Promotion of Science  

Contact:
Dr Karol Klimczak
 

Coordinators:

Karol Marek Klimczak Ph.D 

Prof. Izabela Koładkiewicz Ph.D.

Kozminski Interdisciplinary Seminar 

This series of seminars has been put on hold by the authorities of the university. We thank all the authors and members of the audience who have contributed to the series over the past seven years. We have met 66 times with scholars from Polish and foreign universities to discuss their research in various disciplines.

Aim of the Seminar:

The Seminar is a forum for an open discussion on new trends in management and legal studies. Its aim is to facilitate exchange of ideas and research results between researchers from different fields. The Seminar will contribute to the development of interdisciplinary research and cooperation between researchers.

Organisation:

The topic of each seminar will be introduced by a panel of experts from Polish and foreign research institutions. The presentation of papers will be followed by a discussion with the participation of the author, the panelists and the audience. Papers can be downloaded two weeks before the seminar. Participants are encouraged to read the paper before the seminar and to prepare for discussion.

Participants:

The Seminar is addressed to the faculty of Kozminski University, the doctoral and postgraduate students. Nevertheless, the Seminar is opened to all interested participants. 

A list of past seminars 

2010-2015
dr Joanna Krasodomska (UEK)

Date

Author

Title

Discussant

12.05.2015Non-financial information in corporate reporting
10.03.2015 dr Krzysztof Grabowski (Allerhand Inst.) Badanie efektywności implementacji dyrektywy o prawach akcjonariuszy (2007/36/WE) prof. Jerzy Okólski (ALK)
3.02.2015 prof. Frederick Lindhal (GWU) What Happened to Accounting Quality in Eastern Europe after the Communists Retired Early? dr Jan Michalak (UŁ)
20.01.2015 prof. Piotr Zielonka (SGGW) Impulsywność a skłonność do ryzyka. Dwa konstrukty czy jeden? dr Przemysław Sawicki (ALK)
17.12.2014 dr Julian Daszkowski (ALK) O retoryczności i nielogiczności statystyki dr Anna Bielecka (ALK)
19.11.2014 dr Joanna Jemielniak (University of Copenhagen),  dr Stefanie Pfisterer (University of Zurich) Should arbitrators know the law? The iura novit curia principle in international commercial arbitration dr Maciej de Abgaro Zachariasiewicz (ALK)
22.10.2014 discussion panel Profesor Grzegorz W. Kołodko i ćwierćwiecze transformacji
10.06.2014 dr Łukasz Woźny (SGH) On incentives, temptation and self-control Prof. dr hab.Joanna Sokołowska-Pohorille (SWPS)
7.05.2014 dr Piotr Pilch (ALK) Mobbing uczelniany jako problem społeczny. Specyfika zjawiska i jego konsekwencje dla rozwoju wiedzy naukowej dr Joanna Wylężałek (SGGW)
5.05.2014 Prof. Mariah. D. Evans (The University of Nevada, Reno, USA) oraz Prof. Jonathan Kelley (International Survey Program, USA) A triumph of the few or social progress for all: Images of inequality in post-communist world prof. dr hab. Krzysztof Zagórski (ALK)
15.04.2014 dr Paweł Niszczota, Poznan University of Economics "Neuroticism, uncertainty, and foreign investment" dr Karol M. Klimczak, Kozminski University
12.03.2014 prof. dr Steven van de Walle, Erasmus University, Rotterdam "Perception of public sector reforms among top officials" Prof. Bazyli Samojlik, Kozminski University
22.01.2014 Ilona Hunek PhD, Kozminski University "Praktyki zarządzania ludzmi w bankach zagranicznych w Polsce w okresie transformacji" (in Polish) Prof. Czeslaw Szmidt, Kozminski University
04.12.2013, 16:00-17:30, D/206 Michał Zdziarski PhD, University of Warsaw "Analiza sieci relacji w radach nadzorczych polskich spółek publicznych" (in Polish) Izabela KoładkiewiczPhD, Kozminski University

