Badania marketingowe w Internecie, analizy marketingowe, badania internetowe

Badania i analizy marketingowe w Internecie

Level
Studia podyplomowe
Duration
1 rok
Language
PL
Obtained title
Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych
Mode
Tryb niestacjonarny
Brochure
Contact
O kierunku
Cel studiów

W przypadku obostrzeń epidemicznych jesteśmy przygotowani do realizacji zajęć w formule online.

Chcesz nauczyć się pracować z eye trackerem? Wykorzystać sztuczna inteligencję (AI) w dzianiach marketingowych? A może jesteś ciekawy jak prowadzi się badania z wykorzystaniem kamery internetowej i geolokalizacji?    Absolwent uzyska wiedzę i umiejętności samodzielnego prowadzenia badań i analiz marketingowych w internecie za pomocą najważniejszych narzędzi dostarczanych przez marki Google, Gemius, Salesforce, SalesManago, Brand24, Sotrender i inne. Nauczy się analizy rynku, social media, profili użytkowników witryn, ruchu w internecie. Dowie się, jak za pomocą dostępnych źródeł danych zbadać potencjał swoich klientów, ustalić kierunki rozwoju czy zbudować/wzmocnić przewagę konkurencyjną swojej organizacji. Pozna narzędzia, z których istnienia często nie zdawał sobie sprawy.  Nauczy się korzystać z danych dostarczanych przez uznane w Polsce i na innych rynkach narzędzia pomiaru i badań z obszaru digital marketingu, takich jak badanie gemius PBI (Audience), gemiusAdReal, gemius DirectEffect. 

Partnerzy
Adresaci studiów

Jeśli jesteś: 

 • absolwentem studiów licencjackich bądź magisterskich chcesz pracować w marketingu; 

 • specjalistą do spraw marketingu, który chce uzasadniać swoje decyzje na podstawie faktów a nie domysłów; 

 • przedsiębiorcą, który chce dostrzec i wykorzystać szanse, które są wokół;  

Studia Podyplomowe Badania i Analizy Marketingowe w Internecie są dla Ciebie. 

 

figury
Kierownik studiów
dr Przemysław Tomczyk

Doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu. Adiunkt w Katedrze Marketingu Akademii Leona Koźmińskiego. Specjalista w zakresie badań naukowych i dydaktyki prowadzonej w obszarze CRM, w szczególności analizy portfela klientów, wartości życiowej klienta(Customer Lifetime Value - CLV) oraz wiedzy klienta (Knowledge from Customer - KfC). 

Absolwent stacjonarnych studiów doktoranckich w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Twórca wyróżnionej rozprawy doktorskiej pt. Zarządzanie wartością klienta a wyniki ekonomiczne przedsiębiorstwa na przykładzie branży ubezpieczeniowej, powstałej na podstawie autorskiej, ogólnopolskiej analizy rynku pośredników ubezpieczeniowych w zakresie zarządzania wartością klienta, wykonanej we współpracy z Polską Izbą Pośredników Ubezpieczeniowych i Finansowych. 

Kierownik i uczestnik projektów naukowo-badawczych. Stypendysta Unii Europejskiej oraz Rektora Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Doświadczenie dydaktyczne w Akademii Leona Koźmińskiego, Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej oraz ESCP Europe w Paryżu. Autor publikacji na rynku polskim i amerykańskim, poświęconych zarządzaniu wartością klienta i metodologii nauk. 
 

Kierownik studiów podyplomowych w Akademii Leona Koźmińskiego: 

Badania i Analizy Marketingowe w Internecie

Salesforce CRM i Marketing Automation

 

Zapraszam do kontaktu
tel. 509-629-909

Najważniejsze publikacje dostępne w: 
www.researchgate.net/profile/Przemyslaw_Tomczyk 
kozminski.academia.edu/PrzemyslawTomczyk

Program

PLAN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH: SALESFORCE CRM I MARKETING AUTOMATION 

RAMOWY PROGRAM STUDIÓW  

Większość zajęć to warsztaty i laboratoria. Pracujemy na teorii, przykładach i studiach przypadku.  Kliknij w strzałkę obok nazwy przedmiotu. Sprawdzisz się o czym będzie mowa na kolejnych zajęcia i dowiesz się, kto je poprowadzi.

BLOK WPROWADZAJĄCY 

ZAJĘCIA INTEGRACYJNE  Na tych zajęciach integracyjnych poznasz swoich kolegów i koleżanki. Opowiesz nam krótko o sobie i swoich oczekiwaniach. To doskonały czas na networking 

TRENDY WE WSPÓŁCZESNYM MARKETINGU - MICHAŁ CHOLEWA (LAB*) 

 • Case study - maszyny do pisania Smith Corona 

 • Kultura innowacji 

 • Trend Hunting 

 • Adaptacja nowości 

 • Wirusowy Story-Telling 

 • Megatrendy i trendy - gdzie ich szukać 

SYSTEM INFORMACJI MARKETINGOWEJ - DAGMARA PLATA-ALF (LAB*) 

 • Systemy informacji marketingowej we współczesnych przedsiębiorstwach 

 • Źródła informacji marketingowej 

 • Ocena systemu informacyjnego przedsiębiorstwa 

 • Wykorzystanie zewnętrznych źródeł danych na przykładzie bazy Passport 

BADANIA MARKETINGOWE W INTERNECIE 

WPROWADZENIE DO BADAŃ MARKETINGOWYCH W INTERNECIE – AGNIESZKA BALCER-THINLAY (LAB*) 

