Information card 

Prof. GRZEGORZ W. KOŁODKO

Prof.
GRZEGORZ W. KOŁODKO

Department of Economics

Prof. GRZEGORZ W. KOŁODKO

CV
Research area:
 • economic growth factors
 • economics
 • development economics
 • finance
 • international finance
 • public finance
 • Polish economy
 • world economy
 • institutions and principles of the EU
 • institutional enviroment of business
 • macroeconomics
 • monetary policy
 • social policy
 • cohesion policy
 • Public policy
 • post-socialist transformation
 • economy
 • economic growth issues
 • financial markets
 • tax systems
 • Transformation
 • European Union
 • international economic relations
Internships:
2009
Universita degli studi di Trento, Włochy
1999
University of Rochester, Wielka Brytania
1998
Yale University, USA
1998
World Bank, USA
1997
WIDER, Finland
1994
Institute of Fiscal and Monetary Policy, Ministry, Japonia
1990
European University Institute, Włochy
1985
University of Illinois, USA
2009
Universita degli studi di Trento, Włochy
Scholarships/ / Awards:
2015
Special Honorary Award for scientific achievements and the global dissemination of Polish Economy (Polish Economic Society).
2014
Award of the Minister of Science and Higher Education for outstanding scientific achievements in the field of research for the development of the economy (Minister of Science and Higher Education).
2014
Nadanie tytułu Honorowego Profesora przez Uniwersytet im. Alfreda Nobla w Dniepropietrowsku.
2014
Nadanie honorowego tytułu Doktora Honoris Causa przez Międzynarodowy Instytut Zarządzania w Kijowie.
2013
The Skarbek Award of the Polish Academy of Sciences for the outstanding book “Whither the World: The Political Economy of the Future”.
Series of lectures:
2009
Moscow School of Economics Lomonosow Moscow State University
2009
-
2010
School of Advanced International and Area Studies, East China Normal University
2009
OECD
2009
-
Publications
Articles in scientific journals:
 • KOŁODKO G., TOMKIEWICZ J. (2019), Sprzeczności w systemie podatkowo-składkowym i ich przezwyciężanie, KWARTALNIK NAUK O PRZEDSIĘBIORSTWIE, 4 (53), s.11-21
 • KOŁODKO G. W. (2018), New Pragmatism: the quest for economics and development policy in the 21st century, Eurofenix, Winter 2017/2018, s.28-29
 • KOŁODKO G., Postuła M. (2018), Determinants and implications of Euro enlargement: the Polish question, GOSPODARKA NARODOWA, 294(2), s.5-28
 • KOŁODKO G. W. (2018), China’s System Transformation: Socialism or Capitalism? Tertium datur, EKONOMISTA, 6, s.633-663
 • KOŁODKO G. W. (2018), Economic expansion of China: determinants, perspectives, limits, ECONOMIC AND REGIONAL STUDIES/ STUDIA EKONOMICZNE I REGIONALNE, Vol. 11, No.1, s.7-19
 • KOŁODKO G., Postuła M. (2018), Determinants and Implications of the Eurozone Enlargement, ACTA OECONOMICA, 68(4), s.477-498
 • KOŁODKO G. W. (2018), Socialism, Capitalism, or Chinism?, COMMUNIST AND POST-COMMUNIST STUDIES, 51(4), s.285-298
 • KOŁODKO G. W. (2018), Socialism or capitalism? Tertium datur, Ekonomika i Prognozuwannja, 1, s.7-36
 • KOŁODKO G. W. (2017), Economics and Politics of the Currency Convergence: the Case of Poland, COMMUNIST AND POST-COMMUNIST STUDIES, 3, s.183-194
 • KOŁODKO G. W. (2017), James K. Galbraith Welcome to the Poisoned Chalice: The Destruction of Greece and the Future of Europe nitsuiteno Essei, The Journal of Comparative Economic Studies(JCES), 23, s.4-24
 • KOŁODKO G. W. (2017), Economics and politics of conversion of zloty for Euro, Ekonomika Ukrainy, 8, s.3-13
 • KOŁODKO G. W. (2017), How to Destroy a Country? Economics and Politics of Greek Crisis, EKONOMISTA, 2, s.204-224
 • KOŁODKO G. W. (2017), Economics and politics of conversion of zloty for Euro, Ekonomika Ukrainy, 8, s.3-13
 • KOŁODKO G. W. (2017), Ru he hui mie yi ge gou jia—xi la wei ji de jing ji xue yu zheng zhi xue (Jak zniszczyć kraj. Ekonomia i polityka greckiego kryzysu), Journal of Translation from Foreign Literature of Economics, 3, s.27-41
 • KOŁODKO G. W. (2017), An Asian era with the Euro-Atlantic civilization as a background?, Woprosy Ekonomiki, 10, s.140-147
 • KOŁODKO G. W. (2017), Economics and politics of conversion of zloty for Euro, KWARTALNIK NAUK O PRZEDSIĘBIORSTWIE, 1, s.16-23
 • KOŁODKO G. W. (2017), New Pragmatism: In the Quest for Economics and Development Policy in the 21st, JOURNAL OF MANAGEMENT AND BUSINESS ADMINISTRATION. CENTRAL EUROPE., 2, s.2-5
 • KOŁODKO G. W. (2016), How to Destroy a Country. The Economics and the Politics of the Greek Crisis, RIVISTA DI POLITICA ECONOMICA, 1-3, s.1-25
 • KOŁODKO G. W. (2015), Projektowanie ekonomicznej przyszłości jako podstawa myślenia strategicznego, BIULETYN POLSKIEGO TOWARZYSTWA EKONOMICZNEGO, 2 (69), s.41-45
 • KOŁODKO G. W. (2015), The political economy of the future, EKONOMICZESKAJA TEORIJA, 3, s.30-42
 • KOŁODKO G. W. (2015), Rational needs as a basis for socio-economic development, KWARTALNIK NAUK O PRZEDSIĘBIORSTWIE, 2 (35), s.7-18
