alk
Katedra Strategii
Kierownik Katedry
Obłój K., prof.
prof. dr hab. Krzysztof Obłój
Staff
Chrostowski Aleksander
prof. ALK dr Aleksander Chrostowski
Prof. Mariola Ciszewska-Mlinaric
prof. ALK dr hab. Mariola Ciszewska-Mlinarič
Idasz-Balina M., mgr
mgr Marta Idasz-Balina
Andrzej Kusmierz
dr Andrzej Kuśmierz
Tadeusz Milancej
mgr Tadeusz Milancej
Robert Rządca
prof. ALK dr hab. Robert Rządca
Scaringella L., dr
prof. dr Laurent Scaringella
dr Mirosław Sosnowski
prof. ALK dr Mirosław Sosnowski
Dr Szymon Wierciński
dr Szymon Wierciński