12.11.2013,

16:00-17:30, D/206

Pawel Krzyworzeka, CROW, Kozminski University "Nagrody międzyorganizacyjne: między darem a towarem" (in Polish) Łukasz Sułkowski PhD, Jagiellonian University
23.10.2013, 12:15-13:45, D/215 Marek Pauka PhD, Dominika Fijałkowska PhD, Wroclaw university of Economics "Reakcje cen po wprowadzeniu akcji na NewConnect w ujęciu krótko i długookresowym" (in Polish)
04.06.2013, 16:00-17:30, D/206 Prof. Mariah Evans, Prof. Jonathan Kelley, University of Nevada, USA "Inequality, Happines and Welfare State"
25.05.2013, 16:00-17:30, Senate Hall debate lead by Prof. Andrzej K. Koźmiński, discussion over newest book of Prof. Grzegorz W. Kołodko - "Dokąd zmierza świat. Ekonomia polityczna przyszłości" (in Polish) panelists: Prof. Michał Klieber, President of the Polish Academy of Sciences, Prof. Marian Gorynia, Rector of Poznan University of Economics, Prof. Leszek Kubicki, Head of the Department of Penal Law, Kozminski University
07.05.2013, 16:00-17:30, D/218 Prof. Andrzej K. Koźmiński, Prof. Adam Noga, Prof. Krzysztof Zagórski, Kozminski University "Syntetyczny wskaźnik równowagi społeczno-ekonomicznej (in Polish) - research results Katarzyna Piotrowska MA, Maciej Rządca MA, Kozminski University
24.04.2013, 14:00-15;30, D/200 Daria Gołębiowska-Tataj PhD, Warsaw University of Technology "Sieci innowacji, czyli narzędzia wspomagającego rozwój nowych technologii oraz ich komercjalizację" (in Polish) Paweł Krzyworzeka PhD, Kozminski University
21.03.2013, 14:00-15:30, D/218 Bartłomiej Kurcz PhD, The Internal Market and Services DG, European Commission "Egzekwowanie reguł rynku wewnętrznego - wyzwania" (in Polish) Anna Pudło PhD, Kozminski University
27.02.2013, 12;15-13:45, D/304 Prof. Paul Dembinski, Director of Observatoire de la France, Switzerland "Financjalizacja - co nam kryzys pokazał, cego nas nauczył, co dalej?" (in Polish) Prof. Wojciech Gasparski, Director of Business Ethics Centre, Kozminski University
17.01.2013, 15:00-16:30, D/207 Karol M. Klimczak PhD, Kozminski University "Rola informacji rachunkowej w wycenie akcji spółek" (in Polish)

12.12.2012, 12:15-13:45, D/305

Mieszko Mazur PhD, IESEG Business School

"Internal Capital Markets, Non-Cash Divestitures and Managerial Incentives" 

Karol M. Klimczak PhD, Kozminski University

14.11.2012, 16:00-17:30, D/305

Prof. Dariusz Jemielniak, Kozminski University

"Hierarchia w niehierarchicznych organizacjach open collaboration"(in Polish)

Sebastian Skolik PhD, Sociology and Psychology of Management Department, Czestochowa University of Technology

23.10.2012, 12:15-13:45, B/5

Prof. Dianne H.B. Welsh, The University of North Carolina - Greensboro, USA

"The Future of Women Enterpreneurs aroung the World: A look at Saudi Arabia, Sudan, and Japan"

20.06.2012, 12:00-13:00, D/207

Prof. Shyam Sunder, Yale School of Management 

"Engaging Auditors: Field Investigation of a Courtship"

30.05.2012, 16:00-17:30, D/200

Małgorzata Pawłowska PhD, National Bank of Poland

„Konkurencja na polskim rynku bankowym (przed kryzysem finansowym i podczas kryzysu) – wyniki empiryczne z wykorzystaniem trzech modeli” (in Polish)

Aneta Hryckiewicz PhD, Kozminski University

18.04.2012, 10:15-11:45, D/305

Annika Hall PhD, Jönköping International Business School

„The Human Side of Business Transfer: A Role Transition Perspective on Succession in Family Firms”

Svetlana Gudkova PhD, Kozminski University

27.03.2012, 10:00-11:30, D/218

His Excellency Ambassador Tadeusz Szumowski, Ministry of Foreign Affairs

"Azjatyckie procesy integracyjne" (in Polish)

Jacek Tomkiewicz PhD, Kozminski University

11.01.2012, 16:00-17:30, D/207

Renata Trochimiuk PhD, Kozminski University

"Kultura szkoleniowa wybranych małych i średnich firm” (in Polish)

Anna Bugalska PhD, School of Human Resources' Management

07.12.2011, 16:00-17:30, D/304

Joanna Kielin-Maziarz PhD, Kozminski University

"Zasada zrównoważonego rozwoju-narzędzia przewidziane do jej realizacji w Planie Działania Unii Europejskiej na rzecz Zrównoważonej Konsumpcji i Produkcji oraz Zrównoważonej Polityki Przemysłowej" (in Polish)

