Zarządzanie Rozwojem i Zmianą Ścieżki Kariery

Zarządzanie Rozwojem i Zmianą Ścieżki Kariery - Career Advisory (online)

Level
Studia podyplomowe
Duration
1 rok
Language
PL
Obtained title
Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych
Mode
Tryb niestacjonarny
Online
Contact

O kierunku

Cel studiów

Jedyna stała w dzisiejszym świecie to zmiana – nie inaczej jest w przypadku rynku pracy: według raportów World Economic Forum „Upskilling może doprowadzić do utworzenia 5,3 milionów nowych miejsc pracy do 2030 r.  Co więcej, „około 40% pracowników będzie musiało przekwalifikować się w ciągu sześciu miesięcy lub wcześniej. […] Do 2025 roku może pojawić się 97 milionów nowych ról, lepiej dostosowanych do nowego podziału pracy pomiędzy ludzi, maszyny i algorytmy.”

To zjawisko jest zarówno szansą, jak i zagrożeniem dla firm – w zależności od tego, jak szybko uda im się zamknąć tzw. „skill gap” oraz zarządzić obecnymi i nowymi pracownikami pod kątem tzw. „upskilling” czy „reskilling” albo samej rekrutacji. To jest także szansa, jak i zagrożenie dla przedstawicieli departamentów HR, rekruterów oraz doradców działających na rynku.

Ten kierunek studiów został zaprojektowany by wyjść naprzeciw potrzebom rynku. Wiedza z zakresu Career Advisory (doradztwo kariery) jest często błędnie spłycana do „formatowania CV” oraz kojarzona tylko i wyłącznie z poradnictwem zawodowym, ale kryje się za nią o wiele więcej: wiedza o trendach rynkowych, znajomość funkcjonowania rozwiązań technologicznych, diagnoza kompetencji i projektowanie ścieżek karier – a to tylko kilka przykładów! Jak widać, ww. tematy są kluczowe także w kontekście poprawnego funkcjonowania firmy.

Głównym celem naszych studiów jest wykształcenie wysoko cenionych na rynku specjalistów posiadających umiejętności niezbędne do prawidłowego i efektywnego świadczenia usług szeroko rozumianego doradztwa kariery i zarządzania rozwojem i zmianą ścieżki kariery klienta lub pracownika wewnątrz organizacji.

Atuty kierunku

1
Program oparty na sprawdzonej autorskiej metodologii

Program bazujący na „real-life case studies”, statystykach i badaniach naukowych

2
Warsztaty

Różnorodna formuła zajęć – wykłady, ćwiczenia w grupach oraz indywidualnie, praca z własnym klientem, dyskusje

3
Case studies

Omawianie prawdziwych historii przypadków

4
Praktyczne narzędzia i testy

Przekrój wad i zalet testów oraz narzędzi służących do diagnozy klienta

5
Wykładowcy - praktycy

Praktycy z min. 15-letnim doświadczeniem w HR, rekrutacji i doradztwie kariery

6
Ciekawostki i trendy rynkowe

Technologia na rynku pracy: AI w rozmowach kwalifikacyjnych, boty w rekrutacji, ATS

7
Diagnoza i wizerunek

Diagnoza własnych predyspozycji i ścieżki kariery, budowa własnego wizerunku

8
Formuła online

Wygodna formuła online, która daje możliwość odzwierciedlenia najczęstszych warunków pracy z klientem

Partnerzy merytoryczni

Adresaci studiów

 • Osoby pracujące w szeroko rozumianym HR: Specjalista ds. HR, HR Business Partner, HR Manager, HR Dyrektor
 • Osoby pracujące w rekrutacji / Executive Search po stronie agencji albo firm
 • Coachowie, którzy chcą zdywersyfikować swoją ofertę świadczonych usług o doradztwo kariery
 • Osoby, które już wykonują zawód: doradcy zawodowi, konsultanci kariery, coachowie kariery, specjaliści wspierający w zmianie zawodowej, konsultanci ds. outplacementu
Men_illustration.png

Kierownik studiów

Anna Zadrożna

Pracuje w HR od blisko 20 lat. Posiada zarówno doświadczenia jako headhunter, oraz po stronie  wewnętrznego HR, gdzie jako Dyrektor HR tworzyła od podstaw obszar human resources (rekrutacja, ścieżki karier, programy szkoleń, employer branding), jak i przeprowadzała szkolenia z zakresu rekrutacji, oceny pracowniczej, rozmowy feedbackowej itp.

