Information card 

PhD MARCIN AWDZIEJ

PhD
MARCIN AWDZIEJ

Department of Marketing

PhD MARCIN AWDZIEJ

CV
Research area:
 • marketing
 • celebrity endorsement
Internships:
2009
IESE Business School, Hiszpania
2009
The Chartered Institute of Marketing, Wielka Brytania
2012
ETEA, Hiszpania
Scholarships/ / Awards:
2015
Medal of National Education Comission (Minister of Science and Higher Education).
2012
KU REctor's Award for Scientific Achievements.
2011
KU REctor's Award for Scientific Achievements.
Publications
Articles in scientific journals:
 • TKACZYK J., AWDZIEJ M. (2019), Consumer motivations and attitude towards carsharing services, INTERNATIONAL JOURNAL OF MANAGEMENT CASES, Vol. 21 Issue 1, s.5-15
 • AWDZIEJ M., TKACZYK J. (2018), The comparison of consumers'product information search and purchase decisions in the selected european countries, International Journal of Sales, Retailing and Marketing, vol. 7, No 2, s.129-135
 • TKACZYK J., AWDZIEJ M., KRZYŻANOWSKA M. (2018), THE DESCRIPTION OF A CROWDFUNDING PROJECT AND POTENTIAL DONORS’ WILLINGNESS TO DONATE, STUDIA OECONOMICA POSNANIENSIA, 5, s.7-18
 • AWDZIEJ M., MAZUREK G., PIOTROWSKA K., Grudzewski F. (2018), Virtual reality in marketing communication – the impact on the message, technology and offer perception – empirical study, ECONOMICS AND BUSINESS REVIEW, No. 3, s.36-50
 • AWDZIEJ M. (2017), Skłonność do temporalnego poszukiwania korzystnych cen a wiek nabywcy, STUDIA EKONOMICZNE. ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KATOWICACH, 328, s.115-125
 • TKACZYK J., AWDZIEJ M. (2017), The comparison of consumers’ product information search and purchase decisions in the selected European countries, MARKETING I RYNEK, 9 (CD), s.7-13
 • TKACZYK J., KRZYŻANOWSKA M., AWDZIEJ M. (2017), Motivating to co-create value: “Polakpotrafi.pl” crowdfunding platform case, INTERNATIONAL JOURNAL OF MANAGEMENT CASES, 1, s.32-58
 • TKACZYK J., KRZYŻANOWSKA M., AWDZIEJ M. (2016), Motivating to co-create value; the case of crowdfunding platform Polakpotrafi.pl, NIERÓWNOŚCI SPOŁECZNE A WZROST GOSPODARCZY, 45 (1), s.41-49
 • AWDZIEJ M. (2016), Time is Money - The Paradoxes of Consumer Time Valuation and Accounting, STUDIA EKONOMICZNE. ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KATOWICACH, 255, s.9-17
 • TKACZYK J., AWDZIEJ M. (2016), Simulation Business Games in the Research of Marketing Managers’ Decision Making Process, INTERNATIONAL CONFERENCE ON MARKETING AND BUSINESS DEVELOPMENT JOURNAL, 1, s.82-90
 • TKACZYK J., AWDZIEJ M., KRZYŻANOWSKA M. (2016), Value Co-creation – Bibliometric Analysis, HANDEL WEWNĘTRZNY, 362, s.16-26
 • TKACZYK J., AWDZIEJ M., WŁODAREK D. (2016), Are elderly consumer more ethnocentric? Attitudes towards Polish and ‘foreign’ food products, JOURNAL OF ECONOMICS AND MANAGEMENT, Vol. 23 (1), s.91-107
 • AWDZIEJ M. (2016), Temporal search in elderly consumer behavior in Poland, International Journal of Sales, Retailing and Marketing, vol. 5, no. 4, s.78-91
 • AWDZIEJ M. (2015), Boundaries of the „elder consumer” market in Europe – the chronological age and the cognitive age of purchasers, HANDEL WEWNĘTRZNY, 1, s.17-25
