Biznes chiński, biznes z chinami, studia chińskie, studia azjatyckie

Biznes chiński - Jak działać skutecznie w czasach Jedwabnego Szlaku

Level
Studia podyplomowe
Duration
1 rok
Language
PL
Obtained title
Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych
Mode
Tryb niestacjonarny

O kierunku

Cel studiów

W przypadku obostrzeń epidemicznych jesteśmy przygotowani do realizacji zajęć w formule online. Studia to praktyczny poradnik działalności na rynku chińskim i odpowiedź na pytanie w jaki sposób z powodzeniem współpracować z partnerem chińskim pod każdą szerokością geograficzną (w Chinach i poza Chinami). Program składa się z sześciu modułów: gospodarka i finanse, geopolityka (w tym zajęcia dotyczące chińskiej koncepcji Pasa i Szlaku), współpraca instytucjonalna z partnerem chińskim (samorząd, dyplomacja, sztuka), chińska kultura biznesowa (komunikacja, negocjacje, praca w chińskiej firmie), praktyka biznesu z Chinami (kontrakt międzynarodowy, wysyłka towaru, outsourcing) oraz zajęcia uzupełniające (w tym prawo i język chiński). Wśród wykładowców znajdują się akademicy i praktycy, wybitni specjaliści zajmujący się Chinami i chińskim biznesem. 

Studia mają przygotowywać słuchaczy do skutecznej działalności (współpracy) z partnerem chińskim, w dowolnym kraju świata (Polska, Chiny, UE, świat), niezależnie od tego czy jest to współpraca w ramach własnej firmy eksport/import, samorządu,  czy też w ramach własnego projektu. 

Oprócz kontaktu z wybitnymi w swoich dziedzinach wykładowcami, uczestnictwo w studiach podyplomowych stworzy możliwość nawiązania nowych kontaktów, stworzenia nowych projektów czy wypracowania nowych pomysłów i idei, które mogą przerodzić się we wspólne projekty już po zakończeniu zajęć. 

 

Jesteśmy online ready.

W razie konieczności każde zajęcia z pierwszego semestru jesteśmy w stanie poprowadzić w formule online.

Atuty kierunku

1
Unikalna wiedza

Ponad 180 godzin, kompleksowej i komplementarnej wiedzy, dotyczącej rynku chińskiego oraz wszelkich aspektów działania (i współpracy) z partnerem chińskim i w innym obszarze kulturowym.

2
Doświadczona kadra

Uczestnicy mają możliwość spotkania z mistrzami  w swoich dziedzinach. Wśród wykładowców znajdują się m.in. byli członkowie rządu, przedstawiciele świata finansów i nauki, oraz praktycy ( z wielu branż), którzy z powodzeniem wprowadzają na rynek chiński nowe produkty, czy realizują wszelkiego rodzaju projekty (w tym przede wszystkim projekty biznesowe) w Chinach i na świecie.

3
Sprawdzone źródło informacji

W dobie medialnego szumu i rozpowszechniania wielu nieprawdziwych, lub opierających się na stereotypach informacji, uczestnicy programu zdobędą unikalną i niedostępną w innych miejscach wiedzę, potwierdzoną międzynarodową i długoletnią praktyką wykładowców ( a zatem autentyczną i potwierdzoną osobistym doświadczeniem) w szczególności dotyczy to inicjatywy Nowego Jedwabnego Szlaku, czy zagadnień geopolitycznych.

Adresaci studiów

Właściciele firm, wyższa kadra menedżerska 

Przedstawiciele firm odpowiedzialni za rozpoczęcie działalności w Chinach lub prowadzenie działalności z partnerem chińskim. 

Osoby zainteresowane poznaniem specyfiki chińskiego biznesu, a także Chin jako takich. 

 

figury

Kierownik studiów

mgr Radosław Pyffel

Radosław Pyffel, chiń. Rui De Xing, socjolog, w latach 2016-2018 Alternate Director i członek Rady Dyrektorów w Azjatyckim Banku Inwestycji Infrastrukturalnych (AIIB) z ramienia RP. 

W przeszłości między innymi prezes think-tanku Centrum Studiów Polska-Azja (CSPA), a także autor kilku książek dotyczących Chin i Azji oraz kilkudziesięciu artykułów. 

Studiował na chińskich uczelniach wyższych m. in. Sun Yat Sen University w Kantonie i Beijing University. Od 2018 roku, Pełnomocnik Zarządu PKP Cargo ds. rynków wschodnich i rozwoju spółki w krajach tzw. Nowego Jedwabnego Szlaku. 

Włada językiem chińskim (dialekt mandaryński). 

