Zarządzanie praktyką weterynaryjną, studia podyplomowe weterynaria, studia weterynaryjne, weterynaria podyplomowe

Zarządzanie praktyką weterynaryjną

Level
Studia podyplomowe
Duration
1 rok
Language
PL
Obtained title
Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych
Mode
W weekend

O kierunku

Założeniem studiów jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie menedżerów do pracy i rozwiązywania problemów z zakresu zarządzania praktyką weterynaryjną (zakład leczniczy dla zwierząt), a szczególny nacisk jest położony na problemy o charakterze marketingowym na branżowym rynku weterynaryjnym. Celem studiów jest wykształcenie umiejętności potrzebnych do sprawnego i efektywnego zarządzania praktyką weterynaryjną uwzględniających dynamicznie rosnący i zmieniający się rynek.

Atuty kierunku

1
Pierwszy tego rodzaju kurs w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej

Oferowane studia podyplomowe są pierwszym tego rodzaju kursem w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej. Program został opracowany i sprofilowany na praktyczną stronę działania w branży usług lekarsko-weterynaryjnych. Wykładowcy prezentują najnowsze zdobycze wiedzy i praktyki oraz możliwości ich wykorzystania w szeroko pojętym zarządzaniu firmą jaką jest praktyka weterynaryjna.

Adresaci studiów

Uczestnikami studiów mogą być osoby pełniące funkcje decyzyjne w zakładach leczniczych dla zwierząt, menedżerowie, właściciele jak i pracownicy praktyk weterynaryjnych lub osoby przygotowujące się do pełnienia takich funkcji, jak również osoby prowadzące własne przedsiębiorstwa pragnące wzbogacić i odświeżyć posiadaną wiedzę. Oferta skierowane jest do absolwentów studiów wyższych (tytuł zawodowy):

 • inżynier,
 • lekarz weterynarii,
 • magister
 • licencjat.

 

figury

Kierownik studiów

Robert Kaczmarczyk
dr Robert Karczmarczyk

Lekarz weterynarii, doktor nauk weterynaryjnych, absolwent Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, studia podyplomowe na kierunku „Marketing” na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu Adiunkt w Katedrze Epizootiologii z Kliniką Ptaków i Zwierząt Egzotycznych w Zakładzie Chorób Zakaźnych Zwierząt i Administracji Weterynaryjnej.

Autor licznych publikacji z zakresu zarządzania i marketingu w zakładzie leczniczym dla zwierząt w czasopismach weterynaryjnych („Życie Weterynaryjne”, „Magazyn Weterynaryjny”, „Weterynaria w Praktyce”, Weterynaria w Terenie”) poruszających praktyczne rozwiązania dla firmy jaką jest praktyka weterynaryjna, Autor wielu publikacji z zakresu etyki zawodowej lekarza weterynarii poruszających aspekty łączące finanse, świadczenie usług, etykę zawodową zawodu zaufania publicznego.

Kierownik oraz autor programu obowiązkowego na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej we Wrocławiu przedmiotu w opracowaniu autorskim „Marketing w praktyce lekarza weterynarii” oraz przedmiotu fakultatywnego „Zarządzanie zakładem leczniczym dla zwierząt” jak również przedmiotu „Etyka zawodowa lekarza weterynarii”. Zajęcia prowadzone w języku polskim i angielskim dla studentów zagranicznych.

Doświadczenie zdobyte również w czasie pełnienia funkcji prodziekana wydziału ds. współpracy z zagranicą i studiów anglojęzycznych dwóch kadencji (2008-2012 i 2012-2016)

Pełnienie funkcji prezesa Dolnośląskiej Rady Izby Lekarsko-Weterynaryjnej III kadencji i wiceprezesa ds. współpracy z zagranicą Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej (III kadencja) oraz funkcji wiceprezesa Dolnośląskiej Rady Izby Lekarsko-Weterynaryjnej (cztery kadencje, w tym obecna)

Konsultant i doradca w zakresie zarządzania i marketingu licznych zakładów leczniczy dla zwierząt.

Organizator i wykonawca licznych szkoleń dla lekarzy weterynarii oraz menedżerów praktyk weterynaryjnych w ramach grupy „Vetbiznes”.