 • AWDZIEJ M. (2015), Time Value and Elderly Consumer: An Interpretive Inquiry, INTERNATIONAL JOURNAL OF SALES, RETAILING AND MARKETING, Vol. 4, No. 5, s.21-36
 • AWDZIEJ M. (2015), Consumers as source of innovative product ideas - critical perspective, LOGISTYKA, 2, s.846- 851
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • AWDZIEJ M. (2014), Time Value and Values Delivered by Marketing, MANAGEMENT AND BUSINESS ADMINISTRATION CENTRAL EUROPE, 4(127), s.95-108
 • AWDZIEJ M. (2014), Temporal aspects of economic phenomena and marketing, MARKETING I RYNEK, 8, s.25-30
 • AWDZIEJ M., TKACZYK J., WŁODAREK D. (2014), Elderly consumer ethnocentrism towards food products, MARKETING I RYNEK, 6, s.17-31
 • AWDZIEJ M. (2013), Is marketing responsible for materialism and artificial needs?, HANDEL WEWNĘTRZNY, maj-czerwiec, s.9-16
 • TKACZYK J., AWDZIEJ M. (2013), E-WOM - Findings from the Creative Industries in Poland, STUDIA EKONOMICZNE, 149, s.200-211
 • AWDZIEJ M. (2013), Methodological problems in temporal research in marketing, HANDEL WEWNĘTRZNY, lipiec-sierpień, s.3-11
 • AWDZIEJ M. (2012), Czas i percepcja czasu w zachowaniach nabywców, HANDEL WEWNĘTRZNY, maj-czerwiec, s.9-16
 • AWDZIEJ M. (2011), Orientacja czasowa nabywców instytucjonalnych, ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO, EKONOMICZNE PROBLEMY USŁUG, 74, s.11-20
 • AWDZIEJ M. (2011), Hedonizm i motywy hedonistyczne w reklamie, ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU, 209, s.498-507
 • AWDZIEJ M. (2010), Utrzymywanie nabywców instytucjonalnych na konkurencyjnych rynkach, ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO, EKONOMICZNE PROBLEMY USŁUG, 54 (594), s.11-22
 • AWDZIEJ M. (2010), Uwarunkowania sprzedaży krzyżowej, ZESZYTY NAUKOWE. UNIWERSYTET EKONOMICZNY W POZNANIU (BYŁO: ZESZYTY NAUKOWE. AKADEMIA EKONOMICZNA W POZNANIU), 153, s.11-17
 • AWDZIEJ M. (2007), Modelowe koncepcje życiowej wartości klienta, MARKETING I RYNEK, 7, s.8-15
 • AWDZIEJ M. (2006), Marketing na rynku luksusowych produktów spożywczych, HANDEL WEWNĘTRZNY (MARKETING RYNEK PRZEDSIĘBIORSTWO), 6/2006, s.---
 • DE POURBAIX P., AWDZIEJ M., TKACZYK J. (2005), Wokół marketingu w Polsce. Sprawozdanie z konferencji, MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, ---, s.33-37
 • AWDZIEJ M. (2004), Motywy religijne w reklamie, MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 2(67), s.27-33
 • DE POURBAIX P., AWDZIEJ M. (2004), Developement of the Polish Business Education Sector in the years 1990-2002, EMERGO, 10/4, s.----
 • AWDZIEJ M. (2003), Marki wchodzą do szkół, MARKETING W PRAKTYCE; MARKETING IN PRACTICE, 3/61, s.---
 • AWDZIEJ M. (2002), Wspieranie produktu wizerunkiem gwiazdy, MARKETING W PRAKTYCE, 9/55, s.---
 • AWDZIEJ M. (2002), Promocja gminy. Szansa na rozwój, MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 2/55, s.35-41
Monographs:
 • TKACZYK J., Pilarski S., AWDZIEJ M., Czaplicka M., Zięba K. (2010), Klient i marketing, UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE
 • DE POURBAIX P., GARBARSKI L., TKACZYK J., AWDZIEJ M., TARANKO T. (2006), Poradnik profesjonalnego likwidatora szkód, PZU
