Strategiczne zarządzanie sprzedażą i zespołem sprzedaży, studia podyplomowe fuzje i przejęcia

Strategie wzrostu firmy: przejęcia, alianse i modele innowacji

Level
Studia podyplomowe
Duration
1 rok
Language
PL
Obtained title
Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych
Mode
Tryb niestacjonarny

O kierunku

Cel studiów

W przypadku obostrzeń epidemicznych jesteśmy przygotowani do realizacji zajęć w formule online.

Wraz z narastającym tempem konkurencji, innowacji, zachodzącą na naszych oczach rewolucją cyfrową i zacierającymi się granicami branż, zdolność skutecznego zarządzania wzrostem firmy oraz tworzenia innowacyjnych strategii stają się kluczem do sukcesu. Program studiów, opracowany we współpracy z wybitnymi przedstawicielami biznesu, członkami Rady Programowej, umożliwia uczestnikom dyskusję nad strategicznymi zagadnieniami wzrostu firmy. Jak zdefiniować domenę działania firmy, dając impuls do jej wzrostu? Jaki jest pożądany stopień dywersyfikacji rynkowo-produktowej, a ile potrzeba integracji w łańcuchu wartości? Czy, kiedy i w jaki sposób wchodzić na rynki zagraniczne? Kiedy decydować się na przejęcia lub alianse z partnerami, a kiedy postawić na wzrost organiczny? Czy i w jakim stopniu firmy, w tym podmioty działające w branżach tradycyjnych, mogą skorzystać z rewolucji cyfrowej i modeli e-biznesu? Jak zarządzać zmianą i rozwojem firmy na różnych etapach cyklu życia? Jak dostosowywać wewnętrzną strukturę i procesy? Jak unikać wielu typowych błędów związanych z procesami decyzyjnymi? A w końcu jak ocenić wartość firmy, opłacalność projektów inwestycyjnych i jak sfinansować jej wzrost?    Łącząc teoretyczne ramy wzrostu firmy z praktyką, program wspiera rozwój zdolności strategicznego myślenia o wzroście firmy w różnych kontekstach – w firmach małych i średnich, startupach i firmach dojrzałych, działających zarówno w branżach tradycyjnych jak i zaawansowanych technologicznie.    Na zajęciach prowadzonych przez uznanych ekspertów z obszaru strategii, międzynarodowego biznesu, innowacji, finansów i prawa, stawiamy na zasadę uczenia poprzez działanie (learning by doing), korzystając ze studiów przypadku, warsztatów, gier symulacyjnych oraz dyskusji z uczestnikami. Studia kończą się realizacją projektu doradczego, w którym słuchacze będą mieli okazję wykorzystać zdobytą wiedzę w praktyce, opracowując projekt strategii wzrostu wybranej firmy. Zapraszam! 

prof. ALK dr hab. Mariola Ciszewska-Mlinarič  Kierownik merytoryczny 

 

Atuty kierunku

1
Kreatywne podejście

Nasze podejście do wzrostu firmy łączy w sobie elementy „kreatywne" i "twarde". To unikalny program, opracowany z wybitnymi przedstawicielami biznesu, przygotowujący uczestników do zmierzenia się z wyzwaniem wzrostu firmy. 

2
Wiedza

Kompleksowa wiedza dotycząca kluczowych aspektów wzrostu – od koncepcji po finansowanie – skoncentrowana w ramach jednego programu. 

3
Wykładowcy

Wśród wykładowców, mentorzy i eksperci z bogatym doświadczeniem praktycznym. 

4
Projekty

Projekt dyplomowy przygotowywany pod opieką mentora daje możliwość zastosowania zdobytej wiedzy w praktyce. 

5
Zajęcia

Doskonałe warunki prowadzenia zajęć oraz dostęp do zasobów bibliotecznych i baz  danych m.in. Passport (Euromonitor), Notoria, Thomson Reuters Eikon, FT.com, EMIS. 

Partner merytoryczny

Adresaci studiów

Program studiów został opracowany z myślą o właścicielach i menedżerach, odpowiedzialnych za wytyczanie kierunku wzrostu i rozwoju swoich firm, a także osób aspirujących do tej roli. To, co łączy uczestników programu, to zainteresowane znalezieniem odpowiedzi na wiele pytań i dylematów, jakie niesie ze sobą wzrost firmy w różnych kontekstach (firm małych i średnich, startupów i dojrzałych, w branżach o różnej intensywności technologicznej).   