Wykonawca raportu o Wydziale Medycyny Weterynaryjnej celem uzyskania certyfikacji jakości nauczania na kierunku weterynaria we Wrocławiu dla Stowarzyszenia ds. Oceny

Jakości Kształcenia na Wydziałach Medycyny Weterynaryjnej w Europie (EAEVE) w roku 2014. Wynik pozytywny. Powyższy standard obowiązuje tylko w zakresie kształcenia na kierunku weterynaria w Europie.

Co zyskujesz

Zdobyta wiedza pozwala na odkrycie i rozwijanie najlepszych cech pracowników oraz na dostosowanie oferty usług, kanałów komunikacyjnych i dotarcie do właściwej grupy klientów. Specyfika pracy na rynku usług w zawodzie zaufania publicznego wymaga szczególnego podejścia i unikatowej wiedzy.

Nasze studia podyplomowe dostarczają niezbędnych umiejętności koniecznych by pogodzić misję, cele biznesowe, zmienne środowisko pracowników, oraz wymagania ulegającego ciągłym przemianom otoczenia rynkowego.

Perspektywa zawodowa

Dynamicznie rozwijające się praktyki weterynaryjne wymagają nowoczesnego podejścia w dziedzinie zarządzanie opartego na rzetelnej wiedzy i praktyce z uwzględnieniem specyfiki pracy ze zwierzętami, a właściwie z ich właścicielami oraz pracownikami zakładów leczniczych dla zwierząt. Wykształcony menedżer posiadający wiedzę dostosowaną do potrzeb rynku ma możliwość pełnego wykorzystania potencjału pracowników oraz szans rynkowych dla zakładu leczniczego dla zwierząt. Obecnie pełnienie wielu funkcji przez lekarza weterynarii (właściciel, kierownik, lekarz i osoba decyzyjna) wymaga zdobycia odpowiedniej wiedzy, kompetencji i umiejętności. Tworzy się nowa grupa menedżerów pracujących w praktykach weterynaryjnych.

Program

Zajęcia integracyjne i wprowadzające

Blok ogólny

 • Podstawy zarządzania małą firmą
 • Elementy prawa farmaceutycznego i handlowego
 • Elementy prawa pracy
 • Podstawy finansów w zakładzie leczniczym dla zwierząt

Blok wiedzy praktycznej

 • Podstawy zarządzania zasobami ludzkimi
 • Umiejętności menedżerskie
 • Podstawy zarządzania – ćwiczenia
 • Zarządzanie zmianą w ZLZ
 • Komunikacja Interpersonalna - pacjent/klient
 • Etyka zawodowa lekarza weterynarii
 • Podstawy marketingu w weterynarii
 • Jakość usług weterynaryjnych

Całkowita liczba godzin dydaktycznych: 176 godz. *

* jedna godzina dydaktyczna= 45 minut

WomenwithlaptopIllustration

Organizacja zajęć

Studia trwają dwa semestry. Zajęcia odbywają się w raz lub dwa razy w miesiącu: 

soboty: 8:45 - 15.45

niedziela: 8:45 - 15.45

Terminy zjazdów na I semestr

już wkrótce

Społeczność

Wiodący wykładowcy

Robert Kaczmarczyk
dr Robert Karczmarczyk

Ukończył studia podyplomowe na Uniwersytecie Ekonomicznym we  Wrocławiu na kierunku Zarządzanie i Marketing. Organizator i wykładowca na szkoleniach z zakresu zarządzania, organizacji i marketingu w ZLZ („Vetbiznes”). Organizator konferencji poświęconych etyce zawodowej lek. wet. Wydział Medycyny Weterynaryjnej UPWr. Wiceprezes Dolnośląskiej Rady Izby lekarsko-Weterynaryjnej.

prof. Ciszewska-Mlinaric
Prof. ALK dr hab. Mariola Ciszewska-Mlinarič

Wykładowca Akademii Leona Koźmińskiego oraz visiting profesor na MCI Management Center Innsbruck w Austrii i ESSCA - École de Management we Francji.

Jej zainteresowania badawcze ewoluują wokół tematu strategii organizacyjnej, kontroli strategicznej, podejmowania decyzji strategicznych, zdolności adaptacyjnych, a ostatnio - strategii internacjonalizacji.

