SZKOŁA LETNIA - PODSTAWY RACHUNKOWOŚCI I FINANSÓW

Szkoła letnia - Podstawy rachunkowości i finansów

Level
Kursy i szkolenia
Duration
4 dni
Language
PL
Obtained title
Świadectwo ukończenia szkolenia
IMG_8098
Agnieszka Chartanowicz

O szkoleniu

Celem kursu jest:

 • zapoznanie Słuchaczy z podstawowymi pojęciami z zakresu rachunkowości finansowej, zarządczej oraz finansów. W ramach zajęć omówione zostaną zagadnienia dotyczące budowy sprawozdań finansowych, najważniejszych problemów rachunku kosztów oraz rachunkowości zarządczej.
 • przekazanie umiejętności wykorzystania narzędzi rachunkowości i finansów, które służą do analizy podejmowanych decyzji zarządczych krótko i długoterminowych

 

Adresaci szkolenia

 • Osoby rekrutujące się na studia drugiego stopnia na kierunku Zarządzanie, które na studiach pierwszego stopnia nie realizowały treści związanych z rachunkowością i finansami
 • Osoby, które nie zaliczyły na studiach pierwszego stopnia na kierunku Zarządzanie w ALK przedmiotu Rachunkowość
GroupOfPeopleIllustration

Program szkolenia

Ramowy program szkolenia

 • Rachunkowość jako system informacyjny
 • Rachunkowość finansowa a rachunkowość zarządcza
 • Bilans- jego budowa, znaczenie i zawartość informacyjna
 • Rachunek zysków i strat- budowa, znaczenie i zawartość informacyjna
 • Wynik finansowy a przepływy pieniężne- znaczenie i zawartość informacyjna rachunku przepływów pieniężnych
 • Klasyfikacja kosztów dla celów sprawozdawczych i zarządczych
 • Analiza progów rentowności
 • Ocena podejmowanych decyzji krótkoterminowych
 • Ocena podejmowanych decyzji długoterminowych

Całkowita liczba godzin dydaktycznych: 30 h (jedna godzina dydaktyczna = 45 minut)

figury

Zajęcia odbywają się od czwartku do niedzieli. Szczegółowy harmonogram zajęć zostanie podany niebawem.

 

Terminy

Wkrótce

Trenerzy

prof. ALK dr Renata Dyląg

Pracownik naukowy i dydaktyczny w Katedrze Rachunkowości Akademii Leona Koźmińskiego. Pełni funkcję Prodziekana Kolegium Zarządzania odpowiedzialnego za studia I stopnia z zarządzania oraz kierownika studiów podyplomowych z zakresu międzynarodowych standardów rachunkowości.

Jej zainteresowania naukowe to sprawozdawczość finansowa, w tym międzynarodowe standardy sprawozdawczości. Jest autorem kilkudziesięciu artykułów naukowych z obszaru rachunkowości, jak również współautorem książek i podręczników, m.in: Rachunkowość od podstaw (Wydawnictwo WSPiZ, 2004) oraz Rachunkowość zarządcza (wyd. WPiA, 2009). Dr Dyląg jest wykładowcą zagadnień z zakresu rachunkowości i sprawozdawczości  finansowej  na studiach  podyplomowych i MBA. Ponadto przeprowadziła wiele szkoleń z zakresu rachunkowości i sprawozdawczości  finansowej oraz  MSR/MSSF (współpracując m.in. z takimi firmami jak: Polska Akademia Rachunkowości, Instytut Rachunkowości i Podatków, BDO Numerica). Współpracuje z serwisami  ekonomiczno-prawniczymi w zakresie rachunkowości i sprawozdawczości finansowej oraz MSR/MSSF; jest autorką komentarzy publikowanych w Vademecum Głównego Księgowego  (wyd. przez  Wolters Kluwer Polska).

prof. ALK dr Magdalena Koczuba-Sobieraj

Doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu; magister zarządzania; prof. ALK w Katedrze Rachunkowości. Prodziekan Kolegium Zarządzania odpowiedzialna za studia II stopnia na kierunku zarządzanie.

Szkoleniowiec z wieloletnim doświadczeniem, specjalista do spraw rachunkowości podatkowej (certyfikat SKwP). Była członkiem rad nadzorczych w  takich podmiotach jak: Towarzystwo Inwestycji i Doradztwa Sp. z o. o. oraz Zakłady Budownictwa Mostowego Inwestor Zastępczy Sp. z o.o. W swoim dorobku posiada kilka projektów doradczych z zakresu rachunku kosztów realizowanych dla firm produkcyjnych.

Zasady naboru

1
UZYSKANIE PODSTAWOWYCH INFORMACJI

Prosimy o zapoznanie się z opisem interesującego Państwa kierunku i sprawdzenie zasad naboru.

2
REJESTRACJA

Pierwszą czynnością w procesie rekrutacji jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego, który dostępny jest na stronie internetowej uczelni. 

Rekrutacja online 

3
KONTAKT

Prosimy oczekiwać na kontakt mailowy opiekuna szkolenia lub kursu. 

IMG_8098
Specjalista ds. promocji studiów w j. polskim
Agnieszka Chartanowicz

Opłaty

Cena szkolenia: 690 zł brutto (stawka zw. z VAT)

Pierwszą czynnością w procesie rekrutacji jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego online.  

Po zarejestrowaniu się na szkolenie każdy z kandydatów otrzyma mailowo INDYWIDUALNY NUMER KONTA do dokonania płatności za szkolenie. 

Osoby zainteresowane otrzymaniem faktury proszone są o kontakt z Panią Agnieszką Fabiańską e-mail agaf@kozminski.edu.pl