alk-solidarnie-razem-z-kobietami
25.11.2020

W ramach działań CSR nasza Akademia kontynuuje współpracę z organizacją Centrum Praw Kobiet.

Misją Centrum Praw Kobiet jest przeciwdziałanie wszelkim formom przemocy i dyskryminacji kobiet w życiu prywatnym, publicznym i zawodowym. W ramach współpracy z organizacją w ALK odbywa się cotygodniowy dwugodzinny dyżur doradczy online.

Uczestniczki doradztwa mają możliwość: 

  • konsultacji swoich dokumentów aplikacyjnych
  • zdiagnozowania swojego bilansu zawodowego
  • zapoznania się z trendami polskiego rynku pracy 

„Podczas naszej współpracy z CPK wspierałam panie będące w bardzo trudnych sytuacjach życiowych, doświadczonych przemocą (psychiczną, fizyczną, ekonomiczną lub mobbingiem), problemami zdrowotnymi swoimi bądź bliskich oraz w trakcie skomplikowanych procesów sądowych. W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną w kraju, możliwości na rynku pracy znacznie zmieniły się na niekorzyść pracownika, dlatego też kobiety korzystające z konsultacji mają niewątpliwie bardziej ograniczone możliwości niż przed rokiem. Uczestniczki korzystające z konsultacji reprezentują różny poziom wykształcenia (od zawodowego po doktorat) oraz posiadanych umiejętności. Dla niektórych pań znalezienie pracy to konieczny warunek, by sąd nie odebrał im dzieci, dlatego też trzeba działać szybko i zdecydowanie,  nawet wbrew ich pierwotnym celom zawodowym. Wciąż jednak najwięcej pań korzystających z usługi doradztwa zawodowego to przeważnie kobiety z wyższym wykształceniem oraz bogatym doświadczeniem zawodowym. Niestety w wyniku trudnych sytuacji życiowych, w których się znalazły, musiały swoje aspiracje i marzenia odłożyć czasem nawet na kilka lat. Panie często mówiły mi, iż czuły się zablokowane, nie wiedziały co zrobić, żeby ruszyć, zrobić chociaż mały krok. Niewątpliwie kontynuacja współpracy jest im bardzo potrzebna, nie tylko pod względem „technicznym”, aby ulepszyć swoje dokumenty aplikacyjne, ale też w zakresie wsparcia relacyjnego – w wielu przypadkach kobiety te od lat nie usłyszały od nikogo, że cokolwiek potrafią, a tym bardziej, że są w stanie samodzielnie znaleźć pracę. Konsultacje te nabrały zatem charakteru dopełnienia psychoterapii. Odzyskania poczucia własnej wartości i kontroli nad swoim życiem oraz pozbycia się wewnętrznego syndromu ofiary” – powiedziała Katarzyna Sowa z Biura Karier ALK, która prowadzi spotkania.

Aby móc skorzystać z konsultacji online, prosimy o kontakt z Centrum Praw Kobiet.