 • Wstęp do badań online  : zalety i wady badań online w Polsce (kwestia kosztów, penetracji internetu, szans i zagrożeń) 

 • Badania jakościowe online (analizy tekstowe danych zastanych – social listening, bulletin board, synchroniczne grupy fokusowe) 

 • Badania ilościowe online (kwestia respondentów - rekrutacja RTS, panele, communities, respondenci z bazy; przykłady rozwiązań graficznych do badań ilościowych dostępne na rynku; platformy badawcze ‘zrób-to-sam” takie jak Uxeria/ Ankietka, wyjście poza dane deklaratywne w badaniach: [oprogramowania „szpiegowskie” facetracking, eyetracking online, schematy eksperymentalne jak sposób wnioskowania o zjawiskach online, zastosowanie Google Analytics do zbierania insightów o konsumentach)  

 • Ćwiczenie (business case podsumowujący całą wiedzę z warsztatu) 

BADANIA ILOŚCIOWE W INTERNECIE – ANNA WINNICKA (LAB*) 

Temat 1. Cele i metody prowadzenia badań w internecie [2 godz.]  1.     Badania internetu vs badania przez internet  2.     Podział technik badawczych  3.     Zalety prowadzenia badań przez internet  Temat 2. Badania internetu – przegląd metod [1 godz.]  1.     Analiza treści  2.     Analiza zachowań użytkowników witryn internetowych  Temat 3. Badania internetu – badania użyteczności stron [1 godz.]  1.     Badania user experience w praktyce  2.     Metody obserwacyjne  3.     Badania z wykorzystaniem respondentów  Temat 4. Badania w internecie – pozyskiwanie uczestników badań [1 godz.]  1.     Real Time Sampling  2.     Panele internetowe  3.     Badania mailingowe  4.     Pozostałe metody  Temat 5. Kwestionariusz do badań w internecie [2 godz.]  1.     Różnice pomiędzy kwestionariuszem badań face-to-face a kwestionariuszem internetowym  2.     Utrzymanie wysokiego zaangażowania uczestników badań  3.     Długość kwestionariusza  4.     Badania mobilne  Temat 6. Wykorzystanie zaawansowanych technik badawczych [1 godz.]  1.     Badania z wykorzystaniem kamery internetowej  2.     Badania z wykorzystaniem geolokalizacji 

BADANIA JAKOŚCIOWE W INTERNECIE I NIE TYLKO – AGNIESZKA ŁEBKOWSKA (LAB*) 

Kiedy i po co stosować badania jakościowe? W czym są niezastępowalne?    Zalety i wady każdej z metod badawczych. (FGI, IDI, etnografia, wywiady eksperckie, grupy kreatywne, zadania domowe, analiza treści, platformy badawcze, badania pół-jakościowe, mix metod – złożone plany badawcze)    Przygotowanie badania jakościowego. Planowanie projektu: 

 • cel 

 • dobór próby – kryteria doboru respondentów, materiału badawczego 

 • dobór metody 

 • miejsce realizacji itp. 

Przebieg badania jakościowego: 

 • konstruowanie kwestionariusza rekrutacyjnego 

 • konstruowanie scenariusza (ćwiczenie) 

 • techniki specjalne 

 • realizacja wywiadów - rola moderatora 

Analiza danych jakościowych i raport    Insighty – czym są, po co i jak ich szukać? Jak opisać insight?    Jak współpracować z agencją badawczą    Co ma wpływ na cenę projektu badawczego? 

ANALIZA MARKETINGOWA W INTERNECIE 

 • ANALIZA KREATYWNA 

1.TECHNIKI KREATYWNE - PRZEMYSŁAW TOMCZYK 

Techniki kreatywne jako narzędzia tworzące przestrzeń dla innowacji: 

 • Metoda kruszenia monolitów (walka ze starym) 

 • Heurystyki CERMA 

 • Burza mózgów 

 • Analogie Gordona 

 • Analiza morfologiczną 

 • Techniki rangowania pomysłów 

2.DEFINIOWANIE WARTOŚCI DLA KLIENTA - BŁAŻEJ WOJTYŁA 

 • Wprowadzenie w tematykę kanw biznesowych i sposobu ich użycia 

 • Omówienie gdzie, w jaki sposób i jak najefektywniej używać kanw biznesowych 

 • Wprowadzenie do głównych założeń Value Proposition Canvas (kanwy propozycji wartości) 

 • Omówienie zależności i różnic pomiędzy Value Proposition Canvas oraz Business Model Canvas 

 • Omówienie sposobu i metod opisywania na Value Proposition Canvas kim jest nasz klient, jakie się jego potrzeby i co chciałby zyskać 

 • Omówienie sposobu i metod opisywania na Value Proposition Canvas naszego produktu, tego co oferuje klientowi i jak odpowiada na jego potrzeby 

 • Omówienie procesu dążenia do tzw. Product Market Fit, czyli punktu w którym nasz produkt odpowiada na istniejące zapotrzebowanie klienta i daje mu realne korzyści 

