Information card 

PhD JACEK TOMKIEWICZ

PhD
JACEK TOMKIEWICZ

Department of Economics

PhD JACEK TOMKIEWICZ

CV
History of scientific positions:
2018
Associate Professor, Department of Economics, Kozminski University, Warsaw
2013–2018
Assistant Professor, Department of Economics, Kozminski University, Warsaw
2008
Assistant Professor, TIGER – Transformation, Integration and Globalization Economic Research, Kozminski University
2005–2007
Assistant Professor, TIGER – Transformation, Integration and Globalization Economic Research, Leon Kozminski Academy of Entrepreneurship and Management
2001–2005
Research Assistant, Leon Kozminski Academy of Enterpreneurship and Management
2000–2001
Research Assistant, Cracow University of Economics
Research area:
 • institutional environment of business
 • institutions and principles of the EU
 • Polish economy
 • international economic relations
 • post-socialist transformation
 • cohesion policy
 • social policy
 • Public policy
 • monetary policy
 • economic growth factors
 • macroeconomics
 • finance
 • international finance
 • world economy
 • economy
 • public finance
 • economics
 • development economics
 • tax systems
 • financial markets
 • economic growth issues
 • Transformation
 • European Union
Guest lectures in foreign or national academies/ universities:
2010
University of Granada, Espanola
Internships:
2002
OECD, France
2007
University of Brighton, United Kingdom
2003
Joint Vienna Institute, Austria
Series of lectures:
2012
RISEBA, Latvia
Publications
Articles in scientific journals:
 • TOMKIEWICZ J. (2018), The labour market and income distribution in post-socialist economies – Non-obvious regularities, COMMUNIST AND POST-COMMUNIST STUDIES, 51 (2018), s.315-324
 • TOMKIEWICZ J., Postuła M., Sobolewska J. (2018), Convergence programmes as an economic policy tool within the European Union, ACTA SCIENTIARUM POLONORUM. SERIA: OECONOMIA, 17 (4), s.123-131
 • TOMKIEWICZ J. (2017), The Social Consequences of Income Distribution - Are Increasing Company Profits a Threat to Economic and Social Stability?, POLISH SOCIOLOGICAL REVIEW, 2 (198), s.203-218
 • TOMKIEWICZ J. (2016), Tax System in Poland – Progressive or Regressive?, MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION. CENTRAL EUROPE, 2, s.107-122
 • TOMKIEWICZ J. (2015), Side effects of crisis monetary policy, STUDIA EKONOMICZNE. ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KATOWICACH, 214, s.164-175
 • MALINOWSKI G., TOMKIEWICZ J. (2015), Conception of Global Wealth Tax, NIERÓWNOŚCI SPOŁECZNE A WZROST GOSPODARCZY, 43 (3/2015), s.92-101
 • TOMKIEWICZ J., KOŁODKO G. (2014), Re-participatory and funded pension scheme. Synergy or antagonism?, KWARTALNIK NAUK O PRZEDSIĘBIORSTWIE, 1, s.5-13
 • TOMKIEWICZ J. (2014), Monetary Policy and Contemporary Financial Crisis - Basic Concerns, JOURNAL OF BUSINESS AND ECONOMICS, 9, s.1505-1512
 • TOMKIEWICZ J. (2014), Czy można liczyć na zasadniczy zwrot w polityce gospodarczej, tak aby była ukierunkowana na zwiększanie spójności społecznej?, NIERÓWNOŚCI SPOŁECZNE A WZROST GOSPODARCZY, 39, s.70-79
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • TOMKIEWICZ J. (2013), Crisis and Monetary Policy - Major Dilemmas, MANAGEMENT AND BUSINESS ADMINISTRATION CENTRAL EUROPE, 2, s.38-48
 • TOMKIEWICZ J. (2012), Euro zone and financial crisis, PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU, 245, s.558-568
 • TOMKIEWICZ J. (2012), Changing income structure as a source of financial crisis, NIERÓWNOŚCI SPOŁECZNE A WZROST GOSPODARCZY, 24, s.103-111
 • TOMKIEWICZ J. (2012), Current crisis and financing local governments in Poland - is there need for radical change?, ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA, SECTIO H: OECONOMIA, 3, s.133-141
 • TOMKIEWICZ J. (2011), Reakcja państwa na kryzys finansowy - podstawowe dylematy, MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 112, s.56-64
 • TOMKIEWICZ J. (2009), Ile państwa w państwie?, MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 2, s.15-19
 • TOMKIEWICZ J. (2009), Członkostwo w UE jako wyzwanie dla systemu finansów publicznych w Polsce, ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO, SERIA: EKONOMICZNE PROBLEMY USŁUG, 546, s.407-415
 • TOMKIEWICZ J. (2007), Szara strefa - jak z nią walczyć?, MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 5(88), s.24