 • KOŁODKO G. W. (2015), The political economy of the future, EKONOMICZESKAJA TEORIJA, 3, s.30-42
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • TOMKIEWICZ J., KOŁODKO G. (2014), Re-participatory and funded pension scheme. Synergy or antagonism?, KWARTALNIK NAUK O PRZEDSIĘBIORSTWIE, 1, s.5-13
 • KOŁODKO G. W. (2014), The New Pragmatism, or Economics and Politics for the Future, EKONOMISTA, 2, s.161-180
 • KOŁODKO G. W. (2014), Kto jest dobrym ekonomistą, BIULETYN POLSKIEGO TOWARZYSTWA EKONOMICZNEGO, 1(64), s.12-14
 • KOŁODKO G. W. (2014), Społeczne i przestrzenne aspekty zróżnicowania dochodów we współczesnym świecie, NIERÓWNOŚCI SPOŁECZNE A WZROST GOSPODARCZY, 39, s.26-37
 • KOŁODKO G. W. (2014), New Pragmatism, Or Economics and Policy for the Future. Economics of Moderation, BULLETIN POLISH ECONOMIC SOCIETY, 2 (65), s.41-43
 • KOŁODKO G. W. (2014), The New Pragmatism, or Economics and Policy For The Future (An Essay), ACTA OECONOMICA, 2, s.139-160
 • KOŁODKO G. W. (2013), Nowyj pragmatism i buduszcze mirowoj ekonomiki, MIR PIEREMIEN (ŚWIAT PRZEMIAN), 1, s.34-38
 • KOŁODKO G. W. (2013), Mołoko i rom, ili Ekonomiczeskije reform po-kubinski, WOPROSY NOWOJ EKONOMIKI, 1(25), s.18-20
 • KOŁODKO G. W. (2013), Civilizations Conflict?, WOPROSY NOWOJ EKONOMIKI, 1 (25), s.21-22
 • KOŁODKO G. W. (2013), A new pragmatism or the economy of moderation, EKONOMIKA UKRAINY, 11, s.13-28
 • KOŁODKO G. W. (2013), Microeconomic management and macroeconomic policy vs. economic growth and social development, KWARTALNIK NAUK O PRZEDSIĘBIORSTWIE, 4, s.11-15
 • KOŁODKO G. W. (2013), Nowyj Pragmatyzm, abo ekonomika pomrnpsti, EKONOMIKA UKRAINY, 11, s.13-28
 • KOŁODKO G. W. (2012), Economics and Politics in a Volatile World, EMIRATE LECTURE SERIES, 95 (May), s.1-38
 • KOŁODKO G. W. (2012), Economic crisis or crisis in economics?, BIULETIEŃ MIŻNARODNOGO NOBELIWSKOGO EKONOMICZNOGO FORUMU, 1(5), s.216-223
 • KOŁODKO G. W. (2012), A World Between Crises, ACTA OECONOMICA, 62(1), s.3-13
 • KOŁODKO G. W. (2011), The World Between Crises. Some Reflections About the Book Crisis Economcs by N. Roubini and S. Mihm, EKONOMISTA, 2, s.297-305
 • KOŁODKO G. W. (2011), Neoliberalism, the Global Crisis, and the Ways Out, RIVISTA DI ECONOMIA POLITICA, 3, s.153-166
 • KOŁODKO G. W. (2011), Neoliberalism, World Crisis, and the New Pragmatism, THE EUROPEAN FINANCIAL REVIEW, 2, s.2-6
 • KOŁODKO G. W. (2011), Ekonomia kryzysu czy kryzys ekonomii?, MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 2 (109), s.2-9
 • KOŁODKO G. W. (2010), Neoliberalizm i światowy kryzys gospodarczy, EKONOMISTA, 1/2010, s.117-125
 • KOŁODKO G. W. (2010), O społecznej gospodarce rynkowej, PRZEGLĄD SOCJALISTYCZNY, 3 (30), s.81-89
 • KOŁODKO G. W. (2010), Demokracja a rozwój, GAZETA FINANSOWA, 38, s.30-31
 • KOŁODKO G. W. (2010), Czy jesteśmy skazani na rozwój, PRZEGLĄD, 04.07.10, s.48-50
 • KOŁODKO G. W. (2010), Zielona wyspa czerwienieje, PRZEGLĄD, 16.05.10, s.46-48
 • KOŁODKO G. W. (2010), Ciepło, cieplej, gorąco..., PRZEGLĄD, 20.06.10, s.48-49
 • KOŁODKO G. W. (2010), Wid ideołogii neoliberalizma do nowomu pragmatizmu, EKONOMIKA UKRAINY, 9 (586), s.4-11
 • KOŁODKO G. W. (2010), Wędrujący świat, wędrująca Polska, PRZEGLĄD, 03.05.10, s.44-45
 • KOŁODKO G. W. (2010), Neoliberalizm i mirowoj ekonomiczeskij krizis, WOPROSY EKONOMIKI, 3, s.56-64
 • KOŁODKO G. W. (2010), Xin Zi You Zhu Yi Yu Shi Jie Jing Ji Wei Ji, RUSSIAN STUDIES, 2 (162), s.3-11
 • KOŁODKO G. W. (2010), Xin Ziyou Zhuyi Quanqiu Weiji ji Chulu, BIJIAO.COMPERATIVE STUDIES, 3, s.111-118
 • KOŁODKO G. W. (2010), Wicerząd wicepremiera, PRZEGLĄD, 28.03.10, s.44-45
 • KOŁODKO G. W. (2010), Wędrówka przez życie, PRZEGLĄD, 05.04.10, s.43
 • KOŁODKO G. W. (2010), Wielikaja transformacija, VIEK GLOBALIZACIJI, 2 (6), s.---
 • KOŁODKO G. W. (2010), New Approach to the Aims of Development, ECONOMICS AND BUSINESS ADMINISTRATION JOURNAL, 1 (2), s.28-36
 • KOŁODKO G. W. (2010), Kto rządzi światem?, PRZEGLĄD, 27.06.10, s.52-53
 • KOŁODKO G. W. (2010), Jak utonąć w długach, PRZEGLĄD, 11.07.10, s.44-46
 • KOŁODKO G. W. (2010), Kryzysowy budżet, PRZEGLĄD, 17.10.10, s.22
 • KOŁODKO G. W. (2010), From the ideology of neoliberalism to a new pragmatism, EKONOMIKA UKRAINY, 9 (578), s.4-11
 • KOŁODKO G. W. (2010), Two Decades of Great Postsocialist Transformation - and What Next?, ACTA OECONOMICA, 4, s.361-373
 • KOŁODKO G. W. (2010), Dwie dekady ustrojowej transformacji - i co dalej?, EKONOMISTA, 4, s.563-572
 • KOŁODKO G. W. (2010), Jak wrócić na ścieżkę wzrostu, PRZEGLĄD, 21.03.10, s.44-45
 • KOŁODKO G. W. (2010), Panta rhei, PRZEGLĄD, 24.10.10, s.48-50
 • KOŁODKO G. W. (2010), O metodologii nauk ekonomicznych, BIULETYN POLSKIEGO TOWARZYSTWA EKONOMICZNEGO, 2 (46)
 • KOŁODKO G. W. (2010), Wielikije transformaciji 1989-2029, MIR PIEREMIEN (ŚWIAT PRZEMIAN), 1, s.61-75
