ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI BUDOWLANYMI Z ELEMENTAMI BIM

Zarządzanie projektami budowlanymi z elementami BIM

Level
Kursy i szkolenia
Duration
2 dni
Language
PL
Obtained title
Świadectwo ukończenia szkolenia
Mode
Tryb stacjonarny,
W tygodniu

O kursie

Cel kursu

 • Zapoznanie się uczestników z procesami zarządzania projektami budowlanymi w oparciu o standardy PMBOK® Guide oraz Agile (Scrum).  

 • Zapoznanie się z narzędziami i technikami zarządzania projektami budowlanymi zgodnie ze standardami PMBOK® Guide i Agile (Scrum). 

 • Zrozumienie procesu BIM z perspektywy zarządzania projektami budowlanymi.  

 • Zrozumienie roli Kierownika Projektu, Kierownika Budowy, BIM Managera i BIM Koordynatora oraz rozwinięcie umiejętności miękkich niezbędnych w pracy Project Managera. 

 • Zapoznanie się uczestników z podstawami implementacji BIM z perspektywy projektu budowlanego i metod pracy organizacji. 

Atuty kierunku

1
Building Information Modeling (BIM)

Coraz większa rzesza inżynierów i kierowników jest świadoma, że zarówno kompetencje techniczne, jak i menedżerskie są niezbędne do prowadzenia projektów budowlanych. Samorozwój i dalsze kształcenie w zakresie zarządzania projektami budowlanymi daje również korzyści w postaci optymalizacji i innowacyjności procesów przekładających się na poprawę realizacji prac budowlanych, co skutkuje lepszym wynikiem finansowym.  

Building Information Modeling (BIM) stał się standardem w realizacji projektów budowlanych. Sprawdził się w wielu projektach i jest doceniany zarówno przez inwestorów, projektantów, jak i wykonawców. W czasie warsztatów zostaną omówione tematy: BIM jako integralna część procesu zarządzania projektem budowlanym, potrzebna dokumentacja BIM oraz proces implementacji w organizacji i projekcie.  

Tematem przewodnim warsztatu będzie przygotowany wcześniej scenariusz projektowy opisujący prawdziwy projekt budowlany. Pracując w grupach, uczestnicy rozpoczną i zaplanują projekt. Przetestują w praktyce narzędzia i techniki zarządzania projektami, a po szkoleniu otrzymają wzorce i narzędzia w formie elektronicznej do bezpośredniego zastosowania lub modyfikacji do swoich potrzeb.  

Adresaci

 • Obecni i przyszli kierownicy projektów budowlanych oraz dyrektorzy kontraktów.
 • Członkowie zespołów projektowych realizowanych przez przedsiębiorstwa budowlane i deweloperskie.
 • Uczestnicy inwestycji budowlanych zainteresowani poprawą ich efektywności.
GroupOfPeopleIllustration

Korzyści dla słuchaczy - co zyskujesz

Po ukończeniu warsztatu uczestnicy będą potrafili: 

 • zastosować narzędzia i techniki zarządzania projektami

 • tworzyć dokumentację projektową niezbędną do efektywnej realizacji projektu

 • zastosować umiejętności miękkie kluczowe dla kierownika projektu i kierownika budowy

 • określić, jakie korzyści z użycia metodologii BIM można uzyskać z perspektywy inwestora, projektanta i wykonawcy

 • określić optymalny zakres implementacji BIM w zależności od rodzaju organizacji i projektu budowlanego

 • ocenić kompletność dokumentacji BIM stworzonej wewnątrz organizacji lub dostarczonej z zewnątrz

Perspektywa zawodowa

 • Kierownik Projektu – musi się wykazać narzędziami jakie stosuje w celu realizacji inwestycji (poszukiwany na rynku)

 • Kierownik Budowy 

 • Inżynier Projektu 

 • Kierownik Budowy 

 • Kierownik Kontraktu – musi się wykazać narzędziami jakie stosuje w celu realizacji inwestycji (poszukiwany na rynku)

 • BIM Koordynator 

 • Claim Manager / prawnik – umożliwi zrozumienie mu procesu budowlanego wraz zagrożeniami i ryzykami 

 • Planista  

 • Procurement Manager 

 • Wszystkie zawody związane z realizacją i organizacją procesu budowlanego

Program szkolenia

Ramowy program szkolenia

Wstęp do zarządzania projektami  

 • Definicje pojęć - zarządzanie projektami, Building Information Modelling (BIM). 

 • Role Kierownika Projektu, Kierownika Budowy, BIM Managera, BIM Koordynatora i pozostałe role w projekcie. 

 • Cykl życia projektu/grupy procesowe zgodnie z PMBOK® Guide.  