 • Wspólne ćwiczenie polegające na przejściu przez wszystkie kroki tworzenia Value Proposition Canvas na praktycznym przykładzie, pozwalające studentom zrozumieć w praktyce pracę z tym narzędziem 

 • ANALIZA DIGITAL (GEMIUS) 

PODSTAWOWE WSKAŹNIKI INTERNETOWE – LUCYNA KOBA (LAB*) 

Sposób pomiaru wpływa na wyniki, podczas wykładu zostanie zaprezentowana historia rozwoju badań internetowych, najnowsze trendy oraz przykłady rynkowe 

 • aCookies (first, second, third party) 

 • bCustomerID 

 • cadvertiserID 

 • dUser 

 • eOdsłony, wizyty, aktywności 

 • fCPC, CPM, AMR, CTR, GRP, Reach, ROI, OTC, Bounce Rate, Fraud, Viewability 

TECHNOLOGIE INTERNETOWE – KRZYSZTOF ZIELIŃSKI (LAB*) 

Działania marketingowe w internecie są nierozerwalnie związane z technologią i jej rozwojem oraz ograniczeniami prawnymi. Podczas wykładu zostaną w przystępny sposób zaprezentowane wiodące technologie, na tle ogólnej architektury ekosystemu.  Historia rozwoju internetu  determinuje obecny i przyszły rodzaj wykorzystywanych rozwiązań 

NARZĘDZIA POMIARU INTERNETU – KRZYSZTOF ZIELIŃSKI (LAB*) 

Każde z wybranych narzędzi jest omawiane w systemie: opis metodologii, użyteczność, szkolenie praktyczne, case studies, konkurencyjne rozwiązania. Studenci  dostaną limitowany dostęp do  wybranych narzędzi Gemius  w celu  opracowania pracy dyplomowej 

 • Gemius/PBI - badanie użytkowników  stron internetowych 

 • gemiusAdreal: badanie konsumpcji reklam 

 • GDE: adserwer 

 • Prism: alterantywny system do pomiaru ruchu na stronie do Google Analytics (tylko porównanie) 2h 

 • Nielsen DAR:  BDigital ad rating rozwiązanie oparte o panel Facebook 

MODELE BADAWCZE MEDIÓW – MICHAŁ BUSZKO (LAB*) 

Porównanie różnych metod badawczych: single source, dane deklaratywne, fuzja różnych paneli. Case studies i wspólne analizy, testy mierników. 

 • Telewizja 

 • Radio 

 • Mobile 

EKOSYSTEM RYNKU REKLAMY INTERNETOWEJ – LUCYNA KOBA (LAB*) 

 • Źródła wiedzy o użytkownikach internetu 

 • Główni gracze rynku internetowego 

 • Podział budżetów reklamowych 

 • Dominujące formaty reklamowe 

 • Trendy na rynku reklamy internetowej 

ANALITYKA W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA I REALIZACJI KAMPANII REKLAMOWYCH W INTERNECINE – LUCYNA KOBA (LAB*) 

 • Narzędzia wykorzystywane do analizy otoczenia reklamowego 

 • Cele kampanii a wskaźniki internetowe 

 • Składowe media planu 

 • Rodzaje targetowania 

 • Modele zakupowe 

 • Rodzaje reklamy internetowej 

 • Case study wybranych nagrodzonych kampanii internetowych 

KOMPOZYCJA METOD BADAWCZYCH. STUDIA PRZYPADKÓW – KRZYSZTOF ZIELIŃSKI (LAB*) 

 • Kompleksowa obsługa badań: brandingowego,  zasięgowego i behawioralnego 

 • Walidacja DMP jak to robić sprytnie 

 • Modele atrybucji   

 • Pomiar ecommerce Allegro vs AliExpress 

 • Call2internet wpływ TV na aktywności w Internecie: 

 • Badanie non-users TV 

 • eqGRP: globalny pomiar cross-mediowy 

 • totalna inwigilacja: co możemy  a co chcemy śledzić 

SZTUCZNA INTELIGENCJA – KRZYSZTOF ZIELIŃSKI (LAB*) 

Zajęcia są wprowadzeniem w  komercyjne używanie sztucznej inteligencji z naciskiem na obecnie wykorzystywane algorytmy i przykłady wdrożeń. 

 • Podstawowe pojęcia 

 • Podstawowe modele 

 • Przykłady wykorzystania 

 • Modele rozliczeń 

 • Praktyczne wykorzystanie w pracy marketera. 

 • ANALIZA DZIAŁAŃ MARKETINGOWYCH W INTERNECIE 

1.NARZĘDZIA GOOGLE - MICHAŁ KACZAN (LAB*) 

 • Wstęp do analityki internetowej 

 • Interpretowanie podstawowych wskaźników 

 • Przegląd najważniejszych raportów 

 • Analiza powracalności użytkownika 

 • Analityka w służbie user experience 

 • Budowanie i weryfikacja insightów 

 • Budowanie zaawansowanych raportów 

 • Segmentacja, segmentacja, segmentacja 

 • Skuteczna analiza mobile 

 • Cele, transakcje, KPIs 

 • Zaawansowane raporty ecommerce 

 • Ocena jakości pozyskania ruchu 

 • Atrybucja – modele, analiza, porównanie 

 • Wizualizacja danych i dostęp do API 

 • Instalacja i debuggowanie kodu GA 

 • Google Tag Manager – tagi, zmienne, reguły, warstwa danych 

 • Measurement Protocol i konwersje offline 

2.ANALIZA MEDIÓW SPOŁECZNOŚCIOWYCH – ARTUR ROGUSKI (LAB*) 

Podczas zajęć omówimy i przećwiczymy w praktyce wykorzystanie kilkunastu narzędzi analitycznych. Nie mydlimy oczu cudownymi efektami oraz staramy się w obiektywny sposób przedstawić zalety i wady poszczególnych z nich oraz wskazać najlepsze praktyki. Ćwiczenia podczas zajęć wykonasz na własnym komputerze i na przykładach związanych z własną marką. 