 • KOŁODKO G. W. (2010), Wielikaja transformacija. Mogło li być łuczsze? Budjet li łuczsze?, MIROWAJA EKONOMIKA I MIEŻDUNARODYJE OTNOSZENIJA, 4, s.3-14
 • KOŁODKO G. W. (2010), Wielka metamorfoza, PRZEGLĄD, 18.04.10, s.50-51
 • KOŁODKO G. W. (2010), 10 kwietnia 2010, PRZEGLĄD, 25.04.10, s.47
 • KOŁODKO G. W. (2009), Introductory Remarks w: Robert J. Aumann, Game Engineering, DISTINGUISHED LECTURES SERIES, 20, s.2-5
 • KOŁODKO G. W. (2009), 1989 - 2029 Nian Da Zhuan Xing - Ke Yi Geng Hao Huo Jiang Hui Geng Hao Ma?, RUSSIAN STUDIES, 3 (157), s.14-28
 • KOŁODKO G. W. (2009), Rozwój gospodarczy i postęp społeczny. W poszukiwaniu strategii dla Polski, PRZEGLĄD SOCJALISTYCZNY, 6 (27), s.19-26
 • KOŁODKO G. W. (2009), Wgladiwajas w buduszczeje Jewropy i Mira, MIR PIEREMIEN (ŚWIAT PRZEMIAN), 3, s.134-141
 • KOŁODKO G. W. (2009), The Great Transformation 1989-2029, SOCIETY AND ECONOMY, 2 (31), s.175-191
 • KOŁODKO G. W. (2009), Światowy kryzys i jego implikacje dla Polski, MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 4, s.3-11
 • KOŁODKO G. W. (2009), Współczesny kryzys światowej gospodarki i jego implikacje dla długofalowego rozwoju Polski, PRZYSZŁOŚĆ: ŚWIAT-EUROPA-POLSKA, 1 (19), s.13-15 ; 67-77
 • KOŁODKO G. W. (2009), Wielka Transformacja 1989-2029. Uwarunkowania, przebieg, przyszłość, EKONOMISTA, 3, s.353-371
 • KOŁODKO G. W. (2009), Etyka w działalności gospodarczej, TRANSFORMACJE, 58-63, s.84-98
 • KOŁODKO G. W. (2009), Strategija razwitija, EKONOMIKA PREDPRINIMATELSTWA OKRUZAJUSZCZEJ SREDY, 1(37), s.7-10
 • KOŁODKO G. W. (2009), A Two-thirds Rate of Success. Polish Transformation and Economic Development in 1989-2008, WIDER RESEARCH PAPER, 2009/14, s.---
 • KOŁODKO G. W. (2009), Nowe spojrzenie na cele rozwoju, KWARTALNIK NAUK O PRZEDSIĘBIORSTWIE, 2(11), s.39-47
 • KOŁODKO G. W. (2009), A two-thirds of success. Poland's post-communist transformation 1989-2009, COMMUNIST AND POST-COMMUNIST STUDIES, 3, s.325-351
 • KOŁODKO G. W. (2009), Kultura a rozwój, MIESIĘCZNIK POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ, 14(wkładka), s.---
 • KOŁODKO G. W. (2009), Neoliberalizm i mirowoj ekonomiczeskij krizis, VIESTNIK FINANSOWOJ AKADEMII, 6, s.48-54
 • KOŁODKO G. W. (2009), List otwarty do Premiera Rzeczypospolitej, GAZETA FINANSOWA, 13-19, s.7
 • KOŁODKO G. W. (2009), Żyć, nie umierać…, MIESIĘCZNIK LITERACKI AKANT, 7 (150), s.4-6
 • KOŁODKO G. W. (2009), Skudnaja ideja - żałkije płody. Poczemy wrednaja koncepcija neoliberalizma zawojowała połmira i kak s etim sprawitsj, LITERATURNAJA GAZIETA, 32 (6236), s.4
 • KOŁODKO G. W. (2008), Patrząc w przyszłość, EKONOMISTA, 4, s.555-560
 • KOŁODKO G. W. (2008), Symultanka pro publico mundiale bono, FORUM KLUBOWE, 3 i 4, s.77-82
 • KOŁODKO G. W. (2008), Dokąd zmierza świat, MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 5(94), s.33-41
 • KOŁODKO G. W. (2008), Khosusi Sazi Va Azad Saziyeh Eghtesadi: Tajrobeye Lahesta, RAHBORD-E-YAS, 13, s.118-136
 • KOŁODKO G. W. (2008), Globalizacja - i co dalej, DZIŚ, 12(219), s.92-100
 • KOŁODKO G. W. (2008), Czy świat może być lepszy?, PRZEGLĄD SOCJOLOGICZNY, 5(20), s.36-45
 • KOŁODKO G. W. (2008), Europa w perspektywie 2050 roku, PRZYSZŁOŚĆ: ŚWIAT-EUROPA-POLSKA, 1(17), s.21-28
 • KOŁODKO G. W. (2008), Nowe zasady ekonomii rozwoju, DZIŚ, 7, s.29-39
 • KOŁODKO G. W. (2008), Uspiech na dwie treti. Sistemnaja transformacija w Polsze i uroki na buduszcze, EKONOMICZESKAJA POLITIKA, 2, s.75-88
 • KOŁODKO G. W. (2007), Polskie drogi i bezdroża transformacji, RECTOR`S LECTURES, 64, s.25
 • KOŁODKO G. W. (2007), Khosusisazi va Azadsazi-e eghtesadi: tajrobeye Lahestan, MAGALLEHE-E BARNAMEH VA BUDJEH (THE JOURNAL OF PLANNING AND BUDGETING), --, s.---
 • KOŁODKO G. W. (2007), The New Economy and the Old Problems, CURRENT POLITICS AND ECONOMICS OF RUSSIA, EASTERN AND CENTRAL EUROPE, 1(22), s.19-28
 • KOŁODKO G. W. (2007), Etika w chozjastwiennoj diejatielnosti, BIEŁORUSSKIJ EKONOMICZESKIJ ŻURNAŁ, 3, s.23-33
 • KOŁODKO G. W. (2007), Globalization and Catching-up in Emerging Markets, CURRENT POLITICS AND ECONOMICS OF RUSSIA, EASTERN AND CENTRAL EUROPE, 22(5/6), s.621-662
 • KOŁODKO G. W. (2007), Mirowoje Chozjajstwo i postsocjalisticzeskije preobrazowanija, EPOS - EKONOMIKA, PREDPRINIMATIELSTWO, OKRUŻAJUSZCZAJA SREDA, 4(32), s.94-103
 • KOŁODKO G. W. (2007), The Lessons to be Learned from the Great Post-Communist Change, CURRENT POLITICS AND ECONOMICS OF RUSSIA, EASTERN AND CENTRAL EUROPE, 22(3), s.191-202
 • KOŁODKO G. W. (2007), Globalizacija i processy wyrawniwanija ekonomik 'nowych' rynkow (okończanije), EPOS - EKONOMIKA, PREDPRINIMATIELSTWO, OKRUŻAJUSZCZAJA SREDA, 1(29), s.107-120
 • KOŁODKO G. W. (2007), Structural Reform and Economic Growth in Poland, CURRENT POLITICS AND ECONOMICS OF RUSSIA, EASTERN AND CENTRAL EUROPE, 22(1), s.9-18
