szkolenie dla rekruterów, Kursy dla rekruterów, ocena kompetencji

Kompetencje w organizacji. Zaawansowany warsztat budowania i wykorzystywania narzędzi oceny kompetencji

Level
Kursy i szkolenia
Duration
4 dni
Language
PL
Obtained title
Świadectwo ukończenia szkolenia
Mode
Tryb stacjonarny,
W tygodniu

O kursie

Program powstał jako odpowiedź na potrzeby osób, które praktycznie zajmują się diagnozą kompetencji w organizacji w procesach rekrutacyjnych i rozwojowych, mają w tym obszarze zbudowaną podstawową wiedzę i umiejętności, szukają możliwości rozwijania własnego warsztatu pracy.  

Celem studiów jest przekazanie wiedzy na temat zasad oraz metod budowania zadań, symulacji, wykorzystywanych w procesach AC/DC i rekrutacji, budowania i stosowania oceny 360 stopni czy tworzenia wywiadu behawioralnego. Ważnym elementem warsztatu jest możliwość praktycznego przetestowania samodzielnie zaprojektowanego zestawu narzędzi kompetencyjnych. Szkolenie odbywa się w formule dwóch zjazdów. W przerwie pomiędzy nimi uczestnicy mogą przygotować swoje własne zadanie, symulację diagnozującą wybrane kompetencje. Autorzy uzyskają informację zwrotną na temat samego narzędzia oraz możliwości ewentualnych modyfikacji. Program skierowany jest do osób zajmujących się praktyczną diagnozą kompetencji pracowniczych w procesach rekrutacyjnych i rozwojowych, odpowiadających za jakość tych procesów i ich dopasowanie do potrzeb organizacji.    *uzupełnieniem programu może być szkolenie ASESOR - ASSESSMENT / DEVELOPMENT CENTER. WARSZTATY OCENY KOMPETENCJI 

Adresaci

 • Rekruterzy – osoby odpowiedzialne za pozyskiwanie pracowników do organizacji 

 • Osoby odpowiedzialne za systemowe rozwiązania w zakresie rozwoju kompetencji pracowniczych w organizacji 

 • Osoby odpowiadające za przygotowanie, prowadzenie i jakość ośrodka oceny i rozwoju w organizacji 

 • Asesorzy metody Assessment/Development Center 

 • Specjaliści HR 

 • Menedżerowie ds. HR i rozwoju 

 • Konsultanci 

GroupOfPeopleIllustration

Co zyskujesz

 • Wzrost kompetencji własnych w zakresie budowania, stosowania i oceny narzędzi diagnozujących kompetencje 

 • Zapoznanie się z dobrymi praktykami stosowania narzędzi diagnostycznych 

 • Zdobycie umiejętności samodzielnego konstruowania, modyfikowania narzędzi wykorzystywanych w organizacji 

 • Indywidualny feedback w zakresie przygotowanych zadań, stosowania wywiadu behawioralnego 

Program szkolenia

ZJAZD I  

Dzień 1 – Ocena 360 stopni 

 • Budowanie kontentu do oceny 360 stopni 

 • Modele kompetencji 

 • Wybór kompetencji do oceny 

 • Spotkanie focusowe - przygotowanie i metodologia spotkania 

 • Konstruowanie narzędzia do oceny 360 stopni 

 • Przebieg oceny - ważne wytyczne 

 • Agregacja ocen 

 • Raporty po ocenie 360 stopni 

 • Spotkania feedbackowe z uczestnikami 

Dzień 2 – Budowa zadań zadań AC/DC oraz próbek pracy - część 1 

 • Zadania diagnostyczne w ośrodku oceny i rozwoju: cele, zasady wykorzystania i poprawności badawczej 

 • Przegląd i charakterystyka zadań diagnostycznych 

 • Zadania typu „in basket” 

 • Studium przypadku (case study/business case) 

 • Symulacje grupowe 

 • Symulacje indywidualne 

 • Ćwiczenie praktyczne wybranych zadań 

 • Zasady konstruowania zadań diagnozujących: procedura tworzenia i testowania 

 • Ćwiczenie wprowadzające do samodzielnego konstruowania zadań 

 • Omówienie zadania praktycznego do przygotowania na drugi zjazd 

ZJAZD II  

Dzień 3 – Budowanie zadań oraz próbek pracy - część 2 

 • Praktyczny test zadań przygotowanych przez uczestników szkolenia, informacja zwrotna  

 • Przygotowanie aktorów do odgrywania zadań (zasady przygotowania i wdrożenia aktora w rolę, symulacje odgrywania scenariuszy przez aktorów) 