 • Biorąc udział w zajęciach, znajdziesz odpowiedź na następujące pytania: 

 • Czym jest monitoring Internetu? Jakie są podstawowe pojęcia z nim związane? 

 • Dlaczego jego wykorzystanie staje się pożądaną umiejętnością w pracy marketingowca? 

 • Jak pozyskać wiedzę na temat użytkowników Internetu w poszczególnych krajach, ich profilu i aktywności oraz zmian tych wartości w czasie? 

 • Jak prognozować popyt przy użyciu bezpłatnych narzędzi internetowych? 

 • Dzięki jakim sposobom można badać zainteresowania użytkowników i profilować ich? 

 • Jak sprawdzić popularność poszczególnych stron i serwisów internetowych na polskim rynku? 

 • W jaki sposób podejrzeć zasięg, źródła ruchu i zachowania użytkowników stron konkurencyjnych? 

 • Jak raportować, analizować i poprawiać kampanie w social media? 

Nauczysz się: 

 • analizować trendy w zachowaniach użytkowników social mediów 

 • zdobywać i porównywać najlepsze dane na ich temat 

 • sprawdzać popularność miejsc w Internecie oraz popularność poszczególnych treści wśród użytkowników portali społecznościowych 

 • wykorzystywać historię zmian na stronie konkurencji dla własnych celów 

 • wyłapywać i reagować na pozytywne i negatywne wzmianki o Twojej firmie i marce 

 • analizować i raportować działania marketingowe na Facebooku, Twitterze czy Instagramie 

3.AUTOMATYZACJA MARKETINGU - TOMASZ ŚWIĄTEK (LAB*) 

 • Wprowadzenie do automatyzacji marketingu 

 • Prezentacja systemu SALESmanago 

 • Warsztaty z wykorzystania systemu 

 • Marketing automation w sektorze B2B i B2C 

 • Stworzenie kampanii dla przykładowych scenariuszy. 

 • Case studies 

ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z KLIENTAMI W ŚRODOWISKU CHMURY SALESFORCE – KRZYSZTOF LESISZ (LAB*) 

Podczas zajęć słuchacze poznają procedury zarządzania relacjami z klientami (Customer Relationship Management - CRM) na przykładzie systemu Salesforce. Omówione zostaną podstawowe pojęcia, zarządzanie relacjami w cyklu życia klienta, projektowanie kampanii oraz marketing wielokanałowy. Podczas zajęć zostaną wykorzystane przykłady i dobre praktyki wdrożeń stosowane przez Salesforce 

 • ANALIZA STRATEGICZNA 

ANALIZA RYNKU - MICHAŁ CHOLEWA (LAB)* 

Na zajęciach zostaną przeprowadzona analiza potencjału rynku oraz analiza popytu: 

 • Analiza potencjału rynku 

 • Pojemność oraz chłonność rynku 

 • Koncentracja rynku 

 • Przykład analizy potencjału rynku na bazie narzędzi Nielsena: 

 • Wielkość i dynamika rynku 

 • Udziały rynkowe 

 • Średnie ceny 

 • dystrybucja 

Analizy popytu: 

 • Elastyczność popytu 

 • Badania cen 

 • Drabina cenowa (PSM) 

 • BPTO 

 • Conjoint Study 

 • Optymalna cena 

 • Case Study z wykorzystaniem narzędzi do badania Conjoint 

ANALIZA KLIENTÓW - PRZEMYSŁAW TOMCZYK (LAB*) 

W ramach bloku zostanie przeprowadzona analiza wartości życiowej klientów Customer Lifetime Value – CLV w ujęciu indywidualnym i portfelowym wg modelu cyklu życia klienta. Podczas 8 godzin pracy z Excelem wycenimy wartość portfela klientów oraz ustalimy determinanty tej wartości, a następnie przeprowadzimy segmentację portfela i wybierzemy działania marketingowe adekwatne dla każdej z grup. 