 • KOŁODKO G. W. (2007), Institutions, Policies and Growth, CURRENT POLITICS AND ECONOMICS OF RUSSIA, EASTERN AND CENTRAL EUROPE, 22 (3), s.283-308
 • KOŁODKO G. W. (2007), The Great Post-Communist Change and the Uncertain Future of the World, CURRENT POLITICS AND ECONOMICS OF RUSSIA, EASTERN AND CENTRAL EUROPE, 22(1), s.45-62
 • KOŁODKO G. W. (2007), Etyka w działalności gospodarczej, DZIŚ, 5, s.35-49
 • KOŁODKO G. W. (2007), 2025: Two Histories of Economic Growth, CURRENT POLITICS AND ECONOMICS OF RUSSIA, EASTERN AND CENTRAL EUROPE, 22(3), s.203-229
 • KOŁODKO G. W. (2007), E-Economy and Prospects for Fast Growth in Post-Communist Countries, CURRENT POLITICS AND ECONOMICS OF RUSSIA, EASTERN AND CENTRAL EUROPE, 22(1), s.29-44
 • KOŁODKO G. W. (2007), Etika w biznesie, ekonomikie i politikie, WOPROSY EKONOMIKI, 11, s.44-54
 • KOŁODKO G. W. (2007), Sukces na dwie trzecie. Polska transformacja ustrojowa i lekcje na przyszłość, EKONOMISTA, 6, s.799-836
 • KOŁODKO G. W. (2006), Globalization - Culture - Development, INTERNATIONAL MANAGEMENT REVIEW, 3(2), s.5-19
 • KOŁODKO G. W. (2006), Posuto-Kyosansyugi-no Daihenkaku-to Hukakujitu-na Sekai-na Shorai [Wielka posocjalistyczna przemiana i niepewna przyszłość świata], HIKAKU KEIZAI TAISEI KENKYU (COMPARATIVE ECONOMIC STUDIES), 13, s.59-74
 • KOŁODKO G. W. (2006), Institutions, Policies and Economic Development, WIDER RESEARCH PAPER, 21, s.26
 • KOŁODKO G. W. (2006), Introductory remarks, w: Anne O. Krueger, A. Continuous Adventure: The Pursuit of Stability and Growth in Modern Economies, DISTINGUISHED LECTURES SERIES, 18, s.1-5
 • KOŁODKO G. W. (2006), Globalizacija i processy wyrawniwanija ekonomik 'nowych' rynkow, EPOS - EKONOMIKA, PREDPRINIMATIELSTWO, OKRUŻAJUSZCZAJA SREDA, 4(28), s.87-97
 • KOŁODKO G. W. (2006), Siedem lekcji z polskiej transformacji, KOLEGIUM MYŚLI OTWARTEJ, Zeszyt 3, s.53-63
 • KOŁODKO G. W. (2006), Blaski i cienie globalizacji, KOLEGIUM MYŚLI OTWARTEJ, Zeszyt 3, s.11-28
 • KOŁODKO G. W. (2006), Globalization, Transformation and Management Education, MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 4(81), s.13-16
 • KOŁODKO G. W. (2006), Wielikaja postkommunisticzeskaja transformacija i nieopredieliennoje buduszcze mira, EKONOMICZESKAJA POLITIKA, 1, s.56-73
 • KOŁODKO G. W. (2006), Globalization and Its Impact on Economic Development, TIGER WORKING PAPER SERIES, 81, s.13
 • KOŁODKO G. W. (2006), Globalization, Transformation and Management Education, TIGER WORKING PAPER SERIES, 89, s.11
 • KOŁODKO G. W. (2005), Transition to a Market. Why Gradualism Works and Radicalism Fails?, MONTENEGRIN JOURNAL OF ECONOMICS, 1(1), s.19-25
 • KOŁODKO G. W. (2005), Wielikaja polskaja transformacija: uroki dla razwiwajuszczichsja rynkow, MIR PIEREMIEN (ŚWIAT PRZEMIAN), 4, s.34-45
 • KOŁODKO G. W. (2005), Siedem lekcji z polskiej transformacji, DZIŚ, 1, s.25-34
 • KOŁODKO G. W. (2005), Blaski i cienie globalizacji, DZIŚ, 7, s.36-53
 • KOŁODKO G. W. (2005), Lessons for the emerging markets from Poland's great change, COMMUNIS POST-COMMUN, 3(38), s.369-379
 • KOŁODKO G. W. (2005), Introductory remarks w: John Williamson, Differing Interpretations of the Washington Consensus, DISTINGUISHED LECTURES SERIES, 17, s.1-6
 • KOŁODKO G. W. (2005), Zhidu, Zhengce He Zengzhang [Instytucje, polityka i wzrost], BIJIAO.COMPERATIVE STUDIES, 18, s.131-149
 • KOŁODKO G. W. (2005), Bo Lan Da Bian Ge Dui Xin Xing Shi Chang de Oi Tiao Jing Yan Jiao Xun, JOURNAL OF CANPARATIVE STUDIES OF ECONOMIC AND SOCIETY SYSTEM, 5, s.28-33
 • KOŁODKO G. W. (2005), Blaski i cienie globalizacji, FORUM KLUBOWE, 3, s.27-32
 • KOŁODKO G. W. (2005), Globalization, Transition and Development Prospects, FINANCE INDIA, 19, s.465-479
 • KOŁODKO G. W. (2005), Seido, Seisaku to Keizai-seicho [Instytucje i polityka a wzrost gospodarczy], OKAYAMA ECONOMIC REVIEW, 1(37), s.151-172
 • KOŁODKO G. W. (2004), Globalizacija i ekonomiczeskij rost,, MIR PIEREMIEN (ŚWIAT PRZEMIAN), ---, s.140-152
 • KOŁODKO G. W. (2004), Introductory remarks w: John Eatwell Pensions Policies in the European union-a Burden for New Members, DISTINGUISHED LECTURES SERIES, 13, s.1-3
 • KOŁODKO G. W. (2004), Transition to a Market System: Gradualism versus Radicalism, TIGER WORKING PAPER SERIES, 60, s.12
 • KOŁODKO G. W. (2004), Ekonomia wzrostu i polityka upadku, TRYBUNA, 8 czerwca, s.---
 • KOŁODKO G. W. (2004), Strategia rynkowej transformacji, DZIŚ, 8, s.32-40
 • KOŁODKO G. W. (2004), Globalization and the Equity Issues in Postsocialist Transition Economies, ACTA ECONOMICA, ---, s.273-296
 • KOŁODKO G. W. (2004), Wykorzystać rezerwę NBP, PRZEGLĄD, 12 marzec, s.49-51
 • KOŁODKO G. W. (2004), Introductory remarks, w: Justin Yifu Lin, lessons of China`s Transition from a planned Economy to a Market Economy, DISTINGUISHED LECTURES SERIES, 16, s.1-7
 • KOŁODKO G. W. (2004), Introductory remarks, w: Alexander Nekipelov, Public Preferences and their Role in Shaping Russian Economic Development, DISTINGUISHED LECTURES SERIES, 15, s.1-4
