alk

prof. Tadeusz Wiśniewski

Katedra Prawa Cywilnego
Profesor zwyczajny