W naszej Akademii odbyło się spotkanie inauguracyjne I edycji Programu Mentorskiego ALK.

23.11.2021

Program Mentorski to elitarny projekt skierowany do studentów trzeciego roku studiów l stopnia, wszystkich lat studiów II stopnia oraz czwartego i piątego roku studiów jednolitych magisterskich z zakresu prawa.

Celem Programu jest wsparcie utalentowanych studentów ALK w planowaniu i realizacji obranej przez nich ścieżki kariery zawodowej wykorzystując przy tym wiedzę i doświadczenie absolwentów naszej uczelni. Program ma także integrować społeczność ALK.

W tegorocznej edycji Programu 12 mentorów oferuje wsparcie w obszarach takich jak m.in.: zarządzanie, finanse, consulting, prawo, marketing, digital marketing, e-commerce, compliance, AML, bankowość i zarządzanie projektami. Z możliwości networkingu i zdobywania wiedzy od swoich doświadczonych kolegów korzysta w tym roku 36 studentów ALK, którzy pozytywnie przeszli rekrutację do programu.

Jest mi niezmiernie miło uczestniczyć w pierwszej edycji programu mentoringowego w Koźmińskim. Program ten jest unikalną szansą dla studentów na omówienie wyzwań, z jakimi się zmagają, oraz ich wyobrażeń na temat pracy w branżach, w których chcą rozpocząć swoją karierę zawodową. Już pierwsze spotkanie z mentee uświadomiło mi, że ich wyzwania niewiele różnią się od tych, z którymi sam mierzyłem się kilka lat temu, co z kolei utwierdza mnie w przekonaniu, że tego typu inicjatywy są potrzebne” – powiedział Mariusz Wnuk, absolwent naszej Akademii. 

Spotkanie inauguracyjne, prowadzone w formule hybrydowej, otworzył prof. ALK dr hab. Bartłomiej Nowak, Prorektor ds. Współpracy z Otoczeniem i Dziekan Kolegium Prawa. Część integracyjną prowadzili pracownicy Biura Karier i Współpracy z Absolwentami.

W ramach Programu, oprócz indywidualnych spotkań mentorów z mentee, odbędą się także warsztaty i szkolenia rozwojowe, mające na celu wsparcie uczestników projektu w osiągnięciu założonych celów.

Więcej informacji oraz sylwetki wszystkich mentorów sprawdzicie TUTAJ.

See also