Information card 

Prof.
LESZEK KUBICKI

Department of Criminal Law

Prof. LESZEK KUBICKI

CV
History of scientific positions:
2000
Full Professor, Polish Academy of Sciences
1975–2000
Associate Professor, Polish Academy of Sciences
1965–1975
Assistant Professor, Polish Academy of Sciences
1951–1968
Assistant Professor, Faculty of Material Penal Law, University of Warsaw
Performed academic and organizational function:
2011.10–2012.09
Faculty Assessment Committee, Kozminski University
2010.06–2011.10
Quali- Quality Assurance Committee of Master Theses in Law and Finance, Kozminski University
2007.10–2011.08
Faculty Disciplinary Committee, Kozminski University
2005.10
-, Kozminski University
2005.03
Faculty Assessment Committee, Kozminski University
1981.01–1983.12
, Polish Academy of Sciences
Research area:
 • criminal Law
 • international criminal law
 • Medical law
Guest lectures in foreign or national academies/ universities:
2009
Warsaw University, Poland
Publications
Articles in scientific journals:
 • KUBICKI L. (2007), Problem samodzielności i niezależności prokuratury w świetle osobistych doświadczeń, PROKURATOR, 2, s.-
 • KUBICKI L. (2006), Sądy specjalne i pseudosądy - bezpowrotna przeszłość czy renesans?, MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 1(78), s.-
 • KUBICKI L. (2006), Przestępstwo płatnej protekcji a przestępstwo oszustwa (Problem obiegu przepisów ustawy), PAŃSTWO I PRAWO, 5, s.-
Monographs:
 • KUBICKI L. (2003), Prawo medyczne., Wrocław, URBAN&PARTNER
Chapter in monographs:
 • KUBICKI L. (2009), Rechtliche Aspekte des Kaiserschnitts auf ausdrücklichen Wunsch der Patientin vor dem Hintergrund der polnischen Gesetzlage in: Vergleichende Strafrechtswissenschaft. Frankfurter Festschrift für Andrzej J. Szwarc zum 70. Geburtstag, -, Berlin, DUNCKER & HUMBLOT GMBH, s.523-530
 • KUBICKI L. (2008), Dopuszczalny stopień ryzyka eksperymentu leczniczego in: Reforma prawa karnego -propozycje i komentarze. Księga jubileuszowa prof. Barbary Kunickiej-Michalskiej, Jakubowska-Hara J. Nowak C. Skupiński J., Warsaw, WYDAWNICTWO SCHOLAR, s.119-125
Scientific Activities
Editing of scientific journal:
 • 2012, Member of Editorial Committee, PAŃSTWO I PRAWO
 • 2011, "Redaktor naczelny", PAŃSTWO I PRAWO
 • 2011, Member of Editorial Committee, PRAWO I MEDYCYNA
 • 2009, "Redaktor naczelny", PAŃSTWO I PRAWO
 • 2009, Member of Editorial Board, PRAWO I MEDYCYNA
 • 1981, "Redaktor naczelny", PAŃSTWO I PRAWO
Publication of reviews:
 • KUBICKI L., (2009), review: Ekspertyza dla Sejmu RP w sprawie projektów nowelizacji Konstytucji RP dotyczących ograniczenia biernego prawa wyborczego i immunitetu parlamentarnego, druki nr 432 i 433, PRZEGLĄD SEJMOWY wydawca: ---, strony: 3(92)/2009, s.196-198
Membership in organizations:
2015.01
2015.01
, The Institute of Law Studies of the Polish Academy of Sciences
2011.01
2011.01
2009.01–2011.12
, Criminal Law Society, Poland
2009.01
, Polish Legislation Association
1999.01–2011.12
, National Transplant Council
1999.01–2004.12
, Committee on Legal Sciences, Polish Academy of Sciences
1999.01
, Association Internationale de Droit Penal
1998.01
, Academie Internationele de Droit Compare
Additional Information
Consultancy:
Commission, Ministry of Health
RP Sejm
RP Sejm
National Transplant Council
Scientific Research Committee
Ethic Committee, Polish Psychiatric Association
Membership in internal committees and academic organizations:
2011.10–2012.09
Faculty Assessment Committee, Kozminski University, Member
2010.06–2011.10
Quali- Quality Assurance Committee of Master Theses in Law and Finance, Kozminski University, Member
2007.10–2011.08
Faculty Disciplinary Committee, Kozminski University, Chairman
2005.10
-, Kozminski University
2005.03
Faculty Assessment Committee, Kozminski University, Member
1981.01–1983.12
, Polish Academy of Sciences