Health Economics and Big Data Analytics

Health Economics and Big Data Analytics

Logotypy power
Project duration
01.03.2019 – 31.10.2021
Overall budget
Koszty
821 262,43 zł

The main aim of the project is to increase the level of competence expected by employers and addressing the demands of the current social-economic environment among students of Economics through the pursuit of a practice-oriented dual programme of Health Economics and Big Data Analytics delivered in English by 31.10.2021. The aim of the programme is to educate data analysts working in units involved in the organisation and financing of health services and independent employees of Market Access departments in enterprises dealing with the production or distribution of health technologies. 

Studia kierujemy do:  

  • absolwentów z dyplomem licencjata, którzy spełniają wymogi minimum programowego dotyczącego przedmiotów kierunkowych dla Ekonomii (mikro-, makroekonomia, statystyka)
  • ze znajomością języka angielskiego potwierdzoną na poziomie pozwalającym na podjęcie studiów z wykładowym językiem angielskim
  • osób zainteresowanych uzyskaniem stopnia magistra Ekonomii w zakresie HEALTH ECONOMICS and BIG DATA ANALYTICS, np. absolwentów Ekonomii lub Zdrowia publicznego (I st.)
  • planujących podjąć pracę jako specjaliści ds. analiz ekonomicznych, analitycy danych, specjaliści w zespołach Market Access (dział przygotowujący wnioski o finansowanie produktów farmaceutycznych z budżetu państwa) lub specjaliści ds. sztucznej inteligencji.
Double Degree Master in Management with Hull University Business School

As part of the project, we have undertaken to prepare and deliver a practice-oriented dual programme in the field of Economics at the graduate level (second-cycle studies), taught in English. The ‘dual’ nature of studies involves alternate simultaneous education offered in the form of classes taking place at the university and practical assignments – an internship served with one’s employer for a period of 6 months. Thanks to the internship served, students will be prepared to put the acquired theoretical knowledge into practice, taking an active part in the analysis of economic data concerning the mechanisms of financing health services and technologies. 

Timetable
Here