Information card 

PhD
TADEUSZ WINKLER-DREWS

Department of Banking, Insurance and Risk

PhD TADEUSZ WINKLER-DREWS

CV
History of scientific positions:
2017
Associate Professor, Department of Banking, Insurance and Risk, Kozminski University
2011–2017
Associate Professor, Department of Banking and Insurance, Kozminski University
2003–2011
Assistant Professor, Department of Finance, Kozminski University
2000–2002
Lecturer, Leon Kozminski Academy of Enterpreneurship and Management
1999–2000
Assistant Professor, Independent University of Business, Public Administration and Computer Technology
1993–1995
Assistant Professor, Warsaw University of Life Sciences
1984–1988
Research Assistant, Polish Academy of Sciences
Research area:
 • risk and financial instruments
 • capital markets
 • financial markets
 • risk management
 • financial engineering
Guest lectures in foreign or national academies/ universities:
2011
Universite Paris II, France
Internships:
2010
Universite Paris II, France
2009
University of Applied Science BFI, Austria
Scholarships/ / Awards:
2011
Kozminski University Rector's Award.
Publications
Articles in scientific journals:
 • BŁAWAT B., NOWAK A., Shachmurove Y., WINKLER-DREWS T. (2018), Forecasting Company Default Using News Sentiment Analytics, Interdisciplinary Journal of Economics and Business Law, Vol.7, Issue 1, s.8-49
 • NOWAK A., WINKLER-DREWS T., Shachmurove Y. (2015), The Risk of Holding Periods across International Stock Exchanges, INTERNATIONAL JOURNAL OF BUSINESS, 2, s.91-110
 • WINKLER-DREWS T. (2015), Contrarian Strategy Risk on the Warsaw Stock Exchange, PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU, 381, s.483-495
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • WINKLER-DREWS T. (2010), Ranking Otwartych Funuszy Emerytalnych metodą Morningstar, ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO, FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA, 29, s.255-262
 • WINKLER-DREWS T. (2009), Fuzje giełd - giełda fuzji, MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 3(98), s.3-13
 • WINKLER-DREWS T. (2007), Efektywność inwestowania w derywaty indeksowe na GPW w Warszawie, ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO. FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA, 462, s.107-123
 • WINKLER-DREWS T. (2006), Taksonomiczne metody hierarchicznej i niehierarchicznej prezentacji struktury portfela inwestycyjnego, PRACE NAUKOWE AKADEMII EKONOMICZNEJ IM. K. ADAMIECKIEGO W KATOWICACH, ---, s.59-67
 • WINKLER-DREWS T. (2006), Rynkowe uwarunkowania rozwoju funduszy emerytalnych w kontekście przemian gospodarczych XX wieku, PRACE NAUKOWE AKADEMII EKONOMICZNEJ IM. OSKARA LANGEGO WE WROCŁAWIU. PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I INNOWACYJNOŚĆ: WYZWANIA WSPÓŁCZESNOŚCI, 1108, s.92-108
 • WINKLER-DREWS T. (2005), Integracja, korelacja, inflacja,...wariacja?, MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 6(77), s.40-42
 • WINKLER-DREWS T. (2004), Taksonomia portfela inwestycyjnego jako narzedzie analizy i kontroli jego struktury, ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO, 389, s.111-118
 • WINKLER-DREWS T. (2003), Taksonomia portfela inwestycyjnego, RYNEK TERMINOWY, 2, s.117-119
Monographs:
 • Kosiński B., NOWAK A., Karkowska R., WINKLER-DREWS T. (2017), Podstawy współczesnej bankowości, Warsaw, PWE - POLSKIE WYDAWNICTWO EKONOMICZNE
