ALKSchool
24.09.2021

Pan Sędzia Igor Tuleya poprowadzi zajęcia dla studentów prawa w Akademii Leona Koźmińskiego.

Przekazujemy list Rektora naszej uczelni do całej naszej społeczności.

List Rektora do pracowników