Information card 

PhD JACEK TOMKIEWICZ

PhD
JACEK TOMKIEWICZ

Department of Economics

PhD JACEK TOMKIEWICZ

CV
Research area:
 • economic growth factors
 • economics
 • development economics
 • finance
 • international finance
 • public finance
 • Polish economy
 • world economy
 • institutions and principles of the EU
 • institutional enviroment of business
 • macroeconomics
 • monetary policy
 • social policy
 • cohesion policy
 • Public policy
 • post-socialist transformation
 • economy
 • economic growth issues
 • financial markets
 • tax systems
 • Transformation
 • European Union
 • international economic relations
Internships:
2002
OECD, Francja
2007
University of Brighton, Wielka Brytania
2003
Joint Vienna Institute, Austria
Series of lectures:
2012
RISEBA
Publications
Articles in scientific journals:
 • TOMKIEWICZ J. (2019), Expansionary monetary policy and its side effects, NIERÓWNOŚCI SPOŁECZNE A WZROST GOSPODARCZY, 60 (4/2019), s.61-73
 • TOMKIEWICZ J., Postuła M. (2019), Fiscal Adjustment and Public Finance Management in the Euro Area, EKONOMISTA, nr 5, s.590--607
 • KOŁODKO G., TOMKIEWICZ J. (2019), Sprzeczności w systemie podatkowo-składkowym i ich przezwyciężanie, KWARTALNIK NAUK O PRZEDSIĘBIORSTWIE, 4 (53), s.11-21
 • TOMKIEWICZ J., Postuła M., Sobolewska J. (2018), Convergence programmes as an economic policy tool within the European Union, ACTA SCIENTIARUM POLONORUM. SERIA: OECONOMIA, 17 (4), s.123-131
 • TOMKIEWICZ J. (2018), The labour market and income distribution in post-socialist economies – Non-obvious regularities, COMMUNIST AND POST-COMMUNIST STUDIES, 51 (2018), s.315-324
 • TOMKIEWICZ J. (2017), The Social Consequences of Income Distribution - Are Increasing Company Profits a Threat to Economic and Social Stability?, POLISH SOCIOLOGICAL REVIEW, 2 (198), s.203-218
 • TOMKIEWICZ J. (2016), Tax System in Poland – Progressive or Regressive?, MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION. CENTRAL EUROPE, 2, s.107-122
 • TOMKIEWICZ J. (2015), Side effects of crisis monetary policy, STUDIA EKONOMICZNE. ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KATOWICACH, 214, s.164-175
 • MALINOWSKI G., TOMKIEWICZ J. (2015), Conception of Global Wealth Tax, NIERÓWNOŚCI SPOŁECZNE A WZROST GOSPODARCZY, 43 (3/2015), s.92-101
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • TOMKIEWICZ J. (2014), Monetary Policy and Contemporary Financial Crisis - Basic Concerns, JOURNAL OF BUSINESS AND ECONOMICS, 9, s.1505-1512
 • TOMKIEWICZ J. (2014), Czy można liczyć na zasadniczy zwrot w polityce gospodarczej, tak aby była ukierunkowana na zwiększanie spójności społecznej?, NIERÓWNOŚCI SPOŁECZNE A WZROST GOSPODARCZY, 39, s.70-79
 • TOMKIEWICZ J., KOŁODKO G. (2014), Re-participatory and funded pension scheme. Synergy or antagonism?, KWARTALNIK NAUK O PRZEDSIĘBIORSTWIE, 1, s.5-13
 • TOMKIEWICZ J. (2013), Crisis and Monetary Policy - Major Dilemmas, MANAGEMENT AND BUSINESS ADMINISTRATION CENTRAL EUROPE, 2, s.38-48
 • TOMKIEWICZ J. (2012), Current crisis and financing local governments in Poland - is there need for radical change?, ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA, SECTIO H: OECONOMIA, 3, s.133-141
 • TOMKIEWICZ J. (2012), Euro zone and financial crisis, PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU, 245, s.558-568
 • TOMKIEWICZ J. (2012), Changing income structure as a source of financial crisis, NIERÓWNOŚCI SPOŁECZNE A WZROST GOSPODARCZY, 24, s.103-111
 • TOMKIEWICZ J. (2011), Reakcja państwa na kryzys finansowy - podstawowe dylematy, MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 112, s.56-64
 • TOMKIEWICZ J. (2009), Ile państwa w państwie?, MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 2, s.15-19
 • TOMKIEWICZ J. (2009), Członkostwo w UE jako wyzwanie dla systemu finansów publicznych w Polsce, ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO, SERIA: EKONOMICZNE PROBLEMY USŁUG, 546, s.407-415
 • TOMKIEWICZ J. (2007), Szara strefa - jak z nią walczyć?, MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 5(88), s.24
 • TOMKIEWICZ J. (2007), Nierówności dochodowe w krajach posocjalistycznych - mechanizmy i uwarunkowania na tle tendencji światowych, PROBLEMY ZARZĄDZANIA, 3, s.121-135
