Prof. Grzegorz Kołodko laureatem Special Book Award of China
17.11.2020

Profesor Grzegorz W. Kołodko laureatem Special Book Award of China

Profesor Grzegorz W. Kołodko został czternastym laureatem Special Book Award of China za publikacje naukowe wydane w Chinach. Nagroda jest przyznawana od 2005 roku zagranicznym autorom, tłumaczom i wydawcom, którzy wnieśli wkład w promocję wymiany kulturalnej między Chinami a innymi państwami.

Ceremonia wręczenia nagród została przełożona z powodu sytuacji epidemicznej.

Tutaj dostępny jest spis publikacji profesora Kołodko wydanych w Chinach.

Prof. Grzegorz W. Kołodko jest wykładowcą ALK i Dyrektorem Centrum Transformacji, Integracji i Globalizacji TIGER ALK.