Information card 

PhD ANDRZEJ KUŚMIERZ

PhD
ANDRZEJ KUŚMIERZ

Department of Business Strategy

PhD ANDRZEJ KUŚMIERZ

CV
Research area:
 • research and development
 • leadership
 • strategic management
 • crisis management
 • change management
 • e-business
 • Innovations
 • management in health sector
Scholarships/ / Awards:
2011
Rector of Kozminski Univeristy Award.
2011
Distinction.
Series of lectures:
2004
Institute for Privatization and Management
Publications
Articles in scientific journals:
 • KIROV N., KUŚMIERZ A. (2010), Komercjalizacja wyników badań naukowych: jak to robią inni?, MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 1(102), s.102-126
 • CISZEWSKA-MLINARIČ M., KUŚMIERZ A. (2007), Kto tu rządzi? Analiza interesariuszy szpitala powiatowego, MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 5(88), s.12-19
 • KIROV N., KUŚMIERZ A., RZĄDCA R. (2007), Wpływ relacji między odbiorcami i dostawcami na ich współpracę, MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 6(89), s.19-24
 • KUŚMIERZ A., KIROV N., RZĄDCA R. (2006), Przywództwo w polskich szpitalach w wyjątkowo niestabilnym otoczeniu, PRZEGLĄD ORGANIZACJI, -, s.-
 • KUŚMIERZ A., WIERCIŃSKI S., MITAS A. (2005), Teoria w praktyce - wygrywające strategie w branży szkół rodzenia, MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 5(76), s.56-62
 • KIROV N., RZĄDCA R., KUŚMIERZ A. (2003), Strategiczne modele e-biznesowe: Jak się kręci e-biznes, PC KURIER, 8, s.36-39
Editing of monographs:
 • KUŚMIERZ A., (2012), Jak pomóc ambitnym? Zespołowe uczenie się przy projektach dyplomowych MBA, Warsaw
Monographs:
 • KUŚMIERZ A. (2012), Jak pomóc ambitnym? Zespołowe uczenie się przy projektach dyplomowych MBA, AKADEMIA LEONA KOŹMIŃSKIEGO
 • CISZEWSKA-MLINARIČ M., KUŚMIERZ A., OBŁÓJ K. (2004), Strategie szpitali w warunkach reform, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO
Chapter in monographs:
 • KUŚMIERZ A. (2012), How to Help the Ambitious? in: How to Help the Ambitious? Group learning in MBA diploma projects, A. Kuśmierz, AKADEMIA LEONA KOŹMIŃSKIEGO, s.2-18
 • CISZEWSKA-MLINARIČ M., KUŚMIERZ A., OBŁÓJ K. (2007), Adaptation of Polish hospitals to radical environmental change in: Contemporary Corporate Strategy: Global Perspectives, Saee J., ROUTLEDGE, s.164-180
 • KUŚMIERZ A., OBŁÓJ K. (2003), ENRON in: Zarządzanie strategiczne. Materiały dydaktyczne do ćwiczeń, Obłój K., WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, s.---
Scientific Activities
Participation in conferences:
 • Science development - development of the Region, 2013
 • Implementation strategies of product personalization, 2013
 • EURAM 2012: Social Innovation for competitiveness, organisational performance and human excellence, 2012
 • EURAM 2005: Responsible Management in an Uncertain World, 2005
 • EURAM 2004: Governance in Managerial Life, 2004
 • Dominująca logika. Teoria i praktyka strategii polskich firm., 2003
 • Festiwal Nauki, 2003
 • EURAM 2002: Innovative Research in Management, 2002
Membership in organizations:
2016
, Military Institute of Medicine
2015
, Startup Poland Foundation
Additional Information
Consultancy:
Hub:Raum Deutsche Telekom
WAW.ac
Intel Global Challange
PriceWaterhouseCoopers
T-Mobile
Intel Business Challange
T-Mobile
ITM ltd.
Asseco SEU
Mazowiecki Marshal's Office
Kozminski University and Katarzyna Korpolewska Profesja Consulting Consortium
---
Casinos Poland
Mercedes Poland
Impel JSC
ING Nationale Nederlanden
Ceramika Gres JSC
Odziezowe Pole Co. Ltd
Ingersoll Rand