Barbara Adamska MBA ALK 1
13.01.2022

Nasza absolwentka studiów MBA, Pani Barbara Adamska, znalazła się na liście 25 najbardziej przedsiębiorczych kobiet w biznesie „Gazety Finansowej”. 

Pani Barbara ukończyła nasze studia MBA oraz jest założycielką ADM Poland, firmy świadczącej usługi doradcze na polskim rynku OZE.  

„Jestem wdzięczna kapitule za docenienie mojej dotychczasowej aktywności zawodowej. Odczytuję to jako osobisty sukces, ale też ważny głos w dyskusji o roli kobiet w rodzimej energetyce. Polska zajmuje czwarte miejsce w UE (54 tys.) pod względem liczby kobiet pracujących w energetyce. Najwięcej, bo około 100 tys. pań, pracuje w niemieckim sektorze, na drugim miejscu jest Wielka Brytania (66 tys.), na trzecim Francja (54 tys.). Każde przedsięwzięcie pokazujące, jak dużo my kobiety robimy, żeby biznes, bez względu na to, jakiego sektora gospodarki dotyczy, rozwijał się prężnie, jest niezwykle ważny dla aktywizacji młodych dziewczyn, studentek czy absolwentek uczelni, które mają wątpliwości, czy ścieżka dynamicznego rozwoju zawodowego jest właśnie dla nich. Jeśli chcemy, żeby np. w energetyce było nas jeszcze więcej, pokazujmy dobre przykłady. Obecna w komunikacji wielu przedsiębiorstw pochwała różnorodności dotyczy wielu płaszczyzn, w tym płci. Dajmy kobietom szansę na sukces. Ja zawodowo jestem tu, gdzie jestem, także dlatego, że miałam okazję obcować z niezwykłymi kobietami, których postawa mnie mobilizowała. Inspirujący przewodnicy, nauczyciele, to niezwykle istotny element zawodowej ścieżki każdego z nas. Spotkałam ich na swojej drodze także dzięki podjęciu studiów MBA w Akademii Leona Koźmińskiego. Gratuluję wszystkim obecnym na liście Paniom i wierzę, że to, co wyniosłyśmy z edukacji na tej uczelni, to wspomniane wcześniej poszanowanie różnorodności i chęć do angażowania się w mądre, wartościowe przedsięwzięcia i inspirowania innych kobiet do działania” – powiedziała Pani Barbara Adamska. 

Na liście finałowej konkursu Perły polskiego biznesu 25 przedsiębiorczych kobiet 2021 znalazły się nie tylko menedżerki z długoletnim doświadczeniem, ale także początkujące przedsiębiorczynie, które już wykorzystują swoją wiedzę i kompetencje w zarządzaniu firmami. 

Serdecznie gratulujemy i trzymamy kciuki za dalsze sukcesy Pani Barbary!  

Barbara Adamska 

Ekspert w zakresie energetyki rozproszonej i magazynów energii, autorka kilkudziesięciu publikacji z zakresu fotowoltaiki, magazynowania energii oraz energetyki rozproszonej. Prezes Polskiego Stowarzyszenia Magazynowania Energii, członek Rady Programowej Sieci Energetyki Rozproszonej, ekspert stały Parlamentarnego Zespołu Energii i Klimatu, w latach 2015-2019 ekspert stały Parlamentarnego Zespołu Górnictwa i Energii. Członek Zespołu ds. Rozwoju Przemysłu Odnawialnych Źródeł Energii i Korzyści dla Polskiej Gospodarki, powołanego zarządzeniem Ministra Klimatu – w ramach Zespołu odpowiedzialna za obszar propozycji zmian legislacyjnych i pozalegislacyjnych dotyczących branży magazynowania energii. Dyrektor sekcji magazynowania energii w Polskim Towarzystwie Fotowoltaiki, inicjatorka i od 2016 roku Przewodnicząca Kongresu Magazynowania Energii w Polsce. Przewodnicząca Rady Programowej czterech edycji Kongresu Magazynowania Energii w Polsce. Inicjatorka i Przewodnicząca Polskiej Delegacji na Energy Storage Europe.  

Założycielka ADM Poland, firmy świadczącej od 2013 roku usługi doradcze na polskim rynku OZE.

Autorka strategii budowy lokalnych obszarów bilansowania dla 4 klastrów energii: Karkonoskiego Klastra Energii, Energetycznego Klastra Oławskiego EKO, Słupskiego Klastra Bioenergetycznego oraz Dzierżoniowskiego Klastra Energii. Wszystkie cztery klastry w ramach Konkursu organizowanego przez Ministerstwo Energii uzyskały Certyfikat Pilotażowego Klastra Energii, w tym trzy z nich Certyfikat z Wyróżnieniem. 

Laureatka statuetki Osobowość branży Międzynarodowych Targów Energii Odnawialnej RE-energy.