Information card 

PhD MARIOLA CISZEWSKA-MLINARIČ

PhD
MARIOLA CISZEWSKA-MLINARIČ

Department of Business Strategy

PhD MARIOLA CISZEWSKA-MLINARIČ

CV
History of scientific positions:
2009
Assistant Professor, Center for Research on Organizations & Workplaces (CROW), Kozminski University
2005
Assistant Professor, Department of Business Strategy, Strategy Division, Kozminski University
2001–2005
Research Assistant, Department of Business Strategy, Strategy Division, Leon Kozminski Academy of Enterpreneurship and Management
Research area:
 • strategic management
 • healthcare management
 • international management
 • internationalisation of companies
 • international entrepreneurship
 • organizational strategy
 • social capital
Guest lectures in foreign or national academies/ universities:
2002
Universite Montpellier II, France
Scholarships/ / Awards:
2017
Best Paper Award (for the article "When young venture gets older and larger: Dynamics of learning and international growth in a CEE context") (CEEMAN).
Series of lectures:
2014
MCI - Management Center Innsbruck, Austria
2013
MCI - Management Center Innsbruck, Austria
2013
ESSCA, – École de Management, Angers, France
Publications
Articles in scientific journals:
 • CISZEWSKA-MLINARIČ M., WÓJCIK P., OBŁÓJ K. (2019), Learning dynamics of rapidly internationalizing venture: Beyond the early stage of international growth in a CEE context, JOURNAL OF BUSINESS RESEARCH, online, s.online
 • CISZEWSKA-MLINARIČ M., Trąpczyński P. (2019), Foreign Market Adaptation and Performance: The Role of Institutional Distance and Organizational Capabilities, SUSTAINABILITY, 11 (6), s.online
 • CISZEWSKA-MLINARIČ M. (2018), Export Intensity, Geographic Diversification and the Role of Public Support: The Evidence from Old and New Europe SMEs, ENTREPRENEURIAL BUSINESS AND ECONOMICS REVIEW, 6 (2), s.45-69
 • CISZEWSKA-MLINARIČ M., WĄSOWSKA A., OBŁÓJ K. (2018), When does formalisation contribute to entrepreneurial orientation? – the moderating role of industry life cycle, JOURNAL FOR EAST EUROPEAN MANAGEMENT STUDIES, 3/2018, s.347- 373
 • CISZEWSKA-MLINARIČ M., OBŁÓJ K., Wąsowska A. (2018), Internationalisation choices of Polish firms during the post-socialism transition period: The role of institutional conditions at firm’s foundation, BUSINESS HISTORY, 60(4), s.562-600
 • WÓJCIK P., Wąsowska A., OBŁÓJ K., CISZEWSKA-MLINARIČ M. (2017), With Your Headphones On: Go Global or Stay Local?, Emerald Emerging Markets Case Studies, 2, s.1-21
 • CISZEWSKA-MLINARIČ M., Trapczynski P. (2016), The Psychic Distance Concept: A Review of 25 Years of Research (1990–2015), JOURNAL OF MANAGEMENT AND BUSINESS ADMINISTRATION. CENTRAL EUROPE., 2, s.2-31
 • CISZEWSKA-MLINARIČ M., OBŁÓJ K., Wąsowska A. (2016), Virtuous and vicious learning cycles in the internationalisation of emerging market firms, EUROPEAN JOURNAL OF INTERNATIONAL MANAGEMENT, Vol.10, No.1, s.105 - 125
 • CISZEWSKA-MLINARIČ M., OBŁÓJ K., Wąsowska A., Zdziarski M. (2016), Effectuation and causation: Two decision-making logics of INVs at the early stage of growth and internationalization?, JOURNAL FOR EAST EUROPEAN MANAGEMENT STUDIES, 21(3), s.275-297
 • CISZEWSKA-MLINARIČ M. (2016), Foreign Market Knowledge and SME’s International Performance: Moderating Effects of Strategic Intent and Time-to-Internationalization, ENTREPRENEURIAL BUSINESS AND ECONOMICS REVIEW, 4, s.51-66