Od 2011 roku współpracuje z Career Angels, bazując na metodologii opartej m.in. na danych liczbowych. Wspiera managerów i wyższą kadrę zarządzającą w zakresie zarządzania karierą i procesów poszukiwania pracy w Polsce i w Europie. Dodatkowo od 2016 jest wykładowcą w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej, a od 2017 certyfikowanym konsultantem Decision Dynamics z narzędzi: „Career View” & „Culture View” . Prowadzi również liczne wystąpienia (m.in. dla Brief.pl) oraz webinary (nagrania dostępne na YouTube).

Absolwentka Psychologii Społecznej na SWPS. Ukończyła studia podyplomowe w Akademii Leona Koźmińskiego na kierunkach: Zarządzanie kompetencjami zawodowymi pracowników, Coaching profesjonalny, Kadry i płace w prawie i praktyce.

Anna Mady

Zastępca kierownika studiów "Zarządzanie rozwojem i zmianą ścieżki kariery".
Ekspert z ponad 15-letnim doświadczeniem w obszarze HR i sprzedaży. Od 2017 roku związana jest z HR, gdzie główne obszary pracy to rekrutacja na stanowiska średniego i wyższego szczebla, budowanie strategii employer brandingowych, on-boarding, szkolenia oraz doradztwo kariery. Pracowała w sektorze usług, szkoleń specjalistycznych i konsultingu oraz outsourcingu finansowego. Ukończyła wiele szkoleń z zakresu inteligencji behawioralnej, direct search, employer brandingu, zarządzania projektami oraz doradztwa kariery. Obecnie jest w trakcie certyfikacji z narzędzia „Career View” firmy Decision Dynamics.

Anna dołączyła do Career Angels w 2020 roku, gdzie jej główne obszary działalności to pełny zakres usług doradztwa kariery dla wszystkich poziomów organizacji. Dodatkowo jest Koordynatorem ds. Marketingu i Special Projects Manager.

Co zyskujesz

Dzięki udziałowi w studiach podyplomowych nabędziesz praktyczne umiejętności:

Metodologia i proces

 • Przećwiczenie różnych metod pracy z klientem
 • Przyswojenie istotnych umiejętności Doradcy Kariery

Trendy i rynek pracy

 • Technologia w rekrutacji, np. AI, boty, ATS
 • Poruszanie się po LinkedIn – najbardziej popularnej platformie aktywnie zawodowo dorosłych, w tym „zhakowanie algorytmu”

Praca z klientem

 • Typy klientów pod kątem świadomości ich własnych kompetencji i kierunku kariery
 • Przykłady klientów i wyzwania
 • Podejście do zmiany branży / zawodu klienta

Narzędzia i ćwiczenia

 • Zbudowanie dobrego kwestionariusza
 • Wykorzystanie znanych narzędzi i wypracowanie własnych: koło życia / kariery, „Zacznij z wizją końca”, STAR, CRM itd.
 • Licytacja wartości i parametrów pracy, Strategy Session, praca z kompetencjami itd.
 • Wady i zalety różnych testów, w tym: CliftonStrengths Assessment Gallupa i Career View™ Decision Dynamics

Komunikacja

 • Umiejętność zadawania dobrych pytań
 • Budowanie zaufania i przyjaznego środowiska pracy z klientem
 • Określenie zasad współpracy, etyka w zawodzie

Biznes

 • Diagnoza własnych predyspozycji do pełnienia roli Doradcy Kariery
 • Personal Branding wewnątrz i na zewnątrz organizacji
 • Budowanie oferty usług doradczych

Perspektywa zawodowa

Zdobyte podczas studiów wiedza i umiejętności pozwolą na kontynuację kariery jako:

 • Doradca Kariery, Coach – freelancer, pracujący z osobami indywidualnymi, które poszukują nowej pracy, chcą zmienić branżę czy zawód
 • Wewnętrzny HR, HR Business Partner w zarządzeniu rozwojem i zmianą ścieżek karier pracowników organizacji – przede wszystkim w obszarach w połączeniu z Learning & Development (upskilling / reskilling), Employer Branding lub Outplacement

Coroczne badania jednoznacznie wskazują na to, że wymagania wobec pracowników ciągle się zmieniają. Przez to z jednej strony coraz więcej firm stawia na zidentyfikowanie odpowiednich pracowników wewnątrz organizacji, by zaoferować im nowe ścieżki kariery (upskilling / reskilling) a z drugiej strony pracownicy – kandydaci na rynku pracy – też muszą i chcą się uczyć, jak się na nim odpowiednio poruszać.

Program

Ramowy program studiów

Liczba godzin: 194 h

I. Blok: wprowadzenie (16 h)

 • Metodologia pracy konsultanta kariery

II. Blok: specjalistyczny o charakterze warsztatowym (144 h)

 • Coaching kariery
 • Psychologia zmiany
 • Praca z oporem i ograniczającymi przekonaniami
 • Narzędzia i testy w identyfikacji oraz weryfikacji celu zawodowego
 • Identyfikacja i definicja celu ścieżki kariery w praktyce
 • Ocena celu kariery w kontekście realiów i dynamiki rynku
 • „Candidate Positioning” – zdefiniowanie unikatowych cech klienta na rynku
 • Przygotowanie skutecznego CV, w tym pod ATS
 • Wizerunek w sieci
 • Wykorzystanie LinkedIn w procesie szukania pracy
 • Kanały poszukiwania pracy, w tym networking, headhunterzy, aplikacja bezpośrednia
 • Przygotowanie klienta do różnych rodzajów rozmów kwalifikacyjnych
 • Wsparcie klienta w zmianie branży / zawodu
 • Personal Branding / Professional Identity

III. Blok: doskonalenie osobistych kompetencji konsultanta – warsztaty (16 h)

 • Trendy na rynku pracy i zadbanie o własny rozwój
 • Zarządzanie pracą z klientem / definicja wachlarza oferty
 • IV. Blok: superwizja i projekt doradztwa kariery (16 h)
Course Catalog

Organizacja zajęć

Zajęcia odbywają się online podczas 11 zjazdów weekendowych w ciągu dwóch semestrów w:

 • soboty w godzinach 8:45-15:45 (8 h dydaktycznych)
 • niedziele w godzinach 8:45-15:45 (8 h dydaktycznych)

Planowane terminy zajęć

 

 • 13 - 14.11.2021
 • 27 – 28.11.2021
 • 11 – 12.12.2021
 • 15 – 16.01.2022
 • 12 – 13.02.2022
 • 05 – 06.03.2022
 • 19 – 20.03.2022
 • 02 – 03.04.2022
 • 23 – 24.04.2022
 • 14 - 15.05.2022
 • 28 - 29.05.2022

Społeczność

Wiodący wykładowcy

Anna Mady

Zastępca kierownika studiów "Zarządzanie rozwojem i zmianą ścieżki kariery".
Ekspert z ponad 15-letnim doświadczeniem w obszarze HR i sprzedaży. Od 2017 roku związana jest z HR, gdzie główne obszary pracy to rekrutacja na stanowiska średniego i wyższego szczebla, budowanie strategii employer brandingowych, on-boarding, szkolenia oraz doradztwo kariery. Pracowała w sektorze usług, szkoleń specjalistycznych i konsultingu oraz outsourcingu finansowego. Ukończyła wiele szkoleń z zakresu inteligencji behawioralnej, direct search, employer brandingu, zarządzania projektami oraz doradztwa kariery. Obecnie jest w trakcie certyfikacji z narzędzia „Career View” firmy Decision Dynamics.

Anna dołączyła do Career Angels w 2020 roku, gdzie jej główne obszary działalności to pełny zakres usług doradztwa kariery dla wszystkich poziomów organizacji. Dodatkowo jest Koordynatorem ds. Marketingu i Special Projects Manager.

