Stypendium dla najlepszych 2021 Kozminski
30.07.2021

Stypendia dla najlepszych kandydatów oraz stypendia dla przyszłych liderów biznesu na rok akademicki 2021/2022 zostały przyznane.

Sprawdź, czy jesteś na liście stypendystów 2021/2022. Wystarczy, że przygotujesz swój numer kandydata na studia.

Lista osób, które otrzymały stypendia TUTAJ.

Przypominamy, że laureaci i finaliści olimpiad na szczeblu ogólnopolskim nadal mogą ubiegać się o stypendia dla olimpijczyków.

DLA LAUREATÓW OLIMPIAD – 100% CZESNEGO

Laureaci olimpiad szczebla ogólnopolskiego otrzymują specjalne stypendium Rektora pokrywające czesne za pierwszy rok studiów. Warunkiem przyznania stypendium w kolejnych latach jest uzyskanie średniej arytmetycznej ocen z toku studiów na poziomie co najmniej 4,60.

DLA FINALISTÓW OLIMPIAD – 50% CZESNEGO

Finaliści olimpiad szczebla ogólnopolskiego otrzymują specjalne stypendium Rektora pokrywające w 50% czesne za pierwszy rok studiów. Warunkiem przyznania stypendium w kolejnych latach jest uzyskanie średniej arytmetycznej ocen z toku studiów na poziomie co najmniej 4,60.

Nasi studenci mają możliwość otrzymania także innych stypendiów, np. sportowego, socjalnego, dla osób niepełnosprawnych czy Stypendium Fundacji Koźmińskich. 

Szczegółowe informacje dotyczące przyznania stypendiów dostępne są TUTAJ.