 • CISZEWSKA-MLINARIČ M., OBŁÓJ K., WĄSOWSKA A. (2015), Firm-specific and industry-specific determinants of performance of Polish small and medium companies, MARKETING I RYNEK, 9/2015, s.78-88
 • CISZEWSKA-MLINARIČ M. (2015), Global Mindset and Internationalization of Polish SMEs: Antecedents and Outcome, PROBLEMY ZARZĄDZANIA, Vol 13. No 1 (51), s.93-113
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • CISZEWSKA-MLINARIČ M., OBŁÓJ K., MLINARIČ F. (2012), How relational capabilities matter? Organizational context and performance of internationally oriented SMEs, Central European Business Review, 3, s.28-36
 • CISZEWSKA-MLINARIČ M., WĄSOWSKA A. (2012), Significance of distance in the internationalisation process of firms, MANAGEMENT AND BUSINESS ADMINISTRATION CENTRAL EUROPE, 6 (119), s.3-22
 • CISZEWSKA-MLINARIČ M., OBŁÓJ K. (2011), Organizational context and relational capability of SMEs, ORGANIZACJA I KIEROWANIE, 2, s.41-53
 • CISZEWSKA-MLINARIČ M., OBŁÓJ K., MLINARIČ F. (2011), Zdolność relacyjna, kompetencje organizacyjne i wyniki finansowe małych i średnich firm słoweńskich, MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 4(111), s.23-36
 • CISZEWSKA-MLINARIČ M. (2010), Problematyka adaptacji i zmiany organizacyjnej w opiece zdrowotnej. Przegląd badań w wybranych czasopismach zagranicznych, MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 6, s.78-93
 • CISZEWSKA-MLINARIČ M., Mlinaric F. (2010), Small firms in a small country: Managerial factors, internationalization and performance of Slovenian SMEs, Managing Global Transitions, 3, s.239-259
 • CISZEWSKA-MLINARIČ M. (2009), Uwarunkowania zdolności adaptacyjnych. Przypadek szpitali powiatowych, WSPÓŁCZESNA EKONOMIA, 4, s.143-158
 • CISZEWSKA-MLINARIČ M. (2009), Wpływ czynników menedżerskich na umiędzynarodowienie małych i średnich firm w Słowenii, PRZEGLĄD ORGANIZACJI, 11, s.19-23
 • CISZEWSKA-MLINARIČ M. (2009), Zdolności adaptacyjne organizacji. Przypadek szpitali powiatowych, WSPÓŁCZESNA EKONOMIA, 3, s.133-146
 • CISZEWSKA-MLINARIČ M., KUŚMIERZ A. (2007), Kto tu rządzi? Analiza interesariuszy szpitala powiatowego, MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 5(88), s.12-19
 • CISZEWSKA-MLINARIČ M., Brzozowski A. (2006), Balanced Scorecard jako metoda zarządzania w zakładach opieki zdrowotnej nie zorientowanych na zysk, SŁUŻBA ZDROWIA, 15, s.28-32
 • CISZEWSKA-MLINARIČ M. (2005), Szpitale w warunkach reform sektora opieki zdrowotnej. Przegląd polskich badań, MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 4(75), s.43-52
 • CISZEWSKA-MLINARIČ M. (2004), Teoria i praktyka strategii: dominująca logika działania firmy. Sprawozdanie z konferencji., MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 2, s.45-47
Monographs:
 • CISZEWSKA-MLINARIČ M. (2019), Pokonywanie dystansu w ekspansji zagranicznej polskich przedsiębiorstw, Warsaw, POLTEXT
 • CISZEWSKA-MLINARIČ M., OBŁÓJ K., Wąsowska A. (2015), Strategia korporacji, Warsaw, WOLTERS KLUWER
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • CISZEWSKA-MLINARIČ M., KUŚMIERZ A., OBŁÓJ K. (2004), Strategie szpitali w warunkach reform, Warsaw, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO
Chapter in monographs:
 • CISZEWSKA-MLINARIČ M., Kochman K., Szadkowski K. (2015), Venturing into BRICS: The Dilemma of a Polish Medium-Sized Firm, Granna Sp. z o.o. in: Exploring Entrepreneurship. Inspirations from the Field, Svetlana Gudkova, Warsaw, POLTEXT, s.99-127
