Information card 

Prof. WITOLD KIEŻUN

Prof.
WITOLD KIEŻUN

Department of Management

Prof. WITOLD KIEŻUN

CV
History of scientific positions:
1995
Full Professor, Department of Management, Kozminski University
1994–1997
Full Professor, Mc Gill University of Montreal
1993–1994
Full Professor, Ecole de Sciences de la Destion Ini. Du Quebec
1983–1986
Full Professor, Univ. De Montreal
1980–1981
Full Professor, Temple University
1975–1979
Full Professor, University of Warsaw
1964–1969
Assistant Professor, Main School of Planning and Statistics
1951–1952
Research Assistant, Main School of Planning and Statistics
Research area:
 • management
 • management and organization theory
 • Transformation
Guest lectures in foreign or national academies/ universities:
1974
Seton Hall University, USA
Publications
Articles in scientific journals:
 • KIEŻUN W. (2009), Czy media pożarły politykę?, ARKANA, 88, s.28
 • KIEŻUN W. (2005), Idee społeczno-ekonomiczne Jana Pawła II., MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 5(76), s.-
 • KIEŻUN W. (2005), Profesor Witold Kieżun o najnowszej książce Wojciecha Pomykało, OŚWIATA I WYCHOWANIE, 2(765), s.-
 • KIEŻUN W. (2005), Idea i pragmatyka studiów administracyjnych w demokracji w epoce elektronicznej., WSPÓŁCZESNE ZARZĄDZANIE, 3, s.-
 • KIEŻUN W. (2005), Benchmarking - świat nie na niby - obserwacja uczestnicząca, MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 6(77), s.10-12
 • KIEŻUN W. (2005), Elementy nauki społecznej Jana Pawła II, MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 3(74), s.3-6
 • KIEŻUN W. (2005), Dzieło Jerzego Kurnala, MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 4(75), s.8-9
 • KIEŻUN W. (2004), O kosztach administracji., MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 1(66), s.18-22
 • KIEŻUN W. (2004), Nie tylko chcieć i móc - prakseologiczny model transformacji., MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 2(67), s.7-15
 • KIEŻUN W. (2004), Polska w drodze do Unii Europejskiej., ZESZYTY NAUKOWE CENTRUM STUDIÓW SAMORZĄDU TERYTERIALNEGO I ROZWOJU LOKALNEGO, -, s.61-108
 • KIEŻUN W. (2003), W stronę antyutopii., PRZEGLĄD ORGANIZACJI, 2, s.-
 • KIEŻUN W. (2003), Burzliwe losy banków i bankierów. Historia nie tylko wojny i rozgrywki polityczne., ŚWIAT NAUKI, 5(141), s.-
 • KIEŻUN W. (2003), Idea Społeczeństwa Innowacyjnego Stefana Kwiatkowskiego, MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 2(61), s.25-30
 • KIEŻUN W. (2003), Ustrój samorządu., GAZETA SAMORZĄDU I ADMINISTRACJI, 3, s.28
 • KIEŻUN W. (2003), Sposoby naprawy Rzeczpospolitej., PRZEGLĄD, 8/186, s.-
 • KIEŻUN W. (2003), Polski dorobek teoretyczny zarządzania publicznego., WSPÓŁCZESNE ZARZĄDZANIE, -, s.-
 • KIEŻUN W. (2002), Jak wyjść z zapaści., RZECZPOSPOLITA, 26-27, s.-
 • KIEŻUN W. (2002), Prakseologiczna Teoria Organizacji i Zarządzania, MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 5(58), s.-
 • KIEŻUN W. (1998), Prakseologiczna próba transformacji makroorganizacyjnej, PRAKSEOLOGIA, 138, s.99-120
Monographs:
 • KIEŻUN W. (2012), Patologia transformacji, Warsaw, POLTEXT
 • KIEŻUN W. (2011), Krytycznie i twórczo o zarzadzaniu. Wybrane zagadnienia, Warsaw, OFICYNA WOLTERS KLUWER BUSINESS
