalizuje się w projektowaniu programów talentowych i rozwojowych dla menedżerów - pod indywidualne potrzeby organizacji.  

Twórca Akademii Negocjacji, Budowania Relacji i Kreowania Wartości w Biznesie oraz studiów podyplomowych Strategiczne Zarządzanie Sprzedażą i Zespołem Sprzedaży”. Jest współtwórcą programu „Life & Business Energy Management” i projektu LifeEnergy.pl 

Na swoich kursach pokazuje, jak umiejętności negocjowania i budowania relacji w biznesie przekładają się bezpośrednio na korzyści ekonomiczne i zadowolenie partnerów, a także jak podpisywać korzystniejsze długoterminowo kontrakty. 

Jest partnerem i członkiem zarządu Kirov Strategic Negotiators Sp. z o.o., LifeEnergy.Pl, członkiem Zarządu Fundacji BARGEWORK, członkiem Rady Naukowej Fundacji „Pasja do Edukacji i Rozwoju”, członkiem Kapituły Nagrody PNSA - Polish National Sales Awards, członkiem kapituły nagrody "Lwy Koźmińskiego" oraz członkiem rady programowej czasopisma "Personel i Zarządzanie".

Dyrektor Kozminski MBA - obszar Przywództwo i Negocjacje. Koordynator merytoryczny programu studiów Koźmiński MBA dla Inżynierów. Wcześniej - wieloletni członek kolegium redakcyjnego czasopisma "Management and Business Administration. Central Europe" oraz wieloletni Dyrektor ds. Strategii i Rozwoju - Kozminski Executive Business School - Centrum Doradztwa i Kształcenia Menedżerów - Akademii Leona Koźmińskiego.  

Jest również opiekunem i promotorem kilkudziesięciu strategicznych projektów doradczych prowadzonych w ramach programów MBA, oraz opiekunem i promotorem ponad 200 projektów doradczych dla administracji publicznej.

Jego główne zainteresowania badawcze to negocjacje i budowanie relacji z partnerami strategicznymi w biznesie, a główne obszary doradztwa i szkoleń – negocjacje i budowanie relacji i kreowanie wartości w biznesie, negocjacje strategiczne, tworzenie wspólnych przedsięwzięć oraz wdrażanie zmian strategicznych dla firm z branż: finansowej, motoryzacyjnej, medycznej, farmaceutycznej, FMCG, turystycznej, budowlanej, wydawniczej, turystycznej, logistyki i przemysłu oraz instytucji publicznych. 

W latach 2005-2008 był koordynatorem regionalnym największego projektu edukacyjnego w Europie (ponad 40 mln zł) "Studia podyplomowe dla kadr zarządzających i pracowników przedsiębiorstw”, realizowanego przez Stowarzyszenie Uczelni Wyższych "Edukacja dla Przedsiębiorczości" w ramach SPORZL 2.3,A. 

Nadejda Kirova

Trener, coach, manager i przedsiębiorca z ponad 20-letnim doświadczeniem zawodowym. 

Certyfikowany konsultant metod analizy osobowości zawodowej i rozwoju, stosujący w swojej praktyce m.in. kwestionariusz FRIS. 

 
Absolwentka Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego i Akademii Leona Koźmińskiego. Partner merytoryczny Center of Excellence Akademii Leona Koźmińskiego. 

Łączy swoje doświadczenia menedżerskie oraz biznesowe z technikami trenerskimi opartymi o najnowszą wiedzę z zakresu budowy mózgu, stylów myślenia oraz uczenia się, prowadząc warsztaty dla menedżerów, dyrektorów szkół, nauczycieli, uczniów i ich rodziców.  
Założycielka i Prezes Fundacji Pasja do Edukacji i Rozwoju. Mówca konferencyjny. Współwłaściciel i członek zarządu firmy Kirov Strategic Negotiators sp. z o.o. specjalizującej się w doradztwie i szkoleniach w zakresie negocjacji i budowania relacji w biznesie.  