Program studiów zapewnia wgląd w praktykę przekształcania idei w sukcesy rynkowe, koncentrując się na trzech kluczowych aspektach wzrostu firmy: kierunkach i sposobach, uwarunkowaniach procesu zarządzania wzrostem firmy, oraz finansowo-prawnych aspektach wzrostu. Uczestnicy programu będą potrafili zaprojektować oraz przeprowadzić proces wzrostu przedsiębiorstwa, działającego w różnych kontekstach branżowych. 

Illustration

Kierownik studiów

prof. ALK dr hab. Mariola Ciszewska-Mlinarič

Adiunkt w Katedrze Strategii ALK, wykładowca na studiach podyplomowych i doktoranckich, oraz na uczelniach zagranicznych we Francji (ESCCA), Austrii (MCI Innsbruck) i Słowenii (University of Ljubljana). Konsultant w obszarze doradztwa strategicznego (strategie wzrostu i wdrożenia zrównoważonej karty wyników), m.in. dla klientów z branży chemicznej i energetycznej (PGNiG/PGE, Degussa, Grupa AZOTY/ Zakłady Azotowe Kędzierzyn, Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów), czy organizacji non-profit (Muzeum Łazienki Królewskie). Współzałożycielka IRRM, słoweńskiego Instytutu Badań i Rozwoju w Zarządzaniu. 
 

Od 2004 roku współpracuje z biznesem także w ramach projektów realizowanych przez studentów (m.in. Grupa Nowy Styl, Wielton, Gala, GERDA, Granna, Webankieta, Audioteka, Lechpol/Kruger&Matz). Od 2017 roku prowadzi projekty doradcze na studiach Koźmiński MBA. Jej zainteresowania badawcze obejmują problematykę strategii i procesu internacjonalizacji firm z gospodarek wschodzących, procesów podejmowania decyzji oraz roli dystansu w ekspansji zagranicznej. Kierownik grantu badawczego finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki oraz uczestnik w międzynarodowym grancie koordynowanym przez China Europe International Business School. Autorka kilkudziesięciu publikacji z obszaru strategii i zarządzania międzynarodowego, w tym monografii „Strategia korporacji” (wraz z Krzysztofem Obłojem i Aleksandrą Wąsowską). 

Korzyści dla słuchaczy - co zyskujesz

 • Poznasz warunki wzrostu i rozwoju przedsiębiorstwa w poszczególnych branżach i rynkach 

 • Poznasz najnowsze trendy związane ze zjawiskiem „Industry 4.0”, zasadność i sposoby ich wykorzystania w ramach obranej strategii wzrostu firmy 

 • Zrozumiesz szanse i zagrożenia związane z poszczególnymi wyborami nt. kierunków wzrostu Twojej firmy 

 • Będziesz potrafił(a) przeprowadzić adekwatne analizy finansowe i prawne towarzyszące obranemu kierunkowi wzrostu i rozwojowi Twojej firmy 

 • Będziesz wiedział(a) jak unikać błędów poznawczych podejmując decyzje dotyczące wzrostu firmy i jak oceniać opinie osób uczestniczących w procesie podejmowania decyzji 

 • Będziesz potrafił(a) zastosować poznane podejścia i narzędzia w praktyce, w ramach projektu dyplomowego 

Perspektywa zawodowa

Zdobyta wiedza będzie szczególnie wartościowa dla takich osób jak: 

 • Właściciele i menedżerowie firm małych i średnich, młodych i dojrzałych  

 • Właściciele i menedżerowie startupów, stojących przed wyzwaniem dalszego wzrostu/skalowania (po okresie powstania i wczesnego rozwoju) 

 • Menedżerowie poszukujący dalszych możliwości rozwoju kompetencji lub rozważający założenie własnego przedsiębiorstwa 

Program

Ramowy program studiów

Program studiów oraz treść poszczególnych przedmiotów były konsultowane z wybitnymi przedstawicielami biznesu, co gwarantuje aktualność poruszanych treści. Członków  Rady Programowej, słuchacze będą mieli także możliwość poznać osobiście, w trakcie spotkań lub wykładów gościnnych realizowanych w ramach programu. 

 

BLOK I: KIERUNKI I SPOSOBY WZROSTU 

 • Zajęcia integracyjne 

 • Strategia firmy: projektowanie i wdrażanie, dywersyfikacja i integracja 

 • Ekspansja na rynki zagraniczne: czy, kiedy, gdzie i jak? 