Bartłomiej Nowak PhD, Kozminski University

18.11.2011, 15.00-16.30, D/305

Jakub Kronenberg PhD, University of Lodz

"Usługi ekosystemów jako warunek zrównoważonego rozwoju miast"  (in Polish)

prof. Lech W. Zacher, Kozminski University

12.10.2011, D/304, 16:00-17:30

Oskar Kowalewski PhD,  Warsaw School of Economics

"Corporate Governance and Intra-Group Transactions in European Bank Holding Companies During the Crisis"

11.05.2011, D/207, 17:30-19:00

Kenneth Mølbjerg Jørgensen PhD, Aalborg University

"Stories of material storytelling - A storytelling perspective on technology and technology management"

Dominika Latusek-Jurczak PhD, Kozminski University

05.04.2011, D/207,  17:30-19:00

Alexandra Gerbasi, CSU Northridge

"Network Predictors of turnover amongst knowledge workers"

Prof. Dariusz Jemielniak, Kozminski University

09.03.2011, D/207,  16:00-17:30

prof. Marek Gruszczyński, Warsaw School of Economics

"Mikroekonometria finansowa. Problemy metodyczne" (in Polish)  

Karol M. Klimczak PhD, Kozminski University

16.02.2011, D/207,  15:00-16:30

Maciej Bernatt, University of Warsaw, Assistant of a Judge of Constitutional Tribunal 

"Prawa człowieka jako prawa przedsiębiorców - author - Maciej Bernatt(in Polish)

Jacek Kowalewski, Civil Development Forum

"Odpowiedzialność karna przedsiębiorcówza poważne naruszenia praw człowieka - author - Jacek Kowalewski (in Polish)

12.01.2011, D/207,  16:00-17:30

Anna Macko PhDprof. Tadeusz TyszkaMarcin Malawski PhD, Kozminski University

"Zaufanie deklarowane a przejawiane - wyniki empiryczne" (in Polish)

Szymon Czarnik, Institute of Social Sciences, Jagiellonian University

08.12.2010, D/207,  16:00-17:30

Jacek Woźniak PhD, University of Warmia and Mazury in Olsztyn

"Model zarządzania efektywnością procesu szkoleniowego" (in Polish)

prof. Czesław Szmidt, Kozminski University

17.11.2010,  D/207,  16:00-17:30

Monika Całkiewicz PhD, Kozminski University

"Wykorzystanie wiedzy o sposobie działania sprawcy w procesie wykrywania i dowodzenia zabójstw" (in Polish)

Rafał Cieśla PhD, Department of Criminal Law, University of Wroclaw

13.10.2010,  D/207,  16:00-17:30

prof. Jerzy Cieślik, Kozminski University

"Wykorzystanie badań dla celów polityki gospodarczej" (in Polish)

05.10.2010, D/303,  10:00-12:00

prof. Barbara Czarniawska, Professor of Management Studies GRI, School of Business, Economics & Law, University of Gothenburg

"Konstruktywizm a teoria organizacji" (in Polish)

  

25.05.2010, 16:00, B/17

prof. Davydd Greenwood, Cornell University (Ivy League)

"Action research"

  

12.05.2010, D/207,  16:00

Bolesław Rok PhD, Kozminski University

"Klastry odpowiedzialności. CSR jako radykalna innowacja” (in Polish)

Maciej Bernatt, University of Warsaw, Assistant of a Judge of Constitutional Tribunal

14.04.2010, D/207,  16:00  

prof. Irena Hejduk, Warsaw School of Economics, prof. Wiesław Grudzewski, The John Paul II Catholic University of Lublin

„Zaufanie w biznesie”, (in Polish)

Dominika Latusek-Jurczak PhD, Kozminski University

10.03.2010, D/207, 16:00:17:30

prof. Włodzimierz PańkówMarta Strumińska-Kutra MA, Kozminski University

„Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw w polskim kontekście instytucjonalnym. Wyniki badań jakościowych” (in Polish) 

prof. Piotr Gliński  Institute of Philosophy and Sociology, Polish Academy of Sciences 

17.02.2010, D/207. 16:00

Magdalena Ulrichs PhD, University of Lodz

„Modele i prognozy cen równowagi rynku kapitału finansowego „, (in Polish)

Tadeusz Winkler-Drews PhD Kozminski University

13.01.2010,  D/218, 16:00

Aneta Hryckiewicz PhD, Kozminski University, Goethe University

„Przyczyny wycofywania się zagranicznych banków”, (in Polish)

Małgorzata Burzyńska PhD, Member of the Review Panel, CEBS