Czasopismo prawnicze „Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem”, wydawane przez naszą Akademię, przeszło pozytywnie ocenę Content Selection & Advisory Board i zostanie włączone do bazy czasopism SCOPUS.

Scopus Content Selection and Advisory Board (CSAB), czyli międzynarodowa grupa naukowców, badaczy i bibliotekarzy reprezentujących główne dyscypliny naukowe, której zarząd przez cały rok odpowiada za przeglądanie wszystkich tytułów, które ubiegają się o wpis do bazy Scopus, zdecydowała o dodaniu do niej naszego periodyku.

Czasopismo naukowe „Krytyka Prawa, Niezależne studia nad prawem” ukazuje się od 2009 r. Są w nim publikowane teksty ukazane z perspektywy teorii i filozofii prawa oraz innych nauk społecznych, w tym ekonomii, socjologii, psychologii. Tematy kolejnych numerów tworzą głównie problemy publicznoprawne. Publikuje przede wszystkim oryginalne artykuły, mogące być przedmiotem zainteresowania międzynarodowej społeczności akademickiej mieszczące się w profilu pisma oraz teksty mające ważne społecznie lub gospodarczo znaczenie dla Polski.

Baza SCOPUS to największa na świecie baza bibliograficzna, indeksująca tylko recenzowane publikacje naukowe, doniesienia konferencyjne i książki, a także patenty. Gromadzi ona dane bibliograficzne, a także informacje o cytowaniu wspomnianych źródeł, ale nie przechowuje pełnych treści. Aktualnie w bazie znajduje się ponad 75 milionów prac oraz 16 milionów profili ich autorów, a liczba ta stale rośnie, gdyż baza jest aktualizowana każdego dnia.