 • Fuzje i przejęcia  

 • Innowacje jako motor wzrostu organicznego 

 • Modele i strategie e-biznesu 

BLOK II: ZARZĄDZANIE WZROSTEM 

 • Etapy rozwoju firmy i zarządzanie zmianą 

 • Struktura organizacyjna i procesy 

 • Psychologia błędów menedżerskich 

 • Przemysł 4.0 – technologie przyszłości 

BLOK III: FINANSOWO-PRAWNE ASPEKTY WZROSTU 

 • Modele finansowania wzrostu firmy i koszt kapitału 

 • Wycena przedsiębiorstw i projektów inwestycyjnych 

 • Prawne aspekty wzrostu 

PROJEKT DYPLOMOWY  Projekt o charakterze doradczym w zakresie opracowania strategii wzrostu wybranej firmy, przygotowywany przez kilkuosobową grupę słuchaczy oraz prezentowany przed całą grupą i komisją oceniającą.  Całkowita liczba godzin dydaktycznych: 196* (razem z egzaminami)  * (jedna godzina dydaktyczna = 45 minut) 

 

GroupOfPeopleIllustration

Organizacja zajęć

Studia trwają dwa semestry.  

Zajęcia odbywają się raz lub dwa razy w miesiącu w:  

 • soboty od 8.45 do 15.45  
 • niedziele od 8.45 do 15.45  *w wyjątkowych przypadkach zajęcia mogą kończyć się o 17.30, program semestru znany jest z wyprzedzeniem.

Terminy zajęć

Planowane terminy zajęć w I semestrze:

23-24.10.2021

13-14.11.2021

18-19.12.2021

8-9.01.2022

29-30.01.2022

19-20.02.2022

 

Społeczność

Wiodący wykładowcy

Maciej Bombol

Związany z rynkiem kapitałowym od blisko 30 lat. W 1992 uczestniczył w uruchomieniu działalności maklerskiej a następnie pracował jako makler giełdowy w biurze maklerskim Banku Handlowego w Warszawie S.A. Po uzyskaniu 3. licencji doradcy inwestycyjnego podjął się organizacji działalności zarządzania aktywami w tym banku (2. licencja w Polsce z roku 1995). W latach 1996-2000 pracował w Banku Handlowym w Warszawie S.A. na stanowisku zastępcy dyrektora biura i doradcy inwestycyjnego. Następnie pełnił funkcję wiceprezesa zarządu Handlowy Zarządzanie Aktywami S.A. (1999-2005) oraz równolegle wiceprezesa zarządu TFI Banku Handlowego S.A. (2000-2005).
W latach 2005-2006 zarządzający funduszami inwestycyjnymi w AlG Asset Management Polska S.A. oraz zarządzający funduszami ubezpieczeniowymi w Amplico Life S.A. W latach 2006-2009 wiceprezes zarządu Millennium TFI S.A. odpowiedzialny za zarządzanie funduszami inwestycyjnymi. W latach 2009-2011 pełnił funkcję dyrektora inwestycyjnego w ING Investment Management (Polska) S.A. odpowiedzialnego za kierowaniem Departamentem Inwestycji. W latach 2013-2015 prezes zarządu AXA TFI S.A. odpowiedzialny za rozwój biznesu i obszar zarządzania aktywami.
W latach 2004-2013 był członkiem zarządu CFA Society Poland. W latach 2017-2018 był członkiem rady nadzorczej Instytutu Analiz i Ratingu S.A., zaś w latach 2018-2019 przewodniczącym rady nadzorczej PFR Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
Od czerwca 2019 r. jest dyrektorem Działu Rynku Pierwotnego na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Od lipca 2019 r. jest również członkiem rady nadzorczej GPW Ventures ASI S.A.
Jest absolwentem Politechniki Warszawskiej oraz studiów podyplomowych Szkoły Głównej Handlowej. Posiada licencję maklera papierów wartościowych (od 1992) i doradcy inwestycyjnego (od 1994). Posiada również tytuł Chartered Financial Analyst (od 2001).

Tomasz Rudolf

Współzałożyciel i CEO The Heart, korporacyjnego centrum cyfrowej transformacji. Przedsiębiorca i ekspert w obszarze strategii, innowacji i tworzenia nowych modeli biznesowych. Posiada prawie dwudziestoletnie doświadczenie w pracy z partnerami takimi jak Deutsche Post, 3M, Ghelamco, Mastercard, Wolters Kluwer, PKO BP. Bazując na tym doświadczeniu stworzył miejsce, w którym korporacje otrzymują kompleksowe wsparcie w budowie nowych spółek i wdrażaniu innowacji tworzonych przez wyselekcjonowane startupy z całej Europy i Izraela.  