 • Matryca kompetencyjna: zadania kompetencje – ćwiczenie praktyczne 

Dzień 4 – Wywiad behawioralny w diagnozie kompetencji 

 • Zastosowanie wywiadu behawioralnego w procesach rekrutacyjnych i rozwojowych 

 • Zasady tworzenia wywiadu opartego na modelu kompetencyjnym/kompetencyjnym profilu stanowiskowym/wskaźnikach behawioralnych 

 • Konstruowanie matryc pomocnych w identyfikacji wskaźników behawioralnych 

 • Rodzaje pytań w wywiadzie behawioralnych 

 • Trening prowadzenia wywiadu behawioralnego i oceny kompetencji, feedback 

 • Trudne sytuacje w trakcie wywiadu behawioralnego 

 • Wymiana dobrych praktyk w zakresie stosowania wywiadu behawioralnego 

  Forma prowadzenia zajęć: ćwiczenia grupowe, testy, warsztaty, studia przypadku, dyskusje grupowe.

Osoby kończące szkolenie otrzymują Certyfikat Akademii Leona Koźmińskiego. 

 

figury

Organizacja zajęć

Czas trwania: 4 dni (32 h dydaktycznych)* w godz. 9.00-16.00   

Podczas zajęć zapewnimy Państwu przerwę kawową oraz dwudaniowy obiad z opcją wegetariańską do wyboru.   

* jedna godzina dydaktyczna = 45 minut 

Terminy

Termin szkolenia już wkrótce

Trenerzy

prof. ALK dr hab. Anna Baczyńska

Pracownik naukowy w Akademii Leona Koźmińskiego od 2008 roku, kierownik studiów podyplomowych oraz wykładowca na EXMBA, KAMP etc.

Ekspert z zakresu human capital management i przywództwa. Praktyk biznesu z wieloletnim doświadczeniem w prowadzeniu projektów rozwojowych, diagnostycznych i doradczych dla wyższej i średniej kadry zarządczej. Pracowała na stanowiskach menedżerskich m.in. w  ORANGE, TP S.A.

Prowadziła projekty doradcze z zakresu zarządzania ludźmi dla takich firm i instytucji jak: Telewizja Polsat, Interia, MAKRO, PKO BP, ABB, TP S.A., Orange, PZU S.A., SONY Poland, NASK, Idea 25, Getin Noble Bank, Skoda, ROCHE, Rzeczpospolita, Urząd m.st. Warszawy  i inne.

Doświadczony trener, wykładowca, asesor metody AC/DC. Ekspert z zakresu diagnozy kompetencji zawodowych.

Specjalizuje się w:

 • • tworzeniu i prowadzeniu badań metodą Assessment i Development Center
 • • badaniu kompetencji metodą 360 stopni
 • • prowadzeniu sesji Career Path
 • • projektowaniu testów kompetencyjnych oraz różnych metod diagnostycznych
Marcin Jóźwik

Ekspert w obszarze diagnozy i rozwoju kompetencji zawodowych.

Od 2011 roku współpracuje z Akademią Leona Koźmińskiego w Warszawie. Autor programów edukacyjnych i wykładowca. Prowadzi zajęcia na studiach podyplomowych Akademia Kompetencji Menedżera oraz na kursach Asesor Metody AC/DC – kurs certyfikacyjny.

Przez 10 lat zarządzał zespołami formalnymi i projektowymi w międzynarodowej korporacji, w tym kilkudziesięcioosobowym zespołem trenerskim realizującym szkolenia dla ponad 10 tysięcy pracowników. Projektował i wdrażał systemy i standardy pracy, programy rozwojowe, narzędzia rekrutacji i oceny pracowników.

W latach 2000–2002 wykładowca Akademii Ekonomicznej w Krakowie przy kolejnych edycjach studiów podyplomowych dla doradców finansowych.

Od 2006 roku prowadzi niezależną działalność ekspercką w obszarze diagnozy i rozwoju kompetencji zawodowych. Projektuje i zarządza badaniami Assessment/Development Center. Zrealizował kilkaset projektów doradczych na rzecz organizacji biznesowych, społecznych i administracji publicznej.

Agnieszka Jóźwik

Ekspertka HR i L&D, asesorka, menedżerka, trenerka biznesu, metodyczka.

Z wykształcenia filozof, absolwentka studiów MBA, słuchaczka studiów doktoranckich PAN (psychologia), certyfikowany trener, mediator i coach.