 • Wprowadzenie do zarządzania projektem zgodnie z podejściem Agile. 

 • BIM jako przykład podejścia Agile w budownictwie. 

Procesy rozpoczęcia  

 • Dokument rozpoczynający projekt (Karta Projektu)  

 • Zarządzanie interesariuszami w projekcie - identyfikacja, ocena, współpraca 

Procesy planowania 

 • Zbieranie wymagań. Tworzenie epik i historyjek 

 • Definiowanie zakresu projektu 

 • Harmonogram projektu. Priorytetyzacja Rejestru 

 • Szacowanie kosztów w projekcie. Przygotowanie budżetu  

 • Planowanie wymagań BIM dla organizacji i projektu budowlanego 

 • Dokumenty BIM: Plan Wdrożenia BIM dla projektu, Stopień zaawansowania modelu (LoD) 

 • Podział modelu BIM 

 • Planowanie jakości. Stworzenie definicji „wykonany” 

 • Planowanie zasobów ludzkich  

 • Komunikacja: plan komunikacji, tablica zadań, Common Data Environment (CDE) 

 • Zarządzanie zamówieniami (planowanie zaopatrzenia) 

 • Ryzyko w projekcie 

Procesy Realizacji i Kontroli  

 • Zarządzanie zespołem projektowym/Scrumowym 

 • Zmiany w projekcie/ Zarządzanie Rejestrem Produktu 

 • Monitorowanie i kontrola prac projektowych/ Tablice zadań, wykresy spalania  

 • Weryfikacja i kontrola zakresu/ Przegląd Sprintu & zarządzanie Rejestrem Produktu 

 • Kontrola harmonogramu/ Codzienne spotkania scrumowe 

 • Kontrola kosztów 

 • Zarządzanie jakością w projekcie. Walidacja zgodnie z definicją „wykonane” 

 • Dystrybucja informacji, zarządzanie oczekiwaniami interesariuszy i raportowanie postępów prac. Tablice zadań

 • Monitorowanie i kontrola ryzyka. Codzienne spotkania scrumowe 

Procesy zamykania projektu  

 • Zamykanie projektu lub fazy 

 • Zbieranie doświadczeń ("lesson learned")

 • Świętowanie sukcesu  

Wdrożenie BIM 

 • Przebieg implementacji BIM 

 • Typy organizacji a wdrożenie BIM 

 • Podstawowe typy oprogramowania BIM 

Podsumowanie warsztatu  

figury

Organizacja zajęć

Czas trwania: 2 dni (16 h dydaktycznych)* w godz. 9:00-16:30.

Podczas zajęć zapewnimy Państwu przerwę kawową oraz dwudaniowy obiad z opcją wegetariańską do wyboru. 

* jedna godzina dydaktyczna to 45 minut 

FORMA ZAJĘĆ 

 • Szkolenie będzie prowadzone w formie warsztatu połączonego z krótkimi wykładami. Wykorzystywana będzie zasada efektywnego uczenia się dorosłych według Cyklu Kolba (doświadczenie - refleksja - teoria - planowanie) 

 • Zostaną zastosowane następujące metody i narzędzia: prezentacja multimedialna, film, krótkie wykłady, dyskusje grupowe, studia przypadków, ćwiczenia w grupach z wykorzystaniem technik kreatywnego myślenia i inne. 

Terminy

Nowy termin już wkrótce

Społeczność

Trenerzy

Marcin Świerz

Architect, Project Manager, skoncentrowany na optymalizacji, integracji i innowacji procesów zarządzania w budownictwie. Ekspert w przygotowaniu i implementacji strategii BIM dostosowanej do wymogów klienta na wszystkich etapach procesu budowlanego.  
 
W ciągu 20 lat pracy w budownictwie ewaluował od roli projektanta do Project Managera zarządzającego projektami podniesienia wydajności w budownictwie, a w szczególności implementacją procesu BIM. 

Swoje metody pracy rozwijał w czasie koordynacji technicznej części projektów i implementacji BIM w Irlandii, Arabii Saudyjskiej, Kuwejcie, Zjednoczonych Emiratach Arabskich i na Filipinach. Prowadził projekty implementacji BIM w biurach projektowych, w firmach wykonawczych i organizacjach rządowych będących inwestorem w budownictwie. Jako Project Manager i BIM Manager potwierdził wartość swojego podejścia w mega projektach lotnisk w ZEA, jak i wymagających techniczne projektach realizowanych przez gwiazdy światowej architektury.  Założyciel Project-BIM (http://project-bim.com/), organizacji zajmującej się konsultacjami i szkoleniami dla firm pracujących nad wzrostem wydajności, poprawą komunikacji oraz wdrażających i stosujących BIM. 
 

