Information card 

Prof. ANDRZEJ K. KOŹMIŃSKI

Prof.
ANDRZEJ K. KOŹMIŃSKI

Department of Management

Prof. ANDRZEJ K. KOŹMIŃSKI

CV
Internships:
1971
Carnegie Mellon University, USA
1967
Centre National des Recherches Scientifiques, Francja
1963
La SVIMEZ - Associazione per lo sviluppo dell'industria nel Mezzogiorno, Włochy
1962
L' Istituto Mobiliare Italiano, Włochy
Scholarships/ / Awards:
2016
Award of the Prime Minister of the Republic of France.
2016
2015 Vector for creating one of the most important academic centers in Poland.
2016
Chevalier of the Ordre des Palmes Académiques.
2015
Honoris Causa Doctorate of University of Szczecin.
2015
Lewiatan Confederation Sepcial Award.
2015
"Economicus" 2015 for book "Czas pokera".
2014
Medal Europejski przyznany przez Europejski Komitet Społeczno-Ekonomiczny i Business Center Club.
2014
nagroda Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania PAN za monografię „Ograniczone przywództwo. Studium empiryczne”, Poltext, Warszawa 2013.
2013
Tenth Economics Publishing Trade, Warsaw.
2013
Tenth Economics Publishing Trade, Warsaw.
2011
Commander's Cross of Polonia Restituta.
2009
The Polish Minister's of Education Awards for the book "Principles of Management" (Ministry of Science and Higher Education).
2000
Officer's Cross of the Order of Polonia Restituta.
1999
The Tadeusz Kotarbinski Medal by the PAN for his achievements in organisation and management.
1996
Award for academic scientific editor of the book "Management - Theory and Practice" (Ministry of Science and Higher Education).
1992
Award for creation of the first Polish MBA Program.
1990
Polish Academy of Sciences Award for scientific research in management.
1983
Knight's Cross of Polonia Restituta.
Series of lectures:
1995
Donau Universitat
1990
University of California
1986
Central Connecticut State University
1983
The University of Orléans
1981
Duquesne University
1978
George Washington University
1976
Duquesne University
Publications
Articles in scientific journals:
 • KOŹMIŃSKI A. K. (2019), Gifts Basekt for Professor Grzegorz W. Kołodko, EKONOMISTA, 3, s.374-377
 • KĄCIAK E., KOŹMIŃSKI A. (2019), Managerial Discretion and Constraints: A Bounded Leadership Model, JOURNAL OF MANAGEMENT AND BUSINESS ADMINISTRATION. CENTRAL EUROPE., vol. 27, No. 2/2019, s.2-32
 • KOŹMIŃSKI A., NOGA A., PIOTROWSKA K., ZAGÓRSKI K. (2017), Economics of Social Emotions: Functional Equilibrium vs. Disequilibrium in the Polish Economy Based on the BDI Indicator, 1999–2016, EKONOMISTA, 6, s.644-674
 • KOŹMIŃSKI A., NOGA A., PIOTROWSKA K., ZAGÓRSKI K. (2016), In Search of Non-Fragility of the Socio-Economic System:Using the Synthetic BDI Index, EKONOMISTA, 1, s.32-60
 • KOŹMIŃSKI A. K. (2016), Polish Business Management: A Contredanse of Theory and Practice, JOURNAL OF MANAGEMENT AND BUSINESS ADMINISTRATION. CENTRAL EUROPE., 4, s.10-24
 • KOŹMIŃSKI A., NOGA A., PIOTROWSKA K., ZAGÓRSKI K. (2016), The Balanced Development Index: Its Construction and Application in Times of Uncertainty, Poland 1999–2017, POLISH SOCIOLOGICAL REVIEW, 3 (195), s.267-289
 • KOŹMIŃSKI A., NOGA A., PIOTROWSKA K., ZAGÓRSKI K. (2015), Operationalization and estimation of balanced development index for Poland 1999-2016, STATISTICS IN TRANSITION, 3, s.461-487
 • KOŹMIŃSKI A. K. (2015), Management in the Time of Generalized Uncertainty the Question of Revelvance, MANAGEMENT AND BUSINESS ADMINISTRATION CENTRAL EUROPE, 4, s.2-10
 • KOŹMIŃSKI A. K. (2015), Bounded leadership: empirical study of Polish elite, POLISH SOCIOLOGICAL REVIEW, 4(192), s.425-453
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • KOŹMIŃSKI A., ZAGÓRSKI K. (2014), Economic imagination and support for parliamentary democracy in Poland, MANAGEMENT AND BUSINESS ADMINISTRATION CENTRAL EUROPE, 2(125), s.3-29
 • KOŹMIŃSKI A. K. (2014), Culture of Networks?, Transformacje Pismo Interdyscyplinarne, 1-2, s.196-206
 • KOŹMIŃSKI A. K. (2014), The Entrepreneurial State?, EKONOMISTA, 2, s.321-336
 • KOŹMIŃSKI A. K. (2013), managerial contribution to growthin transition economies, ORGANIZACJA I KIEROWANIE, 3 (156), s.11-28
 • KOŹMIŃSKI A. K. (2013), Tajemnice przywództwa, MANAGEMENT AND BUSINESS ADMINISTRATION CENTRAL EUROPE, 1(120), s.3-12
 • KOŹMIŃSKI A. K. (2013), MANAGERIAL CONTRIBUTION TO GROWTHIN TRANSITION ECONOMIES, ORGANIZACJA I KIEROWANIE - ORGANIZATION AND MANAGEMENT, 156, s.11-27
 • KOŹMIŃSKI A. K. (2013), The Entrepreneurial State?, KONSUMPCJA I ROZWÓJ, 1, s.73-82
 • KOŹMIŃSKI A. K. (2011), Sprawiedliwość i dobro wspólne. Wskazówki dla przedsiębiorców i menedżerów zawarte w encyklice Ojca Świętego Benedykta XVI Caritas in Veritate, MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 1(108), s.10-13