MARKETING DASHBOARD – PRZEMYSŁAW PODLASIN (LAB*) 

 • Definicje – podstawa raportowania 

 • Lead sprzedażowy: rodzaje i źródła pochodzenia 

 • Segmentacja klientów: klienci nowi, reaktywowani, obecni, monoproduktowi, aktywni 

 • Sprzedaż: nowe produkty, rolowanie, up-sell, x-sell 

 • Od działań marketingowych do nowego produktu: 

 • Budowa lejka sprzedażowego 

 • Analiza wyników sprzedaży 

 • Analiza potencjału sprzedażowego 

 • Wyniki sprzedaży a wyniki finansowe – analiza kosztów kampanii / dystrybucji produktów 

 • Obliczanie NPV kampanii 

 • Analiza sprzedaży z perspektywy relacji z klientem 

 • Pozafinansowe korzyści ze sprzedaży 

 • KPI 

 • Esencja dashboardu marketingowego 

 • Rodzaje KPI: finansowe, efektywnościowe, jakościowe 

 • Określanie głównych i wspomagających KPI 

 • Sposób komunikacji realizacji KPI 

SEMINARIUM DYPLOMOWE – Przemysław Tomczyk  

 • Zasady przygotowania prac 

(LAB)*  - zajęcia w całości lub części prowadzone z wykorzystaniem komputerów - pozostałe zajęcia  realizowane są w formie warsztatów i konwersatoriów z wykorzystaniem metodyki case studies 

Całkowita liczba godzin dydaktycznych: 188* 

1 godzina dydaktyczna = 45 minut.   *(razem z zajęciami integracyjnymi i zaliczeniami) 

GroupOfPeopleIllustration
Organizacja zajęć

Studia trwają dwa semestry. 

Zajęcia odbywają się raz lub dwa razy w miesiącu: 

sobota 8.45 – 15.45 

niedziela 8.45 – 15.45 

Terminy zjazdów
 • 27-28.03.2021
 • 17-18.04.2021
 • 8-9.05.2021
 • 29-30.05.2021
 • 12-13.06.2021
 • 11-12.09.2021
Społeczność
Wiodący wykładowcy
Krzysztof Lesisz
mgr Krzysztof Lesisz

Senior Salesforce Developer w firmie Craftware, będącej platynowym partnerem Salesforce, globalnego lidera rozwiązań CRM. 
Absolwent Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej. Rozpoczął karierę programisty od pracy przy systemach typu GIS, następnie 5 lat w technologii JAVA i development systemów CRM. 
Od 8 lat kontynuuje swoją przygodę z systemami CRM jako specjalista technologii Salesforce. W portfolio liczne wdrożenia Salesforce CRM (Service Cloud i Sales Cloud) dla klientów zagranicznych i polskich – głównie firm farmaceutycznych i finansowych. 
Posiada certyfikat Salesforce App Builder, Salesforce Administrator oraz Salesforce Service Cloud Consultant.

alk
mgr Krzysztof Zieliński
Michał Cholewa
mgr Michał Cholewa

Marketing Manager, praktyk marketingu od 2004 roku, pracujący dla topowych firm takich, jak: Philips, Tchibo, Brown-Forman, Reckitt Benckiser, Coca Cola i Procter & Gamble, mający na koncie wiele sukcesów biznesowych w rozwijaniu marek takich jak Philips, Tchibo, Cafissimo, Davidoff Cafe, Finlandia Vodka, Veet, Clearasil, Burn, Powerade, Kropla Beskidu, Ariel, Tide, Fairy. 
 
Od 2017 roku dzieli się swoim bogatym praktycznym doświadczeniem biznesowym w rozwijaniu i budowaniu różnych kategorii i marek, w obszarach takich jak badania, trendy, narzędzia 4P, w tym szerokie zastosowanie ATL, BTL i online jako wykładowca w Centrum Doradztwa i Kształcenia Menedżerów w Akademii Leona Koźmińskiego. 
 
Absolwent Szkoły Głównej Handlowej na kierunkach Zarządzanie i Marketing oraz Finanse i Bankowość.

Przemysław Podlasin

Przemysław Podlasin posiada kilkuletnie doświadczenie w zarządzaniu bazą klientów oraz wspieraniu procesów sprzedażowych. Uczestniczył w projektach, których celem było podnoszenie wartości klientów i aktywizacja sprzedaży. Od dziewięciu lat związany z branżą finansową, od sześciu z PKO Bankiem Polskim. Absolwent studiów magisterskich w Szkole Głównej Handlowej (Finanse i Rachunkowość) i na Uniwersytecie Warszawskim (Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych) oraz studiów podyplomowych „Zarządzanie projektem” na Uniwersytecie Warszawskim.

Anna Winnicka
Anna Winnicka

Badacz i analityk z 12-letnim doświadczeniem w obszarze badań internetu. W przeszłości związana z agencjami badawczymi i domami mediowymi, którym doradzała w zakresie doboru metod badawczych i respondentów do badań internetu i w internecie. Specjalizuje się w łączeniu metod pasywnych i ankietowych w badaniach komunikacji marek w internecie.

alk
Michał Buszko

W branży mediowej od ponad 12-stu lat. Zaczynał od kupowania kampanii telewizyjnych. Dziś ekspert od rynku Video. Doradza, koordynuje, pomaga, wspiera w zakresie łączenie światów online i offline. Wprowadził na rynek możliwość pomiaru skuteczności kampanii internetowych mierzony miarami demograficznymi (tj. GRP, zasięg, frekwencja). 
Swoje doświadczenie zawodowe zdobywał pracując w domach mediowych 
w Warszawie oraz w Londynie, gdzie jako Global Video Associate Director był odpowiedzialny na rozwój produktu Video (TV&Online Video) na całym świecie (odpowiadał m.in. za globalną współpracę z Google/YouTube) 
 
Twórca unikatowego podejścia do łączenia TV + Online Video, dzięki któremu można optymalizować parametry kampanii na dowolnie wybrany zasięg efektywny. Dzięki jego pomysłom i wsparciu, został stworzony przez Gemiusa pomiar skuteczności kampanii internetowych mierzony miarami demograficznymi. 
(tj. GRP, zasięg, frekwencja). 
Jako prelegent wystąpił podczas wielu konferencji i spotkań branżowych dotyczących trendów na rynku reklamy Video oraz sposobów ich pomiaru w Internecie. 
Jest byłym członkiem grupy roboczej „audio-video” IAB Polska oraz IAB Europe. 
 
