Perspektywy - Ranking 2021
22.06.2021

Po raz kolejny nasza Akademia zajęła pierwsze miejsce wśród wyższych szkół niepublicznych w prestiżowym rankingu „Perspektyw”.

W ogólnej klasyfikacji polskich uczelni akademickich ALK znalazła się na 13. miejscu, a w mocnej konkurencji wśród szkół ekonomicznych na miejscu drugim.

Od 22 lat powtarzamy nasz sukces wśród uczelni niepublicznych. W tym roku poprawiliśmy swoje notowania w ogólnej klasyfikacji polskich uczelni akademickich. W porównaniu z rokiem 2020 ALK awansowała z miejsca 15. na 13. 

W Rankingu Kierunków Studiów nasze zarządzanie uplasowało się na 1 miejscu w Polsce.

- Do pierwszego miejsca wśród wyższych szkół niepublicznych zdążyliśmy się już trochę przyzwyczaić, bo okupujemy je niemal od początku rankingu „Perspektyw”. Dokładamy jednak starań, aby umocnić naszą pozycję, czego dowodzi uzyskanie 100 punktów na 100 możliwych w tym zestawieniu – mówi Rektor, prof. Grzegorz Mazurek. – Cieszy mnie też, że śmiało wchodzimy do grupy najwyżej cenionych uczelni w Polsce, choć przecież nasz obszar ogranicza się do zarządzania, ekonomii, finansów i prawa. Nasze ambicje sięgają wyżej i w kolejnych rankingach „Perspektyw” mierzymy w pierwszą dziesiątkę polskich uczelni akademickich.

Ranking „Perspektyw” jest najwyżej cenionym zestawieniem polskich uczelni publicznych i niepublicznych. Wśród kryteriów uwzględnianych w rankingu są: prestiż uczelni (mierzony przez kadrę akademicką i uznanie międzynarodowe – waga 12%), kariery absolwentów (w tym zarobki i liczba zatrudnionych – 12%), innowacyjność (patenty i prawa ochronne w Polsce i na świecie – 8%), potencjał naukowy kadry (ocena parametryczna, kwalifikacje akademików, uprawnienia habilitacyjne i doktorskie – 15%), efektywność naukowa (pozyskiwanie grantów, rozwój kadry, nadane stopnie, publikacje, cytowania – 28%), warunki kształcenia (kompetencje wykładowców, akredytacje – 10%) i umiędzynarodowienie (programy w językach obcych, studenci i wykładowcy z zagranicy, współpraca z zagranicznymi ośrodkami, wymiana studencka i akademicka, wielokulturowość – 15%).

Jak zapewniają organizatorzy, w tegorocznym rankingu „Perspektyw” – mimo pewnych modyfikacji szczegółowych wskaźników – nie uległy zmianie wagi żadnego z kryteriów rankingu uczelni akademickich, co zapewnia możliwość porównywania wyników w układzie „rok do roku”.

LINK DO RANKINGU

Studia z zarządzania w ALK prowadzone są w języku polskim i angielskim:

Od października 2021 zarządzanie w j. polskim będzie realizowane również w formule online.

Perspektywy ranking 2021 ALK 1
Perspektywy ranking 2021 ALK