Anna Zadrożna

Pracuje w HR od blisko 20 lat. Posiada zarówno doświadczenia jako headhunter, oraz po stronie  wewnętrznego HR, gdzie jako Dyrektor HR tworzyła od podstaw obszar human resources (rekrutacja, ścieżki karier, programy szkoleń, employer branding), jak i przeprowadzała szkolenia z zakresu rekrutacji, oceny pracowniczej, rozmowy feedbackowej itp.

Od 2011 roku współpracuje z Career Angels, bazując na metodologii opartej m.in. na danych liczbowych. Wspiera managerów i wyższą kadrę zarządzającą w zakresie zarządzania karierą i procesów poszukiwania pracy w Polsce i w Europie. Dodatkowo od 2016 jest wykładowcą w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej, a od 2017 certyfikowanym konsultantem Decision Dynamics z narzędzi: „Career View” & „Culture View” . Prowadzi również liczne wystąpienia (m.in. dla Brief.pl) oraz webinary (nagrania dostępne na YouTube).

Absolwentka Psychologii Społecznej na SWPS. Ukończyła studia podyplomowe w Akademii Leona Koźmińskiego na kierunkach: Zarządzanie kompetencjami zawodowymi pracowników, Coaching profesjonalny, Kadry i płace w prawie i praktyce.

Sandra Bichl

Pracuje od blisko 20 lat, z czego początek kariery w Executive Search w CEE, potem w sprzedaży i marketingu w Ameryce Łacińskiej i Belgii. W 2010 roku założyła firmę Career Angels, która świadczy usługi doradztwa kariery skierowane do doświadczonych managerów i executives w całej Europie oraz wspiera i szkoli kadrę zarządzającą i działy HR w zakresie zarządzania ścieżkami kariery, employer branding i poprawy rekrutacji. Od 2014 roku wykłada regularnie na studiach G/E/MBA w renomowanych szkołach biznesu w m.in. Brukseli, Mediolanie, Wiedniu, Mannheim albo Zurychu. Sandra pracuje w języku angielskim, polskim, niemieckim i hiszpańskim.

Klaudia Fatah
Klaudia Fatah

Headhunterka i reasearcherka executive search z 5-letnim doświadczeniem w rekrutacji kadry menedżerskiej. W ramach www.karierownia.pl prowadzi konsultacje i coaching dla liderów poszukających nowych wyzwań zawodowych. Ma doświadczenie w programach outplacementowych.

Od ponad 20 lat tworzy i prowadzi programy szkoleniowe z zakresu zarządzania ludźmi, w tym  rekrutacji, onboardingu, feedforward, czy wywierania wpływu. Autorka serii wywiadów z liderami biznesu na temat zarządzania w czasach pandemii. 

Współzałożycielka firmy doradczo-szkoleniowej, z doświadczeniem w pracy jako key account director w firmach konsultingowych.

Certyfikowany Coachem ICC z doświadczeniem psychoterapeutycznym. Stale rozwija swoje kompetencje uczestnicząc z warsztatach z mistrzami takimi jak Robert Cialdini czy Hogan.

Autorka licznych publikacji na temat najefektywniejszych sposobów poszukiwania nowej pracy, rozwoju menedżerów i zarządzania. Ukończyła Socjologię I Psychologię Kliniczną na Uniwersytecie Łódzkim.

Bożena Wujec

Coach i trener międzykulturowy. Wykładowca na studiach MBA i studiach podyplomowych w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie oraz innych polskich i zagranicznych uniwersytetach.  Pracuje dla swoich klientów i innych firm doradczych w EMEA, APAC i USA, m.in. dla Center for Creating Leadership. Prowadzi coachingi dla wyższej kadry zarządzającej oraz szkolenia z zakresu współpracy międzykulturowej, diversity oraz neuroscience. 
Ukończyła studia doktoranckie na ALK w Warszawie oraz podyplomowe z Psychologii zmian postaw i zachowań na Uniwersytecie Warszawskim. Przygotowuje dysertację na temat kulturowych uwarunkowań coachingu. Autorka wielu artykułów na temat coachingu i rozwoju osobistego.