Perspektywa zawodowa

Program jako kompendium praktycznej wiedzy o Chinach pozwala jego uczestnikom zdobyć unikalną wiedzę i rozwinąć nowe kompetencje, dzięki czemu będą oni potrafili doskonale zrozumieć działanie partnerów, firm czy instytucji z Chin i Azji Wschodniej ( w tym także działających w Polsce), oraz dzięki temu dobrze zarządzać komunikacją i znacznie zwiększać szanse sukcesu własnego projektu, czy przedsięwzięcia.  

Program jest zatem adresowany do wszystkich tych, którzy prowadzą własne projekty we współpracy z Azjatami, konkurują z nimi, czy też w swoim życiu zawodowym stykają się z menadżerami, pracownikami, klientami, dostawcami z Chin ( i generalnie Azji Wschodniej). 

Ze względu na wzrost znaczenia Chin ( i Azji), a jednocześnie fakt iż wciąż są to w Polsce ( i w Europie) kompetencje rzadkie i unikalne, absolwenci programu nie tylko znacznie zwiększają szanse powodzenia własnych projektów (w tym biznesowych, np. własnych firm- co potwierdza historia absolwentów programu), ale też zwiększają szanse zatrudnienia wszędzie tam, gdzie niezbędne jest lepsze zrozumienie i umiejętna komunikacja z partnerami z Chin i regionu Azji Wschodniej, znajomość rynku chińskiego i tamtejszych realiów. 

Dotyczy to więc w szczególności pracy w handlu międzynarodowym, firmach import-export, działach współpracy międzynarodowej zarówno w firmach prywatnych, jak i w sektorze publicznym i we wszystkich branżach ( od logistyki, po IT, branży spożywczej, usługowej, nieruchomościach, konsultingu) gdzie pracuję się z partnerami z Chin, czy to w Polsce, czy poza jej granicami. 

Program jest też okazją do poznania kilkudziesięciu wyjątkowych osób, które z powodzeniem prowadzą swoje projekty biznesowe i przedsięwzięcia z Chinami i na rynku chińskim. Mowa tu zarówno o wykładowcach, jak i kilkudziesięciu absolwentach programu, którzy po jego zakończeniu prowadzą często wspólne przedsięwzięcia, czy podejmują współpracę biznesową. 

Program

Ramowy program studiów

ZAJĘCIA INTEGRACYJNE 

GOSPODARKA I FINANSE 

poruszane zagadnienia: 

 • Ekonomia i polityka przyszłości: globalizacja z chińską charakterystyką? 
 • Europa i Azja. Historia współpracy i rywalizacji gospodarczej od XVI do XXI wieku 
 • Model chiński – jego geneza, znaczenie i transformacja 
 • Uwarunkowania i konsekwencje wzrostu gospodarczego Chin w latach 1978–2017 
 • Chiny w procesach internacjonalizacji   

GEOPOLITYKA 

poruszane zagadnienia: 

 • Starożytna filozofia Chin i jej wpływ na współczesne Chiny i Azję 

 • Geostrategie w XXI wieku a rola Chin 

 • Geo-ekonomia w XXI wieku a Chiny 

 • Inicjatywa Pasa i Szlaku oraz jej globalne konsekwencje   

WSPÓŁPRACA INSTYTUCJONALNA Z PARTNERAMI CHIŃSKIMI 

poruszane zagadnienia: 

 • KOLEJ Rola transportu intermodalnego a chińska koncepcja Pasa i Szlaku 

 • SZTUKA Chiński artysta i jego patron 

 • SAMORZĄD Współpraca samorządowa z partnerami chińskimi 

 • DYPLOMACJA Dyplomacja w Chinach   

CHIŃSKA KULTURA BIZNESOWA 

poruszane zagadnienia: 

 • Chińska gospodarka, administracja i dyplomacja gospodarcza w XXI wieku 

 • Chińska kultura biznesu 

 • Chińskie zarządzanie i chińska kultura organizacyjna 

 • Sztuka negocjacji i komunikacji w chińskim biznesie   

PRAKTYKA BIZNESOWA 

poruszane zagadnienia: 

 • Start-upy w Chinach 

 • Outsourcing w Chinach. Zarządzanie zakupami w relacjach z partnerami chińskimi 

 • Kontrakt międzynarodowy 

 • Poszukiwanie, weryfikacja i kontrola partnera biznesowego z Chin 

 • Chińscy konsumenci, chińska klasa średnia – ich preferencje. PR i marketing w Chinach 

 • Chińczycy na europejskim rynku nieruchomości   

ZAJĘCIA UZUPEŁNIAJĄCE 

poruszane zagadnienia: 

 • Poradnik udanej podróży i przetrwania w ekstremalnych sytuacjach w Chinach 

 • Życie i praca w Chinach 

 • Język chiński w życiu zawodowym 

 • Język chiński 

 • Prawo w Chinach   

Całkowita liczba godzin dydaktycznych: 184* (razem z egzaminami)  * jedna godzina dydaktyczna= 45 minut 

GroupOfPeopleIllustration

Organizacja zajęć

Studia trwają dwa semestry.   