 • KOŹMIŃSKI A., ZAGÓRSKI K. (2011), Wyobraźnia ekonomiczna w Polsce, STUDIA SOCJOLOGICZNE, 2, s.55-84
 • KOŹMIŃSKI A., ZAGÓRSKI K. (2011), Perceived factors of enterprise management success as a part of economic imagination in Poland, ZBIRNYK NAUKOWYCH PRAC DONECKOHO DERŻAWNOHO UNIWERSYTETU UPRAVLINNIA, 179, s.133-144
 • KOŹMIŃSKI A. K. (2011), The New revolution in management education?, GLOBAL FOUNDATION FOR MANAGEMENT EDUCATION, -, s.21-26
 • LATUSEK-JURCZAK D., KOŹMIŃSKI A. (2011), Trust and distrust in decison-making, DECYZJE, 16, s.29-41
 • KOŹMIŃSKI A., OBŁÓJ K., Santorski J., Adamkiewicz M. (2011), Cztery umiejętności, których znaczenie w przywództwie rośnie, THINKTANK, 1(8), s.30-35
 • KOŹMIŃSKI A. K. (2011), The New Revolution in Management Education?, MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 4(111), s.2-6
 • KOŹMIŃSKI A. K. (2009), Restytucja mienia prywatnego. Reprywatyzacja w Europie Środkowo-Wschodniej, KRYTYKA PRAWA.NIEZALEŻNE STUDIA NAD PRAWEM, 1, s.23-40
 • KOŹMIŃSKI A., LATUSEK-JURCZAK D., JEMIELNIAK D. (2009), Współczesne spojrzenie na kulturę organizacji, E-MENTOR, 3, s.4-13
 • KOŹMIŃSKI A. K. (2009), Partnerstwo? Dla wiedzy, SPRAWY NAUKI, 5(146), s.24-26
 • KOŹMIŃSKI A. K. (2009), Woprosy na kotoryje poka niet otwietow, MIR PEREMEN, 4, s.38-53
 • KOŹMIŃSKI A. K. (2009), Strategija razwitija, EKONOMIKA PREDPRINIMATELSTWA OKRUZAJUSZCZEJ SREDY, 1, s.7-10
 • KOŹMIŃSKI A. K. (2008), Economic Patriotism, CENTRAL EUROPEAN POLITICAL SCIENCE REVIEW, 33, s.9-28
 • KOŹMIŃSKI A. K. (2008), Ekonomia a inne nauki społeczne, MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 1(90), s.74-80
 • KOŹMIŃSKI A. K. (2008), review: Transition and Beyond (eds.)S.Estrin, G.K.Kołodko, M.Uvalic, EKONOMISTA, 3, s.435-438
 • KOŹMIŃSKI A. K. (2008), Amerykański (zły) sen, GAZETA PRAWNA, 4.08.2008, s.6
 • KOŹMIŃSKI A. K. (2008), Anatomy of systematic change polish management in transition, COMMUNIST AND POST-COMMUNIST STUDIES, 41, s.263-280
 • KOŹMIŃSKI A. K. (2008), Patriotyzm ekonomiczny, KULTURA I SPOŁECZEŃSTWO, 4, s.3-18
 • KOŹMIŃSKI A. K. (2007), Tożsamość nauki o zarządzaniu, MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 5(88), s.7-10
 • KOŹMIŃSKI A. K. (2006), Wspomnienia absolwentów uczelni, BANK I KREDYT, 5-6, s.99-103
 • KOŹMIŃSKI A., KOSTERA M., Hatch M. (2006), The Three Faces of Leadership: Manager, Artist, Priest, ORGANIZATIONAL DYNAMICS, 1, s.49-68
 • KOŹMIŃSKI A. K. (2005), Polish management in times of change, NOWY SACZ ACADEMIC REVIEW, 1, s.4-15
 • KOŹMIŃSKI A. K. (2005), Polish Economic Perspectives in the Context of the UE Enlargement, MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 3(74), s.18-22
 • KOŹMIŃSKI A. K. (2005), Flexibility-based competition: skills and competencies in the new Europe, HUMAN FACTORS AND ERGONOMICS IN MANUFACTURING, 1, s.35-47
 • KOŹMIŃSKI A. K. (2004), Czy polscy menedżerowie są przygotowani do konkurencji na rynkach Unii Europejskiej?, MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 1(66), s.13-18
 • KOŹMIŃSKI A. K. (2004), Chcieć i móc; dwa imperatywy transformacji, MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 2(67), s.6-7
 • KOŹMIŃSKI A. K. (2004), Zmierzch strategii?, MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 6(71), s.9-11
 • KOŹMIŃSKI A. K. (2004), The change lab, ACADEMIA, 3, s.30-31
 • KOŹMIŃSKI A. K. (2004), Czy polscy menedżerowie sa przygotowani do konkurencji na rynkach europejskich, ROCZNIKI STACJI NAUKOWEJ POLSKIEJ AKADEMII NAUK W PARYŻU, VII, s.11-25
 • KOŹMIŃSKI A. K. (2003), Ofiary złotej rybki., RZECZPOSPOLITA, 69, s.---
 • KOŹMIŃSKI A. K. (2003), Moda i wiedza, RZECZPOSPOLITA, 173, s.xxx
 • KOŹMIŃSKI A. K. (2003), Światowcy i prowincjusze., RZECZPOSPOLITA, 114, s.xxx
 • KOŹMIŃSKI A. K. (2003), Warszawska mełodija biznes oswity, SINERGIA, 1, s.23 - 30
 • KOŹMIŃSKI A. K. (2003), Święty Mikołaj w Etiopii., RZECZPOSPOLITA, 87, s.xxx
 • BIELECKI W., KOŹMIŃSKI A. (2003), The Warsaw Melody of Business Education, SYNERGY - A QUARTERLY UKRAINIAN MANAGEMENT JOURNAL, 5/2003, s.23-31
 • KOŹMIŃSKI A. K. (2003), Prawo i pięść., RZECZPOSPOLITA, 155, s.---
 • KOŹMIŃSKI A. K. (2003), Czarny Vaclav i inni., RZECZPOSPOLITA, 232, s.xxx
 • KOŹMIŃSKI A. K. (2003), Potęga znaku., RZECZPOSPOLITA, 196, s.---
 • KOŹMIŃSKI A. K. (2002), The role of higher education in societies in transition within the globalized environment: solid academic credentials and the challenges of building up an institutional image, HIGHER EDUCATION IN EUROPE, 4, s.365-371
