Rekrutacja Akademia Leona Koźmińskiego 2021
30.04.2021

Od 4 maja można rejestrować się online na studia I i II stopnia oraz jednolite studia magisterskie prowadzone w języku polskim. Rekrutacja na studia w języku angielskim trwa zaś już od początku lutego.

Kandydaci na studia w naszej uczelni od 4 maja mogą rejestrować się w wirtualnym systemie rekrutacyjnym. Po rejestracji konieczne jest dostarczenie do Biura Rekrutacji oryginałów wymaganych dokumentów. Ze względu na sytuację epidemiczną pracujemy zdalnie i zachęcamy Was do przesyłania dokumentów pocztą lub kurierem. Jednak w sytuacjach wymagających kontaktu osobistego prosimy o wcześniejsze umówienie spotkania pod adresem mailowym: rekrutacja@kozminski.edu.pl.

Tegoroczni maturzyści także mogą dokonać rejestracji, jednak po zdaniu egzaminu maturalnego powinni ponownie wejść na swoje konto i wpisać dane związane z otrzymanym świadectwem, a następnie oryginały dokumentów – tak jak i pozostali kandydaci – dostarczyć do Biura Rekrutacji.

Warunkiem rekrutacji na studia II stopnia w języku polskim dla kandydatów podejmujących inny kierunek studiów od tego, który ukończyli na studiach I stopnia, jest odbycie rozmowy kwalifikacyjnej. Pierwsze rozmowy, zaplanowane na 8 czerwca, odbędą się najprawdopodobniej w formule online. Z kolei osoby starające się o przyjęcie na studia II stopnia w języku angielskim powinny zdać egzamin pisemny, również w trybie zdalnym.

Kandydatom na studia stacjonarne przypominamy, że mają możliwość skorzystania z bogatej oferty stypendialnej, np. stypendium dla najlepszych kandydatów. Wysokość stypendium to 10 000 zł na studia prowadzone w j. polskim i 15 000 zł w przypadku studiów w j. angielskim. Nabór do tego programu stypendialnego trwa do 16 lipca 2021 r. Wyniki zostaną ogłoszone najpóźniej 31 lipca 2021 r.

Laureaci i finaliści olimpiad na szczeblu ogólnopolskich otrzymują natomiast specjalne stypendia w wysokości – odpowiednio 100% i 50% czesnego na pierwszym roku studiów. Warunkiem przyznania stypendium w kolejnych latach jest uzyskanie średniej arytmetycznej ocen z toku studiów na poziomie co najmniej 4,60. Studenci ALK mogą również liczyć na stypendia sportowe, naukowe, artystyczne, stypendium ministra, socjalne oraz Fundacji Koźmińskich.

Szczegółowe informacje nt. stypendiów i możliwości finansowania studiów TUTAJ.

Obecnie z uwagi na rządowe ograniczenia dotyczące funkcjonowania uczelni, związane z sytuacją epidemiczną, obowiązuje tryb zdalny prowadzenia zajęć dydaktycznych. Jednak wraz z luzowaniem obostrzeń przez rząd planujemy przywracanie pełnego funkcjonowania kampusu ALK.

LINK DO SYSTEMU REKRUTACYJNEGO ALK: https://rekrutacja10.kozminski.edu.pl/pl/default.aspx