 • TOMKIEWICZ J. (2006), Euro w Polsce - konieczność czy rozsądny wybór?, MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 1(78), s.---
 • TOMKIEWICZ J. (2005), Finanse publiczne a wzrost gospodarczy. Sprawozdanie z konferencji, MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 3(74), s.41-42
 • TOMKIEWICZ J. (2004), Fiscal Policy in Poland: Growth Booster or Growth Buster?, TIGER WORKING PAPER SERIES, 58, s.---
 • PIĄTKOWSKI M., TOMKIEWICZ J. (2004), Inwestorzy i podatki, RZECZPOSPOLITA, ---, s.-
 • TOMKIEWICZ J. (2004), Strategia szybkiego wzrostu gospodarczego w Poslce Sprawozdanie z konferencji, MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 4(69), s.---
 • TOMKIEWICZ J. (2003), Jak mierzyć efektywność wydatków publicznych, MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 1(60), s.X
 • TOMKIEWICZ J. (2003), Capital Formation in Post-Socialist Countries, TIGER WORKING PAPER SERIES, ---, s.---
 • PIĄTKOWSKI M., TOMKIEWICZ J. (2003), Globalisation and Catching-up in Emerging Market Economies - conference report, ACTA OECONOMICA, 52(4), s.497-501
Monographs:
 • KOŁODKO G., TOMKIEWICZ J. (2019), Strategia dla Polski. Ćwierć wieku później, Wydawnictwo Naukowe PWN
 • TOMKIEWICZ J. (2017), Dynamika i struktura dochodów w warunkach globalizacji, Wydawnictwo Naukowe PWN
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • TOMKIEWICZ J., Geodecki T., Hausner J., Majchrowska A., Marczewski K., Piątkowski M., Tchorek G., Weresa M. (2013), Competitive Poland. How to succeed in the World Economic League?, Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej
 • KOŁODKO G., TOMKIEWICZ J. (2011), 20 years of Transformation: Achievements, Problems and Perspectives, NOVA SCIENCE PUBLISHERS
 • KOŁODKO G., TOMKIEWICZ J. (2009), 20 lat transformacji. Osiągnięcia, problemy, perspektywy, AKADEMIA LEONA KOŹMIŃSKIEGO I WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE
 • TOMKIEWICZ J. (2006), Polityka fiskalna a inwestycje w gospodarce posocjalistycznej, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO
 • TOMKIEWICZ J. (2005), Finanse publiczne a wzrost gospodarczy, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO
Chapter in monographs:
 • TOMKIEWICZ J. (2019), Polityka społeczna i dochodowa - wnioski z realizacji "Strategii dla Polski" in: Strategia dla Polski. Ćwierć wieku później, Kołodko G. W., Tomkiewicz J., PWN, s.368-380
 • TOMKIEWICZ J. (2019), Pojęcie równowagi w teorii ekonomii i praktyce polityki gospodarczej in: Ekonomia i polityka. Wokół teorii Grzegorza W. Kołodko, E. Mączyńska, Wydawnictwo Naukowe PWN, s.92-104
 • TOMKIEWICZ J. (2016), Rynek pracy i rozkład dochodów w krajach transformacji- nieoczywiste prawidłowości in: Innowacje w miejscu pracy. Pomiędzy efektywnością a jakością życia zawodowego, Strumińska- Kutra Marta, Rok Bolesław, POLTEXT, s.161-183
 • TOMKIEWICZ J. (2016), Funkcjonowanie rynku finansowego na świecie w nowych realiach gospodarczych in: Ekonomia umiaru - realna perspektywa? Nowy Paradygmat Grzegorza W. Kołodko, Janina Pach, Katarzyna Kowalska, Paulina Szyja, Wydawnictwo Naukowe PWN, s.329-339
 • TOMKIEWICZ J. (2016), Otoczenie makroekonomiczne in: Polityka wsparcia konkurencyjności gospodarki. Wybrane aspekty, Goedecki T., Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s.225-237
 • TOMKIEWICZ J. (2015), Social security system and shape of pubic sector in Poland in: Purposefulness and the saving public expenditure, H. Kuzińska, POLTEXT, s.55-69
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • TOMKIEWICZ J., Gamble A., Brett W. (2014), in: Challenges for Europe in the World, 2030, John Eatwell, Terry McKinley, Pascal Petit, ASHGATE, s.303-350
 • TOMKIEWICZ J. (2014), Nierówności dochodowe a obecna faza globalizacji in: Zarządzanie i polityka gospodarcza dla rozwoju, Grzegorz W. Kołodko, POLTEXT, s.423-446
 • TOMKIEWICZ J. (2014), Income Inequality and The Current Phase of Globalization in: Management and Economic Policy for Development, Grzegorz W. Kołodko, NOVA SCIENCE PUBLISHERS, s.293-307