Ukończył „Zarządzanie i Marketing” na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.

Agata Rybus
Agata Rybus

Z firmą Gemius związana od października 2012 roku. Początkowo jako Key Account Manager zajmowała się obsługą domów mediowych oraz agencji na rynku polskim wspierając klientów w doborze badań i rozwiązań oferowanych przez firmę. Aktualnie, jako Product Owner tworzy wizję produktu gemiusDirectEffect i dba o odpowiednią ścieżkę rozwoju usługi do monitoringu kampanii online. Współpracując z zespołem IT zapewnia realizację wymagań klientów celem zwiększenia wartości i atrakcyjności usługi gemiusDirectEffect. 

Studiowała w Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Matematyczno-Przyrodniczych Uniwersytetu Warszawskiego. 

Artur Roguski
mgr Artur Roguski

Pracę z mediami społecznościowymi rozpocząłem w 2010 roku w agencji Ogilvy Interactive. Kolejne doświadczenie zdobywałem jako dyr. ds. mediów internetowych w magazynie branżowym Brief, product manager w Grupie Onet-RAS (Fakt i Fakt24.pl), social media manager w Edipresse Polska (marki VIVA, Wizaż.pl i Party), agencji komunikacji PR Dfusion (klienci Samsung, Microsoft, Cisco, DPD, Uber). Obecnie head of social media w agencji kreatywnej Huta 19 im. Joachima Fersengelda. 
Przez blisko 6 lat pracy w mediach przez moje ręce przewinęło się tysiące tekstów, grafik i materiałów wideo. Dzięki temu wiem co ma szansę wzbudzić zaangażowanie i emocje w mediach społecznościowych. 
 
Od 6 lat zaangażowany w inicjatywę Czwartkowych Spotkań Social Media (blisko 20 prezentacji w 8 miastach w Polsce). Prelegent na licznych konferencjach dotyczących marketingu internetowego. Wykładowca na studiach podyplomowych na Politechnice Białostockiej na kierunku marketing internetowy. Członek rady programowej Forum IAB 2018, magister psychologii o specjalizacji media i reklama. 
Fan piłki nożnej oraz whisky.

Lucyna Koba
Lucyna Koba

Ekspert marketingu online i offline z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem w budowaniu strategii komunikacyjnej. W Gemius HQ od lutego 2019 jako business development director odpowiada za rozwój nowatorskiego badania gemiusPostBuy, umożliwiającego jednoźródłowy pomiar kampanii reklamowych emitowanych w mediach tradycyjnych i online. Wcześniej zdobywała doświadczenie w domach mediowych w obszarach planowania i zakupu mediów, negocjacji i strategii mediowych. Współautorka wielu nagrodzonych kampanii, docenionych czternastoma statuetkami Effie Awards oraz sześcioma statuetkami IAB Mixx Awards.

Błażej Wojtyła
mgr inż. Błażej Wojtyła

Współzałożyciel i CEO Jazzy Innovations, firmy tworzącej kompleksowe rozwiązania IT dla klientów na całym świecie (od San Francisco przez Londyn po Koreę Południową), a także realizującej projekty własne. 

Od kilku lat aktywnie działa w szeroko rozumianej branży internetowej. Razem ze swoim zespołem ma na koncie wygraną Wirtualnego Hackathonu IBM, Startup Weekendu w 2012 roku, przeszedł przez akcelerator Startup Wise Guys w Estonii, a na zaproszenie Europejskiej Agencji Kosmicznej zespół Jazzy wziął udział w Space AppCamp we Włoszech, pracując nad aplikacjami wykorzystującymi dane z satelit Sentinel. W 2013 roku ich produkt został wybrany przez JIC jednym z 10 najlepszych „High-tech startups in Central Europe You Should Know About”. Obecnie wraz z Jazzy budują m.in. aplikacje webowe i mobilne dla sektora healthcare w Wielkiej Brytanii, a także wdrażają oprogramowanie oparte o sztuczną inteligencję rozpoznającą emocje i satysfakcję emocjonalną, pomagając firmom zwiększyć zyski i lojalność ich obecnych klientów. 

Jest absolwentem Politechniki Śląskiej na kierunku Makrokierunek: Automatyka i Robotyka, Elektronika i Telekomunikacja, Informatyka. Studiował także Psychologię w zarządzaniu na Uniwersytecie Jagiellońskim. 