 • TOMKIEWICZ J. (2007), Nierówności dochodowe w krajach posocjalistycznych - mechanizmy i uwarunkowania na tle tendencji światowych, PROBLEMY ZARZĄDZANIA, 3, s.121-135
 • TOMKIEWICZ J. (2006), Euro w Polsce - konieczność czy rozsądny wybór?, MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 1(78), s.---
 • TOMKIEWICZ J. (2005), Finanse publiczne a wzrost gospodarczy. Sprawozdanie z konferencji, MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 3(74), s.41-42
 • TOMKIEWICZ J. (2004), Fiscal Policy in Poland: Growth Booster or Growth Buster?, TIGER WORKING PAPER SERIES, 58, s.---
 • TOMKIEWICZ J. (2004), Strategia szybkiego wzrostu gospodarczego w Poslce Sprawozdanie z konferencji, MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 4(69), s.---
 • PIĄTKOWSKI M., TOMKIEWICZ J. (2004), Inwestorzy i podatki, RZECZPOSPOLITA, ---, s.-
 • TOMKIEWICZ J. (2003), Jak mierzyć efektywność wydatków publicznych, MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 1(60), s.X
 • PIĄTKOWSKI M., TOMKIEWICZ J. (2003), Globalisation and Catching-up in Emerging Market Economies - conference report, ACTA OECONOMICA, 52(4), s.497-501
 • TOMKIEWICZ J. (2003), Capital Formation in Post-Socialist Countries, TIGER WORKING PAPER SERIES, ---, s.---
Monographs:
 • TOMKIEWICZ J. (2017), Dynamika i struktura dochodów w warunkach globalizacji, Warsaw, WYDAWNICTWA NAUKOWE PWN
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • TOMKIEWICZ J., Geodecki T., Hausner J., Majchrowska A., Marczewski K., Piątkowski M., Tchorek G., Weresa M. (2013), Competitive Poland. How to succeed in the World Economic League?, Kraków, Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej
 • KOŁODKO G., TOMKIEWICZ J. (2011), 20 years of Transformation: Achievements, Problems and Perspectives, New York, NOVA SCIENCE PUBLISHERS
 • KOŁODKO G., TOMKIEWICZ J. (2009), 20 lat transformacji. Osiągnięcia, problemy, perspektywy, Warsaw, AKADEMIA LEONA KOŹMIŃSKIEGO I WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE
 • TOMKIEWICZ J. (2006), Polityka fiskalna a inwestycje w gospodarce posocjalistycznej, Warsaw, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO
 • TOMKIEWICZ J. (2005), Finanse publiczne a wzrost gospodarczy, Warsaw, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO
Chapter in monographs:
 • TOMKIEWICZ J. (2016), Otoczenie makroekonomiczne in: Polityka wsparcia konkurencyjności gospodarki. Wybrane aspekty, Goedecki T., Warsaw, POLSKIE WYDAWNICTWO EKONOMICZNE, s.225-237
 • TOMKIEWICZ J. (2016), Rynek pracy i rozkład dochodów w krajach transformacji- nieoczywiste prawidłowości in: Innowacje w miejscu pracy. Pomiędzy efektywnością a jakością życia zawodowego, Strumińska- Kutra Marta, Rok Bolesław, Warsaw, POLTEXT, s.161-183
 • TOMKIEWICZ J. (2016), Funkcjonowanie rynku finansowego na świecie w nowych realiach gospodarczych in: Ekonomia umiaru - realna perspektywa? Nowy Paradygmat Grzegorza W. Kołodko, Janina Pach, Katarzyna Kowalska, Paulina Szyja, WYDAWNICTWO NAUKOWE PWN, s.329-339
 • TOMKIEWICZ J. (2015), Social security system and shape of pubic sector in Poland in: Purposefulness and the saving public expenditure, H. Kuzińska, -, POLTEXT, s.55-69
 • TOMKIEWICZ J., Gamble A., Brett W. (2014), in: Challenges for Europe in the World, 2030, John Eatwell, Terry McKinley, Pascal Petit, -, ASHGATE, s.303-350
 • TOMKIEWICZ J. (2014), Nierówności dochodowe a obecna faza globalizacji in: Zarządzanie i polityka gospodarcza dla rozwoju, Grzegorz W. Kołodko, -, POLTEXT, s.423-446
 • TOMKIEWICZ J. (2014), Income Inequality and The Current Phase of Globalization in: Management and Economic Policy for Development, Grzegorz W. Kołodko, New York, NOVA SCIENCE PUBLISHERS, s.293-307
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • TOMKIEWICZ J. (2013), Eurozone accession and competitiviness in: Poland i the eurozone - arguments for and against, Jolanta Adamiec, Warsaw, WYDAWNICTWO SEJMOWE, s.41-60
 • TOMKIEWICZ J. (2012), Membership in the Eurozone - how not to loose competiviness? in: Perspectives of Economic and Monetary Integration in the World Economy. Where is the Eurozone Heading?, Krzysztof Opolski, Jarosław Górski, Warsaw, Uniwersytet Warszawski, s.259-267