Dariusz Pietrzak

Dariusz Pietrzak jest wice-prezesem w Enterprise Investors - najstarszej i jednej z największych firm private equity w Europie Środkowo-Wschodniej. Kieruje obszarem relacji inwestorskich EI oraz w bezpośredniej współpracy ze spółkami portfelowymi wspiera budowanie wartości portfela funduszy zarządzanych przez firmę. Zasiada w Radzie Nadzorczej firmy Noriel – największej rumuńskiej sieci detalicznej sprzedającej zabawki oraz produkty dla dzieci. Dariusz reprezentuje EI w Komitecie ESG (odpowiedzialność Środowiskowa, Społeczna i Korporacyjna biznesu) Polskiego Stowarzyszenia Inwestorów Kapitałowych zrzeszającego działające na polskim rynku firmy private equity i venture capital. 
 
Przed rozpoczęciem pracy w Enterprise Investors, Dariusz Pietrzak był zaangażowany w duże projekty restrukturyzacyjne w branży lotniczej, w tym jako Chief Strategy Officer w PLL LOT oraz w jako Group Strategy Manager w australijskich liniach lotniczych Qantas Airways. Pracował również w The Boston Consulting Group w Polsce, Stanach Zjednoczonych, Czechach, Słowacji, Finlandii i Włoszech realizując projekty dot. strategii, głównie dla firm z sektora dóbr i usług konsumenckich. Dariusz był jednocześnie lokalnym liderem praktyki private equity BCG. Przed rozpoczęciem pracy w obszarze doradztwa, pełnił funkcję Trade Marketing Managera i Sales Support Managera w Grupie Żywiec oraz realizował projekty dotyczące rozwoju struktur sprzedaży i dystrybucji spółek Grupy Heineken w Europie Środkowo-Wschodniej. 
 
Dariusz Pietrzak jest absolwentem Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.

Małgorzata Bonikowska

Politolog, europeista. Prezes Centrum Stosunków Międzynarodowych – jednego z najstarszych polskich think tanków specjalizujących się w sprawach zagranicznych. Współzałożyciel i prezes ośrodka THINKTANK, wykładowca akademicki. 

Studiowała w Polsce i Francji (Sorbona), ukończyła dwie szkoły doktoranckie oraz studia specjalistyczne na Uniwersytecie Columbia w Nowym Jorku (nauki polityczne, stypendium Fulbrighta). W latach 1995–1998 pracowała w TVP w publicystyce krajowej i międzynarodowej. W 1998 została dyrektorem Centrum Informacji Europejskiej Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej, tworząc m.in. sieć regionalnych centrów oraz rządowy Program Informowania Społeczeństwa o UE. W okresie 2001-2007 roku była ekspertem a potem szefem Programu Informacji i Komunikacji Komisji Europejskiej – najpierw w Polsce a później w Bułgarii. W latach 2007-2016 pracowała dla rządowego Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich jako doradca do spraw unijnych. Jest autorem ponad setki publikacji, prowadzi działalność dydaktyczną i naukową. 

dr Piotr Wójcik

Wykładowca, badacz i współzałożyciel Concret Consulting. Od 2015 roku zatrudniony na stanowisku Adiunkta w Katedrze Strategii ALK. Laureat konkuru Verba Veritatis Konfederacji Przedsiębiorstw Finansowych na najlepsze prace doktorskie w zakresie etyki biznesu i innowacji społecznych. Wykładowca na studiach w języku polskim i angielskim oraz promotor prac magisterskich. Prowadzi badania w zakresie zarządzania strategicznego i międzynarodowego – jest kierownikiem i wykonawcą w różnych projektach badawczych (statutowych i finansowanych przez NCN). 
 