Opublikowała szereg artykułów w czasopismach polskich i międzynarodowych oraz była współautorką dwóch monografii z zakresu zarządzania strategicznego.

alk
lek. wet. Andrzej Lisowski

Specjalista chorób psów i kotów, właściciel przychodni weterynaryjnej w Gorzowie Wielkopolskim.

Absolwent studiów podyplomowych (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu), kierunek Strategie i Planowanie Biznesu. Organizator i prowadzący szkolenia z zakresu organizacji, zarządzania i marketingu („Vetbiznes”). Praktyk, menedżer, inwestor.

Malicka Magdalena zws
Magdalena Malicka

Master Business & Life Coach Supervisor akredytowany przy EMCC (European Mentoring & Coaching Council). Mówca motywacyjny, trener biznesu I trener samorozwoju. Wykładowca - Akademia im.Leona Koźmińskiego.

Specjalista z zakresu komunikacji interpersonalnej, wystąpień publicznych, zarządzania zmianą, budowania marki osobistej.

Magdalena Żmijewska

Executive Coach PCC ICF, Clean Coach, Action Learning Coach, The Academy of Executive Coaching (UK) Faculty, Wykładowca studiów podyplomowych i MBA Akademii Leona Koźmińskiego.

W 2022 roku zaproszona do grona Encyklopedii Osobistości Rzeczypospolitej Polskiej w obszarze Business and Economics, 8 edycji. Jest ukierunkowanym ekspertem rozwijającym liderów i profesjonalistów w biznesie. Jej obszary specjalizacji to: leadership, executive coaching, action learning, modelowanie talentów liderskich, non – directive communiactaion, neurolingwistyka i clean language, rozwojowe delegowanie i coachingowy feedback, zarządzanie energią osobistą oraz zarządzanie zmianą. 26 lat w biznesie, przez ponad 15 lat pracowała w dużych międzynarodowych organizacjach jako HR Manager m. in. w MTV Networks Polska, TVN S.A., Grupie Pracuj. Obecnie działa jako freelancer i wspiera rozwój organizacji i liderów jako certyfikowany Executive Coach (AoEC, PCC ICF, ECPC), w drodze do akredytacji na poziomie MCC (master level). Ukończyła cztery światowej klasy szkoły coachingowe, w tym Academy of Executive Coaching (UK) oraz amerykańską WBECS Breakthrough Coaching Enhanced. Dzisiaj jest Mentorem w programie AoEC UK - Dyplomu Praktyka Executive Coachingu. Wykładowca Executive MBA, Trener Biznesu, Personal Energy Expert, Akredytowany Superwizor ICF, Action Learning Coach. Zarządzania energią osobistą uczyła się od Mistrza Shaolin – Master Zen Hua Yanga zgłębiając tajniki jego autorskiego systemu przedłużającego życie Calligraphy Health. Od wielu lat jest Trenerem i Wykładowcą Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Jej pasja to hodowla dwóch owczarków walijskich (The Welsh Corgi Cardigan) Bryśka i Pirata.

alk
mgr Paulina Grzelakowska

Dyrektor zarządzający Trójmiejskiej Kliniki Weterynaryjnej. Absolwentka Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu (Gdańsk) – kierunek Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. Wyższa Szkoła Zarządzania (Gdańsk) – kierunek Zarządzanie.

Od 2016 roku związana z Trójmiejską Kliniką Weterynaryjną

alk
lek. wet. Ryszard Iwanicki

Specjalista rozrodu zwierząt. Założyciel i właściciel kliniki weterynaryjnej Lubelskie Centrum Małych Zwierząt w Lublinie – zatrudnionych 18 lekarzy, łącznie zatrudnionych 40 osób. Praktyk, menedżer, inwestor.

alk
Andrzej Miechowicz

Absolwent Wydziału Informatyki Politechniki Wrocławskiej. Od 1996 prowadzi Biuro Rozwiązań Informatycznych, które jest autorem programu Klinika XP, narzędzia informatycznego stosowanego w ZLZ.

alk
lek. wet. Marek Wojtacki

Właściciel firmy zajmującej się organizacją szkoleń i innych spotkań dla lekarzy weterynarii (vet4vet). Organizator i wykładowca na szkoleniach z zakresu zarządzania, organizacji i marketingu w ZLZ („Vetbiznes”), praktyk biznesu.

alk
Grzegorz Wąsiatycz

Dr nauk weterynaryjnych, specjalista chorób psów i kotów, specjalista chirurgii weterynaryjnej, specjalista radiologii weterynaryjnej. Założyciel i właściciel kliniki weterynaryjnej w Poznaniu (zatrudnionych 17 lekarzy, łącznie zatrudnionych 60 osób).