Dr Paweł Fortuna
dr Paweł Fortuna

Psycholog biznesu, który zaraża entuzjazmem, pobudza do myślenia i samodzielnych poszukiwań, pomaga lubić ludzi i piękniej żyć. W pracy naukowej koncentruje się na zagadnieniach modeli umysłu i sztucznej inteligencji, uczenia się na błędach oraz obrony przed manipulacją. Autor i współautor kilkunastu książek: trzykrotny laureat Nagrody Teofrasta za najlepszą popularnonaukową książkę psychologiczną oraz trzykrotny laureat nagrody Książka dla Trenera Polskiego Towarzystwa Trenerów Biznesu.W biznesie realizuje innowacyjne projekty związane z adaptacją do zmian, przełamywaniem rutyny oraz poszukiwaniem sposobów budowania trwałych relacji.Z powodzeniem rozwija autorską koncepcję „sprzedaż bez sprzedawania” opartą na wywieraniu wpływu bez manipulacji.Członek ZAiKS, autor tekstów i kompozytor (największy hit: Dziewczyna szamana, 5 Fryderyków). Inicjator wielu akcji społecznych, w tym konferencji Ludzka twarz biznesuiKonferencji Aktualności Psychologicznych – Aktualia.Zaangażowany w działania na rzecz rozwoju przyjaznej sztucznej inteligencji, wspierającej człowieka w realizacji jego mądrych decyzji.

Zasady naboru

 

O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. 

II edycja  -  rekrutacja trwa do 15 września 2022 roku, planowany termin rozpoczęcia studiów to październik 2022 roku.

 

Wymagane jest posiadanie dyplomu studiów wyższych, wiek: min. 25 lat, doświadczenie w szeroko rozumianym obszarze HR, jak np. Learning & Development, coaching, doradztwo zawodowe, rekrutacja, wewnętrzny dział HR.

Warunki ukończenia studiów

Na zakończenie studiów odbędzie się 2-etapowy egzamin i praca indywidualna:

1. Pisemny: pod nadzorem Uczestnik wykonuje test online sprawdzający umiejętności nabyte podczas studiów. 2. Ustny: Uczestnik studiów odpowiada na pytania sprawdzające nabytą wiedzę oraz przedstawia swój pomysł w zakresie doradztwa dla przedstawionego konkretnego przypadku klienta.

Praca indywidualna – praca / podsumowanie wybranego przez siebie prawdziwego klienta, co odzwierciedli rzeczywiste warunki świadczenia usług doradczych.

Wymagane dokumenty
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (tytuł zawodowy: licencjat, inżynier, lekarz, magister)** 
 • zdjęcie elektroniczne w formacie JPG 
 • oryginał dokumentu tożsamości do wglądu 
 • kopia dowodu wpłaty wpisowego 

**W przypadku kandydatów posiadających dyplom zagraniczny, i chcących kontynuować naukę w Polsce na poziomie podyplomowym, istnieją odrębne przepisy dotyczące uznawania dyplomów ukończenia studiów wyższych, wydanych w innych krajach.

Sprawdź szczegóły, aby dowiedzieć się, czy Twój zagraniczny dyplom wymaga dodatkowego procesu uznawania (nostryfikacji), aby umożliwić Ci rozpoczęcie studiów podyplomowych / MBA w Polsce: kliknij TU

Etapy rekrutacji
1
UZYSKANIE PODSTAWOWYCH INFORMACJI

Prosimy o zapoznanie się z opisem interesującego Państwa kierunku i sprawdzenie zasad naboru. 

2
REJESTRACJA

Pierwszą czynnością w procesie rekrutacji jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego, który dostępny jest na stronie internetowej uczelni. 

3
OPŁATA REKRUTACYJNA

Opłatę rekrutacyjną należy uiścić na konto uczelni lub skorzystać z funkcji płatności.pl podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego.

Joanna Sawicka-Golcz
Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu
Joanna Sawicka-Golcz

Opłaty

Tabela opłat
Wpisowe 250 zł
Cena podstawowa (możliwość płatności w dwóch ratach po 4700 zł każda) 9400 zł
Cena ze zniżką dla absolwentów ALK (możliwość płatności w dwóch ratach po 4230 zł każda) 8460 zł
Cena ze zniżką za jednorazową płatność (Oferowane zniżki (zniżka dla absolwentów, zniżka za jednorazową płatność i ewentualne dodatkowe zniżki) nie kumulują się) 9100 zł