Pełniła funkcje menedżerskie w firmach z branży reklamowej, szkoleniowej, turystycznej oraz przemysłu ciężkiego. Założyła i zorganizowała pięć spółek z ograniczoną odpowiedzialnością oraz dwie fundacje. W chwili obecnej jest członkiem zarządu w firmach Bulcom i Kirov Strategic Negotiators oraz w fundacjach „Bargework” i „Pasja do Edukacji i Rozwoju”. 

dr Andrzej Kuśmierz

Współzałożyciel, autor programu i mentor Akceleratora Firm Technologicznych WAW.ac. Założyciel i CEO Idea2Business (PreSeed & Venture Building), buduje firmy i wdraża innowacje, współpracując z absolwentami, z naukowcami i z twórcami technologii, którzy chcą zmienić swoje projekty w biznes.

Wykładowca w Akademii Leona Koźmińskiego, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, programu Top500 Innovators w Uniwersytecie Stanforda oraz Leadership Academy for Poland.

Prowadzi doradztwo, wykłady oraz warsztaty z obszarów innowacji, strategii, przywództwa oraz e-biznesu. Doradza przedsiębiorstwom m.in. z branży IT, telekomunikacyjnej i medycznej w budowaniu długotrwałej przewagi konkurencyjnej.

Mentor w międzynarodowych konkursach dla start-upów Intel Global Challenge, Citi Mobile Challenge, w programie akceleracyjnym DT WARP w hub:raum oraz w Challenge Up.

dr Jolanta Tkaczyk

Doktor ekonomii w zakresie zarządzania (2007), absolwentka Zarządzania i Marketingu Szkoły Głównej Handlowej (1996), trener, adiunkt w Katedrze Marketingu Akademii Leona Koźmińskiego (od 1996). Specjalista w prowadzeniu szkoleń z zakresu marketingu, analiz rynkowych, reklamy, technik sprzedaży, obsługi klienta, zarządzania marką i zachowań konsumenckich. 

Autorka ponad 60 artykułów, opracowań i monografii publikowanych w renomowanych czasopismach i wydawnictwach naukowych. Autorka internetowego serwisu edukacyjnego na temat marketingu (www.rynkologia.pl; http://www.rynkologia.pl) oraz komunikacji nieformalnej (www.komunikacjanieformalna.pl ). 

Członek Stowarzyszenia ACR (Association for Consumer Research), EMAC (European Marketing Academy) oraz AAA (American Advertising Association), jak również Polskiego Naukowego Towarzystwa Marketingu. Prowadziła szkolenia i projekty konsultacyjne, m.in. dla Urzędu Pracy m. st. Warszawy, Hyundai Polska, Kia, Macro Cash and Carry, T-Mobile, Jeronimo Martins Polska, Roche, PESA. 

dr Iwona Cieślak

Doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu. Członek Zarządu Kozminski Business Hub. Pracownik Katedry Rachunkowości Akademii Leona Koźmińskiego. Kierownik merytoryczny studiów podyplomowych „Audyt wewnętrzny”. Specjalista z zakresu audytu wewnętrznego i rachunkowości. Certyfikowany trener biznesu i szkoleniowiec. Prowadzi badania z zakresu teorii i standardów sprawowania kontroli, ustawodawstwa dotyczącego prowadzenia ksiąg finansowych i sporządzania sprawozdawczości finansowej, wpływu oszustw na sytuację finansową przedsiębiorstwa jak i wiarygodność sprawozdań finansowych. Praktyk audytu wewnętrznego i kontroli zarządczej. Certyfikowany menadżer zarządzania ryzykiem. Autor licznych publikacji z zakresu rachunkowości. Współtworzy i prowadzi zajęcia objęte akredytacją ACCA w Akademii Leona Koźmińskiego. Członek Zarządu Koźmiński Business Hub sp. z o.o. Dyrektor Centrum Transferu Technologii Akademii Leona Koźmińskiego.

dr hab. Jacek Tomkiewicz

Doktor habilitowany nauk ekonomicznych, prof. ALK. Absolwent dwóch fakultetów (Ekonomia oraz Finanse i Bankowość) na Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Od 2001 roku pracownik naukowy w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie (ALK). W ALK pracuje w Centrum Badawczym Transformacji, Integracji i Globalizacji TIGER początkowo na stanowisku asystenta, od grudnia 2005 adiunkta, obecnie profesora, od lipca 2008 pełni obowiązki Dyrektora ds. Naukowych.