 • TOMKIEWICZ J. (2013), Eurozone accession and competitiviness in: Poland i the eurozone - arguments for and against, Jolanta Adamiec, Wydawnictwo Sejmowe, s.41-60
 • TOMKIEWICZ J. (2012), Membership in the Eurozone - how not to loose competiviness? in: Perspectives of Economic and Monetary Integration in the World Economy. Where is the Eurozone Heading?, Krzysztof Opolski, Jarosław Górski, Uniwersytet Warszawski, s.259-267
 • TOMKIEWICZ J. (2011), Social Cohesion. Challenge for Postsocialist Economies in: 20 Years of Transformation: Achievements, Problems and Perspectives, Kołodko G.W., Tomkiewicz J., New Jork, NOVA SCIENCE PUBLISHERS, s.339-353
 • TOMKIEWICZ J. (2011), Redukcja deficytu w kontekście krajowej i międzynarodowej sytuacji makroekonomicznej in: Ekonomiczne i prawne uwarunkowania i bariery redukcji deficytu i długu publicznego, Jolanta Szołno-Koguc, Alicja Pomorska, Wolters Kluwer Polska, s.96-104
 • TOMKIEWICZ J. (2010), Macroecnomic policy in the EU. What failures were discovered during crisis, what changes should be made in: Globalization, crisis and what next?, Kołodko G. W, POLTEXT, s.257-267
 • TOMKIEWICZ J. (2010), Is EU able to deal with the crisis? in: Global crisis and united Europe, Siwiński W., Wojtowicz D., POLTEXT, s.135-146
 • TOMKIEWICZ J. (2009), Spójność społeczna - wyzwanie dla gospodarek posocjalistycznych in: 20 lat transformacji. Osiągnięcia, problemy, perspektywy, Kołodko G.W., Tomkiewicz J., AKADEMIA LEONA KOŹMIŃSKIEGO I WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE, s.339-352
 • TOMKIEWICZ J., KOŁODKO G. (2009), Wielka transformacja in: 20 lat transformacji. Osiągnięcia, problemy, perspektywy, Kołodko G.W., Tomkiewicz J., AKADEMIA LEONA KOŹMIŃSKIEGO I WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE, s.9-12
 • TOMKIEWICZ J. (2005), Fiscal Policy: Growth Booster or Growth Buster? in: The Polish Miracle. Lessons for the Emerging Markets, KOŁODKO GRZEGORZ W., ASHGATE, ALDERSHOT, ENGLAND-BURLINGTON, s.---
 • TOMKIEWICZ J. (2005), Polityka fiskalna w Polsce- stymulator wzrostu czy źródło problemów in: Finanse publiczne a wzrost gospodarczy, Tomkiewicz Jacek, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, s.113-145
 • TOMKIEWICZ J. (2005), Polityka fiskalna a proces formowania się kapitału w krajach posocjalistycznych in: Finanse publiczne a wzrost gospodarczy, Tomkiewicz J., WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, s.113-144
 • TOMKIEWICZ J. (2004), Polityka fiskalna w Polsce - stymulator wszrostu czy źródło problemów in: Strategia szybkiego wzrostu gospodarczego w Polsce, KOŁODKO GRZEGORZ W., WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, s.301-318
 • TOMKIEWICZ J. (2004), Polityka fiskalna w Polsce - stymulator wszrostu czy źródło problemów in: Strategia szybkiego wzrostu gospodarczego w Polsce, Kołodko G.W., WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, s.---
Scientific Activities
Projects:
 • 2007–2008
 • 2009–2013 World and Europe in 2030
 • 2014–2016 Globalization, income inequalities and economic growth
Participation in conferences:
 • Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy – człowiek, ekonomia, system w modernizacji dla zintegrowanego rozwoju, 2014
 • Macroeconomic Policy in Times of Crisis, 2013
 • Problems of economics, political economy and public finance, 2012
 • Symposium of the Journal of Business and Economics in Times of Crisis 2012, 2012
 • O nowy model finansowy samorządowych-lekcja z kryzysu, 2012
 • Social inequalities and economic growth, 2011
 • Legal and economic aspects of public debt and deficit reduction, 2011
 • Konferencja Katedr Finansów. Finanse 2009 - Teoria i praktyka, 2009
 • 1989-2029: Dwadzieścia lat transformacji i perspektywy rozwoju krajów posocjalistycznych, 2009
 • Migracja, rynek pracy i wzrost gospodarczy w Europie po rozszerzeniu UE, 2008
 • Economic growth, development, and institutions - lessons for policy and the need for an evolutionary framework of analysis, 2007
 • Finanse publiczne a wzrost gospodarczy, 2004
 • Strategia szybkiego wzrostu gospodarczego w Polsce, 2004
Additional Information
Consultancy:
Ministerstwo Finansów
Chancellery of Prime Minister