 • KOŁODKO G. W. (2004), La transizione all'economia di mercato: gradualismo o radicalismo?, QA - LA QUESTIONE AGRARIA, ---, s.25-37
 • KOŁODKO G. W. (2004), Institutions, Policies and Growth, TIGER WORKING PAPER SERIES, ---, s.21
 • KOŁODKO G. W. (2004), Instytucja i polityka a wzrost gospodarczy., EKONOMISTA, ----, s.---
 • KOŁODKO G. W. (2003), Globalization. Challenges and Opportunities for Transition Economies, TIGER WORKING PAPER SERIES, ---, s.---
 • KOŁODKO G. W. (2003), Integracja Polski ze światem, DZIŚ, 5, s.21-32
 • KOŁODKO G. W. (2003), Świat i my, DZIŚ, 8, s.23-34
 • KOŁODKO G. W. (2003), Globalisation and Transformation: Illusions and Reality, JOURNAL OF EMERGING MARKET FINANCE, ---, s.207-252
 • KOŁODKO G. W. (2003), Shinko shijo niokeru gurobaruka to kyachingu-apu (Globalization and Catching-up in Emerging Market Economies), RITSUMEIKAN KOKUS KENKYU, ---, s.409(111)-453(155)
 • KOŁODKO G. W. (2002), Gospodarka: potrzeba zmian na lepsze, MYŚL SOCJALDEMOKRATYCZNA, 3, s.85-95
 • KOŁODKO G. W. (2001), Globalization and catching-up: from recession to growth in transition economies, COMMUNIST AND POST-COMMUNIST STUDIES, 34(3), s.279-322
Editing of monographs:
 • KOŁODKO G. W., (2014), Zarządzanie i polityka gospodarcza dla rozwoju, Warsaw
 • KOŁODKO G. W., (2014), Management and Economic Policy for Development, New York
Monographs:
 • KOŁODKO G. W. (2020), China and the Future of Globalization. The Political Economy of China's Rise, Blooomsbury Publishing
 • KOŁODKO G., TOMKIEWICZ J. (2019), Strategia dla Polski. Ćwierć wieku później, PWN
 • KOŁODKO G. W. (2018), Czy Chiny zbawią świat?, PRÓSZYŃSKI I S-KA
 • KOŁODKO G., KOŹMIŃSKI A. (2017), Nowy pragmatyzm kontra nowy nacjonalizm, PRÓSZYŃSKI I S-KA
 • KOŁODKO G. W. (2016), 25 let transformacii - ot neoliberalnych prowałow k pragamticznomu rostu, Wydawnictwo Magistr
 • KOŁODKO G. W. (2015), Incotro se indreapta lumea: Economia politica a viitorului, Bukareszt, Editura Polirom
 • KOŁODKO G. W. (2015), Shi Jie Qu Xiang He Fang: Wei Lai De Zheng Zhi Jing Ji Xue, FOREIGN LANGUAGES PRESS
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • KOŁODKO G. W. (2014), Management and Economic Policy for Development, NOVA SCIENCE PUBLISHERS
 • KOŁODKO G. W. (2014), Whither the World. The Political Economy of the Future, Izdatielstwo Magistr
 • KOŁODKO G. W. (2014), Zarządzanie i polityka gospodarcza dla rozwoju, POLTEXT
 • KOŁODKO G. W. (2014), Droga do teraz, PRÓSZYŃSKI I S-KA
 • KOŁODKO G. W. (2014), Whither the World: The Political Economy of the Future: Volume 1, Houndmills, Basingstoke, PALGRAVE MACMILLAN LTD
 • KOŁODKO G. W. (2014), Whither the World: The Political Economy of the Future: Volume 2, Houndmills, Basingstoke, PALGRAVE MACMILLAN LTD
 • KOŁODKO G. W. (2014), Truth, Errors, and Lies: Politics and Economics in a Volatile World, Pazhooheshkadeh Pooli Va Banki (Monetary and Banking Research Institute, MBRI)
 • KOŁODKO G. W. (2013), Dokąd zmierza świat. Ekonomia polityczna przyszłości, PRÓSZYŃSKI I S-KA
 • KOŁODKO G. W. (2012), Hkaa'k wa'khta'a wa'kathib alsyasah waliktsad fi a'alm mtghirl, Kalimat Arabia
 • KOŁODKO G. W. (2012), Minliwij swit, Nacionalna Akademia Nauk Ukrainy
 • KOŁODKO G. W. (2011), Zhen Xiang, Miu Wu yu Huang Yan. Duo Bian Shi Jie Zhong de Zheng Zhi yu Jing Ji, FOREIGN LANGUAGES PRESS
 • KOŁODKO G., TOMKIEWICZ J. (2011), 20 years of Transformation: Achievements, Problems and Perspectives, NOVA SCIENCE PUBLISHERS
 • KOŁODKO G. W. (2011), Gezici Dünya. Geçmişten gelece?e: küresel ekonomi - politik, Odtu Geliştirme Vakfi
 • KOŁODKO G. W. (2011), Globalization, Transformation, Crisis - What Next?, IZDATELSTVO MAGISTR
 • KOŁODKO G. W. (2011), „Truth, Errors, And Lies. Politics And Economics In A Volatile World, COLUMBIA UNIVERSITY PRESS
 • KOŁODKO G. W. (2010), La gran transformación, LA CATARATA
 • KOŁODKO G. W. (2010), Wither the Wolrd?, NHA XUAT BAN THE GIOI
 • KOŁODKO G. W. (2010), The World at the Extent of Thought, PRÓSZYŃSKI I S-KA
 • KOŁODKO G. W. (2010), Globalization, Crisis and What Next?, POLTEXT
 • KOŁODKO G. W. (2009), Megatrendek, AKADEMIAI KIADO
 • KOŁODKO G., TOMKIEWICZ J. (2009), 20 lat transformacji. Osiągnięcia, problemy, perspektywy, AKADEMIA LEONA KOŹMIŃSKIEGO I WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE
 • KOŁODKO G. W. (2009), Mir w dwiżenii, MAGISTR
 • KOŁODKO G. W. (2008), Wędrujący świat, PRÓSZYŃSKI I S-KA
 • KOŁODKO G. W. (2008), Segyehwawa gu sahoejueui gukadeuleui baljeonjeonmang, DAHAE
 • KOŁODKO G. W. (2007), Jahani Shodan va ham sat-h Shodan ba digaran dar Eghtesadé gozar, MARKAZ E TAHGHIGHAT E ESTRATEGIK
 • KOŁODKO G. W. (2007), Polska z globalizacją w tle. Instytucjonalne aspekty rozwoju, TNOIK TORUŃ
 • KOŁODKO G., Uvalic M., Estrin S. (2007), Transition and Beyond, PALGRAVE MACMILLAN, HOUNDMILLS, BASINGSTOKE, HAMPSHIRE, NEW YORK