 • CISZEWSKA-MLINARIČ M., Kovtun A. (2015), SMEs and Alliances: The Challenge of Choosing the ‘Right’ Partner in: Exploring Entrepreneurship. Inspirations from the Field, Svetlana Gudkova, Warsaw, POLTEXT, s.129-150
 • CISZEWSKA-MLINARIČ M., WĄSOWSKA A., Wąsowski K., MLINARIČ F. (2014), Socio-economic development and competitiveness: Poland in: Geo-Regional Competitiveness in East Central Europe, the Baltic Countries, and Russia, A. Zhuplev, K. Liuhto, Hershey, IGI GLOBAL, s.289-317
 • CISZEWSKA-MLINARIČ M., OBŁÓJ K. (2014), Systemic Effects of Internationalization of Polish Companies in: Management and Economic Policy for Development, Grzegorz W. Kołodko, New York, NOVA SCIENCE PUBLISHERS, s.73-94
 • CISZEWSKA-MLINARIČ M., WĄSOWSKA A. (2014), Resource-Based View (RBV) in: Wiley Encyclopedia of Management, Volume 6 International Management, M. Vodosek, D. den Hartog, Chichester, WILEY&SONS, s.1-7
 • CISZEWSKA-MLINARIČ M., OBŁÓJ K. (2014), Objectives and functional programs in: Organization strategy, Krzysztof Obłój, Warsaw, PWE - POLSKIE WYDAWNICTWO EKONOMICZNE, s.383-408
 • CISZEWSKA-MLINARIČ M. (2014), Strategies of MNC: integration, responsiveness, and learning dilemmas in: International management: theory and practice, Krzysztof Obłój, Aleksandra Wąsowska, Warsaw, PWE - POLSKIE WYDAWNICTWO EKONOMICZNE, s.100-126
 • CISZEWSKA-MLINARIČ M., OBŁÓJ K., WĄSOWSKA A. (2014), Strategy: the theory of simple rules in: Organization strategy, Krzysztof Obłój, Warsaw, PWE - POLSKIE WYDAWNICTWO EKONOMICZNE, s.120-146
 • CISZEWSKA-MLINARIČ M., OBŁÓJ K. (2014), Systemowe efekty umiędzynarodowienia polskich firm in: Zarządzanie i polityka gospodarcza dla rozwoju, Grzegorz W. Kołodko, Warsaw, POLTEXT, s.111-144
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • CISZEWSKA-MLINARIČ M. (2011), Organizational strategy development - cross-national and cross-cultural issues in: Cross-cultural management, Glinka B., Jelonek A., Kraków, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, s.161-187
 • CISZEWSKA-MLINARIČ M. (2011), Strategy as a fit or stretch? Implications for international entrepreneurship in: Driving forces of creating global ventures : proceedings of the 30th Conference on Entrepreneurship and Innovation Maribor - PODIM, Maribor, Miroslav Rebernik, Barbara Bradac Hojnik, Matej Rus, Maribor, IRP - INSTITUTE FOR ENTREPRENEURSHIP RESEARCH, s.53-74
 • Mlinaric F., CISZEWSKA-MLINARIČ M. (2010), How internationally oriented Slovenian SMEs build the product capability in: Selling Innovative Ideas, Rebernik M.,Bradac Hojnik B., Rus M., Maribor, IRP - INSTITUTE FOR ENTREPRENEURSHIP RESEARCH, s.183-194
 • CISZEWSKA-MLINARIČ M., KUŚMIERZ A., OBŁÓJ K. (2007), Adaptation of Polish hospitals to radical environmental change in: Contemporary Corporate Strategy: Global Perspectives, Saee J., London, ROUTLEDGE, s.164-180
 • CISZEWSKA-MLINARIČ M. (2007), Analiza sieci wartości (Value Net i PARTS) in: Strategia organizacji, Obłój K., Warsaw, POLSKIE WYDAWNICTWO EKONOMICZNE, s.258-261
 • CISZEWSKA-MLINARIČ M. (2003), Dominująca logika SMG/KRC Poland Media SA in: Dominująca logika firmy. Strategie polskich liderów., Obłój Krzysztof, Warsaw, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, s.43-85
 • CISZEWSKA-MLINARIČ M., OBŁÓJ K. (2003), The concept of a dominant logic in: The firm dominant logic. Polish leaders' strategies., Obłój Krzysztof, Warsaw, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, s.9-21
