Fundacja Citi Handlowy im. Leopolda Kronenberga wspiera konkurs na najlepsze prace magisterskie

04.07.2024

Akademia Leona Koźmińskiego oraz Citibank Europe PLC, we współpracy z Fundacją Citi Handlowy im. Leopolda Kronenberga, ogłosiły konkurs na najlepsze prace magisterskie z dziedziny finansów, rachunkowości oraz zrównoważonego rozwoju. W ramach zawartego porozumienia, Fundacja Citi Handlowy im. Leopolda Kronenberga sfinansuje nagrody dla zwycięzców o łącznej wartości 50 000 PLN. To znaczące wsparcie ma na celu promowanie innowacyjnych i wartościowych prac, które mogą przynieść realne korzyści dla gospodarki i społeczeństwa. Konkurs jest otwarty dla absolwentów i absolwentek, którzy obronili swoje prace magisterskie w roku akademickim 2023/2024, zarówno w języku polskim, jak i angielskim.

Umowę o współpracy podpisali Elżbieta Czetwertyńska, Prezes Citi Handlowy oraz prof. dr hab. Grzegorz Mazurek, Rektor Akademii Leona Koźmińskiego. Spotkaniu towarzyszyła rozmowa o wadze wspierania młodych talentów i promowania efektów ich pracy.

Konkursowe prace będą oceniane pod kątem oryginalności i innowacyjności podejmowanego problemu, merytorycznej zawartości i zastosowanej metodyki, a także zakresu wykorzystanych źródeł oraz jakości formalnej opracowania. Zwycięzcy będą nagrodzeni finansowo: 9500 PLN brutto za pierwsze miejsce, 6500 PLN brutto za drugie miejsce oraz 4500 PLN brutto za trzecie miejsce.

Informacje o konkursie, regulamin oraz formularz rejestracyjny dostępne są na stronie.

See also