 • KOŁODKO G. W. (2006), Wielikij postsocjalisticzeskij poworot, JURIDICZESKIJ CENTR PRESS
 • KOŁODKO G. W. (2006), Toan Cau Hoa Va Trien Vong Phat Trien Cua Cac Nuoc Hau Xa Hoi Chu Nghia, STATE POLITICAL PUBLISHING HOUSE
 • KOŁODKO G. W. (2006), The World Economy and Great Post-Communist Change, NOVA SCIENCE PUBLISHERS
 • KOŁODKO G. W. (2005), Globalization and Social Stress, NOVA SCIENCE PUBLISHERS
 • KOŁODKO G. W. (2005), Shock kara Ryouhou he - Touou ni okeru Post-Shakaishugi no Taisei Ikou kara EU Kamei he, SAN-KEI-SHA
 • KOŁODKO G. W. (2005), The Polish Miracle. Lessons for the Emerging Markets, ASHGATE, ALDERSHOT, ENGLAND-BURLINGTON
 • KOŁODKO G. W. (2004), Globalization and Catching Up in the Emerging Market Economies, Wydawnictwo Nigeryjskiego Instytutu Stosunków Międzynarodowych
 • KOŁODKO G., Grzymala-Busse A. (2004), Globalization and Social Stress, New Haven, YALE CENTER FOR INTERNATIONAL AND AREA STUDIES
 • KOŁODKO G. W. (2004), Wid szoku do terapii.Ekonomika i politika transformacji, Niezależnij Kulturołogicznyj Żurnał
 • KOŁODKO G. W. (2004), Strategia szybkiego wzrostu gospodarczego w Polsce, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO
 • KOŁODKO G. W. (2003), Quan Qiu Hua Yu Hou She Hui Zhu Yi Guo Ji Da Yu Ce(po chińsku)., World Affairs Press
 • KOŁODKO G. W. (2003), Emerging Market Economies - Globalization and Development, ASHGATE, ALDERSHOT, ENGLAND-BURLINGTON
 • PIĄTKOWSKI M., KOŁODKO G. (2002), New Economy' and Old Problems. Prospects for Fast Growth in Transition Economies, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO
 • KOŁODKO G. W. (2001), Moja globalizacja, czyli dookoła świata i z powrotem, TOWARZYSTWO NAUKOWE ORGANIZACJI I KIEROWNICTWA
Chapter in monographs:
 • KOŁODKO G. W. (2019), Co nam dała „Strategia dla Polski” in: Strategia dla Polski. Ćwierć wieku później, G. W. Kołodko, J. Tomkiewicz, WYDAWNICTWO NAUKOWE PWN, s.13-39
 • KOŁODKO G. W. (2017), Nowy pragmatyzm i jego znaczenie dla uczciwego gospodarowania in: Etyka i ekonomia, Elżbieta Mączyńska, Jacek Sójka, POLSKIE WYDAWNICTWO EKONOMICZNE, s.59-68
 • KOŁODKO G. W. (2017), Era Azii na fonie jewro-atłanticieskoj ciwilizacii? in: Głobalnyj mir: sistemnyje sdwigi, wyzowy i kontury buduszczego. XVII Mieżdunarodnyje Lichaczewskije naucznyje cztenija, A.C. Zapiesockij, CPbGUP, s.106-110
 • KOŁODKO G. W. (2016), NEITHER WASHINGTON, NOR BEIJING CONSENSUS, BUT THE NEW PRAGMATISM in: Contemporary Global Challenges and National Interests: the 16th International Likhachov Scientific Conference, Zapesotsky A. S., SPbUHSS, s.62-64
 • KOŁODKO G. W. (2016), Nowy Pragmatyzm, czyli ekonomia i polityka dla przyszłości in: Ekonomia umiaru – realna perspektywa? Nowy paradygmat Grzegorza W. Kołodko, Janina Pach, Katarzyna Kowalska, Paulina Szyja, WYDAWNICTWO NAUKOWE PWN, s.21-39
 • KOŁODKO G. W. (2016), Przedmowa: Jaka piękna katastrofa… in: Witamy w zatrutym kielichu. Grecki kryzys a przyszłość Europy, James K. Galbraith, WYDAWNICTWO NAUKOWE PWN, s.9-38
 • KOŁODKO G. W. (2015), Towards a Better Future: Integration Perspectives in: Contemporary Global Challenges and National Interests. The 15th International Likhachov Scientific Conference, -, Russian Academy of Sciences, St. Petersburg University of Humanities and Social Sciences, s.83-84
 • KOŁODKO G. W. (2015), New Pragmatism or economics and policy for the future in: Economics for the Future. Fundamental Problems in Economic Theory and Economic Practice, Elzbieta Mączynska, POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE, s.17-34
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • KOŁODKO G. W. (2014), Zarządzanie mikroekonomiczne i polityka makroekonomiczna a wzrost gospodarczy i rozwój społeczny in: Zarządzanie i polityka gospodarcza dla rozwoju, Grzegorz W. Kołodko, POLTEXT, s.7-14
 • KOŁODKO G. W. (2014), Nowy Pragmatyzm, czyli ekonomia i polityka dla przyszłości in: Zarządzanie i polityka gospodarcza dla rozwoju, Grzegorz W. Kołodko, POLTEXT, s.319-342
 • KOŁODKO G. W. (2014), Preface in: Management and Economic Policy for Development, Grzegorz W. Kołodko, NOVA SCIENCE PUBLISHERS, s.2-3
 • KOŁODKO G. W. (2014), Microeconomic Management and Macroeconomic Policy vs. Economic Growth and Social Development in: Management and Economic Policy for Development, Grzegorz W. Kołodko, NOVA SCIENCE PUBLISHERS, s.1-5
 • KOŁODKO G. W. (2014), New Pragmatism or Economics and Policy for the Future in: Management and Economic Policy for Development, Grzegorz W. Kołodko, NOVA SCIENCE PUBLISHERS, s.221-237
 • KOŁODKO G. W. (2011), Ekonomia i polityka in: Koźmiński - reaktywacja, Ewa Barlik, POLTEXT, s.228-244
 • KOŁODKO G. W. (2010), O społecznej gospodarce rynkowej in: Podstawowe założenia Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Krzysztof Budziło, Trybunał Konstytucyjny, BIURO TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO, s.31-38
