The impact of banking tax on the interbank market in Poland and other EU countries

 

 

 

 

Principal Investigator
Wiedza
dr hab. Aneta Hryckiewicz-Gontarczyk
Overall budget
Koszty
549 892 PLN
Project duration
01.06.2020 - 31.05.2023
Funded by
Koszty
Project financed by the National Science Center

Aim of the project

A well-functioning financial sector is crucial for economic growth. Financial innovation has been shown to be an important contributor to the efficient functioning of financial institutions and markets (Myers and Majluf, 1984; Merton, 1992; Boot and Thakor, 1993; Allen and Gale, 1988; Grinblatt and Longstaff, 2000; Berger, 2003; Tirole, 2006; Houston et al., 2010; Laeven et al., 2015). However, the sub-prime crisis of 2008-2010 has shown that such development does not come without problems. One of the lessons learnt from the crisis is that innovation might also have significant drawbacks, which demonstrates the importance of careful and pre-mature monitoring of the financial sector to identify and assess potential risks, in order to prevent future crises. The impact of recent rapid technology adoption in the financial sector is powerful and far-reaching. Many significant developments take place today, from growing influence of FinTechs and BigTechs to introduction of cryptocurrencies and electronic payment technologies. This development has been changing the current financial landscape. Simultaneously, digital transformation gives rise to new forms of risk for banks and individuals, posing challenges for central banks and supervisory authority. Thus, the aim of the project is to collect unique qualitative and quantitative financial industry information in order to empirically evaluate how the on-going technological development affects the behavior of banks, profitability and their risk as well as SME lending. Our sample will include all stock listed and systemic important banks in the EU.

Project impact

Our novel results will definitely provide an important contribution to academic literature. Moreover, they will also be of high importance for regulators, supervisors, politicians as well as the whole society.

 

 

Ogłoszenie na stypendium naukowe Narodowego Centrum Nauki
Informacja o wyniku naboru w konkursie na stypendium naukowe Narodowego Centrum Nauki

W wyniku ogłoszonego w dniu 23 grudnia 2020 r. przez Kierownik Projektu prof. ALK, dr hab. Anetę Hryckiewicz-Gontarczyk konkursu na stypendium naukowe Narodowego Centrum Nauki w projekcie „Wpływ nowych technologii na sektor bankowy w krajach UE”, wybrana została pani Malwina Rzepka.

Stypendystka będzie wykonywać prace od lutego 2021 r. przez okres co najmniej 24 miesięcy w ramach projektu realizowanego w Akademii Leona Koźmińskiego.

Wybór kandydata został przeprowadzony zgodnie z Regulaminem przyznawania stypendiów naukowych w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki określonym uchwałą Rady NCN nr 25/2019 z dnia 14 marca 2019 r.

Prof. Aneta Hryckiewicz-Gontarczyk

Aneta Hryckiewicz jest doktorem nauk ekonomicznych i ekspertem w dziedzinie finansów przedsiębiorstw i bankowości. Doktorat zdobyła na Uniwersytecie Goethe we Frankfurcie nad Menem. Stypendystka Uniwersytetu Whartona w Stanach Zjednoczonych. Obecnie jest pracownikiem naukowy i wykładowca Uniwersytetu Goethe we Frankfurcie nad Menem oraz Akademii Leona Koźmińskiego. Pełni również funkcję Dyrektora Instytutu Rozwoju Biznesu w obszarze finansów i rachunkowości oraz ładu korporacyjnego. Przez pewien okres była związana z bankowością inwestycyjną, gdzie doradzała przy wycenach przedsiębiorstw w transakcjach fuzji i przejęć w jednym z największych banków inwestycyjnych. Posiada tytuł CFA.
Wykładowca na Programie Executive MBA, Duke-Goethe Business School oraz Euro*MBA. Wykładowca na kursach przygotowujących do egzaminów CFA. Od 2010 roku stowarzyszona w Financial Institutions Center w Wharton School na Uniwersytcie Pennsylvania. Autorka licznych publikacji z funkcjonowania rynków finansowych, reform finansowych i corporate governance w krajach rozwijających się.