Prowadzi liczne warsztaty ortopedyczne w Polsce i za granicą, praktyk, menedżer, inwestor.

dr Anna Bugalska

Od 25 lat działa w obszarze human capital, doświadczony wykładowca, konsultantka, trenerka i coach. Doktor ekonomii w zakresie zarządzania. 

Przez 15 lat pracowała na stanowiskach menedżerskich w pionie zarządzania ludźmi w międzynarodowych korporacjach (TUiR Warta SA, TUnŻ WARTA, PZU SA, Kredyt Bank, KBC POLSKA). Związana z Centrum Ekspertyzy Zarządzanie Kapitałem Ludzkim w IBD Business School w roli Dyrektora Projektów Rozwojowych. W 2002 roku zaliczona do grona 10 najlepszych dyrektorów personalnych w Polsce (finalista konkursu Dyrektor Personalny Roku). Od 20 lat doradza osobom zarządzającym w międzynarodowych korporacjach, firmach państwowych, urzędach w najtrudniejszych sprawach dotyczących zarządzania ludźmi.

Jest aktywnym badaczem obszaru HR i autorem wielu artykułów, rozdziałów w pracach zbiorowych, studiów przypadków, referatów konferencyjnych i raportów nt. HR. Nauczyciel akademicki na wybranych studiach ukierunkowanych HR-owo: w programach MBA i na studiach podyplomowych dla HR-owców. 

Konsultant/praktyk/trener/mentor w projektach z zakresu zarządzania, zarządzania kapitałem ludzkim – zarządzania kompetencjami, oceny pracowniczej, w tym oceny 360 stopni, rekrutacji i selekcji, prowadzenia wywiadu kompetencyjnego, realizacji Assessment i Development Center, audytu personalnego i audytu funkcji personalnej, rozwoju i szkoleń pracowników, zarządzania talentami, organizacji działu personalnego, w tym wdrażania roli HRBP, mierników efektywności zarządzania zasobami ludzkimi. badania kompetencji, udzielania feedbacku, sukcesji stanowiskowej i ścieżek karier. 

Certyfikowany użytkownik testu psychologicznego PAPI (personality and preference inventory) i baterii testów Hogana.

Coach/mentor przygotowana do samodzielnego prowadzenia coachingu – ukończyła Akademię Coachingu (Essentials, Equipped) wg metodyki Coach Wise, programu certyfikowanego przez International Coach Federation w Coaching Center oraz Practitioner Coach Diploma Nobel Manhattan Coaching (PCD) w IBD Business School. 

Łącznie brała udział w około 200 projektach długofalowych. 

Pracowała m.in. dla: Roche Polska, TEVA, UKSW, Uniqa, Wedel, Energia Obrót, Eurel Hermes, Główny Inspektor Transportu Drogowego, JTI, Mazowiecka Spółka Gazownictwa, Polska Spółka Gazownictwa, BGZ BNP, BNP Securities Services, BGK, KPRM, Onet, Polkomtel, Arcelor Mittal, BMM, LG Display Polska, PZU, GK PGE, PGE Obsługa Księgowo-Kadrowa, Polskie Centrum Akredytacji, KGHM Polska Miedź, Volkswagen Group Polska, Grupa Maspex Wadowice, Groupon, Europejski Fundusz Leasingowy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Lyreco Polska, Hiestand Polska, Zelmer, SMC, Zespół Warszawskich Żłobków.

Dr Magdalena Kuba
dr Magdalena Kuba

Doktor prawa, trener specjalizujący się w obszarach: prawa pracy i ochrony danych osobowych. Wieloletni konsultant i trener firm doradczych i szkoleniowych.