 • DE POURBAIX P., GARBARSKI L., TKACZYK J., AWDZIEJ M., TARANKO T. (2006), Poradnik profesjonalnego agenta ubezpieczeniowego, PZU
 • DE POURBAIX P., GARBARSKI L., AWDZIEJ M., BOGUSŁAWSKA K., TKACZYK J. (2004), Kontrowersje wokół marketingu w Polsce - tożsamość, etyka, przyszłość, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO
Chapter in monographs:
 • AWDZIEJ M., TKACZYK J. (2017), Social media in consumer behaviour in: Consumer Behaviour. Globalization, new technologies, current trends, socio-cultural environment, Małgorzata Bartosik-Purgat, POLSKIE WYDAWNICTWO NAUKOWE, s.127-147
 • AWDZIEJ M. (2017), Case study as a teaching method in marketing in: Case Studies as a Teaching Tool in Management Education, Latusek-Jurczak Dominika, IGI GLOBAL, s.244-263
 • AWDZIEJ M., TKACZYK J., WŁODAREK D. (2015), The Attitudes of Elderly Consumers Towards Polish and Foreign Food Products in: 2014 M-SPHERE Book of Papers, Tihomir Vranesevic, M-Sphere Association for Promotion of Multidisciplinarity in Science and Business, s.316-323
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • TKACZYK J., AWDZIEJ M. (2014), Client and marketing in creative industry in: Images of creativity, Piotr Kaczmarek-Kurczak, Karolina Dąbrowska, AKADEMIA LEONA KOŹMIŃSKIEGO, s.105-134
 • AWDZIEJ M., TKACZYK J. (2013), The dillemas of startups in the creative industries - tension between artistic and market goals in: Back to Basics: consumer-centric marketing or target-centric marketing, Pedro Ferreira & André Vieira, IPAM THE MARKETING SCHOOL, s.839-846
 • AWDZIEJ M. (2009), Customer deployment in B2B markets in: Challenges in Marketing and Sales on B2B Market, Kwiatek, P., Leszczyński, G., Zieliński, M, Advertiva SC, s.129-39
 • TKACZYK J., AWDZIEJ M. (2009), Istota i kategorie niepewności w odniesieniu do nabywców in: Kontrowersje wokół marketingu w Polsce. Niepewność i zaufanie a zachowania nabywców., Garbarski L., Tkaczyk J., AKADEMIA LEONA KOŹMIŃSKIEGO I WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE, s.52-61
 • AWDZIEJ M. (2008), Kończenie relacji z klientem na rynku Business- to- Business in: Marketing Business-to-Business. Partnerstwo- Wartość- Komunikacja, P. Kwiatek, G. Leszczyński, M. Zieliński, Advertiva, s.-
 • AWDZIEJ M. (2008), Wpływ efektu kanibalizacji na portfel produktów in: Zarządzanie produktem - teoria, praktyka, perspektywy, powiększJacek KALL, Bogdan SOJKIN, WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU, s.-
 • AWDZIEJ M. (2008), Wartość nabywcy i bariery jej kształtowania in: Budowanie związków z klientami na rynku Business to Business. Teoria i praktyka, Witczak O., CEDEWU.PL WYDAWNICTWA FACHOWE W WARSZAWIE, s.-
 • AWDZIEJ M. (2007), Bariery kształtowania wartości nabywcy na rynku business- to business in: Marketing relacji na rynku business to business. Wybrane zagadnienia, Mitręga M., CEDEWU.PL WYDAWNICTWA FACHOWE W WARSZAWIE, s.---
 • AWDZIEJ M. (2007), Zachowania współczesnych nastolatków na rynkuModnej Odzieży in: Uwarunkowania i kierunki zmian na rynku młodych konsumentów, Olejniczuk-Merta A., IBRKIK, s.---
 • AWDZIEJ M. (2007), Pozbywanie sie klientów przez przedsiębiorstwa in: Marketing i sprzedaż na rynku przedsiębiorstw, -, B2B FORUM, s.-