Stawia na otwartą komunikację, zminimalizowaną hierarchię i racjonalnie użytą innowacyjną technologię. 

mgr Małgorzata Kusyk

Ekspertka zarządzania projektami oraz nowoczesnych podejść do zarządzania organizacją i zespołem – ambasadorka zwinności i turkusu, CEO AgilePMO, koordynatorka merytoryczna Akademii Leona Koźmińskiego, mentorka, trenerka biznesu, wykładowczyni MBA, twórczyni innowacyjnych szkoleń i metodyk z zakresu zarządzania projektami i przywództwa, w tym pierwszej Akademii Transition Managera oraz współtwórczyni Akademii Zwinnej Liderki. Posiada certyfikaty: PMP®, PRINCE2®, AgilePM®, PSM®. Praktyk zarządzania projektami z wieloletnim doświadczeniem, które zdobyła prowadząc globalne projekty i programy na całym świecie w różnych sektorach i branżach, łącząc w nich podejścia zwinne z tradycyjnymi. Tak jak Michael Jordan wierzy, że "dzięki talentowi możesz wygrywać spotkania, ale to inteligencja i gra zespołowa sprawia, że wygrywa się mistrzostwa". Prelegentka na konferencjach w Polsce i na świecie, autorka wielu artykułów oraz inspirującego bloga. Autorka rozdziału Agile HR książki HR Business Partner pod redakcją Kariny Popieluch. Od wielu lat aktywnie działa w stowarzyszeniu Project Management Institute® - Prezes PMI Poland Chapter w latach 2014-2016. To co ją wyróżnia to kreatywność i otwartość na eksperymentowanie, dzięki czemu rozwiązania, które proponuje są unikatowe i dostosowane do potrzeb klienta.

Marcin Zeszutek

Dyrektor kontraktów budowlanych z zakresu gospodarki odpadami, certyfikowany edukator i trener World Rugby, lider zespół projektowych i kontraktowych, prelegent na konferencjach, twórca innowacyjnych technik rozwoju kompetencji inżynierów, członek rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.Praktyk zarządzania projektami budowlanymi. W swojej karierze zawodowej prowadził kontrakty głównie z zakresu gospodarki odpadami, w tym jako dyrektor kontraktu / przedstawiciel wykonawcy projektował i budował zakłady gospodarki odpadami w Kępnie i Kamieńsku, o wartości odpowiednio powyżej 40 i 30 mln zł. Jako członek zarządu czołowego developera w Trójmieście prowadził bezpośrednio ponad 40 osobowy zespół wsparcia technicznego, który zajmował się przygotowaniem inwestycji od strony technicznej, wykończeniem mieszkań i biur pod klucz, a także działem jakości i usługi gwarancyjnej. Obecnie pracuje jako dyrektor kontraktu przy budowie spalarni odpadów w Szczecinie realizując kontrakt o wartości powyżej 200 mln złotych. Wierzy w ludzi, stawiając cele i wyzwania rozwija swoich pracowników. Łączy tradycyjne i zwinne metody zarządzania, które poznał podczas rozwoju swojej kariery sędziego międzynarodowego w rugby. Nastawiony na współpracę i poszukiwanie efektu synergii. Każde potknięcie jest dla niego drogą, kolejnym etapem do osiągnięcia zakładanego sukcesu. Uważa, że w życiu nie ma porażek – są wyzwania, którym musimy sprostać.  

Zasady naboru

1
Uzyskanie podstawowych informacji 

Prosimy o zapoznanie się z opisem interesującego Państwa kierunku i sprawdzenie zasad naboru.

2
Rejestracja 

Pierwszą czynnością w procesie rekrutacji jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego, który dostępny jest na stronie internetowej uczelni. 

Rekrutacja online  

3
Kontakt

Prosimy oczekiwać na kontakt mailowy opiekuna szkolenia lub kursu.

Zochowska Monika
Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu
Monika Żochowska

Opłaty

* Oferowana zniżka nie łączy się z innymi ewentualnymi rabatami 

Tabela opłat
Cena szkolenia 2500 zł brutto (stawka zw. z VAT)
Cena szkolenia dla studentów i absolwentów studiów I, II stopnia, studiów podyplomowych i MBA w ALK 2250 zł brutto (stawka zw. z VAT)*

Pierwszą czynnością w procesie rekrutacji jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego online.  

Po zarejestrowaniu się na szkolenie każdy z kandydatów otrzyma mailowo INDYWIDUALNY NUMER KONTA do dokonania płatności za szkolenie. 

Osoby zainteresowane otrzymaniem faktury proszone są o kontakt z panią Agnieszką Fabiańską: agaf@kozminski.edu.pl