 • KOŁODKO G. W. (2010), Neoliberalizm i systemowy kryzys globalnej gospodarki in: Globalization, Crisis and What Next?, Kołodko G. W., POLTEXT, s.88-100
 • KOŁODKO G. W. (2010), Wielka posocjalistyczna transformacja in: Ekonomia i ekonomiści w czasach przełomu, Mączyńska E., Wilkin J., POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE, s.187-202
 • KOŁODKO G. W. (2010), Zanim nadejdzie Jeszcze Większy Kryzys in: Globalization, Crisis and What Next?, Kołodko G. W., POLTEXT, s.7-14
 • KOŁODKO G. W. (2010), Społeczna gospodarka rynkowa - Konstytucja i rzeczywistość in: Idee ordo i społeczna gospodarka rynkowa, Mączyńska E., Pysz P., POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE, s.139-149
 • KOŁODKO G. W. (2010), Neoliberalizm a światowy kryzys gospodarczy in: Nauki ekonomiczne wobec wyzwań współczesnej gospodarki światowej, Prusek A., UNIWERSYTET EKONOMICZNY W KRAKOWIE, s.32-44
 • KOŁODKO G. W. (2010), La gran transformación 1989-2029. El futuro de Europa del Este en la economía mundial in: Unión Europea y agenda estratégica: Una visión desde el Centro y el Este del Continente, Alonso F., Luengo F., Andreff W., LA CATARATA, s.95-110
 • KOŁODKO G. W. (2010), The Lessons to be Learnt from the Great-Post Communist Change in: Progress in Economics Research, Albert Tavidze, NOVA SCIENCE PUBLISHERS, s.249-266
 • KOŁODKO G. W. (2009), Globalization and Its Impact on Economic Development in: Globalization. Sectoral Impacts and Country Experiences, Mallik A., THE ICFAI UNIVERSITY PRESS, s.60-79
 • KOŁODKO G. W. (2009), Poland's Great Transformation and the Lessons to be Learnt in: Regional Diversity and Local Development in the New Member States, Blokker P. i Dallago B., PALGRAVE MACMILLAN LTD, s.99-121
 • KOŁODKO G. W. (2009), Wielka Transformacja 1989-2029. Czy mogło być lepiej, czy będzie lepiej? in: 20 lat transformacji. Osiągnięcia, problemy, perspektywy, Kołodko G.W., Tomkiewicz J., AKADEMIA LEONA KOŹMIŃSKIEGO I WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE, s.101-118
 • TOMKIEWICZ J., KOŁODKO G. (2009), Wielka transformacja in: 20 lat transformacji. Osiągnięcia, problemy, perspektywy, Kołodko G.W., Tomkiewicz J., AKADEMIA LEONA KOŹMIŃSKIEGO I WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE, s.9-12
 • KOŁODKO G. W. (2009), Nowe zasady ekonomii rozwoju in: Wyzwania ekonomiczne w warunkach kryzysu. Wybrane zagadnienia, Lichniak I., SGH - SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE, s.207-218
 • KOŁODKO G. W. (2009), Sukces na dwie trzecie. Polska transformacja ustrojowa i lekcje na przyszłość in: Polska transformacja i jej przyszłość. Tom I, Mączyńska E., POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE, s.23-64
 • KOŁODKO G. W. (2009), Polskie drogi i bezdroża transformacji in: Społeczna gospodarka rynkowa. W poszukiwaniu modelu rozwoju gospodarczego krajów postsocjalistycznych, Lis S., STUDIA I PRACE UE W KRAKOWIE, s.47-71
 • KOŁODKO G. W. (2008), Meandry globalizacji in: Ku przyszłości. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Lechowi Zacherowi w 65. rocznicę urodzin, -, WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE, s.301-313
 • KOŁODKO G. W. (2008), Globalizacija i transformacija ot spada k rostu w pierechodnych ekonomikach in: Pierechodnyj pieriod w ekonomikie Centralnoj Jewropy: itogi pierwowo diesiatiletija, -, ŁOGOS, s.577-643
 • KOŁODKO G. W. (2008), Mirowoje chozjajstwo i postsocjalisticzeskije preobrazowanija in: Naucznyje trudy Moskowskoj Akademii Ekonomiki i Prawa, -, MAEIP, s.526-538
 • KOŁODKO G. W. (2007), Bez pierestrojki istorija Polszi poszła by po-drugomu in: Pierestrojka dla strany i mira. Kak ona widitsja dwadcać let spustja, -, NAUKA, s.20-22
 • KOŁODKO G., Estrin S. (2007), Introduction in: Transition and Beyond, Estrin Saul, Kolodko Grzegorz W., Uvalic Milica, PALGRAVE MACMILLAN LTD, s.---
 • KOŁODKO G. W. (2007), Etyka w nauce ekonomii i polityce gospodarczej in: Etyka i ekonomia, Klimczak B., Lewicka-Strzałecka A., POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE, s.198-213
 • KOŁODKO G. W. (2007), Institutions, Policies and Economic Development in: Advancing Development: Core Themes in Global Economics, Mavrotas G., Shorrocks A., PALGRAVE MACMILLAN LTD, s.531-554
 • KOŁODKO G. W. (2007), Sukces na dwie trzecie. Polska transformacja ustrojowa i lekcje na przyszłość in: Polska w gospodarce światowej - szanse i zagrożenia rozwoju, -, VIII Kongres Ekonomistów Polskich, s.45-81
 • KOŁODKO G. W. (2007), The Great Post-Communist Change and Uncertain Future of World in: Transition and Beyond, Estrin Saul, Kolodko Grzegorz W., Uvalic Milica, PALGRAVE MACMILLAN LTD, s.---
 • KOŁODKO G. W. (2006), Institutions, Policies and Development in: Public Service Systems in China: Relationship Between the Central and Local Governments, zbiorowy, Haikou, Hainan, CHINA INSTITUTE FOR REFORM AND DEVELOPMENT (CIRD), s.1-29