 • AWDZIEJ M. (2006), Audyt marki - metoda i zastosowania in: Zarządzanie produktem - wyzwania przyszłości, Kall J., Sojkin B., AKADEMIA EKONOMICZNA W POZNANIU, s.548-551
 • TKACZYK J., GARBARSKI L., DE POURBAIX P., TARANKO T., AWDZIEJ M. (2005), Jak kupują klienci indywidualni?; Rodzaje trudnych klientów i sztuka radzenia sobie z nimi; Profesjonalna obsługa klienta in: Poradnik profesjonalnego agenta ubezpieczeniowego, Lechosław Garbarski, PZU, s.---
 • AWDZIEJ M. (2005), Zachowania konsumpcyjne elit ekonomiczych w świetle teorii T. Veblena in: Zachowania konsumpcyjne elit ekonomiczych w Polsce, Słaby T., SGH - SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE, s.---
 • AWDZIEJ M., Bohdanowicz J. (2005), Wpływ komunikowania międzykulturowego na promocję in: Komunikacja i kultura biznesu w Europie. Zagadnienia wybrane, Neymann M., WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, s.131-169
 • AWDZIEJ M. (2004), Komunikowanie międzykulturowe in: Komunikacja i kultura biznesu w Europie, Neymann M., WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, s.---
 • AWDZIEJ M., TKACZYK J. (2004), Oczekiwania pracodawców wobec specjalistów z zakresu marketingu - analiza ogłoszeń prasowych in: Kontrowersje wokół marketingu w Polsce - tożsamość, etyka, przyszłość, Garbarski L., WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, s.609-613
 • AWDZIEJ M. (2004), Marketing na rynku dóbr i usług zaopatrzeniowych in: Marketing. Przewodnik, Garbarski Lechosław, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, s.299-314
Scientific Activities
Participation in conferences:
 • , 2016
 • XXVI Zjazd Katedr Marketingu, Handlu i Konsumpcji „Współczesne paradygmaty w marketingu, handlu i konsumpcji”, 2016
 • The 4th International Conference on Marketing and Business Development (MBD2016), 2016
 • 13th International CIRCLE Conference: New Frontiers for Management and Marketing, 2016
 • 12 th International CIRCLE Conference, 2015
 • 15th Annual EURAM Conference, 2015
 • 3rd International M- Sphere Conference For Multidiciplinarity in Science and Business, 2014
 • Zachowania konsumentów a zarządzanie organizacjami - dekada doświadczeń w zintegrowanej przestrzeni europejskiej, 2014
 • The Information Society. European and Global Perspective, 2013
 • , 2013
 • International conference on marketing and Consumer Behaviour 2013. Back to Basics: consumer-centric marketing or target-centric marketing., 2013
 • Zachowania konsumenckie między przeszłością a przyszłością, 2012
 • Kozminski Interdisciplinary Seminar, 2012
 • Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Konsument i przedsiębiorstwo w ewoluującym otoczeniu, 2011
 • Marketing i sprzedaż na rynku przedsiębiorstw, 2009
 • Zarządzanie produktem III. Teoria, praktyka, przyszłość, 2008
 • Forum Business - to - Business, 2007
 • Uwarunkowania i kierunki zmian na rynku młodych konsumentów, 2007
 • Budowanie Związków Z Klientami Na Rynku Business To Business, 2007
 • Zarządzanie produktem - wyzwania przyszłości, 2006
Membership in organizations:
2015
2013
, EMAC
Additional Information
Consultancy:
Kozminski University - Entrepreneurship in the Creative industries
Vattenfall