 • KOŹMIŃSKI A. K. (2001), Four theaters: moral discourses in Polish management, MANAGEMENT LEARNING, 3, s.321-343
 • KOŹMIŃSKI A., KOSTERA M., Hatch M. (2001), Theater in management: an analysis of the modern playof management, COMPORTAMENTO OGRANIZACIONAL E GESTAO, 1, s.7-25
 • KOŹMIŃSKI A. K. (2001), Zarządzanie wiedzą warunkiem konkurencyjności gospodarki i firmy, PRAKSEOLOGIA, 141, s.373-389
 • KOŹMIŃSKI A., KOSTERA M. (2001), 4 Theaters. the Moral Discourse in polish Management, MANAGEMENT LEARNING, 32(3), s.321-343
 • KOŹMIŃSKI A. K. (2000), Jak zamknąć lukę zarządzania, ORGANIZACJA I KIEROWANIE - ORGANIZATION AND MANAGEMENT, 2, s.7-16
 • KOŹMIŃSKI A. K. (2000), Zarządzanie a nauka, NAUKA, 1, s.63-70
 • KOŹMIŃSKI A. K. (1997), Restitution of private property: reprivatization in Central and Eastern Europe, COMMUNIST AND POST COMMUNIST STUDIES, 1, s.95-106
 • KOŹMIŃSKI A. K. (1996), Teoria i praktyka zarządzania w początkach XXI wieku, ORGANIZACJA I KIEROWANIE, 3, s.3-29
 • KOŹMIŃSKI A. K. (1996), Od teorii 'S' do teorii 'R'. Badania procesów zarządzania w kontekście wyzwań przyszłości, PRZEGLĄD ORGANIZACJI, 6, s.4-8
 • KOŹMIŃSKI A., KOSTERA M. (1995), , PRZEGLĄD ORGANIZACJI, 7, s.17-20
 • KOŹMIŃSKI A. K. (1995), Mikro i makro-społeczna równowaga funkcjonalna w warunkach transformacji, EKONOMISTA, 1-2, s.157-165
 • KOŹMIŃSKI A., KOSTERA M. (1995), Cztery teatry: normy i wartości w zarządzaniu I, PRZEGLĄD ORGANIZACJI, 5, s.10-13
 • KOŹMIŃSKI A., KOSTERA M. (1995), O paradygmacie inaczej: normy i wartości w zarządzaniu, ORGANIZACJA I KIEROWANIE, 4(82), s.3-19
 • KOŹMIŃSKI A., KOSTERA M. (1995), Four theaters: norms and values in management, POLISH SOCIOLOGICAL REVIEW, 3(111), s.263-274
Editing of monographs:
 • LATUSEK-JURCZAK D., KOŹMIŃSKI A., (red.), (2014), Interorganizational relations in management science, Warsaw, Wolters Kluwer
Monographs:
 • KOŹMIŃSKI A., NOGA A., PIOTROWSKA K., ZAGÓRSKI K. (2020), The Balanced Development Index For Europe’s OECD Countries, 1999-2017, Cham, SPRINGER
 • KOŁODKO G., KOŹMIŃSKI A. (2017), Nowy pragmatyzm kontra nowy nacjonalizm, PRÓSZYŃSKI I S-KA
 • KOŹMIŃSKI A. K. (2016), Wyobraźnia ekonomiczna, POLTEXT
 • ZAGÓRSKI K., KOŹMIŃSKI A., MORAWSKI W., PIOTROWSKA K., RAE G., STRUMIŃSKA-KUTRA M. (2015), Postawy ekonomiczne w czasach niepewności. Ekonomiczna wyobraźnia Polaków 2012-2014, WYDAWNICTWO NAUKOWE SCHOLAR
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • KOŹMIŃSKI A., JEMIELNIAK D., LATUSEK-JURCZAK D. (2014), Zasady zarządzania, WOLTERS KLUWER POLSKA
 • WIŚNIEWSKA H., JEMIELNIAK D., KOŹMIŃSKI A., JENDRYCH E. (2014), Management Matters, WOLTERS KLUWER BUSINESS
 • LATUSEK-JURCZAK D., KOŹMIŃSKI A. (2014), Interorganizational relations in management science, WOLTERS KLUWER
 • KOŹMIŃSKI A. K. (2014), Czas pokera, WOLTERS KLUWER
 • KOŹMIŃSKI A., JEMIELNIAK D. (2013), The New Principles of Management, PETER LANG PUBLISHING GROUP
 • KOŹMIŃSKI A. K. (2013), Ograniczone przywództwo. Studium empiryczne, POLTEXT
 • JEMIELNIAK D., KOŹMIŃSKI A. (2012), Zarządzanie wiedzą, OFICYNA WOLTERS KLUWER BUSINESS
 • Segreto L., Bonin H., KOŹMIŃSKI A., Manera C., Pohl M. (2012), European Business and Brand Building, PETER LANG GMBH
 • KOŹMIŃSKI A., LATUSEK-JURCZAK D. (2011), Rozwój teorii organizacji, OFICYNA WOLTERS KLUWER BUSINESS
 • KOŹMIŃSKI A. K. (2011), Koźmiński. Reaktywacja, POLTEXT
 • KOŹMIŃSKI A., Hatch M., Kostera M. (2010), Trzy oblicza przywództwa. Menedżer, Artysta, Kapłan, WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE
 • KOŹMIŃSKI A., JEMIELNIAK D., Buyanov V., Khachaturov A. (2010), Osnovy upravlienija. Ucziebnik dlia vysszich ucziebnych zaviedienij, MOSKIEWSKA AKADEMIA EKONOMII I PRAWA
 • KOŹMIŃSKI A. K. (2008), Koniec świata menedżerów?, WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE
 • JEMIELNIAK D., KOŹMIŃSKI A. (2008), Zarządzanie od podstaw. Podręcznik akademicki, WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE
 • JEMIELNIAK D., KOŹMIŃSKI A. (2008), Zarządzanie wiedzą - podręcznik akademicki, WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE
 • KOŹMIŃSKI A. K. (2008), Management in Transition, DIFIN
 • KOŹMIŃSKI A. K. (2008), How It All Happened. Essays in Political Economy of Transition, DIFIN
 • KOŹMIŃSKI A., Kostera M., Jo Hatch M. (2007), The Three Faces of Leadership: Manager, Artist, Priest (Translated to chineese), ECONOMY & MANAGEMENT PUBLISHING HOUSE
 • KOŹMIŃSKI A., Kostera M., Jo Hatch M. (2005), The Three Faces of Leadership: Manager, Artist, Priest, Exeter, BLACKWELL PUBLISHING OXFORD,, U.K.
