RANKING-RZEPA
26.06.2020

ALK najlepiej kształci prawników wśród wszystkich wydziałów prawa uczelni niepublicznych

Nasza Akademia najlepiej kształci prawników wśród wszystkich wydziałów prawa uczelni niepublicznych – wynika z opublikowanego 26 czerwca 2020 r. rankingu „Rzeczpospolitej”.

Prawo studiują w ALK 1044 osoby.

– Program studiów, który oferujemy, ma mocne atuty: nie tylko przygotowuje do rozpoczęcia aplikacji prawniczych, ale też jest nastawiony na nauczenie studentów rozumienia biznesu, finansów, społecznej odpowiedzialności i etyki. Dzięki temu, że nasza kadra składa się z wybitnych naukowców, którzy wykonują też zawody prawnicze, kładziemy silny nacisk nie tylko na teorię, ale i praktykę. Studenci uczą się tu korzystać z nowych technologii, sztucznej inteligencji, ale przede wszystkim muszą dobrze znać i rozumieć prawo – mówi prof. Monika Całkiewicz, prorektor ds. studiów prawniczych w Akademii Leona Koźmińskiego.

Studenci Koźmińskiego chwalą sobie bliski kontakt ze znakomitymi prawnikami, którzy tu wykładają, ale też z instytucjami prawnymi – od prewencji po wymiar sprawiedliwości, gdzie mogą odbywać praktyki. Angażują się w programy popularyzujące prawo, takie jak Street Law, w pomoc prawną dla osób niezamożnych w ramach Studenckiej Poradni Prawnej, w działalność rozwijaną w tematycznych kołach naukowych. Poradnia ta również zajęła pierwsze miejsce w towarzyszącym Rankingowi Wydziałów zestawieniu najlepszych Studenckich Poradni Prawnych.

Absolwenci prawa po ALK najczęściej wybierają dwie ścieżki kariery: albo idą na jedną z prawniczych aplikacji, albo rozpoczynają pracę w biznesie. Bywa też, że wracają na uczelnię, by kontynuować naukę na studiach podyplomowych, MBA lub przygotować dysertację doktorską. ALK ma uprawnienia do nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego w dyscyplinie prawa.

Studia prawnicze oferuje już ponad 50 uczelni w Polsce. Prawo należy do najpopularniejszych i najbardziej obleganych kierunków. Wybierając studia prawnicze, warto wcześniej poznać ocenę kierunku dokonywaną przez Polską Komisję Akredytacyjną. Na 47 uczelni poddających ocenie swój kierunek prawo jedynie osiem uzyskało najwyższą ocenę wyróżniającą PKA, w tym nasza uczelnia.

Więcej o rankingu.

Więcej o kierunku PRAWO w ALK.

Elitarne studia dwukierunkowe PRAWO I FINANSE.