Jego zainteresowania badawce skupiają się wokół problematyki adaptacji przedsiębiorstwa do zmieniających się warunków otoczenia. W szczególności interesuje go rola dynamicznych zdolności organizacji w procesie umiędzynarodowienia. Jest autorem publikacji w języku angielskim i polskim oraz uczestnikiem wielu konferencji polskich i zagranicznych. Autor case’ów dydaktycznych. Zdobywał doświadczenie zawodowe w sektorze prywatnym i publicznym a także jako współzałożyciel spółki oferującej oprogramowanie dla przedsiębiorstw.  

prof. ALK dr hab. Mariola Ciszewska-Mlinarič

Adiunkt w Katedrze Strategii ALK, wykładowca na studiach podyplomowych i doktoranckich, oraz na uczelniach zagranicznych we Francji (ESCCA), Austrii (MCI Innsbruck) i Słowenii (University of Ljubljana). Konsultant w obszarze doradztwa strategicznego (strategie wzrostu i wdrożenia zrównoważonej karty wyników), m.in. dla klientów z branży chemicznej i energetycznej (PGNiG/PGE, Degussa, Grupa AZOTY/ Zakłady Azotowe Kędzierzyn, Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów), czy organizacji non-profit (Muzeum Łazienki Królewskie). Współzałożycielka IRRM, słoweńskiego Instytutu Badań i Rozwoju w Zarządzaniu. 
 

Od 2004 roku współpracuje z biznesem także w ramach projektów realizowanych przez studentów (m.in. Grupa Nowy Styl, Wielton, Gala, GERDA, Granna, Webankieta, Audioteka, Lechpol/Kruger&Matz). Od 2017 roku prowadzi projekty doradcze na studiach Koźmiński MBA. Jej zainteresowania badawcze obejmują problematykę strategii i procesu internacjonalizacji firm z gospodarek wschodzących, procesów podejmowania decyzji oraz roli dystansu w ekspansji zagranicznej. Kierownik grantu badawczego finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki oraz uczestnik w międzynarodowym grancie koordynowanym przez China Europe International Business School. Autorka kilkudziesięciu publikacji z obszaru strategii i zarządzania międzynarodowego, w tym monografii „Strategia korporacji” (wraz z Krzysztofem Obłojem i Aleksandrą Wąsowską). 

dr Szymon Wierciński

Doktor nauk ekonomicznych, doświadczony trener i konsultant w obszarze tworzenia modeli biznesowych, strategii wzrostu, rozwoju poprzez innowacje, tworzenia start-upów oraz spin-offów dla nowych rynków, produktów i biznesów. Posiada 10-letnie doświadczenie w realizacji projektów doradczych i prowadzeniu warsztatów dla pracowników firm takich jak: Agito, Bakoma, Euro RTV, Oleole, Nestle Polska, Aviva, Fox, Next.pl, Leroy Merlin, Benefit System, Grupa RMF oraz szeregu firm z obszaru eCommerce. Współwłaściciel i founder przedsięwzięć start-upowych z obszary eCommerce i health care. Wykładowca akademicki w Akademii Leona Koźmińskiego, Katedra Strategii, oraz University of Bradford, ESC Rennes School of Business, oraz kierownik projektów badawczych w dziedzinie tworzenia nowych rynków.

prof. ALK dr hab. Paweł Mielcarz

Jest kierownikiem Katedry Finansów Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. W pracy zawodowej pełni m.in. funkcję Koordynatora Merytorycznego studiów MBA dla Finansistów oraz podyplomowych studiów finansowych ALK. Jako konsultant DCF Consulting Sp. z o.o. brał udział w kilkudziesięciu projektach doradczych w zakresie wyceny przedsiębiorstw, oceny projektów inwestycyjnych, budowy strategii, opracowania planów restrukturyzacyjnych oraz projektowania systemów controllingu. Opracowywał również ekspertyzy w procesie postępowań sądowych, arbitrażowych oraz prowadzonych przez Komisję Nadzoru Finansowego. W karierze zawodowej prof. Mielcarz pełnił również funkcje członka kilku rad nadzorczych spółek kapitałowych. 

W pracy naukowej zajmuje się głównie problematyką zarządzania wartością przedsiębiorstw, wyceną firm, projektów oraz opcji realnych. Jest autorem lub współautorem kilkudziesięciu artykułów oraz referatów naukowych, a także książki „Analiza projektów inwestycyjnych w procesie tworzenia wartości przedsiębiorstw”. Prowadzi zajęcia z m.in. wyceny przedsiębiorstw i projektów inwestycyjnych, finansów przedsiębiorstw, analizy finansowej oraz controllingu na studiach dyplomowych, podyplomowych oraz MBA w Akademii Leona Koźmińskiego, na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, na Uniwersytecie Warszawskim, HAAGA – HELIA University of Applied Scince, Kufstein University, EDC – Ecole des Dirigeants et Créateurs d’entreprise, ESSCA – École de Management, University of Debrecen, Ecole de Management de Normandie, Universito of Porto. Ukończył program Global Colloquium on Participant - Centered Learning organizowany przez Harvard Business School. 

prof. ALK dr Krzysztof Przybyszewski

Psycholog i politolog, wykładowca akademicki, badacz i niezależny konsultant biznesowy. Absolwent wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW (1995) i Szkoły Nauk Społecznych – Graduate School for Social Research przy IFiS PAN (1999). W 2002 r. uzyskał doktorat z psychologii w Instytucie Psychologii PAN. Od 1999 roku zatrudniony w Katedrze Psychologii Ekonomicznej ALK i Centrum Psychologii Ekonomicznej i Badań Decyzji ALK.