 • KOŹMIŃSKI A., PIOTROWSKI W. (2004), Zarządzanie - teoria i praktyka wyd. V zmienione, WYDAWNICTWO NAUKOWE PWN
 • KOŹMIŃSKI A. K. (2004), Zarządzanie w warunkach niepewności. Podręcznik dla zaawansowanych, POLSKIE WYDAWNICTWO NAUKOWE
 • KOŹMIŃSKI A., SZTOMPKA P. (2004), Rozmowa o wielkiej przemianie., WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO
 • KOŹMIŃSKI A., Yip G. (2000), Strategies For Central and Eastern Europe, PALGRAVE MACMILLAN LTD
 • KOŹMIŃSKI A. K. (1999), Zarządzanie międzynarodowe. Konkurencja w klasie światowej, POLSKIE WYDAWNICTWO EKONOMICZNE
 • KOŹMIŃSKI A. K. (1998), Odrabianie zaległości. Zmiany organizacji i zarządzania w byłym bloku socjalistycznym, PWN
 • KOŹMIŃSKI A. K. (1996), Zarządzanie tu i teraz, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO
 • OBŁÓJ K., KOŹMIŃSKI A., Cushman D. (1995), Winning: A Continuous Improvement Theory in High Performing Organizations, Albany, SUNY Press
 • KOŹMIŃSKI A. K. (1993), Catching Up? Case Studies of Organizational and Management Change in the Ex-Socialist Block, Albany, SUNY Press
 • KOŹMIŃSKI A., Cushman D. (1993), Organizational Communication and Management. A Global Perspective, Albany, SUNY Press
 • KOŹMIŃSKI A., OBŁÓJ K. (1989), Zarys teorii równowagi organizacyjnej, PAŃSTWOWE WYDAWNICTWA EKONOMICZNE
 • KOŹMIŃSKI A. K. (1985), Gospodarka w punkcie zwrotnym, PAŃSTWOWE WYDAWNICTWA EKONOMICZNE
 • KOŹMIŃSKI A. K. (1985), Współczesne koncepcje zarządzania, PWN
 • KOŹMIŃSKI A. K. (1983), Współczesne teorie organizacji, PWN
 • KOŹMIŃSKI A., OBŁÓJ K. (1983), Gry o innowacje – analiza przedsięwzięć technicznych, PWE - POLSKIE WYDAWNICTWO EKONOMICZNE
 • KOŹMIŃSKI A. K. (1982), Po wielkim szoku, PWE - POLSKIE WYDAWNICTWO EKONOMICZNE
 • KOŹMIŃSKI A., Zawiślak A. (1982), O organizacji. Dwugłos względnie uporządkowany, PWE - POLSKIE WYDAWNICTWO EKONOMICZNE
 • KOŹMIŃSKI A., Zawiślak A. (1979), Pewność i gra. Wstęp do teorii zachowań organizacyjnych, PAŃSTWOWE WYDAWNICTWA EKONOMICZNE
 • KOŹMIŃSKI A. K. (1977), Technokraci i humaniści, ISKRY
 • KOŹMIŃSKI A. K. (1976), Analiza systemowa organizacji, PWE - POLSKIE WYDAWNICTWO EKONOMICZNE
 • KOŹMIŃSKI A. K. (1975), Studia o zarządzaniu we współczesnym kapitalizmie, PWE - POLSKIE WYDAWNICTWO EKONOMICZNE
 • KOŹMIŃSKI A. K. (1975), Zarządzanie systemowe, PWE - POLSKIE WYDAWNICTWO EKONOMICZNE
 • KOŹMIŃSKI A. K. (1975), Decyzje. Analiza systemowa organizacji, PWN
 • KOŹMIŃSKI A. K. (1974), Zarządzanie. Analiza systemowa procesów i struktur, PWE - POLSKIE WYDAWNICTWO EKONOMICZNE
 • KOŹMIŃSKI A., Sarapata A. (1972), Socjologia handlu. Wybrane zagadnienia, PWE - POLSKIE WYDAWNICTWO EKONOMICZNE
 • KOŹMIŃSKI A. K. (1967), Handel a konsumenci, ZW CRS
 • KOŹMIŃSKI A. K. (1966), Dyrektorzy współczesnych przedsiębiorstw kapitalistycznych, KiW
Chapter in monographs:
 • KOŹMIŃSKI A. K. (2019), Nowy pragmatyzm kontra nowy nacjonalizm. Szanse i zagrożenia dla świata i Polski in: Ekonomia i polityka Wokół teorii Grzegorza W. Kołodko, E. Mączyńska, WYDAWNICTWO NAUKOWE PWN, s.70-77
 • KOŹMIŃSKI A., NOGA A., PIOTROWSKA K., ZAGÓRSKI K. (2019), Emocje, racjonalność i rzeczywistość. Złożony indeks zrównoważonego rozwoju społeczno-ekonomicznego in: Ekonomia i polityka. Wokół teorii Grzegorza W. Kołodko, E. Mączyńska, WYDAWNICTWO NAUKOWE PWN, s.240-274
 • KOŹMIŃSKI A., LATUSEK-JURCZAK D. (2018), Równowaga funkcjonalna organizacji in: Teoria organizacji. Nauka dla praktyki, D. Latusek-Jurczak, T. Olejniczak, W. Piotrowski, Wydawnictwo POLTEXT, s.351-372
 • KOŹMIŃSKI A., LATUSEK-JURCZAK D. (2018), Po co komu teoria organizacji? in: Teoria organizacji. Nauka dla praktyki, D. Latusek-Jurczak, T. Olejniczak, W. Piotrowski, Wydawnictwo POLTEXT, s.11-26
 • KOŹMIŃSKI A. K. (2016), Polskie szkolnictwo wyższe kuźnią elit? in: Wobec wyzwań jutra. Co myślą Polacy i jak działają, Witold Morawski, WOLTERS KLUWER, s.535-550
 • KOŹMIŃSKI A. K. (2016), Nowy pragmatyzm przyszłością ekonomii? in: Ekonomia przyszłości. Wokół nowego pragmatyzmu Grzegorza W. Kołodko, Maciej Bałtowski, WYDAWNICTWO NAUKOWE PWN, s.49-58
 • KOŹMIŃSKI A. K. (2016), Ograniczenia przywództwa: badanie empiryczne in: Moc sprawcza ludzi i organizacji, Lech W. Zacher, POLTEXT, s.513-540
 • KOŹMIŃSKI A. K. (2015), Przedsiębiorcze państwo? in: Sprawniejsze państwo, Witold Kieżun, POLTEXT, s.79-99