 • NOWAK A., Kosiński B., Karkowska R., WINKLER-DREWS T. (2017), The basics of modern banking, Lwów, Wydawictwo Rastr-7
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • WINKLER-DREWS T. (2009), Zarządzanie ryzykiem zmiany ceny, Warsaw, PWE - POLSKIE WYDAWNICTWO EKONOMICZNE
Chapter in monographs:
 • WINKLER-DREWS T., BŁAWAT B. (2015), Modeling Financial News DurationUsing ACD-Models in: Mathematical Methods in Economics - MME 2015, Martinčík David , Ircingová Jarmila , Janeček Petr, -, University of West Bohemia, s.919-924
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • WINKLER-DREWS T. (2011), The Divesification of Var in: Mathematical, Econometrical and Computer Methods in Finance and Insurance 2009, Barczak A.S, Dziwok E., Katowice, UNIWERSYTET EKONOMICZNY W KATOWICACH, s.127-135
 • WINKLER-DREWS T., TOMASIK E. (2009), Rozkład stabilny, uogólniony Pareto oraz t-Studenta w modelowaniu dziennych stóp zwrotu indeksu WIG20 in: Metody matematyczne, ekonometryczne i komputerowe w finansach i ubezpieczeniach 2007, Chrzan P., Czernik T., Katowice, WYDAWNICTWO AKADEMII EKONOMICZNEJ W KATOWICACH, s.91-100
 • WINKLER-DREWS T., TOMASIK E. (2009), Rozkład stabilny, uogólniony Pareto oraz t-Studenta w modelowaniu tygodniowych stóp zwrotu indeksu WIG20 in: Metody matematyczne, ekonometryczne i komputerowe w finansach i ubezpieczeniach 2007, Chrzan P., Czernik T., Katowice, WYDAWNICTWO AKADEMII EKONOMICZNEJ W KATOWICACH, s.83-90
 • WINKLER-DREWS T. (2008), Risk premium on the polish shares market in: Global Economy. In Search of New Ideas and Concepts, Baliamoune-Lutz M., Nowak A.Z., Steagall J., Warsaw, UNIVERSITY OF NORTH FLORIDA, JACKSONVILLE I WYDZIAŁ ZARZADZANIA UW, s.151-164
 • WINKLER-DREWS T. (2008), Effectiveness of derivatives market of the Warsaw Stock Exchange in: Global Economy. In Search of New Ideas and Concepts, Baliamoune-Lutz M., Nowak A.Z., Steagall J., Warsaw, UNIVERSITY OF NORTH FLORIDA, JACKSONVILLE I WYDZIAŁ ZARZADZANIA UW, s.165-183
 • WINKLER-DREWS T. (2008), Kross-korelacja jako metoda weryfikacji charakterystyk niepłynnego rynku derywatów in: Metody matematyczne, ekonometryczne i komputerowe w finansach i ubezpieczeniach 2006. Praca zbiorowa, Chrzan P., Czernik T., Katowice, AKADEMIA EKONOMICZNA IM. KAROLA ADAMIECKIEGO W KATOWICACH, s.371-378
 • WINKLER-DREWS T. (2008), Innowacje hybrydowe - instrumenty strukturyzowane in: Modelowanie Matematyczne i Ekonometryczne na Polskim Rynku finansowym. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Chrzan P., Katowice, AKADEMIA EKONOMICZNA IM. KAROLA ADAMIECKIEGO W KATOWICACH, s.214-220
 • WINKLER-DREWS T. (2007), Efektywność indeksów Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie in: Modelowanie i prognozowanie Gospodarki Narodowej. Prace i materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego nr 5, ---, Gdańsk, UNIWERSYTET GDAŃSKI, s.521-528
 • WINKLER-DREWS T. (2007), Efektywność inwestowania w derywaty indeksowe na GPW w Warszawie in: Rynek kapitałowy. Skuteczne inwestowanie. Zeszyty naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 462, ---, Szczecin, UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI, s.507-515
 • WINKLER-DREWS T., NOWAK A. (2007), Risk of Polish Stock Exchange Market. Risk of derivative's market instruments in: Global Economy - How It Works, Steagall J. Baliamoune-Lutz M., Nowak A., Warsaw, UNIVERSITY OF NORTH FLORIDA, JACKSONVILLE I WYDZIAŁ ZARZADZANIA UW, s.---