Agnieszka Balcer-Thinlay
mgr Agnieszka Balcer-Thinlay

Kierownik Zespołu Badań Marketingowych w Play. Doświadczenie w badaniach marketingowych zdobywa od 2004 r., pracując zarówno po stronie agencji (Synovate, Grupa IQS) jak i po stronie klienta (Medicover, Play). Ma bogate doświadczenie w projektach badawczych dla branż FMCG, kosmetycznej, motoryzacyjnej, AGD, usługowej i telekomunikacyjnej. W Play wspiera badawczo wszystkie obszary organizacji (marketing, sprzedaż, strategię, obsługę klienta, technikę), w tym również działania z obszaru User Design. Absolwentka psychologii na SWPS i studiów podyplomowych Metody Statystyczne w Biznesie na Uniwersytecie Warszawskim, od 2015 roku współpracuje m.in. ze Szkołą Główna Handlową oraz SWPS jako wykładowca na studiach podyplomowych

Tomasz Swiatek
mgr Tomasz Świątek

Marketing Automation Consulting Manager w Benhauer. Z wykształcenia psycholog, z zamiłowania marketingowiec i muzyk. Przygotowuje i wdraża zaawansowane strategie z zakresu Marketing Automation, prowadzi certyfikowane szkolenia dla specjalistów marketing automation oraz zajmuje się rozwojem produktu Mobile Marketing Automation.

Michał Kaczan
mgr Michał Kaczan

Obecnie pracuje jako Analytical Consultant w Google. Z wykształcenia ekonomista, studiował ekonomię w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz Methods and Models of Quantitative Economics na University Paris 1 Pantheon-Sorbonne w Paryżu. W Google odpowiedzialny za analizę i integrację danych oraz wsparcie analityczne klientów.

alk
mgr Agnieszka Łebkowska

Pomaga ludziom i firmom podejmować dobre decyzje oparte na danych (i dbać o ROI). 
Prowadzi projekty z obszaru badań rynku i organizacji, zajmuje się głównie tematami powiązanymi z wiedzą psychologiczną (komunikacja, psychologia i ekonomia behawioralna, wizerunek marki, satysfakcja, lojalność, motywacja, badania w marketingu doświadczeń) oraz badaniami wewnątrzorganizacyjnymi (human relations). Prowadziła projekty badawcze dla Grupy Wirtualna Polska, mBank, Grupy Onet, BSH Siemens, Robert Bosch, Grupy Żywiec, Maspex, Piotr Kler, McKinsey & Company i wielu innych globalnych i polskich marek. 
Pracuje z markami warsztatowo, korzystając z naturalnych procesów grupowych i narzędzi wspierających rozwój. 
Właścicielka butiku HR2 – human relations squared oferującego rozwiązania z obszaru badań relacji międzyludzkich i organizacji biznesowych. 
Dyrektor zarządzający MANDS Badania Rynku i Opinii. 
 
Członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Badaczy Rynku i Opinii. 
W PTBRiO odpowiada za obszar wiedzy i rozwoju kompetencji badawczych: szkolenia, Szkołę Consumer Intelligence, Bazę Wiedzy PTBRiO oraz projekt trendwatchingowy Konsument 2018. 
Jako projektant badań ceni podejście systemowe oraz testowanie perspektyw wynikających z różnych paradygmatów. 
Autorka modeli badawczo – doradczych Consumer Research Canvas oraz Human Relations Research Canvas. 

Dagmara Plata-Alf

Pasjonatka marketingu i nowych technologii. Dyrektor Zarządzający i właścicielka w firmie Hotel Media Group. Pracownik naukowy ALK w Katedrze Marketingu.

Doradca i trener biznesu specjalizujący się w strategicznym doradztwie w obszarze marketingu internetowego i automatyzacji procesów marketingowo-sprzedażowych.

Autorka licznych artykułów z zakresu marketingu oraz zarządzania. Realizuje swoją pasję i dzieli się wiedzą także podczas gościnnych wykładów akademickich w innych uczelniach. Absolwentka studiów doktoranckich w Akademii Leona Koźmińskiego oraz MBA w University of Bedfordshire.  

dr Przemysław Tomczyk

Doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu. Adiunkt w Katedrze Marketingu Akademii Leona Koźmińskiego. Specjalista w zakresie badań naukowych i dydaktyki prowadzonej w obszarze CRM, w szczególności analizy portfela klientów, wartości życiowej klienta(Customer Lifetime Value - CLV) oraz wiedzy klienta (Knowledge from Customer - KfC). 

Absolwent stacjonarnych studiów doktoranckich w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Twórca wyróżnionej rozprawy doktorskiej pt. Zarządzanie wartością klienta a wyniki ekonomiczne przedsiębiorstwa na przykładzie branży ubezpieczeniowej, powstałej na podstawie autorskiej, ogólnopolskiej analizy rynku pośredników ubezpieczeniowych w zakresie zarządzania wartością klienta, wykonanej we współpracy z Polską Izbą Pośredników Ubezpieczeniowych i Finansowych. 

Kierownik i uczestnik projektów naukowo-badawczych. Stypendysta Unii Europejskiej oraz Rektora Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Doświadczenie dydaktyczne w Akademii Leona Koźmińskiego, Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej oraz ESCP Europe w Paryżu. Autor publikacji na rynku polskim i amerykańskim, poświęconych zarządzaniu wartością klienta i metodologii nauk. 
 

