BADANIE PSYCHOSPOŁECZNE UWARUNKOWANIA PRACY ZDALNEJ
12.01.2021

BADANIE PSYCHOSPOŁECZNE UWARUNKOWANIA PRACY ZDALNEJ

Szanowni Państwo,

jesteśmy badaczami z Akademii Leona Koźmińskiego oraz SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego. Realizujemy badanie dotyczące psychospołecznych uwarunkowań pracy zdalnej podczas pandemii COVID-19. Dane zebrane od Państwa posłużą wyłącznie do celów naukowych. Wyniki badania dostarczą wiedzy na temat zachowania i doświadczeń pracowników związanych z pracą zdalną. W przyszłości uogólnione wyniki badania mogą pomóc we wspieraniu pracowników podczas pracy zdalnej oraz lepszej jej organizacji.

W naszych badaniach stosujemy zestaw standardowych technik diagnostycznych. Czas wypełnienia zestawu kwestionariuszy nie jest ograniczony i wynosi przeciętnie ok. 10-15 minut. Udział w badaniu nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi obciążeniami lub dyskomfortem. Uczestnictwo w badaniu jest dobrowolne, a odmowa (na każdym etapie badania) nie wiąże się z żadnymi konsekwencjami. Badanie jest anonimowe.

Link do badania

Z poważaniem

Zespół Badawczy w składzie: Dr Kaja Prystupa-Rządca (Akademia Leona Koźmińskiego) Dr Piotr Pilch (Akademia Leona Koźmińskiego) Dr Mariusz Zięba (SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny) Mgr Agnieszka Zawadzka-Jabłonowska (Akademia Leona Koźmińskiego)