 • KOŹMIŃSKI A., ZAGÓRSKI K. (2015), Społeczeństwo w czasach kryzysu i niepewności ekonomicznej: założenia, pojęcia, hipotezy in: Postawy ekonomiczne w czasach niepewności. Ekonomiczna wyobraźnia Polaków 2012-2014, K. Zagórski, A.K. Koźmiński, W. Morawski, K. Piotrowska, G. Rae, M. Strumińska-Kutra, SCHOLAR, s.9-20
 • ZAGÓRSKI K., KOŹMIŃSKI A. (2015), Gospodarka w świadomości społecznej - kryzys, niepewność, postawy i zachowania in: Postawy ekonomiczne w czasach niepewności. Ekonomiczna wyobraźnia Polaków 2012-2014, K. Zagórski, A.K. Koźmiński, W. Morawski, K. Piotrowska, G. Rae, M. Strumińska-Kutra, SCHOLAR, s.21-76
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • KOŹMIŃSKI A., NOGA A., PIOTROWSKA K., ZAGÓRSKI K. (2014), Wskaźnik ALK równowagi społeczno - ekonomicznej dla Polski in: Zarządzanie i polityka gospodarcza dla rozwoju, Grzegorz W. Kołodko, POLTEXT, s.363-392
 • KOŹMIŃSKI A. K. (2014), Wkład zarządzania we wzrost gospodarczy w krajach transformacji systemowej in: Zarządzanie i polityka gospodarcza dla rozwoju, Grzegorz W. Kołodko, POLTEXT, s.31-50
 • KOŹMIŃSKI A. K. (2014), Conclusion in: Management and Economic Policy for Development, G.W. Kolodko, NOVA PUBLISHERS, s.333-335
 • KOŹMIŃSKI A. K. (2014), Managerial Contribution to Growth in Transition Economies in: Management and Economic Policy for Development, Grzegorz W. Kołodko, NOVA SCIENCE PUBLISHERS, s.19-31
 • KOŹMIŃSKI A. K. (2014), Introduction in: Interorganizational relations in management science, Andrzej K. Koźmiński, Dominika Latusek-Jurczak, WOLTERS KLUWER
 • KOŹMIŃSKI A. K. (2014), Tajemnice przywództwa in: Etyka przywództwa. Ujęcie interdyscyplinarne, Iwona Kuraszko, DIFIN, s.59-71
 • KOŹMIŃSKI A. K. (2014), Conclusion in: Zarządzanie i polityka gospodarcza dla rozwoju, Grzegorz W. Kołodko, POLTEXT, s.479-483
 • KOŹMIŃSKI A., NOGA A., PIOTROWSKA K., ZAGÓRSKI K. (2014), Kozminski University Index of Balanced Economic and Social Development in: Management and Economic Policy for Development, Grzegorz W. Kołodko, NOVA SCIENCE PUBLISHERS, s.251-270
 • KOŹMIŃSKI A. K. (2012), Preface in: European Business and Brand Building, Luciano Segreto, Hubert Bonin, Andrzej K. Kozminski, Charles Manera and Manfred Pohl, PIE PETER LANG, s.5-12
 • KOŹMIŃSKI A. K. (2012), Architektura ekonomiczna Europy w kryzysie in: {Rozwój potencjału społecznego organizacji - wyzwania XXI wieku Księga Jubileuszowa z Okazji Siedemdziesiątej Rocznicy Urodzin Profesora Mariana Dobrzyńskiego, Krzysztof Klincewicz, Waldemar Grzywacz, WYDAWNICTWO NAUKOWE WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO, s.41-47
 • KOŹMIŃSKI A., ZAGÓRSKI K. (2012), Polska kultura ekonomicznego sukcesu in: Polska początku XXI wieku: przemiany kulturowe i cywilizacyjne, K. Frysztacki, P.Sztompka, POLSKA AKADEMIA NAUK, s.69-89
 • KOŹMIŃSKI A. K. (2011), Tożsamość nauki o zarządzaniu in: Krytycznie i twórczo o zarzadzaniu. Wybrane zagadnienia, Kieżun W., OFICYNA WOLTERS KLUWER BUSINESS, s.123-130
 • KOŹMIŃSKI A. K. (2011), Czy polscy menedżerowie są przygotowani do konkurencji na rynkach Unii Europejskiej? in: Krytycznie i twórczo o zarządzaniu. Wybrane zagadnienia, Kieżun W., OFICYNA WOLTERS KLUWER BUSINESS, s.223-238
 • KOŹMIŃSKI A. K. (2011), Transition unansvered questions in: 20 Years of Transformation. Achievements, Problems and Prespectives, G.W. Kołodko, J. Tomkiewicz, NOVA SCIENCE PUBLISHERS, s.133-148
 • KOŹMIŃSKI A., ZAGÓRSKI K. (2011), Perceived factors of enterprise management success as a part of economic imagination in Poland in: Sutchasni susplini problemi u wimiri socjologii upravlenija, ---, Doneckij Derzavnij Universitiet Upravlenija. Ministerstvo Osvity I Nauki Ukrain, s.133-145
 • KOŹMIŃSKI A. K. (2010), The new revolution in management education ? in: From Challenge to Change: Business Schools in the Wake of Financial Crisis, Essays from GFME Board Member, Global Foundation for Management Education Emerald Publishing Limited, s.14-17
 • KOŹMIŃSKI A. K. (2010), Przedsiębiorcy i menedżerowie w procesie modernizacji zarządzania in: Modernizacja Polski. Struktury, Agencje, Instytucje, Morawski W., WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE, s.213-230
 • KOŹMIŃSKI A. K. (2009), Restytucja mienia prywatnego. Reprywatyzacja w Europie Środkowo-Wschodniej in: Krytyka prawa. Niezależne studia nad prawem. Tom I Własność, Jabłońska -Bonca J., WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE, s.27-46
 • KOŹMIŃSKI A. K. (2009), Zarządzanie w warunkach niepewności in: Kontrowersje wokół marketingu w Polsce. Niepewność i zaufanie a zachowania nabywców., Garbarski L., Tkaczyk J., AKADEMIA LEONA KOŹMIŃSKIEGO I WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE, s.24-30