 • TOMKIEWICZ J. (2011), Redukcja deficytu w kontekście krajowej i międzynarodowej sytuacji makroekonomicznej in: Ekonomiczne i prawne uwarunkowania i bariery redukcji deficytu i długu publicznego, Jolanta Szołno-Koguc, Alicja Pomorska, Warsaw, WOLTERS KLUWER POLSKA, s.96-104
 • TOMKIEWICZ J. (2011), Social Cohesion. Challenge for Postsocialist Economies in: 20 Years of Transformation: Achievements, Problems and Perspectives, Kołodko G.W., Tomkiewicz J., New Jork, NOVA SCIENCE PUBLISHERS, s.339-353
 • TOMKIEWICZ J. (2010), Is EU able to deal with the crisis? in: Global crisis and united Europe, Siwiński W., Wojtowicz D., Warsaw, POLTEXT, s.135-146
 • TOMKIEWICZ J. (2010), Macroecnomic policy in the EU. What failures were discovered during crisis, what changes should be made in: Globalization, crisis and what next?, Kołodko G. W, Warsaw, POLTEXT, s.257-267
 • TOMKIEWICZ J. (2009), Spójność społeczna - wyzwanie dla gospodarek posocjalistycznych in: 20 lat transformacji. Osiągnięcia, problemy, perspektywy, Kołodko G.W., Tomkiewicz J., Warsaw, AKADEMIA LEONA KOŹMIŃSKIEGO I WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE, s.339-352
 • TOMKIEWICZ J., KOŁODKO G. (2009), Wielka transformacja in: 20 lat transformacji. Osiągnięcia, problemy, perspektywy, Kołodko G.W., Tomkiewicz J., Warsaw, AKADEMIA LEONA KOŹMIŃSKIEGO I WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE, s.9-12
 • TOMKIEWICZ J. (2005), Fiscal Policy: Growth Booster or Growth Buster? in: The Polish Miracle. Lessons for the Emerging Markets, KOŁODKO GRZEGORZ W., Burlington, ASHGATE, ALDERSHOT, ENGLAND-BURLINGTON, s.---
 • TOMKIEWICZ J. (2005), Polityka fiskalna w Polsce- stymulator wzrostu czy źródło problemów in: Finanse publiczne a wzrost gospodarczy, Tomkiewicz Jacek, Warsaw, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, s.113-145
 • TOMKIEWICZ J. (2005), Polityka fiskalna a proces formowania się kapitału w krajach posocjalistycznych in: Finanse publiczne a wzrost gospodarczy, Tomkiewicz J., Warsaw, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, s.113-144
 • TOMKIEWICZ J. (2004), Polityka fiskalna w Polsce - stymulator wszrostu czy źródło problemów in: Strategia szybkiego wzrostu gospodarczego w Polsce, KOŁODKO GRZEGORZ W., Warsaw, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, s.301-318
 • TOMKIEWICZ J. (2004), Polityka fiskalna w Polsce - stymulator wszrostu czy źródło problemów in: Strategia szybkiego wzrostu gospodarczego w Polsce, Kołodko G.W., Warsaw, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, s.---
Scientific Activities
Projects:
 • 2007–2008
 • 2009–2013 World and Europe in 2030
 • 2014–2016 Globalization, income inequalities and economic growth
Editing of scientific journal:
 • 2009, Editorial Board Member, MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION
 • 2008, Member of Editorial Committee, MBA CE
Participation in conferences:
 • Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy – człowiek, ekonomia, system w modernizacji dla zintegrowanego rozwoju, 2014
 • Macroeconomic Policy in Times of Crisis, 2013
 • Problems of economics, political economy and public finance, 2012
 • Symposium of the Journal of Business and Economics in Times of Crisis 2012, 2012
 • O nowy model finansowy samorządowych-lekcja z kryzysu, 2012
 • Social inequalities and economic growth, 2011
 • Legal and economic aspects of public debt and deficit reduction, 2011
 • Konferencja Katedr Finansów. Finanse 2009 - Teoria i praktyka, 2009
 • 1989-2029: Dwadzieścia lat transformacji i perspektywy rozwoju krajów posocjalistycznych, 2009
 • Migracja, rynek pracy i wzrost gospodarczy w Europie po rozszerzeniu UE, 2008
 • Economic growth, development, and institutions - lessons for policy and the need for an evolutionary framework of analysis, 2007
 • Finanse publiczne a wzrost gospodarczy, 2004
 • Strategia szybkiego wzrostu gospodarczego w Polsce, 2004
Additional Information
Consultancy:
Ministerstwo Finansów
Chancellery of Prime Minister
Membership in internal committees and academic organizations:
2011–2015
Program Board of Economic and Social Studies, Kozminski University, Member
2009–2015
Koźmiński International Business School Program Board, Kozminski University, Member
2008–2009
English Track Programme Council, Kozminski University, Member
2008
, Kozminski University