Realizowała projekty m.in. dla: Aviva, Grupa PZU, ORLEN, Makro Cash & Carry S.A.,  Bank Zachodni WBK, Alior Bank, Allianz, SONY Polska, Bank Pocztowy, Poczta Polska, LG Display, Polska Grupa Energetyczna, Polska Spółka Gazownictwa, TEVA Pharmaceuticals,  Polpharma, Orange Polska, PRUDENTIAL, ROCHE, ING Nationale-Nederlanden, Peugeot, SFERIS, Bank Ochrony Środowiska, CITIBANK Handlowy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), BNP Paribas Bank, PKO BP, Perfumerie Douglas, Polkomtel, Bank Gospodarstwa Krajowego, Urząd m.st. Warszawy, Valeant (Polfa), Telewizja Polsat, Ulma, Vigo, EPP, Plus, Interia.

Główne obszary specjalizacji:

• Tworzenie modeli kompetencyjnych, stanowiskowych profili kompetencyjnych
• Projektowanie i realizowanie sesji Assessment/Development Center, wywiady behawioralne, badania 360 st.
• Programy talentowe
• Standardy pracy, kodeksy etyki zawodowej
• Zarządzanie przez wartości, budowanie kultury organizacyjnej
• Metodyka, blended learning, rozwój kompetencji trenerskich, superwizje i mentoring trenerski

Autorka programów szkoleniowych z zakresu zarządzania, projektów doradczych, publikacji branżowych. Doświadczenie zdobywała, pracując w firmie rekrutacyjnej, następnie jako Project Manager w międzynarodowej korporacji. Pracowała również jako dyrektor programowy oraz dyrektor ds. metodycznych w jednej z wiodących firm szkoleniowo-doradczych. Współtwórczyni kilku kierunków studiów podyplomowych. Od 2012 r. współpracuje z Akademią Leona Koźmińskiego w ramach studiów podyplomowych Akademia Kompetencji Menedżera, których jest współtwórczynią, oraz projektów doradczych.

Od ponad 20 lat specjalizuje się we wspieraniu procesów rekrutacyjnych, diagnozie i rozwoju kompetencji zawodowych, programach talentowych i programach sukcesji. Opracowuje modele kompetencyjne, narzędzia diagnostyczne pomocne w procesach rekrutacyjnych.  Prowadzi sesje Assessment/Development Center, wywiady behawioralne, a także szkolenia certyfikujące przyszłych asesorów oraz trenerów biznesu. Zrealizowała kilkaset sesji AC/DC (wyższa kadra menedżerska, słuchacze studiów MBA, średnia kadra menedżerska, stanowiska eksperckie), przeprowadziła ponad 10 tys. godzin szkoleniowych, napisała kilkaset programów rozwojowych, zarządzała kilkudziesięcioma długoterminowymi projektami z obszaru szkoleniowo-doradczego.

Pracowała dla organizacji polskich i międzynarodowych z wielu branż m.in.: finansów i bankowości, ubezpieczeń, farmacji, produkcji, budownictwa, logistyki, dystrybucji, przemysłu, administracji państwowej, administracji samorządowej, telekomunikacji, IT, mediów, badań i nowych technologii, szkolnictwa wyższego.

1
Uzyskanie podstawowych informacji 

Uzyskanie podstawowych informacji 

Prosimy o zapoznanie się z opisem interesującego Państwa kierunku i sprawdzenie zasad naboru. 

2
Rejestracja

Pierwszą czynnością w procesie rekrutacji jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego, który dostępny jest na stronie internetowej uczelni. 

Rekrutacja online 

3
Opłata rekrutacyjna 

Opłatę rekrutacyjną należy uiścić na konto uczelni lub skorzystać z funkcji płatności.pl podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego.  

Opłaty

* Oferowana zniżka nie kumuluje się z innymi ewentualnymi rabatami 

Tabela opłat
Cena szkolenia 4500 zł brutto (stawka zw. z VAT)
Cena szkolenia dla studentów i absolwentów studiów I, II stopnia, studiów podyplomowych i MBA w ALK 4000 zł netto (stawka zw. z VAT)*

Pierwszą czynnością w procesie rekrutacji jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego online.  

Po zarejestrowaniu się na szkolenie każdy z kandydatów otrzyma mailowo INDYWIDUALNY NUMER KONTA do dokonania płatności za szkolenie. 

Osoby zainteresowane otrzymaniem faktury proszone są o kontakt z Panią Agnieszką Fabiańską e-mail agaf@kozminski.edu.pl