Zajęcia odbywają się raz lub dwa razy w miesiącu w: 

 • soboty 8.45 – 15.45 
 • niedziele 8.45 – 15.45 

Społeczność

Wiodący wykładowcy

 • prof. Grzegorz Kołodko
 • prof. Bogdan Góralczyk
 • prof. Maria Bernat
 • dr Jacek Bartosiak
 • dr Grzegorz Malinowski
 • dr Michał Beim
 • Radosław Pyffel
 • Andrzej Pieczonka
 • Paweł Szałamacha
 • Bartosz Komasa
 • Bartosz Ziółek
 • Pawel Falicki
 • Michał Korol
 • Radosław Atlas
 • Tomasz Sajewicz
 • Dominik Konieczny
 • Marek Dzikowicz
 • Jacek Pałkiewicz
 • Marcin Wielondek
 • Jan Żdżarski junior
 • dr Katarzyna Mazur-Kajta
 • Duncan Lin
 • mec. Dawid Rapkiewicz
 • ppłk (rez.) mgr inż. Mariusz Rukat
 • Michał Bielewicz

Zasady rekrutacji

O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.   

V edycja - rekrutacja trwa do 15 września 2022 roku, planowany termin rozpoczęcia studiów to październik 2022 roku.

 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (tytuł zawodowy: licencjat, inżynier, lekarz, magister)**

 • zdjęcie elektroniczne w formacie JPG 

 • oryginał dokumentu tożsamości do wglądu 

 • kopia dowodu wpłaty wpisowego 

**W przypadku kandydatów posiadających dyplom zagraniczny, i chcących kontynuować naukę w Polsce na poziomie podyplomowym, istnieją odrębne przepisy dotyczące uznawania dyplomów ukończenia studiów wyższych, wydanych w innych krajach.

Sprawdź szczegóły, aby dowiedzieć się, czy Twój zagraniczny dyplom wymaga dodatkowego procesu uznawania (nostryfikacji), aby umożliwić Ci rozpoczęcie studiów podyplomowych / MBA w Polsce: kliknij TU

1
Uzyskanie podstawowych informacji

Prosimy o zapoznanie się z opisem interesującego Państwa kierunku  i sprawdzenie  zasad naboru. 

2
Rejestracja

Pierwszą czynnością w procesie rekrutacji jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego, który dostępny jest na stronie internetowej uczelni. 

Rekrutacja online

 

3
Opłata rekrutacyjna

Opłatę rekrutacyjną należy uiścić na konto uczelni lub skorzystać z funkcji płatności.pl podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego.

Zaliczenie wszystkich sześciu modułów programu.

Marciniuk Agnieszka KEBS
Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu
mgr Agnieszka Marciniuk

Opłaty

Oferowane zniżki (zniżka dla absolwentów, zniżka za jednorazową płatność i ewentualne dodatkowe zniżki) nie kumulują się.

Tabela opłat
Wpisowe 250 zł
Cena podstawowa (możliwość płatności w dwóch ratach po 4000 zł każda ) 8000 zł
Cena ze zniżką dla absolwentów ALK (możliwość płatności w dwóch ratach po 3600 zł każda ) 7200 zł
Cena ze zniżką za jednorazową płatność (Oferowane zniżki (zniżka dla absolwentów, zniżka za jednorazową płatność i ewentualne dodatkowe zniżki) nie kumulują się) 7700 zł

Konto bankowe, na które można dokonywać wpłaty wpisowego:  Akademia Leona Koźmińskiego   03-301 Warszawa, ul. Jagiellońska 57/59   BANK PEKAO SA w Warszawie 20 1240 1024 1111 0010 1646 0637  

Opłaty za studia wnoszone są na indywidualny numer konta, podawany po zakończeniu rekrutacji. 

Osoby zainteresowane otrzymaniem faktury proszone są o kontakt z Panią Agnieszką Fabiańską e-mail agaf@kozminski.edu.pl

Uprzejmie informujemy, że edycje są uruchamiane przy określonej liczbie uczestników, pozwalającej na właściwą dynamikę pracy grupy.