Prowadzi prace naukowe oraz zajęcia dydaktyczne w języku polskim i angielskim (na studiach dziennych oraz podyplomowych, w tym MBA) z takich przedmiotów jak: Makroekonomia, Mikroekonomia, Polityka gospodarcza, Ekonomia menedżerska, Finanse publiczne, Ekonomia sektora publicznego.

W latach 2002-2003 pełnił funkcję Doradcy Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Finansów, odpowiedzialny za reformy strukturalne w ramach systemu finansów publicznych.

Przebywał kilkakrotnie jako tzw. „visiting scholar” w instytucjach zagranicznych, w tym m.in. na Stanford University, Columbia University, Harvard University w USA czy OECD w Paryżu, jest profesorem wizytującym w kilku europejskich uczelniach.

W latach 2009-2010 wykładowca w Europejskim Instytucie Administracji Publicznej (EIPA), Europejskim Centrum Zarządzania Finansami Publicznymi

Autor publikacji z dziedziny makroekonomii i finansów publicznych.

prof. dr hab. Grzegorz Mazurek

Grzegorz Mazurek jest rektorem Akademii Leona Koźmińskiego i profesorem tytularnym specjalizującym się w tematyce strategii transformacji cyfrowej organizacji, e-handlu oraz e-marketingu.  W swoim dorobku posiada kilkadziesiąt anglo- i polskojęzycznych rozdziałów, artykułów naukowych, książek opublikowanych w najważniejszych czasopismach i wydawnictwach nauk o zarządzaniu w Polsce i na świecie, m.in. w Cambridge University Press, European Management Journal, Business Horizons, Jest autorem książki „Transformacja cyfrowa” (PWN, 2019) oraz redaktorem i współautorem podręcznika „E-marketing – planowanie, narzędzia i praktyka” (Poltext, 2018), wyróżnionego przez Polską Akademię Nauk.

W latach 2012-2020 pełnił w Akademii Leona Koźmińskiego funkcję Prorektora ds. Współpracy Zagranicznej odpowiadając za całościową strategię umiędzynarodowienia oraz marketing uczelni. 

Był profesorem wizytującym w takich ośrodkach jak m.in.: ESCP Europe, SKEMA Business School i École de Management de Normandie (Francja), ISCTE (Portugalia), Nottingham Trent University (Wlk. Brytania), Soongsil University (Korea Płd.), Universidad del Pacifico (Peru), Univeristy of Reykjavik (Islandia). 

Ściśle współpracuje ze środowiskiem gospodarki elektronicznej, m.in. z Izbą Gospodarki Elektronicznej, Fundacją Digital Poland i Interactive Advertising Bureau. Realizował projekty m.in. dla takich marek jak: Nokia, Nikon, Polpharma, Egmont, PZU, Michelin, IKEA, Mars Corp., Vivus.

Zasady rekrutacji

1
Uzyskanie podstawowych informacji

Prosimy o zapoznanie się z opisem interesującego Państwa programu MBA i sprawdzenie zasad naboru.

2
Rejestracja

Pierwszą czynnością w procesie rekrutacji jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego, który dostępny jest na stronie internetowej uczelni

3
Opłata rekrutacyjna

Opłatę rekrutacyjną należy uiścić na konto uczelni lub skorzystać z funkcji płatności.pl podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego.

