Information card 

PhD ANDRZEJ KUŚMIERZ

PhD
ANDRZEJ KUŚMIERZ

Department of Business Strategy

PhD ANDRZEJ KUŚMIERZ

CV
History of scientific positions:
2015
Senior Lecturer, Department of Business Strategy, Kozminski University
2011–2015
Assistant Professor, Department of Business Strategy, Kozminski University
2000–2011
Research Assistant, Department of Business Strategy, Kozminski University
Research area:
 • research and development
 • leadership
 • Innovations
 • e-business
 • management in health sector
 • change management
 • crisis management
 • strategic management
Guest lectures in foreign or national academies/ universities:
2012
Warsaw School of Economics in Warsaw, Poland
Scholarships/ / Awards:
2011
Rector of Kozminski Univeristy Award.
2011
Distinction.
Series of lectures:
2004
Institute for Privatization and Management, Bialorus
Publications
Articles in scientific journals:
 • KIROV N., KUŚMIERZ A. (2010), Komercjalizacja wyników badań naukowych: jak to robią inni?, MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 1(102), s.102-126
 • CISZEWSKA-MLINARIČ M., KUŚMIERZ A. (2007), Kto tu rządzi? Analiza interesariuszy szpitala powiatowego, MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 5(88), s.12-19
 • KIROV N., KUŚMIERZ A., RZĄDCA R. (2007), Wpływ relacji między odbiorcami i dostawcami na ich współpracę, MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 6(89), s.19-24
 • KUŚMIERZ A., KIROV N., RZĄDCA R. (2006), Przywództwo w polskich szpitalach w wyjątkowo niestabilnym otoczeniu, PRZEGLĄD ORGANIZACJI, -, s.-
 • KUŚMIERZ A., WIERCIŃSKI S., MITAS A. (2005), Teoria w praktyce - wygrywające strategie w branży szkół rodzenia, MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 5(76), s.56-62
 • KIROV N., RZĄDCA R., KUŚMIERZ A. (2003), Strategiczne modele e-biznesowe: Jak się kręci e-biznes, PC KURIER, 8, s.36-39
Editing of monographs:
 • KUŚMIERZ A., (2012), Jak pomóc ambitnym? Zespołowe uczenie się przy projektach dyplomowych MBA, Warsaw
Monographs:
 • KUŚMIERZ A. (2012), Jak pomóc ambitnym? Zespołowe uczenie się przy projektach dyplomowych MBA, Warsaw, AKADEMIA LEONA KOŹMIŃSKIEGO
 • CISZEWSKA-MLINARIČ M., KUŚMIERZ A., OBŁÓJ K. (2004), Strategie szpitali w warunkach reform, Warsaw, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO
Chapter in monographs:
 • KUŚMIERZ A. (2012), How to Help the Ambitious? in: How to Help the Ambitious? Group learning in MBA diploma projects, A. Kuśmierz, ---, AKADEMIA LEONA KOŹMIŃSKIEGO, s.2-18
 • CISZEWSKA-MLINARIČ M., KUŚMIERZ A., OBŁÓJ K. (2007), Adaptation of Polish hospitals to radical environmental change in: Contemporary Corporate Strategy: Global Perspectives, Saee J., London, ROUTLEDGE, s.164-180
 • KUŚMIERZ A., OBŁÓJ K. (2003), ENRON in: Zarządzanie strategiczne. Materiały dydaktyczne do ćwiczeń, Obłój K., Warsaw, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, s.---
Scientific Activities
Participation in conferences:
 • Science development - development of the Region, 2013
 • Implementation strategies of product personalization, 2013
 • EURAM 2012: Social Innovation for competitiveness, organisational performance and human excellence, 2012
 • EURAM 2005: Responsible Management in an Uncertain World, 2005
 • EURAM 2004: Governance in Managerial Life, 2004
 • Dominująca logika. Teoria i praktyka strategii polskich firm., 2003
 • Festiwal Nauki, 2003
 • EURAM 2002: Innovative Research in Management, 2002
Membership in organizations:
2016
, Military Institute of Medicine
2015
, Startup Poland Foundation
Additional Information
Consultancy:
Hub:Raum Deutsche Telekom
WAW.ac
Intel Global Challange
PriceWaterhouseCoopers
T-Mobile
Intel Business Challange
T-Mobile
ITM ltd.
Asseco SEU
Mazowiecki Marshal's Office
Kozminski University and Katarzyna Korpolewska Profesja Consulting Consortium
---
Casinos Poland
Mercedes Poland
Impel JSC
ING Nationale Nederlanden
Ceramika Gres JSC
Odziezowe Pole Co. Ltd
Ingersoll Rand
Membership in internal committees and academic organizations:
2011–2016
-, Kozminski University
2009–2011
, Kozminski University
2009–2015
Financial Committee, Kozminski University, Member
2008–2011
Financial Committee, Kozminski University, Member
2008–2011
Commission for Distinctions and Orders, Kozminski University, Member
2007–2011
Social Committee, Kozminski University, Chairman
2007
Program Council for Postdiploma Studies, Kozminski University, Member
2006–2009
, Kozminski University
1995–2004
Academic Corporation "Arkonia", -
Membership in management boards:
2010–2016
supervisory board member, Polsport SA