 • KIEŻUN W. (2011), Drogi i Bezdroża Polskich Przemian, Warsaw, EKOTV Sp. z o. o.
 • KIEŻUN W. (2004), Krytyczna Teoria Organizacji, Warsaw, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO
 • KIEŻUN W. (2004), Dobre państwo, Warsaw, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO
 • KIEŻUN W. (2003), O odbudowę kapitału społecznego., Warsaw, CENTRUM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I ROZWOJU LOKALNEGO
 • KIEŻUN W. (1981), China -Development. Competition with Taiwan, Philadepfia, SCHOOL OF BUSINESS ADMINISTRATION TEMPLE UNIVERSITY
Chapter in monographs:
 • KIEŻUN W. (2011), Prakseologiczna teoria organizacji i zarządzania in: Krytycznie i twórczo o zarzadzaniu. Wybrane zagadnienia, Kieżun W., Warsaw, OFICYNA WOLTERS KLUWER BUSINESS, s.63-86
 • KIEŻUN W. (2011), Idea społeczeństwa innowacyjnego Stefana Kwiatkowskiego in: Krytycznie i twórczo o zarządzaniu. Wybrane zagadnienia, Kieżun W., Warsaw, OFICYNA WOLTERS KLUWER BUSINESS, s.161-178
 • KIEŻUN W. (2011), Benchmarking - świat nie na niby - obserwacja uczestnicząca in: Krytycznie i twórczo o zarządzaniu. Wybrane zagadnienia, Kieżun W., Warsaw, OFICYNA WOLTERS KLUWER BUSINESS, s.215-222
 • KIEŻUN W. (2011), Kapitalizm chiński in: Krytycznie i twórczo o zarzadzaniu. Wybrane zagadnienia, Kieżun W., Warsaw, OFICYNA WOLTERS KLUWER BUSINESS, s.665-687
 • KIEŻUN W. (2011), O paradygmat dobrosąsiedzkich stosunków niemiecko-polskich in: Powiązanie zewnętrzne. Modernizacja Polski, MORAWSKI W. RED., Warsaw, OFICYNA WOLTERS KLUWER BUSINESS, s.336-355
 • KIEŻUN W. (2010), Pokolenie 1944 in: Modernizacja Polski. Struktury, Agencje, Instytucje, Morawski W., Warsaw, WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE, s.609-629
 • KIEŻUN W. (2009), in: Jerzy Kubin - nasz przyjaciel : przypomnienia, Publikacja wieloautorska, Warsaw, LAMPA I ISKRA BOŻA, s.-
 • KIEŻUN W. (2008), The Ideal Type of an Successful Manager and Methods for Responsible Management Education in: Responsible Management Education, Gasparski W., Warsaw, AKADEMIA LEONA KOŹMIŃSKIEGO I WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE, s.36-46
 • KIEŻUN W. (2007), Konflikt cywilizacji in: Współczesne wyzwania nauk praktycznych, Lewicka-Strzałecka A., Warsaw, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, s.33-51
 • KIEŻUN W. (2006), Tadeusz Kotarbiński - opiekun spolegliwy in: Myśl Tadeusza Kotarbińskiego i jej współczesna recepcja, Banajski R., Gasparski W., Lewicka-Strzałecka A., Warsaw, POLSKA AKADEMIA NAUK, s.139-142
 • KIEŻUN W. (2006), Prakseologia w praktyce organizacyjnej in: Myśl Tadeusza Kotarbińskiego i jej współczesna recepcja, Banajski R., Gasparski W., Lewicka-Strzałecka A., Warsaw, POLSKA AKADEMIA NAUK, s.52-61
 • KIEŻUN W. (2005), Marnotrawstwo kapitału społecznego i intelektualnego w sprawowaniu władzy publicznej i samorządowej in: Dysfunkcje zarządzania zasobami ludzkimi, Janowska Z., Cewińska J. Wojtaszczyk K., Łódź, WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO, s.24-37
 • KIEŻUN W. (2005), Patologia procesu transformacji administracji publicznej w latach 1990-2003. in: Polska Transformacja Ustrojowa. Próba dyskursu – zarys perspektyw, praca zbiorowa, Warsaw, FUNDACJA INNOWACJA, s.-
