20-lecie Kolegium Prawa

Kolegium Prawa - 20 lat - www baner

.

Szanowni Państwo,    W roku akademickim 2021/2022 obchodzimy jubileusz 20-lecia uruchomienia kierunku Prawo w Akademii Leona Koźmińskiego. Jubileusz skłania do refleksji nad przebytą drogą, do dokonania bilansu tego, co osiągnęliśmy oraz do wytyczenia nowych ambitnych celów.  

W 2000 roku Senat Akademii Leona Koźmińskiego, mając na uwadze potencjał naukowy i dydaktyczny, oraz posiadaną bazę materialną, podjął decyzję w sprawie utworzenia i prowadzenia studiów magisterskich na kierunku prawo oraz nadawania tytułu zawodowego magistra. Ambicje ówczesnych władz ALK zostały docenione i w 2001 roku Uczelnia otrzymała zgodę MENiS na utworzenie kierunku Prawo. Być może zmierzaliśmy w nieznane, ale przyjmując określoną koncepcję kształcenia młodych prawników opartą na utrwalonych wartościach i tradycji, dążyliśmy do osiągnięcia wysokiego poziomu nauczania w duchu wolności, otwartości i nowoczesności.  W kolejnych latach nastąpił silny rozwój Kolegium Prawa pod przewodnictwem najpierw Pani prof. Jolanty Jabłońskiej-Bonca, a następnie Pani prof. Moniki Całkiewicz, co zaowocowało uzyskaniem w 2009 roku uprawnień do nadawania stopnia naukowego doktora nauk prawnych w dyscyplinie prawo, a w 2016 roku jako pierwsza uczelnia niepubliczna w Polsce ALK otrzymała uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk prawnych w dyscyplinie prawo. Poziom nauczania został potwierdzony wysoką oceną Polskiej Komisji Akredytacyjnej  w 2012 r. i w 2021 r. Przez te 20 lat wypromowaliśmy setki magistrów, doktorów i doktorów habilitowanych, którzy odnoszą sukcesy na runku pracy, i co najważniejsze, są dumą i chlubą Akademii Leona Koźmińskiego. 

 

W Kolegium Prawa ALK na jednolitych studiach magisterskich kształci się obecnie ok. 1200 osób. Niewielkie grupy ćwiczeniowe i bezpośredni kontakt studentów z profesorami i praktykami to unikatowa cecha studiów prawniczych w Koźmińskim, które zyskały dzięki temu opinię kameralnych i elitarnych. Studia prawnicze w Kolegium Prawa oparte są na trzech głównych założeniach: wiedza i praktyka, interdyscyplinarność i innowacyjność oraz umiędzynarodowienie, w tym możliwość realizowania procesu kształcenia za granicą.  Korzystając z doświadczenia naszych wykładowców, absolwentów, osób i instytucji współpracujących z Kolegium Prawa kształtujemy program studiów tak, aby przygotować naszych absolwentów do wykonywania zawodów nie tylko stricte prawniczych,  ale również takich, w których może być wykorzystana wiedza i umiejętności prawnicze. Naszą ambicją jest, aby studenci nie tylko poznawali przepisy prawa, ale przede wszystkim logicznie i krytycznie myśleli, szukali i stawiali pytania potrzebne w rozwiązywaniu problemów oraz podejmowali mądre decyzje – innymi słowy chcemy kształcić ludzi otwartych i ciekawych świata, dla których prawo będzie inspiracją i pasją, a nie przymusem.

Jesteśmy dumni, iż nasi absolwenci stają się cenionymi na rynku specjalistami, a Kolegium Prawa jest identyfikowane jako silny ośrodek badawczo – naukowy. Na uczelniach kształcących prawników spoczywa szczególna odpowiedzialność i oczekiwania społeczne – powinny one stwarzać warunki dla nieskrępowanego rozwoju nowych idei, kreowania nowych możliwości, wspierania otwartych umysłów. Tak postrzegamy swoją misję kształcenia, zachęcając, w ślad za Horacym, młodych adeptów prawa „Dimidium facti, qui bene coepit, habet, sapere aude, incipe”

W nadchodzących miesiącach w ALK będziemy świętować XX lecie Prawa, a jubileuszowe akcenty pojawią się podczas cyklicznych wydarzeń, takich jak konferencje i seminaria naukowe, debaty, konkursy, promocje doktorskie i habilitacyjne.  

Kulminacyjnym jubileuszowym wydarzeniem będzie planowana na koniec maja 2022 r. Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa poświęcona przyszłości kształcenia prawniczego oraz Zjazd Absolwentów. Będziemy zatem nie tylko wspominać i celebrować nasz Jubileusz, ale również dyskutować nad przyszłością i pożądanymi kierunkami rozwoju prawa jako dyscypliny naukowej z różnych perspektyw badawczych. Wśród potencjalnych zagadnień dyskusyjnych znajdą się problemy podnoszenia jakości kształcenia oraz zwiększania atrakcyjności oferty studiów prawniczych. Nasi absolwenci opowiedzą o swoich sukcesach zawodowych, jak również nie zabraknie rozważań na temat zawodów przyszłości dla prawników, w których sztuczna inteligencja będzie odgrywać coraz większą rolę. 

Zapraszamy do zapoznania się z programem obchodów Jubileuszu i gorąco zachęcamy do wspólnego, radosnego świętowania – to nasza pierwsza „dwudziestka”.   To będzie wyjątkowe wydarzenie, na które wszystkich zapraszamy!

dr hab. Bartłomiej Nowak, prof. ALK, dr Arleta Nerka dr Rafał Pasternak

 

Kolegium Prawa - 20 lat- avatar

Konkurs #na_Prawo_w_Kozminskim

Serdecznie zapraszamy studentki i studentów oraz absolwentki i absolwentów Akademii Leona Koźmińskiego do udziału w konkursie: #na_Prawo_w_Kozminskim.

Wystarczy pomysł i przesłanie hasła do hasztagu za pomocą formularza konkursowego link: https://form.jotform.com/213123460818349

Hasztagi należy zgłaszać do dnia 15.01.2022 r. do godz. 23:59.

Wybór prac konkursowych będzie przebiegał w dwóch etapach:

1) W pierwszym etapie, trwającym od 16.01.2022 r. do  31.01.2022 r., jury konkursowe spośród wszystkich nadesłanych propozycji hasztagów wybiera 10, kierując się przy tym oryginalnością oraz kreatywnością zgłaszanych propozycji; kierując je do drugiego etapu konkursu.

2) W drugim etapie, trwającym od 01.02.2022 r. do 28.02.2022 r., odbędzie się głosowanie nad wybranymi hasztagami, poprzez stronę internetową XX-lecia Kolegium Prawa Akademii Leona Koźmińskiego. Każdemu głosującemu przysługuje jeden głos. 

Regulamin konkursu - link: http://x.alk.edu.pl/GBM-MGP_81

Nagrody:

1. Laureatami Konkursu będzie pięciu uczestników, których hasztagi uzyskały najwięcej głosów w drugim etapie konkursu. Laureaci otrzymają bluzę z logo ALK w wybranym przez siebie rozmiarze. 

2. Pozostali uczestnicy konkursu zakwalifikowani do drugiego etapu, otrzymają upominki od organizatora.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie XX-lecia Kolegium Prawa Akademii Leona Koźmińskiego do dnia 8.03.2022 r.

Czekamy na Państwa zgłoszenia!

 

Kolegium Prawa - Na prawo w Kozminskim - konkurs