Kierownik studiów podyplomowych w Akademii Leona Koźmińskiego: 

Badania i Analizy Marketingowe w Internecie

Salesforce CRM i Marketing Automation

 

Zapraszam do kontaktu
tel. 509-629-909

Najważniejsze publikacje dostępne w: 
www.researchgate.net/profile/Przemyslaw_Tomczyk 
kozminski.academia.edu/PrzemyslawTomczyk

Opinie studentów i absolwentów
alk
Katarzyna Rydzoń

Polecam studia osobom, które dostają pozytywnych dreszczy na dźwięk słów: badania, analizy, segmentacja, trendy czy innowacje. Badania i analizy marketingowe to inspirujące zajęcia, które umożliwią obiektywne spojrzenie na firmę, stworzenie skutecznej strategii lub znalezienie przewagi biznesowej. Studia z potencjałem nie tylko dla specjalistów, ale także dla osób bez doświadczenia w marketingu”.

alk
Anna Zapał

"Na co dzień pędzimy goniąc własne ambicje i narzucone odgórnie cele. Odhaczamy zrealizowane zadania i wdrożone projekty. Nie sztuka jednak pracować za dużo, a logicznie i rozsądnie. Studia nauczyły mnie, że opłaca się zatrzymać, by finalnie mniejszym nakładem sił i budżetu osiągnąć więcej. Bo są procesy, metody, narzędzia, a nawet wzory! Zainwestowałam czas finalnie go oszczędzając. I już widzę pierwsze efekty. Polecam." 

alk
Karol Bielecki

"Kiedy zdecydowałem się na studia podyplomowe, długo zastanawiałem się jaki kierunek wybrać. Po wielu przemyśleniach zdecydowałem się na kierunek „Badania i analizy marketingowe” i wiem, że był to dobry wybór. Najlepszą stroną tego kierunku byli wykładowcy, którzy swoją wiedzę opierali na swoich doświadczeniach zdobytych na stanowiskach specjalistów, managerów czy też dyrektorów.  Takie przekazywanie kwalifikacji nie tylko jest ciekawe i interesujące, ale również w łatwy sposób można je przełożyć na codzienną praktykę. Wiedzę zdobytą podczas studiów można wykorzystać zarówno podczas pracy w dużej firmie, jak również przy rozwijaniu własnej działalności. Studia pozwoliły mi również na poznanie istoty oraz wartości jakie przynoszą badania, analizy i ciągłe monitorowanie rynku." 

Zasady rekrutacji

O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. 

III edycja - rekrutacja trwa do 15 września 2021 roku, planowany termin rozpoczęcia studiów to październik 2021 roku.* 

 

Wymagane dokumenty
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (tytuł zawodowy: licencjat, inżynier, lekarz, magister)** 

 • zdjęcie elektroniczne w formacie JPG 

 • oryginał dokumentu tożsamości do wglądu 

 • kopia dowodu wpłaty wpisowego

**W przypadku kandydatów posiadających dyplom zagraniczny, i chcących kontynuować naukę w Polsce na poziomie podyplomowym, istnieją odrębne przepisy dotyczące uznawania dyplomów ukończenia studiów wyższych, wydanych w innych krajach.

Sprawdź szczegóły, aby dowiedzieć się, czy Twój zagraniczny dyplom wymaga dodatkowego procesu uznawania (nostryfikacji), aby umożliwić Ci rozpoczęcie studiów podyplomowych / MBA w Polsce: kliknij TU

 

Etapy rekrutacji
1
Uzyskanie podstawowych informacji

Prosimy o zapoznanie się z opisem interesującego Państwa kierunku  i sprawdzenie  zasad naboru. 

2
Rejestracja

Pierwszą czynnością w procesie rekrutacji jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego, który dostępny jest na stronie internetowej uczelni. 

Rekrutacja online

3
Opłata rekrutacyjna

Opłatę rekrutacyjną należy uiścić na konto uczelni lub skorzystać z funkcji płatności.pl podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego.

Warunki ukończenia studiów

Aby ukończyć studia należy zaliczyć egzamin semestralny oraz napisać analityczny projekt grupowy, rozwiązujący konkretny problem biznesowy. 

Kasprzyk Monika kebs
Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu
Monika Kasprzyk
Opłaty

Oferowane zniżki (zniżka dla absolwentów, zniżka za jednorazową płatność i ewentualne dodatkowe zniżki) nie kumulują się.

Tabela opłat
Wpisowe 250 zł
Cena podstawowa (możliwość płatności w dwóch ratach po 3450 zł każda ) 6900 zł
Cena ze zniżką dla absolwentów ALK (możliwość płatności w dwóch ratach po 3105 zł każda ) 6210 zł
Cena ze zniżką za jednorazową płatność (Oferowane zniżki (zniżka dla absolwentów, zniżka za jednorazową płatność i ewentualne dodatkowe zniżki) nie kumulują się) 6500 zł

Konto bankowe, na które można dokonywać wpłaty wpisowego:  Akademia Leona Koźmińskiego   03-301 Warszawa, ul. Jagiellońska 57/59   BANK PEKAO SA w Warszawie 20 1240 1024 1111 0010 1646 0637  

Opłaty za studia wnoszone są na indywidualny numer konta, podawany po zakończeniu rekrutacji. 

Osoby zainteresowane otrzymaniem faktury proszone są o kontakt z Panią Agnieszką Fabiańską e-mail agaf@kozminski.edu.pl