Information card 

Prof. WITOLD KIEŻUN

Prof.
WITOLD KIEŻUN

Department of Management

Prof. WITOLD KIEŻUN

CV
Research area:
 • management and organization theory
 • Transformation
 • management
Publications
Articles in scientific journals:
 • KIEŻUN W. (2009), Czy media pożarły politykę?, ARKANA, 88, s.28
 • KIEŻUN W. (2005), Elementy nauki społecznej Jana Pawła II, MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 3(74), s.3-6
 • KIEŻUN W. (2005), Idea i pragmatyka studiów administracyjnych w demokracji w epoce elektronicznej., WSPÓŁCZESNE ZARZĄDZANIE, 3, s.-
 • KIEŻUN W. (2005), Idee społeczno-ekonomiczne Jana Pawła II., MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 5(76), s.-
 • KIEŻUN W. (2005), Profesor Witold Kieżun o najnowszej książce Wojciecha Pomykało, OŚWIATA I WYCHOWANIE, 2(765), s.-
 • KIEŻUN W. (2005), Dzieło Jerzego Kurnala, MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 4(75), s.8-9
 • KIEŻUN W. (2005), Benchmarking - świat nie na niby - obserwacja uczestnicząca, MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 6(77), s.10-12
 • KIEŻUN W. (2004), Polska w drodze do Unii Europejskiej., ZESZYTY NAUKOWE CENTRUM STUDIÓW SAMORZĄDU TERYTERIALNEGO I ROZWOJU LOKALNEGO, -, s.61-108
 • KIEŻUN W. (2004), O kosztach administracji., MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 1(66), s.18-22
 • KIEŻUN W. (2004), Nie tylko chcieć i móc - prakseologiczny model transformacji., MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 2(67), s.7-15
 • KIEŻUN W. (2003), Burzliwe losy banków i bankierów. Historia nie tylko wojny i rozgrywki polityczne., ŚWIAT NAUKI, 5(141), s.-
 • KIEŻUN W. (2003), Ustrój samorządu., GAZETA SAMORZĄDU I ADMINISTRACJI, 3, s.28
 • KIEŻUN W. (2003), Idea Społeczeństwa Innowacyjnego Stefana Kwiatkowskiego, MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 2(61), s.25-30
 • KIEŻUN W. (2003), W stronę antyutopii., PRZEGLĄD ORGANIZACJI, 2, s.-
 • KIEŻUN W. (2003), Polski dorobek teoretyczny zarządzania publicznego., WSPÓŁCZESNE ZARZĄDZANIE, -, s.-
 • KIEŻUN W. (2003), Sposoby naprawy Rzeczpospolitej., PRZEGLĄD, 8/186, s.-
 • KIEŻUN W. (2002), Jak wyjść z zapaści., RZECZPOSPOLITA, 26-27, s.-
 • KIEŻUN W. (2002), Prakseologiczna Teoria Organizacji i Zarządzania, MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 5(58), s.-
 • KIEŻUN W. (1998), Prakseologiczna próba transformacji makroorganizacyjnej, PRAKSEOLOGIA, 138, s.99-120
Monographs:
 • KIEŻUN W. (2012), Patologia transformacji, POLTEXT
 • KIEŻUN W. (2011), Drogi i Bezdroża Polskich Przemian, EKOTV Sp. z o. o.
 • KIEŻUN W. (2011), Krytycznie i twórczo o zarzadzaniu. Wybrane zagadnienia, OFICYNA WOLTERS KLUWER BUSINESS
 • KIEŻUN W. (2004), Krytyczna Teoria Organizacji, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO
 • KIEŻUN W. (2004), Dobre państwo, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO
 • KIEŻUN W. (2003), O odbudowę kapitału społecznego., CENTRUM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I ROZWOJU LOKALNEGO
 • KIEŻUN W. (1981), China -Development. Competition with Taiwan, SCHOOL OF BUSINESS ADMINISTRATION TEMPLE UNIVERSITY
Chapter in monographs:
 • KIEŻUN W. (2011), Prakseologiczna teoria organizacji i zarządzania in: Krytycznie i twórczo o zarzadzaniu. Wybrane zagadnienia, Kieżun W., OFICYNA WOLTERS KLUWER BUSINESS, s.63-86
 • KIEŻUN W. (2011), Kapitalizm chiński in: Krytycznie i twórczo o zarzadzaniu. Wybrane zagadnienia, Kieżun W., OFICYNA WOLTERS KLUWER BUSINESS, s.665-687
 • KIEŻUN W. (2011), O paradygmat dobrosąsiedzkich stosunków niemiecko-polskich in: Powiązanie zewnętrzne. Modernizacja Polski, MORAWSKI W. RED., OFICYNA WOLTERS KLUWER BUSINESS, s.336-355
 • KIEŻUN W. (2011), Idea społeczeństwa innowacyjnego Stefana Kwiatkowskiego in: Krytycznie i twórczo o zarządzaniu. Wybrane zagadnienia, Kieżun W., OFICYNA WOLTERS KLUWER BUSINESS, s.161-178
 • KIEŻUN W. (2011), Benchmarking - świat nie na niby - obserwacja uczestnicząca in: Krytycznie i twórczo o zarządzaniu. Wybrane zagadnienia, Kieżun W., OFICYNA WOLTERS KLUWER BUSINESS, s.215-222
 • KIEŻUN W. (2010), Pokolenie 1944 in: Modernizacja Polski. Struktury, Agencje, Instytucje, Morawski W., WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE, s.609-629