 • KOŹMIŃSKI A. K. (2009), Przyszłośc niepublicznego szkolnictwa wyższego w Polsce in: Polskie szkolnictwo wyższe. Stan, uwarunkowania, perspektywy, -, WYDAWNICTWA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO, s.273-284
 • KOŹMIŃSKI A. K. (2009), Ekonomia a inne nauki społeczne in: Nauki ekonomiczne wobec wyzwań współczesności, Fiedor B, Hockuba Z., POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE, s.83-92
 • KOŹMIŃSKI A. K. (2009), Transformacja: pytania bez odpowiedzi in: 20 lat transformacji. Osiągnięcia, Problemy, Perspektywy, Kołodko G.W., WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE, s.119-140
 • KOŹMIŃSKI A. K. (2009), Wstęp in: Globalna wioska cyfrowa. Drugie życie sieci, Lombard D., MT BUSINESS, s.7-9
 • KOŹMIŃSKI A. K. (2009), Globalizacja rynku a umiędzynarodowienie studiów menedżerskich in: Ekonomia-Etyka-Organizacja, Karasiewicz G., WYDAWNICTWO NAUKOWE WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO, s.235-248
 • KOŹMIŃSKI A. K. (2008), Wstęp in: Zarządzanie wiedzą - podręcznik akademicki, Koźmiński A.K., Jemielniak D., WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE, s.7-17
 • KOŹMIŃSKI A. K. (2007), Ład korporacyjny in: Współczesne wyzwania nauk praktycznych, Lewicka-Strzałecka A., WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, s.21-25
 • KOŹMIŃSKI A. K. (2006), The change lab: Polish management and management education in: Dobra gospodarka, Kwiatkowski S., WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, s.219-240
 • KOŹMIŃSKI A., Bielecki J., Bradley J., GOLDMAN M., GOMUŁKA S., KHASBULATOV R., NISKANEN W. (2006), Economic policy choices in Europe: prespective on the US model performance in: Reaganomics Goes Global. What Can EU, Russia and Other Transition Countries Learn from The US, Bieńkowski W., C.Brada J., Radło M.J., PALGRAVE MACMILLAN LTD, s.236-255
 • KOŹMIŃSKI A. K. (2005), Building up competitive advantage in the new Europe: the role of higher education in: French and Other Perspectives in Praxiology. Praxiology: The International Annual of Practical Philosophy and Methodology, Aleksandre W., Gasparski W.W., New Brunswick (USA)-London (UK), NEW TRANSACTION PUBLISHER, s.191-212
 • KOŹMIŃSKI A. K. (2004), Kultura menedżerska. in: Krytyczna Teoria Organizacji. Wybór Zagadnień., Kieżun Witold, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, s.211 - 226
 • KOŹMIŃSKI A. K. (2004), Wyzwania przełomu in: Wyzwania globalizacji - odpowiedzi przedsiębiorstw, Koładkiewicz I., Kozioł W., WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO, s.205-217
 • KOŹMIŃSKI A. K. (2004), Jaki kapitalizm. Modelowe trendy i kierunki polityki. in: Krytyczna Teoria Organizacji. Wybór Zagadnień, Kieżun Witold, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, s.133-147
 • KOŹMIŃSKI A. K. (2003), Introduction. Remarks about the field of research in: Transnational Corporations in Poland, Zorska A., WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, s.11 - 17
 • KOŹMIŃSKI A. K. (2003), Kultura i etyka menedżerska in: Przedsiębiorstwo przyszłości. Nowe paradygmaty zarządzania europejskiego, ---, ORGMASZ, s.63 -73
 • KOŹMIŃSKI A. K. (2003), Kultura i etyka menedżerska in: Company of the future. New paradigms in European Management, -, ORGMASZ, s.-
 • KOŹMIŃSKI A. K. (2002), Socjologia ekonomiczna in: Encyklopedia Socjologii, red. zespół pod kier. Władysława Kwaśniewicza, OFICYNA NAUKOWA, s.52-59
 • KOŹMIŃSKI A. K. (2001), Masters and Craftsmen in Management in: Transition - Visions and Reality, H. Bilorus O., Bochniarz Z., Budzan B. P., Diez-Hochleitner R., Halchynskyi A. H., Kobayashi N., Kozminski A., Kwiatkowski S., Masiuk A., Polunev Y., N. Sharov A., LKAEM, s.123-142
 • KOŹMIŃSKI A. K. (2001), Zarządzanie wiedzą warunkiem konkurencyjności firmy in: Przedsiębiorczość i konkurencyjność, J. Kotowicz-Jawor, BELLONA, s.19-29
 • KOŹMIŃSKI A. K. (2001), Jak tworzyć gospodarkę opartą na wiedzy in: Strategia rozwoju Polski u progu XXI wieku, ---, KOMITET POLSKA 2000 PLUS, s.32-39
 • KOŹMIŃSKI A. K. (2001), Zarządzanie międzynarodowe in: Zarządzanie teoria i praktyka, Andrzej K. Koźmiński, W. Piotrowski, PWN, s.531-580
 • KOŹMIŃSKI A. K. (2001), Organizacja in: Zarządzanie teoria i praktyk, Andrzej K. Koźmiński, W. Piotrowski, PWN, s.13-43
 • KOŹMIŃSKI A. K. (2001), Zarządzanie in: Zarządzanie teoria i praktyka, Andrzej K. Koźmiński, W. Piotrowski, PWN, s.45-83