 • KIEŻUN W. (2004), Obrońca Ojczyzny. in: Leon Koźmiński Patron Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania, Strużycki M., Warsaw, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, s.-
 • KIEŻUN W. (2004), Wstęp do Krytycznej Teorii Organizacji in: Krytyczna Teoria Organizacji, Kieżun W., Kubin J., Warsaw, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, s.-
 • KIEŻUN W. (2004), Struktury i kierunki zarządzania państwem. in: Dobre Państwo, Kieżun W., Kubin J., Warsaw, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, s.-
 • KIEŻUN W. (2004), Transformacja administracji Publicznej (1990 -1999) w świetle teorii organizacji i zarządzania in: Krytyczna Teoria Organizacji, Kieżun W., Kubin J., Warsaw, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, s.-
 • KIEŻUN W. (2004), Wstęp in: Dobre Państwo, Kieżun W., Kubin J., Warsaw, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, s.-
 • KIEŻUN W. (2004), Globalization and recent Africa in: Entreprises in Future - Wiley and Sons, -, Berkeley, WILEY&SONS, s.-
 • KIEŻUN W. (2004), Polska w drodze do Unii Europejskiej. in: Praworządność – Sprawność – Rozwój Lokalny a Samorząd Terytorialny, Brzozowski A. i in, Warsaw, CENTRUM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I ROZWOJU LOKALNEGO, s.-
 • KIEŻUN W. (2004), Audyt kapitału społecznego i intelektualnego in: Kontrola i audyt w perspektywie europejskiej, Kuc B., Smolak L., Warsaw, MSWIA DEPARTAMENT KONTROLI, s.-
 • KIEŻUN W. (2004), Kryteria doboru kadr in: O lepszą jakość kadr w administracji samorządu terytorialnego, -, Warsaw, SENAT RP, s.-
 • KIEŻUN W. (2004), Kapitał społeczny a sprawność sfery publicznej in: Z teorii i praktyki zarządzania publicznego, Kożuch B., Markowski F., Warsaw, FWZ, s.-
 • KIEŻUN W. (2003), Zarządzanie publiczne w drodze do Unii Europejskiej in: Zarządzanie w sektorze publicznym, Kożych B., Warsaw, FUNDACJA "WSPÓŁCZESNE ZARZĄDZANIE", s.-
 • KIEŻUN W. (2003), Cele, konceptualizacja i realizacja reformy administracji publicznej (zwanej decentralizacyjną). in: Cele i skuteczność reformy administracji publicznej w RP w latach 1999-2001, Piekara A., Warsaw, CENTRUM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I ROZWOJU LOKALNEGO, s.00
Scientific Activities
Editing of scientific journal:
 • 2012, , TRANSFORMACJE
 • 2009, International Editorial Board Member, TRANSFORMACJE
Ph.D. Mentor:
 • 2009 Instytucjonalne bariery przedsiębiorczości w polskiej gospodarce Doktorant: Wartoń Urszula
Publication of reviews:
 • KIEŻUN W., (2006), review: NAFTA. Nowe wyzwanie amerykańskie? Ignacy H. Chrzanowski, MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION wydawca: WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, strony: -
Participation in conferences:
 • Dobre państwo, 2013
 • Odpowiedzialne kształcenie menedżerów, 2007
 • XXV Kongres Ekonomistów Polskich, 2007
 • Dysfunkcje i patologie zarządzania zasobami ludzkimi, 2007
 • Krytyczna Teoria Organizacji, 2003
 • II Europejska Konferencja Doskonalenia Działań Policji, 2003
Additional Information
Consultancy:
United Nations
United Nations
Membership in internal committees and academic organizations:
1975–1979
, Warsaw University
1975
, Polish Academy of Sciences
1971–1974
, Polish Academy of Sciences