 • KIEŻUN W. (2009), in: Jerzy Kubin - nasz przyjaciel : przypomnienia, Publikacja wieloautorska, LAMPA I ISKRA BOŻA, s.-
 • KIEŻUN W. (2008), The Ideal Type of an Successful Manager and Methods for Responsible Management Education in: Responsible Management Education, Gasparski W., AKADEMIA LEONA KOŹMIŃSKIEGO I WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE, s.36-46
 • KIEŻUN W. (2007), Konflikt cywilizacji in: Współczesne wyzwania nauk praktycznych, Lewicka-Strzałecka A., WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, s.33-51
 • KIEŻUN W. (2006), Prakseologia w praktyce organizacyjnej in: Myśl Tadeusza Kotarbińskiego i jej współczesna recepcja, Banajski R., Gasparski W., Lewicka-Strzałecka A., POLSKA AKADEMIA NAUK, s.52-61
 • KIEŻUN W. (2006), Tadeusz Kotarbiński - opiekun spolegliwy in: Myśl Tadeusza Kotarbińskiego i jej współczesna recepcja, Banajski R., Gasparski W., Lewicka-Strzałecka A., POLSKA AKADEMIA NAUK, s.139-142
 • KIEŻUN W. (2005), Marnotrawstwo kapitału społecznego i intelektualnego w sprawowaniu władzy publicznej i samorządowej in: Dysfunkcje zarządzania zasobami ludzkimi, Janowska Z., Cewińska J. Wojtaszczyk K., WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO, s.24-37
 • KIEŻUN W. (2005), Patologia procesu transformacji administracji publicznej w latach 1990-2003. in: Polska Transformacja Ustrojowa. Próba dyskursu – zarys perspektyw, praca zbiorowa, FUNDACJA INNOWACJA, s.-
 • KIEŻUN W. (2004), Polska w drodze do Unii Europejskiej. in: Praworządność – Sprawność – Rozwój Lokalny a Samorząd Terytorialny, Brzozowski A. i in, CENTRUM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I ROZWOJU LOKALNEGO, s.-
 • KIEŻUN W. (2004), Audyt kapitału społecznego i intelektualnego in: Kontrola i audyt w perspektywie europejskiej, Kuc B., Smolak L., MSWIA DEPARTAMENT KONTROLI, s.-
 • KIEŻUN W. (2004), Kryteria doboru kadr in: O lepszą jakość kadr w administracji samorządu terytorialnego, -, SENAT RP, s.-
 • KIEŻUN W. (2004), Kapitał społeczny a sprawność sfery publicznej in: Z teorii i praktyki zarządzania publicznego, Kożuch B., Markowski F., FWZ, s.-
 • KIEŻUN W. (2004), Obrońca Ojczyzny. in: Leon Koźmiński Patron Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania, Strużycki M., WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, s.-
 • KIEŻUN W. (2004), Wstęp do Krytycznej Teorii Organizacji in: Krytyczna Teoria Organizacji, Kieżun W., Kubin J., WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, s.-
 • KIEŻUN W. (2004), Transformacja administracji Publicznej (1990 -1999) w świetle teorii organizacji i zarządzania in: Krytyczna Teoria Organizacji, Kieżun W., Kubin J., WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, s.-
 • KIEŻUN W. (2004), Wstęp in: Dobre Państwo, Kieżun W., Kubin J., WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, s.-
 • KIEŻUN W. (2004), Struktury i kierunki zarządzania państwem. in: Dobre Państwo, Kieżun W., Kubin J., WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, s.-
 • KIEŻUN W. (2004), Globalization and recent Africa in: Entreprises in Future - Wiley and Sons, -, WILEY&SONS, s.-
 • KIEŻUN W. (2003), Cele, konceptualizacja i realizacja reformy administracji publicznej (zwanej decentralizacyjną). in: Cele i skuteczność reformy administracji publicznej w RP w latach 1999-2001, Piekara A., CENTRUM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I ROZWOJU LOKALNEGO, s.00
 • KIEŻUN W. (2003), Zarządzanie publiczne w drodze do Unii Europejskiej in: Zarządzanie w sektorze publicznym, Kożych B., FUNDACJA "WSPÓŁCZESNE ZARZĄDZANIE", s.-
Scientific Activities
Ph.D. Mentor:
 • 2009 Instytucjonalne bariery przedsiębiorczości w polskiej gospodarce Doktorant: Wartoń Urszula
Publication of reviews:
 • KIEŻUN W., (2006), review: NAFTA. Nowe wyzwanie amerykańskie? Ignacy H. Chrzanowski, MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION wydawca: WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, strony: -
Participation in conferences:
 • Dobre państwo, 2013
 • Odpowiedzialne kształcenie menedżerów, 2007
 • XXV Kongres Ekonomistów Polskich, 2007
 • Dysfunkcje i patologie zarządzania zasobami ludzkimi, 2007
 • Krytyczna Teoria Organizacji, 2003
 • II Europejska Konferencja Doskonalenia Działań Policji, 2003
Additional Information
Consultancy:
United Nations
United Nations