Kolegium Prawa - Wyzwania dla prawa w dobie pandemii konferencja ALK 28.04.2021
28 April
Konferencja międzynarodowa: „Wyzwania dla prawa w dobie pandemii. Doświadczenia Niemiec, Szwecji i Polski”

Jego Magnificencja prof. dr hab. Grzegorz Mazurek, Rektor Akademii Leona Koźmińskiego, oraz Prawnicze Interdyscyplinarne Centrum Badawcze ALK serdecznie zapraszają na międzynarodową konferencję: „Wyzwania dla prawa w dobie pandemii. Doświadczenia Niemiec, Szwecji i Polski” .

Konferencja odbędzie się w dniu 28 kwietnia 2021 roku w godzinach 17-20 za pośrednictwem platformy MS Teams.

Program konferencji:

17.00 – otwarcie konferencji,  JM prof. dr hab. Grzegorz Mazurek, Rektor ALK 17.15 – powitanie uczestników, prof. ALK dr hab. Robert Zieliński, Dziekan Kolegium Prawa ALK 17.30 – Prawo w dobie pandemii – kilka refleksji z perspektywy Komisji Weneckiej, prof. UAM dr hab. Hanna Suchocka, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu 17.50 – Wyzwania dla prawa w dobie pandemii – z perspektywy Niemiec, prof. UZ dr hab. Martyna Łaszewska-Hellriegel, Uniwersytet Zielonogórski, Radca-Minister dr Christoph Hellriegel, LL.M., Bundestag 18.10 – Wyzwania dla prawa w dobie pandemii – z perspektywy Szwecji, Minister Jan Henrik Amberg, Ministerstwo Spraw Zagranicznych Królestwa Szwecji 18.30 – Wyzwania dla prawa w dobie pandemii – z perspektywy Polski, prof. UMK dr hab. Karol Dobrzeniecki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 18.50-20.00 – Dyskusja

Językiem konferencji jest język polski.

Link do zapisów znajdą Państwo na końcu tekstu.

Geneza idei konferencji

Pani prof. UZ dr hab. Martyna Łaszewska-Hellriegel oraz Pan dr Christoph Hellriegel (Bundestag) opublikowali w „Krytyce Prawa” (4/2020) artykuł „ Trudne wybory – kto może liczyć na odpowiednią opiekę zdrowotną podczas pandemii COVID-19 w 2020 roku?”. Celem artykułu jest porównanie założeń (celów) polityki zdrowotnej opartej na teorii sprawiedliwości dystrybucyjnej z ich rzeczywistą implementacją (funkcją) w formie wytycznych lub planów triage podczas sytuacji kryzysowej pandemii COVID-19. Przyjrzeli się, jakie środki i podejścia teoretyczne zostały faktycznie wykorzystane na przykładzie dwóch państw: Szwecji i USA. Niedługo potem do redakcji wpłynął artykuł Pana Ministra Jana Henrika Amberga z Ministerstwa Spraw Zagranicznych Szwecji – „Praworządność w Unii Europejskiej – garść refleksji ze szwedzkiej perspektywy” („Krytyka prawa” 1/2021). Wówczas w redakcji wpadliśmy na pomysł zorganizowania konferencji, na której porównamy różne prawne i kulturowe podejścia do nadzwyczajnej sytuacji, w jakiej znalazł się świat. Autorzy pierwszego tekstu wyrazili zgodę na przedstawienie sytuacji pandemii z perspektywy Niemiec, Pan Minister J. Amberg – Szwecji, zaprosiliśmy więc Pana prof. UMK Karola Dobrzenieckiego, autora książki „Prawo wobec sytuacji nadzwyczajnej. Między legalizmem a koniecznością” (Toruń 2018), aby podzielił się swoimi refleksjami także z perspektywy Polski. Jesteśmy zaszczyceni, że nasze specjalne zaproszenie do wygłoszenia wystąpienia przyjęła Pani Premier prof. UAM dr hab. Hanna Suchocka, która zaprezentuje refleksje na temat pandemii z perspektywy Komisji Weneckiej. Wystąpienie Pani Premier rozpocznie naszą konferencję.

Zapraszamy Państwa do udziału i dyskusji.

Zapisz się na konferencję
ZAPISZ SIĘ