Biuro prasowe 

INFORMACJE O ALK 

Założona w 1993 roku warszawska Akademia Leona Koźmińskiego jest wyższą uczelnią o szerokim profilu biznesowym, posiadającą pełne uprawnienia akademickie. Prowadzi badania naukowe i kształci w zakresie: ekonomii, zarządzania, finansów, prawa, administracji, psychologii biznesu i socjologii. 

Jest jedyną uczelnią w Polce, która posiada potrójną akredytację międzynarodową: AACSB, EQUIS i AMBA; ma też ocenę wyróżniającą Państwowej Komisji Akredytacyjnej dla kierunku zarządzanie. W ramach tzw. oceny parametrycznej jednostek naukowych dla badań w zakresie nauk ekonomicznych otrzymała kategorię pierwszą. 

Według rankingów edukacyjnych „Perspektyw” i „Rzeczpospolitej”, nieprzerwanie od 12 lat Akademia Leona Koźmińskiego jest najlepszą uczelnią niepubliczną w Polsce. Odnosi również sukcesy w międzynarodowych rankingach dziennika „Financial Times”. W 2010 r. wśród szkół biznesu zdobyła 39. miejsce w Europie, w 2011 r. studia magisterskie z zakresu finansów dały jej 22. miejsce na świecie, a studia magisterskie z zarządzania – miejsce 35. Program Executive MBA Akademii Leona Koźmińskiego w 2010 r. trafił do pierwszej setki najlepszych tego typu studiów na świecie, zajmując 81 pozycję w rankingu. 

Akademia Leona Koźmińskiego skupia wybitne osobowości polskiej nauki, biznesu i życia publicznego. Wśród wykładowców znajdują się profesorowie z bogatym dorobkiem naukowym zdobywanym w kraju i zagranicą, byli premierzy i ministrowie, wizytujący profesorowie z najlepszych uczelni biznesowych świata. Gościnne wykłady wygłaszają nobliści z dziedziny ekonomii, ambasadorowie, członkowie rządu i prezesi największych korporacji. Wykształcona w ALK młoda kadra naukowa odbywa staże w uczelniach amerykańskich i europejskich. Uczelnia prowadzi ożywioną wymianę i współpracę z ponad 150 uznanymi uniwersytetami na całym świecie. Sama również przyciąga liczne grono cudzoziemców. Niemal 30 % studentów dziennych stanowią obcokrajowcy z 57 państw. Na studiach licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych kształci ponad 8000 osób. 

www.kozminski.edu.pl

 

ALK W LICZBACH 

Najlepsza uczelnia niepubliczna w Polsce (według „Perspektyw” i „Rzeczpospolitej”).

39 

Miejsce w rankingu „Financial Times” z 2010 r. najlepszych uczelni biznesowych w Europie.

22 

 Miejsce w rankingu „Financial Times” z 2011 r. najlepszych na świecie studiów magisterskich w zakresie finansów. 

35 

Miejsce w rankingu „Financial Times” z 2011 r. najlepszych na świecie studiów magisterskich w zakresie zarządzania.

81 

Miejsce w rankingu „Financial Times” z 2010 r. najlepszych na świecie studiów Executive MBA.