 • O przyjęciu decyduje pozytywny wynik testu typu GMAT oraz rozmowy kwalifikacyjnej
 • Test typu GMAT składać się będzie z dwóch części: matematycznej (problem solving) - oceniającej zrozumienie podstawowych zagadnień matematycznych, rozumowanie logiczne, obliczanie, analiza zadań ilościowych oraz analitycznej (data sufficiency) - sprawdzającej umiejętność rozumowania, konstruowania i oceny argumentacji, wyciągania wniosków, formułowania i ocena planu działania.
 • Wymagane jest minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe, w tym 3- letnie doświadczenie menedżerskie

 

Rekrutacja trwa do 12 września 2023 roku, planowany termin rozpoczęcia studiów to październik 2023 roku.*

 

Studia kończą się napisaniem projektu doradczego dotyczącego rozwiązania konkretnego problemu menedżerskiego. Praca dyplomowa przygotowywana jest w grupach 3-4 osobowych i podlega obronie przed komisją egzaminacyjną. Dodatkowym warunkiem ukończenia studiów jest zaliczenie wszystkich przedmiotów realizowanych podczas czterech semestrów zajęć.

 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (tytuł zawodowy: licencjat, inżynier, lekarz, magister) lub odpis dyplomu doktorskiego **;
 • CV;
 • list motywacyjny;
 • zdjęcie elektroniczne w formacie JPG;
 • oryginał dokumentu tożsamości do wglądu;
 • kopia dowodu opłaty za postępowanie kwalifikacyjne;

*Uprzejmie informujemy, że w przypadku zbyt małej liczby kandydatów grupa może nie zostać uruchomiona.

**W przypadku kandydatów posiadających dyplom zagraniczny prosimy o dostarczenie dyplomu oraz suplementu (transcript of records) wraz z oficjalnym tłumaczeniem na język angielski.

Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu
Monika Dziwniel

Opłaty

Czesne za studia obejmuje:

 • zajęcia w Akademii Leona Koźmińskiego i siedzibie Business Centre Club w Warszawie, materiały dydaktyczne, podręczniki do kluczowych przedmiotów
 • możliwość korzystania z laboratoriów komputerowych, biblioteki z dostępem do szeregu specjalistycznych baz danych tj. EBSCO, Emerald czy ProQuest
 • dostęp do unikatowych materiałów - w tym zasobów "Financial Times"
 • darmowy dostęp do największej na świecie platformy e-learningowej Linkedin Learning
Płatności
Opłata za postępowanie kwalifikacyjne 600 zł
Cena podstawowa (możliwość płatności w trzech ratach 15 000 zł każda) 45 000 zł
Cena ze zniżka dla absolwentów ALK * (możliwość płatności w trzech ratach po 13 500 zł każda) 40 500 zł *
Cena ze zniżką za jednorazową płatność * 41 600 zł *

* Zgodnie z Zarządzeniem ws. opłat za studia podyplomowe i MBA zniżki nie łączą się. Konto bankowe, na które można dokonywać wpłaty wpisowego:  Akademia Leona Koźmińskiego   03-301 Warszawa, ul. Jagiellońska 57/59   BANK PEKAO SA w Warszawie 20 1240 1024 1111 0010 1646 0637

Opłaty za studia wnoszone są na indywidualny numer konta, podawany po zakończeniu rekrutacji.

Osoby zainteresowane otrzymaniem FAKTURY proszone są o kontakt z Panią Agnieszką Fabiańską

Po ukończeniu studiów

Skills
Spotkania inspiracyjno-networkingowe dla absolwentów
Uczelnie partnerskie
Przynależność do Klub Absolwenta
Współpraca
Coroczne Zjazdy Absolwentów MBA
networking
Spotkania świąteczne Absolwentów MBA
koła
Możliwość uczestnictwa w konferencjach oraz innych bezpłatnych wydarzeniach
wydanie elektroniczne
Dostęp do zamkniętej networkingowej grupy absolwenckiej na platformie LinkedIn