alk
Zakład Ekonomicznych Analiz Empirycznych
Kierownik Katedry
Professor Aneta Hryckiewicz
prof. ALK dr hab. Aneta Hryckiewicz-Gontarczyk
Staff