Członek stowarzyszeń naukowych: Polskie Stowarzyszenie Psychologii Społecznej, European Group for Process Tracing, Akademickie Stowarzyszenie Psychologii Ekonomicznej. Jego zainteresowania naukowe obejmują procesy podejmowania decyzji kolektywnych i indywidualnych, psychologię pieniądza oraz badania stosowane dotyczące decyzji konsumentów.

W ALK prowadzi wykłady na studiach magisterskich, podyplomowych, MBA i doktoranckich. Wybrane przedmioty to psychologia decyzji, psychologia ekonomiczna i finansowa, psychologia społeczna (i jej odmiany stosowane – psychologia reklamy i psychologia organizacji).

prof. ALK dr Mirosław Sosnowski

Ma ponad 20-letnie doświadczenie w pracy jako wykładowca oraz jako konsultant specjalizujący się w realizacji projektów doradczych, prowadzeniu audytów organizacyjnych, opracowywania ekspertyz i prowadzeniu szkoleń oraz warsztatów w obszarach strategii organizacji, modeli biznesowych, rozwiązań strukturalnych oraz procesowych, kultury organizacyjnej oraz systemów oceny i motywacji. Od roku 1996 zatrudniony w Katedrze Strategii Akademii Leona Koźmińskiego. Prowadzeni zajęcia, jest promotorem prac magisterskich oraz ponad dwustu projektów doradczych (restrukturyzacyjnych i biznesplanów) przygotowywanych na studiach MBA. Jako niezależny konsultant zrealizował ponad 100 projektów doradczych z zakresu opracowywania strategii, zmian strukturalnych i procesowych, podnoszenia efektywności działania zrealizowanych dla takich firm jak m.in.: Roche Polska Sp. z o.o, Grupa TVN, Poczta Polska S.A., Autorska Pracownia Architektury Kuryłowicz & Associates Sp. z o.o., Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A., Bertelsmann Media S.A., Harper Hygienics S.A. , Kross S.A., Generali TU S.A., Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny, DDB Warszawa Sp. z o.o., Pocztowa Agencja Usług Finansowych S.A., BPH S.A., PTWP EVENT CENTER Sp. z o.o (strategia rozwoju Międzynarodowego Centrum Kongresowego oraz Spodka w Katowicach). Ponadto niezależny ekspert współpracujący z PAPR przy tworzeniu programów wspierających przedsiębiorczość oraz przy ocenie projektów składanych przez beneficjentów. Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki PL2012+ Sp. z o.o. w momencie tworzenia strategii rozwoju Stadionu Narodowego i komercjalizacji jego działalności. Współzałożyciel 9 inicjatyw biznesowych o charakterze komercyjnym i non profit.

prof. ALK dr Aleksander Chrostowski

Stypendysta Uniwersytetu Urbana-Champaign (USA - 1997). Propagator i specjalista od wykorzystania metody action research w doradztwie organizacyjnym. Zrealizowanych ponad 70 projektów między innymi dla Wólczanki, Inco- Veritas, LOT Cateringu, Agory, Biura Reklamy TVP, Centrum Sztuki Współczesnej (nieodpłatnie), Budimexu, plus wielu projektów dla branży medycznej, szkoleniowej i zbrojeniowej. Promotor projektów doradczych na kursach MBA w Akademii Leona Koźmińskiego, oraz podyplomowych Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. ( ponad 800 projektów z różnych branż ). 
 

