Wspolczesne wyzwania w prawie ubezpieczen spolecznych
21 April
Współczesne wyzwania w prawie ubezpieczeń społecznych

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej nt. „Współczesne wyzwania w prawie ubezpieczeń społecznych” współorganizowanej przez Federację Przedsiębiorców Polskich oraz Zakład Prawa Pracy w Kolegium Prawa, Akademia Leona Koźmińskiego, pod patronatem honorowym Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz patronatem medialnym miesięcznika „Monitor Prawa Pracy”. 

Z radością informujemy, że patronat honorowy nad wydarzeniem objęła Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie, przyznając jednocześnie za udział w konferencji punkty szkoleniowe.

Przedmiotem organizowanego przedsięwzięcia naukowego będzie analiza aktualnych zagadnień prawa ubezpieczeń społecznych. Należy do nich niewątpliwie problematyka zakresu objęcia obowiązkiem ubezpieczenia społecznego wykonawców umów cywilnoprawnych, wymagająca refleksji m.in. w kontekście idei i funkcji prawa ubezpieczeń społecznych. Drugim wątkiem poddanym dyskusji podczas konferencji będą zagadnienia stosowania prawa ubezpieczeń społecznych w okresie zagrożenia COVID19.

Nasze przedsięwzięcie adresujemy do przedstawicieli środowisk naukowych, akademickich, biznesowych, pracodawców, pracowników, organizacji pracodawców, związków zawodowych, firm HR, doktorantów, studentów i innych osób zainteresowanych problematyką konferencji.

Konferencja odbędzie się w dniu 21 kwietnia 2021 r. (środa), w trybie on-line. 

Wyrażamy głębokie przekonanie i nadzieję, iż przy Państwa udziale nasza inicjatywa stanowić będzie ważny impuls dla pogłębienia współpracy środowiska nauki i praktyki, w tym biznesu. 

Prof. ALK dr hab. Monika Latos Miłkowska Kierownik Zakładu Prawa Pracy ALK

Partner organizacyjny

 

Federacja przedsiębiorców polskich

 

Patronat honorowy: Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

 

logoZUS

 

 

oraz Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie

 

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie

 

Patronat medialny: Monitor Prawa Pracy 

 

monitor prawa pracy logo

 

Szczegółowe informacje i formularz rejestracyjny
Więcej