Zajmuje się obsługą pracodawców w zakresie prawa pracy oraz wdrażaniem standardów ochrony danych osobowych w organizacjach.

Jolanta Tkaczyk
dr Jolanta Tkaczyk

Pracownik Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie w Katedrze Marketingu. Kierownik merytoryczny Studiów Podyplomowych Zarządzanie Marketingowe, Zarządzanie w sektorach mody.

Prowadzi zajęcia z marketingu na studiach MBA Kozminski, PR w praktyce, Zarządzanie w mediach, Zarządzanie w Administracji Publicznej.

Współpracuje w zakresie studiów podyplomowych z SGH oraz INE PAN.

Karina Popieluch

Absolwentka m.in. MBA, Akademii Profesjonalnego Trenera Biznesu oraz studiów na kierunkach: zarządzanie i inżynieria produkcji oraz zarządzanie zasobami ludzkimi.

Dyplomowany trener biznesu, posiada również certyfikację coacha, asesora oraz akredytacje na narzędzia psychometryczne: OPQ(SHL), FRIS, Extended Disc, Facet 5 oraz narzędzie badania metodą 360* Profilor.

Członek Executive Education Advisory Board.

Blisko 20-letnie doświadczenie zawodowe zdobywała początkowo na stanowiskach menedżerskich w obszarze zarządzania produkcją oraz sprzedażą w sektorze B2B, a następnie w roli doradcy, współpracując głównie z klientami z branży FMCG, IT, logistyki oraz ubezpieczeń i finansów.

Zasady naboru

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

VII edycja - rekrutacja trwa do 15 września 2024 roku, planowany termin rozpoczęcia studiów to październik 2024 roku.

 

Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie wymaganych zaliczeń oraz przygotowanie i prezentacja końcowego projektu w postaci pracy zespołowej.

 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (tytuł zawodowy: licencjat, inżynier, lekarz, magister)** 

 • zdjęcie elektroniczne w formacie JPG 

 • oryginał dokumentu tożsamości do wglądu 

 • kopia dowodu wpłaty wpisowego

**W przypadku kandydatów posiadających dyplom zagraniczny prosimy o dostarczenie dyplomu oraz suplementu (transcript of records) wraz z oficjalnym tłumaczeniem na język polski.

1
Uzyskanie podstawowych informacji

Prosimy o zapoznanie się z opisem interesującego Państwa kierunku  i sprawdzenie  zasad naboru. 

2
Rejestracja

Pierwszą czynnością w procesie rekrutacji jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego, który dostępny jest na stronie internetowej uczelni. 

Rekrutacja online 

3
Opłata rekrutacyjna

Opłatę rekrutacyjną należy uiścić na konto uczelni lub skorzystać z funkcji płatności.pl podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego.

Agnieszka_Szczepanczyk_ALK
Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu
Agnieszka Szczepańczyk

Opłaty

Oferowane zniżki (zniżka dla absolwentów, zniżka za jednorazową płatność i ewentualne dodatkowe zniżki) nie kumulują się.

Tabela opłat
Wpisowe 250 zł
Cena podstawowa (płatność w dwóch ratach po 4 400 zł każda) 8 800 zł
Cena ze zniżką dla absolwentów ALK (płatność w dwóch ratach po 3 960 zł każda) 7 920 zł
Cena ze zniżką za jednorazową płatność (Oferowane zniżki (zniżka dla absolwentów, zniżka za jednorazową płatność i ewentualne dodatkowe zniżki) nie kumulują się) 8 300 zł

Konto bankowe, na które można dokonywać wpłaty wpisowego:  Akademia Leona Koźmińskiego   03-301 Warszawa, ul. Jagiellońska 57/59   BANK PEKAO SA w Warszawie 20 1240 1024 1111 0010 1646 0637  

Opłaty za studia wnoszone są na indywidualny numer konta, podawany po zakończeniu rekrutacji. 

Osoby zainteresowane otrzymaniem FAKTURY proszone są o kontakt z Panią Agnieszką Fabiańską e-mail agaf@kozminski.edu.pl

Uprzejmie informujemy, że w przypadku zbyt małej liczby kandydatów grupa może nie zostać uruchomiona.