Kilkadziesiąt wykładów dla firm (między innymi PKO BP, PZU, TPSA, Poczta Polska, Renault, Polskie Radio, Zibi, Telekomunikacja Kolejowa, Agora, Energa, Grupa Żywiec). Autor i współautor 7 książek i kilkudziesięciu artykułów. W tym: Chrostowski A i Jemielniak D. (2011) „Skuteczne doradztwo strategiczne. Metoda action research w praktyce” Warszawa Wydawnictwo Poltext. Chrostowski A. (2012) Doradztwo naukowe (Action Research) jako metoda sprzyjająca uczeniu się organizacji i tworzeniu wiedzy. Nowe kierunki w organizacji i zarządzaniu. Podręcznik akademicki, red. B. Glinka & M. Kostera Warszawa: Wolters Kluwer.Chrostowski A. Wąsikowski M.(2013) „Strategia ujęcie systemowe: w poszukiwaniu przewagi konkurencyjnej” Doradztwo organizacyjne – ujęcie systemowe red. M. Kostera Warszawa Wydawnictwo Poltex Propagowanie nauki i zarządzania poprzez: Ponad 20 felietonów w Master of Bussines Administration; prowadzenie wykładów w ramach Festiwalu Nauki w Warszawie plus wykład okolicznościowy w University of Illinois at Urbana-Champaign. Udział w 11 programach telewizyjnych stacji TVN CNBS w roli eksperta, omawiającego zagadnienia ułatwiające prowadzenie i zarządzanie działalnością gospodarczą w latach 2010 ,2011, 2013, 2015.

Wysokińska Marta swf
Marta Wysokińska

Radca prawny w warszawskiej OIRP. Jest absolwentką studiów prawniczych, filologii angielskiej oraz studiów podyplomowych z prawa własności intelektualnej. Od początku kariery zawodowej związana z dużymi kancelariami międzynarodowymi, gdzie świadczyła pomoc prawną dla wielu podmiotów gospodarczych, w tym wielu międzynarodowych koncernów. Przez ponad cztery lata zajmowała stanowisko radcy prawnego w BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego, spółce zależnej koncernu Robert Bosch.

Ma bogate doświadczenie w obsłudze klientów z branży mediowej, jak również w przekrojowej codziennej pracy prawnika korporacyjnego dużego zagranicznego przedsiębiorstwa produkcyjnego ze szczególnym naciskiem na digitalizację. Stosuje prawo w odniesieniu do realnego biznesu. Pracowała między innymi nad wdrażaniem systemów compliance oraz zasad ochrony danych osobowych w oparciu o RODO. Ma również istotne doświadczenie w pracy transakcyjnej. Od początku pracy prawniczej ściśle związana z tematyką własności intelektualnej, w tym antypiractwem, ochroną uczciwej konkurencji i tajemnic przedsiębiorstwa, IT oraz produkcją filmową. Zajmuje stanowisko Counsel w kancelarii prawnej DWF Poland.

Łukasz Kowalik
dr Łukasz Kowalik

Ekspert w dziedzinie komunikacji marketingowej, wdrażania innowacji i zarządzania zmianą. Konsultant przy Zarządzie Związku Pracodawców Pomorza Zachodniego, Venture Partner w Simpact. VC, wspierający spółki portfelowe w budowaniu strategii wejścia na rynek międzynarodowy. Przez ponad 18 lat menedżer w Intel Corporation, gdzie zajmował się m.in. przygotowywaniem i wdrażaniem strategii komunikacji marketingowej nowych produktów i programów w Europie i krajach Bliskiego Wschodu i Afryki. Doktor nauk ekonomicznych i adiunkt w Katedrze Zarządzania Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie

Opinie absolwentów

Natalia Walas-Marcinek
Natalia Walas-Marcinek

Inspirujący program i wielowymiarowe podejście do budowania strategii rozwoju firmy. Bardzo ciekawa propozycja również dla wieloletnich praktyków - świetnie porządkuje i rozwija dotychczasową wiedzę. Dodatkowo plus za praktyczny charakter części warsztatowej oraz zaliczeń! Prezes Zarządu Curtis Health Caps S.A.

Marcin Jeżewski

Chief Financial Officer w Otto International.

Zajęcia prowadzone przez wykładowców z ogromną wiedzą nie tylko teoretyczną ale i praktyczną. Studia są niepowtarzalną okazją do poznania ciekawych ludzi z różnych biznesów, dzielenia się doświadczeniami i wiedzą - co pozwala zdobyć ciekawą perspektywę wykraczającą poza codzienną pracę zawodową. Polecam kierunek dla osób chcących zdobyć wiedzę odnośnie alternatywnych sposobów rozwijania i skalowania biznesu, tworzenia i wdrażania strategii w organizacjach o różnych profilach działania. Większość prac wykonywana jest w grupach co sprzyja wymianie doświadczeń i budowaniu długofalowych relacji.
 