 • WINKLER-DREWS T., NOWAK A. (2006), Risk of Polish Stock Exchange Market, Risk of spot market instruments in: Global Economy - How It Works, Steagall Jeff, Baliamoune-Lutz Mina, Nowak Alojzy, Warsaw, UNIVERSITY OF NORTH FLORIDA, JACKSONVILLE I WYDZIAŁ ZARZADZANIA UW, s.85-102
 • WINKLER-DREWS T., NOWAK A. (2006), The development of derivatives market on the Warsaw Stock Exchange in: Global Economy - How It Works, Steagall Jeff, Baliamoune-Lutz Mina, Nowak Alojzy, Warsaw, UNIVERSITY OF NORTH FLORIDA, JACKSONVILLE I WYDZIAŁ ZARZADZANIA UW, s.50-69
 • WINKLER-DREWS T. (2006), Rynkowe uwarunkowania rozwoju funduszy emerytalnych w kontekście przemian gospodarczych XX wieku in: Statystyka aktuarialna - stan i perspektywy rozwoju w Polsce nr 1108, ---, Wrocław, AKADEMIA EKONOMICZNA IM. OSKARA LANGEGO WE WROCŁAWIU, s.92-108
Scientific Activities
Editing of scientific journal:
 • 2016, Reviewer, Journal of Banking and Financial Economics
 • 2011, Reviewer, STUDIA EKONOMICZNE
Ph.D. Mentor:
 • 2015 Modelowanie ryzyka upadłości przedsiębiorstwa na podstawie analizy i oceny danych agencji informacyjnych Doktorant: Blawat Bogusław
 • 2015 Dyktat operacji finansowych w działalności polskich spółek giełdowych. Zjawisko finansyzacji Doktorant: Socha Łukasz Marek
Participation in conferences:
 • Wyzwania bankowości 2016, 2016
 • Metody 2015. Innowacje w Finansach i Ubezpieczeniach. Metody Matematyczne, Ekonometryczne i Komputerowe im. Piotra Chrzana, 2015
 • 33rd International conference on Mathematical Methods in Economics, 2015
 • Phenomenon of Financialisation - Between Short-Term Efficiency and Expensive Redundancy, 2015
 • Metody 2014. Innowacje w Finansach i Ubezpieczeniach. Metody Matematyczne, Ekonometryczne i Komputerowe im. Piotra Chrzana, 2014
 • INWEST 2014 Inwestycje Finansowe i Ubezpieczenia – Tendencje Światowe a Rynek Polski, 2014
 • Rynek Ubezpieczeń wobec zmian w otoczeniu gospodarczym i społecznym, 2012
 • Rynek kapitałowy. VII Konferencja Skuteczne Inwestowanie, 2012
 • Rynek kapitałowy. VI Konferencja Skuteczne Inwestowanie, 2010
 • Metody 2009. Innowacje w Finansach i Ubezpieczeniach. Metody Matematyczne, Ekonometryczne i Komputerowe, 2009
 • Metody 2007. Innowacje w Finansach i Ubezpieczeniach. Metody Matematyczne Ekonometryczne i Informatyczne, 2007
 • Modelowanie i Prognozowanie Gospodarki Narodowej, 2007
 • Statystyka aktuarialna - teoria i praktyka, 2007
 • METODY 2006. Innowacje w finansach i ubezpieczeniach.Metody Matematyczne, Ekonometryczne i Informatyczne, 2006
 • Seminarium w Universite Paris XII', 2006
 • Rynek Kapitałowy. Skuteczne Inwestowanie, 2006
 • Metody 2005. Innowacje w Finansach i Ubezpieczeniach. Metody Matematyczne Ekonometryczne i Informatyczne, 2005
 • Statystyka aktuarialna - stan i perspektywy rozwoju, 2005
 • Metody 2004. Metody Matematyczne Ekonometryczne i Informatyczne w Finansach i Ubezpieczeniach, 2004
 • Rynek Kapitałowy.Skuteczne inwestowanie, 2004
Additional Information
Consultancy:
Izba Ubezpieczeń Gospodarczych i Obsługi Ryzyka
Membership in internal committees and academic organizations:
2017
-, Kozminski University, Warsaw
2012–2017
-, Kozminski University
2011–2011
Program Board of Economic and Social Studies, Kozminski University, Member
2010–2015
Quality Assurance Committee of Master Theses in Management and Finance, Kozminski University, Member
2007–2015
Awards Committee, Kozminski University, Member
2005
Scientific Circle of Financial Markets, Wrocław University of Technology, Director's Advisor