GOSPOSTARTEG: INNORAIL - an innovative and standardized model for the development of the purchase of passenger railway rolling stock

INNORAIL  - an innovative and standardized model for the development of the purchase of passenger railway rolling stock

 

 

Consortium
Współpraca
Ministry of Infrastructure, Ministry of Economic Development, Labour and Technology, Railway Research Institute, Kozminski University
Overall budget
Koszty
3 159 185 PLN
Project duration
02.09.2019 - 31.12.2020
Funded by
Koszty
National Centre for Research and Development

Aim of the project

The aim of the project is to deliver a tool to facilitate the implementation of the railway transport development policy and the increase of its economy competitiveness. The project implements the assumptions of the Strategy for Responsible Development in the scope of the railway transport development. Conditions will be created to optimise the cost of its purchase and operation. The coordination of investment plans between the government and self-government administrations will be enhanced. The research part of the project includes conducted analyses of the current state of technology and the organization of the rolling stock operation process, legal framework concerning the rolling stock procurement and the provision of services related to its operation, rolling stock and passenger preferences. The second part of the project will have an implementation character.

Project impact

Documents will be prepared to define forecasts for rolling stock demands, recommendations for the rolling stock contracting according to the best practices, railway stock framework strategies and guidelines to design the rolling stock for typical national conditions.

 

Prof. Sebastian Jarzębowski

Profesor w Katedrze Ekonomii, Dyrektor ds. Naukowych Logistics & Procurement Center w Akademii Leona Koźmińskiego oraz Dyrektor Council of Supply Chain Management Professionals (CSCMP) w Polsce.    
 

Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych oraz projektów z zakresu technologii informacyjnych w logistyce, modelowania procesów biznesowych oraz zarządzania łańcuchami dostaw. Działalność naukowo-badawcza koncentruje się na efektywności gospodarowania przedsiębiorstw, zarządzaniu łańcuchami dostaw oraz logistyce.  
 

Autor kilkudziesięciu publikacji w tym zagranicznych. Wielokrotne pobyty zagraniczne na wiodących Uniwersytetach w Australii, Austrii, Francji, Niemczech oraz USA, Visiting Professor w Fisher College of Business, Ohio State University, USA oraz na Uniwersytecie w Bonn, Niemcy. Stypendysta Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD), Fundacji Schaumanna i innych. Koordynator ponad 20 krajowych i międzynarodowych projektów badawczo-rozwojowych (B+R) i biznesowych realizowanych w ramach programów tj. Horyzont 2020, Interreg, POWER, POKL, RPO, FP7, NCN, NCBiR z zakresu logistyki i zarządzania łańcuchami dostaw, w szczególności dot. integracji łańcucha dostaw, cyfrowej transformacji i zarządzania zakupami.

PhD Katarzyna Staszyńska-Zagórska