 • KOŹMIŃSKI A., Yip G., Dempster A. (2000), Evaluating the Central and Eastern European opportunity: Eastern promise in: Strategies for Central and Eastern Europe, A., K. Koźmiński, G., S. Yip, MACMILLAN PUBL CO, s.1-33
 • KOŹMIŃSKI A., Yip G., Dempster A. (2000), Conclusions: the sun rises in the East in: Strategies for Central and Eastern Europe, A.,K. Koźmiński, G., S.Yip, MACMILLAN PUBL CO, s.284-304
 • KOŹMIŃSKI A. K. (1999), Wymogi konkurencyjności a kształcenie menedżerów w perspektywie XXI wieku in: Przedsiębiorstwo wobec wyzwań przyszłości, M.Hafffer, S.Sudoł, WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU MIKOLAJA KOPERNIKA, s.439-447
 • KOŹMIŃSKI A. K. (1999), Misje i strategie szkół wyższych in: Model zarządzania publiczną instytucją akademicką, J. Woźnicki, INSTYTUT SPRAW PUBLICZNYCH, s.237-245
 • KOŹMIŃSKI A. K. (1999), Kultura menedżerska in: Humanistyka przełomu wieków, J. Kozielecki, WYDAWNICTWO AKADEMICKIE "ŻAK", s.317-336
 • KOŹMIŃSKI A. K. (1999), Umiędzynarodowienie polskich przedsiębiorstw in: Gospodarka w okresie przemian, E. Adamowicz, SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA., s.129-142
 • KOŹMIŃSKI A. K. (1998), Ekonomia in: Encyklopedia Socjologii, zbiorczy, OFICYNA NAUKOWA, s.170-179
 • KOŹMIŃSKI A. K. (1998), Gospodarka in: Encyklopedia Socjologii, zbiorczy, OFICYNA NAUKOWA, s.247-254
 • KOŹMIŃSKI A. K. (1997), Jaki kapitalizm dla Polski: wymiar ekonomiczny i społeczny nowego porządku in: Ustrojowa wizja gospodarki polskiej, J. Kochanowicz, T.Kowalik, A.K.Koźmiński, W.Morawski, J. Staniszkis, J.Wilkin, Instytut Rozwoju i Studiów Strategicznych, s.68-95
 • KOŹMIŃSKI A. K. (1997), W jakim celu kształcimy menedżerów w radykalnie zmieniającej się sytuacji rynkowej i społecznej in: Studia licencjackie dla potrzeb biznesu: dotychczasowe doświadczenia i dalsze perspektywy, J. Dietl, Z. Sapijaszka, FUNDACJA EDUKACYJNA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, s.7-11
 • KOŹMIŃSKI A. K. (1997), Wartości i normy w zarządzaniu in: Etyka biznesu, J. Dietl, W. Gasparski, PWN, s.188-204
 • KOŹMIŃSKI A. K. (1997), Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki polskiej w opiniach ekspertów i menedżerów in: Drogi dojścia do gospodarki konkurencyjnej Materiały na sympozjum z okazji 70-lecia urodzin Profesora Jerzego Dietla, red. t. Bogdan Gregor, WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO, s.36-52
 • KOŹMIŃSKI A. K. (1997), Lessons from recession in Central and Eastern Europe: from survival to continuous improvement in: Lessons from the Recession, Sarah S. King, Donald P. Cushman, Albany, SUNY Press, s.151-178
 • KOŹMIŃSKI A. K. (1997), Management education in the transitional economies of Central and Eastern Europe in: Management Education in the New Europe, M. Lee, H. Letiche, R.Crawshaw, M.Thomas, International Thomson Business Press, s.163-179
 • KOŹMIŃSKI A. K. (1996), From survival to continuous improvement in: Training the Fire Brigade: Preparing for the unimaginable, European Foundation for Management Development, EFMD Brussels, s.195-199
 • KOŹMIŃSKI A. K. (1996), Looking ahead: skills and competencies in the New Europe in: Human Resource Management im Umbruch, Thomas Sattelberger, Gabler Verlag, s.343-362
 • KOŹMIŃSKI A. K. (1996), Management education in Central and Eastern Europe in: International Encyclopedia of Business & Management, zbiorczy, London, New York, ROUTLEDGE, s.2775-2781
 • KOŹMIŃSKI A. K. (1996), Economies of central and Eastern Europe, transition of in: International Encyclopedia of Business & Management, zbiorczy, London, New York, ROUTLEDGE, s.1123-1129
 • KOŹMIŃSKI A. K. (1996), Nowoczesna teoria i praktyka zarządzania w początkach XXI wieku in: Polska na drodze do zjednoczonej Europy. Rola Państwa w procesach dostosowawczych do Unii Europejskiej, Prezydium PAN. Komitet Prognoz "Polska w XXI wieku.", ELIPSA, s.3-23
 • KOŹMIŃSKI A. K. (1996), International business and transition from command to market economies in: Transformation in managing organizations in Central and Eastern European economies, praca zbiorowa, POLTEXT, s.23-31
 • KOŹMIŃSKI A. K. (1995), Lessons from the restructuring of post-communist enterprises in: Communicating Organizational Change: A Management Perspective, Donald P. Cushman, Sarah S. King, Albany, State University of New York Press, s.311-328