 • CISZEWSKA-MLINARIČ M., OBŁÓJ K. (2003), Research problem, model and method in: The firm dominant logic. Polish leaders' strategies., Obłój Krzysztof, Warsaw, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, s.23-41
 • CISZEWSKA-MLINARIČ M. (2002), SMG/KRC Poland Media SA in: Zarządzanie strategiczne. Materiały dydaktyczne do ćwiczeń, Krzysztof Obłój, Warsaw, Wydawnictwo WSPiZ im.Leona Koźmińskiego, s.19-37
Scientific Activities
Projects:
 • 2015–2019 Researcher: Psychic distance in the internationalization of Polish companies: determinants, reduction mechanisms, impact on key strategic choices and their effects
 • 2015–2018 Perceived distance in the internationalization process of Polish firms
 • 2012–2013 Internationalization of small and medium sized firms
Editing of scientific journal:
 • 2017, Member of Editorial Committee, Przedsiębiorczość Międzynarodowa
Participation in conferences:
 • EIBA (European International Business Academy), 2018
 • AIB-CEE 2018: International Entrepreneurship as the Bridge Between International Economics and International Business, 2018
 • Behavioral economics ASPE Conference, 2018
 • III Międzynarodowa Konferencja Naukowa Przedsiębiorczość w XXI wieku – oblicza i perspektywy, 2016
 • 36th Annual Conference of Srategic Management Society (SMS) Strategies That Move the World, 2016
 • 8th International Scientific Conference ENTRE 2016 Advancing Research in Entrepreneurship in Global Context, 2016
 • EIBA 2015: International Business after the BRIC’s Rush, 2015
 • Entrepreneurship for XXI century 2015, 2015
 • Strategic choices and uncertainty, 2015
 • EURAM 2015: Uncertainty is a great opportunity, 2015
 • EIBA 2014: The Future of Global Organizing, 2014
 • Entrepreneurship for XXI century - images and perspectives, 2014
 • IBA 2013: Transnational firms, markets and institutions, 2013
 • 2013 Annual Meeting, 2013
 • Democratising Management, 2013
 • 31th International conference on Innovation and Entrepreneurship - PODIM 2011, 2011
 • Research on internationalization of Polish companies, 2010
 • EURAM 2010: Back To The Future, 2010
 • 30th International Conference on Innovation and Entrepreneurship »Selling Innovative Ideas«, 2010
 • EURAM 2009: Renaissance & Renewal in Management Studies, 2009
 • 6th International Conference on the Scientific Basis of Health Services, 2005
 • EURAM 2004: Governance in Managerial Life, 2004
 • Jak możemy finansować ochronę zdrowia w Polsce?, 2003
 • Dominująca logika. Teoria i praktyka strategii polskich firm., 2003
 • EURAM 2002: Innovative Research in Management, 2002
Membership in organizations:
2015
, Strategic Management Society
2013
, Academy of International Business
2013
, European International Business Academy (EIBA)
2010
, European Academy of Management (EURAM)
2007
, Gate2Growth Academic Network in Entrepreneurship, Innovation and Finance
2003–2004
, European Academy of Management (EURAM)
Activity educational innovations:
 • 2007–2012 Consulting Project
Additional Information
Consultancy:
Royal Lazienki Museum
ZAK S.A.
Upper Silesia Water Supply Company
Carbon Black Poland
Korczak's Medical Centre
Carpahtian Gas Industry Company
Membership in internal committees and academic organizations:
2016–2020
The Young Scientists Council, Kozminski University, Member
2007
, Kozminski University