Rada programowa studiów

Program studiów oraz treść poszczególnych przedmiotów były konsultowane z wybitnymi przedstawicielami biznesu, co gwarantuje aktualność poruszanych treści. Członków Rady Programowej, słuchacze będą mieli także możliwość poznać osobiście, w trakcie spotkań lub wykładów gościnnych realizowanych w ramach programu.

Skład Rady

Bonikowska Malgorzata swf
dr Małgorzata Bonikowska

Politolog, europeista. Prezes Centrum Stosunków Międzynarodowych, współzałożyciel i prezes ośrodka THINKTANK.

Pietrzak Dariusz swf
Dariusz Pietrzak

Wice-prezes w Enterprise Investors - najstarszej i jednej z największych firm private equity w Europie Środkowo-Wschodniej.

Rudolf Tomasz swf
Tomasz Rudolf

Współzałożyciel i CEO The Heart, korporacyjnego centrum cyfrowej transformacji. Ekspert w obszarze strategii, innowacji i modeli biznesowych.

Bombol Maciej swf
Maciej Bombol

Dyrektor Działu Rynku Pierwotnego na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., członek rady nadzorczej GPW Ventures ASI S.A.

Zasady naboru

O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. 

II edycja -  rekrutacja trwa do 15 września 2022 roku, planowany termin rozpoczęcia studiów to październik 2022 roku.* 

 

 

Weryfikacja wiedzy obejmuje różnorodne metody (test, esej, raport, prezentacja) przyjmowane przez prowadzących przedmioty. Proces weryfikacji nabywanych przez słuchaczy umiejętności opiera się na ćwiczeniach realizowanych w trakcie zajęć. 

Projekt doradczy w zakresie strategii wzrostu wybranej firmy przygotowywany jest przez kilkuosobową grupę słuchaczy, oraz prezentowany przed całą grupą i komisją oceniającą. Ta forma weryfikacji pozwala na jednoczesną weryfikację wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych. 

 

 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (tytuł zawodowy: licencjat, inżynier, lekarz, magister)** 
 • zdjęcie elektroniczne w formacie JPG 

 • oryginał dokumentu tożsamości do wglądu 

 • kopia dowodu wpłaty wpisowego 

**W przypadku kandydatów posiadających dyplom zagraniczny, i chcących kontynuować naukę w Polsce na poziomie podyplomowym, istnieją odrębne przepisy dotyczące uznawania dyplomów ukończenia studiów wyższych, wydanych w innych krajach.

Sprawdź szczegóły, aby dowiedzieć się, czy Twój zagraniczny dyplom wymaga dodatkowego procesu uznawania (nostryfikacji), aby umożliwić Ci rozpoczęcie studiów podyplomowych / MBA w Polsce: kliknij TU

1
Uzyskanie podstawowych informacji

Prosimy o zapoznanie się z opisem interesującego Państwa kierunku  i sprawdzenie  zasad naboru

 

2
Rejestracja

Pierwszą czynnością w procesie rekrutacji jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego, który dostępny jest na stronie internetowej uczelni.
Rekrutacja online

3
Opłata rekrutacyjna

Opłatę rekrutacyjną należy uiścić na konto uczelni lub skorzystać z funkcji płatności.pl podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego.

Magdalena Żuk
Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu
Magdalena Żuk

Opłaty

Tabela opłat
Wpisowe 250 zł
Cena podstawowa (możliwość płatności w dwóch ratach po 4 100 zł każda) 8 200 zł
Cena ze zniżką dla absolwentów ALK (możliwość płatności w dwóch ratach po 3 690 zł każda ) 7 380 zł
Cena ze zniżką za jednorazową płatność (Oferowane zniżki (zniżka dla absolwentów, zniżka za jednorazową płatność i ewentualne dodatkowe zniżki) nie kumulują się. ) 7 700 zł

Konto bankowe, na które można dokonywać wpłaty wpisowego: Akademia Leona Koźmińskiego   03-301 Warszawa, ul. Jagiellońska 57/59   BANK PEKAO SA w Warszawie 20 1240 1024 1111 0010 1646 0637  

Opłaty za studia wnoszone są na indywidualny numer konta, podawany po zakończeniu rekrutacji. 

Osoby zainteresowane otrzymaniem faktury proszone są o kontakt z Panią Agnieszką Fabiańską e-mail agaf@kozminski.edu.pl

Uprzejmie informujemy, że w przypadku zbyt małej liczby kandydatów grupa może nie zostać uruchomiona.