 • KOŹMIŃSKI A. K. (1995), From the communist nomenklatura to transformational leadership. The role of management in the post-communist enterprises in: , Bruno Grancelli, Walter de Gruyter Berlin, s.83-105
Scientific Activities
Projects:
 • 2010–2013 Zarządzanie niepewnością i zaufaniem we współpracy między przedsiębiorstwami
 • 2007–2010 Przedsiębiorczość międzynarodowa w Polsce
 • 2007–2009 Praktyki zarządcze w przedsiębiorstwach wysokich technologii
 • 2015–2018 Development of Bounded Leadership Model
 • 2010–2014 Managing uncertainty and trust in collaboration between companies
 • 2011–2014 Postawy ekonomiczne w warunkach niepewności gospodarczej
Ph.D. Mentor:
 • 2007 Zaufanie i nieufność w relacji sprzedawca-nabywca w polskim sektorze IT Doktorant: Latusek Dominika
 • 2006 Modele myślowe kapitalizmu a procesy modernizacyjne w Polsce Doktorant: Kurczak Piotr
 • 2004 Informatycy w organizacjach. Studium kultury zawodowej programistów Doktorant: Jemielniak Dariusz
 • 2001 Lokalizacja w Polsce elementów łańcucha wartości przedsiębiorstw międzynarodowych Doktorant: Adrian Szumski
Publication of reviews:
 • KOŹMIŃSKI A. K., (2008), review: Transition and Beyond Saul Estrin Grzegorz W. Kołodko, Milica Uvalic, EKONOMISTA wydawca: KEY TEXT, strony: 435-438
Participation in conferences:
 • EURAM 2015: Uncertainty is a great opportunity, 2015
 • Kongres Kultury Akademickiej, 2014
 • IX Kongres Ekonomistów Polskich, 2013
 • Management and economic policy for development, 2013
 • Dobre państwo, 2013
 • V Konferencja Krakowska Transformacja sceny europejskiej i globalnej XXI wieku. Strategie dla Polski., 2012
 • Opinions and attitudes in times of economic turbulence, 2012
 • World Forum on Governance, 2011
 • Pologne Example d'une transition reussi?, 2011
 • The Great Transformation 1989-2029, 2009
 • Management Education for the Realities of Emerging Markets, 2008
 • CEEMAN Annual Conference, 2008
 • Seminarium Polskiej Akademii Umiejętności - Patriotyzm wczoraj i dziś, 2008
 • Plurality and Unity in European Social, Technical and Economic Thought, 2008
 • XXV Kongres Ekonomistów Polskich, 2007
 • EURAM 2005: Responsible Management in an Uncertain World, 2005
 • The enlargement of the European Union and the national interest: culture, politics and economic perspectives, 2005
 • The enalargement of the European Union and the national interest: culture, politics and economic prespectives”, 2005
 • 16th Annual European Association of International Education, 2004
 • European Association of International Education (EAIE), 2004
 • Ethical and moral dimensions for higher education and science in Europe, 2004
 • IFSAM World Congress;, 2004
 • Stacja Naukowa PAN, 2003
 • Wyzwania globalizacji odpowiedzi przedsiębiorstw., 2003
Membership in organizations:
2012
, Ośrodek Przetwarzania Informacji OPI przy Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego
2009
, Fundacja Bankowa im. Leopolda Kronenberga
2009
, Global Foundation for Management Education
2009
, Arbiter's Advisory Board, Polish Chamber of Commerce
2008
, American Logde
2004
, Instytut Społeczeństwa Wiedzy Fundacji Rektorów Polskich
2004–2009
, UNESCO-CEPES
2003
, European Academy
2003
, European Academy
2003–2009
, UNESCO-CEPES
2002–2008
, EQUIS
2002–2008
, Konferencja Rektorów Akademickich Uczelni Niepaństwowych
2000
, Committee on Organizational and Management Sciences, Polish Academy of Sciences
1998–2001
, AACSB (American Association of Collegiate Schools of Business)
1998
, Polish Academy of Sciences
1998
,  Scientific Society for Organization and Management
1997
, Academie Europeene
1996
, International Academy of Management
1995–2001
, European Foundation for Management Development
1995–2001
, EFMD(European Foundation for Management Development)
1993–2005
, CEEMAN (Central and Eastern European Management Development Association)
1992
, Academie des Sciences Commerciales
1987–1990
, Central Committee for Academic Degrees and Science Titles
1984
, Warsaw Scientific Society
1981–1985
,  Scientific Society for Organization and Management
1974
, Committee on Organizational and Management Sciences, Polish Academy of Sciences
Additional Information
Consultancy:
National Development Council, RP President
POLGAS
International Labour Organization
Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)
Ministry of Privatizations
Ministry of Education
United Nations Industrial Development Organization (UNIDO)
Institute of Organization and Management in Industry
Institute of DomesticTrade