 • KOŁODKO G. W. (2006), Contrast of Economic Transformation and Role of Cross-cultural Communication in: Symposium of Education Forum for Asia, ---, Asia EDU, s.101-105
 • KOŁODKO G. W. (2006), Globalization - Culture - Development in: Symposium of Education Forum for Asia, ---, Asia EDU, s.207-214
 • KOŁODKO G. W. (2006), Zhi Du, Zhang Ce, Fa Zhan in: Zhong Guo Gong Gong Fu Wu Ti Zhi: Zhong Yang Yu Di Fang Guan Xi, ---, Haikou, Hainan, CHINA INSTITUTE FOR REFORM AND DEVELOPMENT (CIRD), s.401-411
 • KOŁODKO G. W. (2005), Globalization, Transition, and Development Prospects in: Globalization and Social Stress, Kołodko G.W., NOVA SCIENCE PUBLISHERS, s.3-13
 • KOŁODKO G. W. (2005), Globalization and the Equity in Eastern and Central Europe in: Globalization and Equity: Perspectives from the Developing World, Squire Lyn, Dinello Natalia, EDWARD ELGAR PUBLISHING, s.191-215
 • KOŁODKO G. W. (2005), Zhidu, Zhengce He Zengzhang (Instytucje i polityka a wzrost) in: Zheng Fu Zhuan Xing Hong Guo Gai Ge Xia Yi Bu (Transformacja rządu - Kolejny krok reformy Chin), ---, Chiński Instytut Reform i Rozwoju, Chińskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s.346-361
 • KOŁODKO G. W. (2005), Institutions, Policies and Growth in: The Polish Miracle. Lessons for the Emerging Markets, KOŁODKO GRZEGORZ W., ASHGATE, ALDERSHOT, ENGLAND-BURLINGTON, s.3-26
 • KOŁODKO G. W. (2005), Instytucje i polityka a wzrost gospodarczy in: Dylematy wyboru modelu rozwoju gospodarczego Polski, LIS STANISŁAW, AKADEMIA EKONOMICZNA W KRAKOWIE, s.41-70
 • KOŁODKO G. W. (2005), Polska droga do rynku i co z niej wynika in: Dziesięć lat później - Polska w dekadzie po akcesji, ---, FORUM SPRAW PUBLICZNYCH, LAM - WYDAWNICTWO WYŻSZEJ SZKOŁY UBEZPIECZEŃ I BANKOWOŚCI, s.39-50
 • KOŁODKO G. W. (2005), Głos w dyskusji in: Dziesięć lat później - Polska w dekadzie po akcesji, ---, FORUM SPRAW PUBLICZNYCH, LAM - WYDAWNICTWO WYŻSZEJ SZKOŁY UBEZPIECZEŃ I BANKOWOŚCI, s.72-75
 • KOŁODKO G. W. (2005), Finanse publiczne a rozwój polskiej gospodarki in: Finanse publiczne a wzrost gospodarczy, Tomkiewicz J., WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, s.17-30
 • KOŁODKO G. W. (2004), Znaczenie instytucji i polityki dla zrównoważonego rozwoju gospodarczego in: Zmiany instytucjonalne w polskiej gospodarce rynkowej, NOGA ADAM, POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE, s.35-57
 • KOŁODKO G. W. (2004), Globalizacja rynków finansowych in: Ubezpieczenia w polskim obszarze rynku europejskiego. Wyzwania i oczekiwania., KOPCZYŃSKA TERESA, NOWAK STANISŁAW, OFICYNA WYDAWNICZA BRANTA I WYDAWNICTWO WSPIZ, s.27-39
 • KOŁODKO G. W. (2004), Globalization, Transition and Development Prospects in: Society. Family. Education, Sztumski J., WYZSZA SZKOŁA UMIEJĘTNOŚCI PEDAGOGICZNYCH I ZARZĄDZANIA, s.---
 • KOŁODKO G. W. (2004), Fifteen Years after the Polish Round Table. The World Economy and Prospects for Growth in Transition Countries in: General Accounting Theory. Towards Balancing the Society, Dobija Mieczysław, Susan Martin, AKADEMIA EKONOMICZNA W KRAKOWIE, s.13-28
 • KOŁODKO G. W. (2003), Transition to a Market and Enterpreneurship: Systemic Factors and Policy Options in: Small and Medium Enterprises in Transitional Economies, McIntyre Robert J., Dallago Bruno, PALGRAVE MACMILLAN, HOUNDMILLS, BASINGSTOKE, HAMPSHIRE, NEW YORK, s.53-170
 • KOŁODKO G. W. (2003), Globalization and Catching-up. From Recession to Growth in Transition Economies in: Post-Communist Transition to a Market Economy - Lessons and Challenges, Nuti Mario D., Uvalic Milica, Ravenna, LONGO EDITORE, s.21-71
 • KOŁODKO G. W. (2003), Globalizacja a odrabianie zaległości rozwojowych in: Globalization, marginalization, development, Kołodko G., WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, s.-
 • KOŁODKO G. W. (2003), Koniunktura gospodarcza a zatrudnienie w warunkach integracji europejskiej i globalizacji in: Jak tworzyć w Polsce nowe miejsca pracy?, Noga A., POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE, s.57-63
 • KOŁODKO G. W. (2003), Globalizacja - Zacofanie - Rozwój in: Globalizacja - Gospodarka - Praca - Kultura. Księga Jubileuszowa Profesora Leszka Gilejki, Gardawski J., Polakowska-Kujawa J., OFICYNA WYDAWNICZA SGH, s.49-87
 • KOŁODKO G. W. (2003), Nowa gospodarka - szanse i wyzwania in: Nowa gospodarka a transformacja, PIĄTKOWSKI MARCIN, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, s.387-397
 • KOŁODKO G. W. (2001), W poszukiwaniu strategii rozwoju polskiej gospodarki in: Propozycje dla Polski. Rządzenie strategiczne, Sroka P., OFICYNA WYDAWNICZA WARSZAWSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZARZĄDZANIA, s.70-77, 100-105
 • KOŁODKO G. W. (2001), Post-communist transition and the post-Washington consensus in: Capital Flows Without Crisis? Reconciling capital mobility and economic stability, Dasgupta D., Uzan M., Wilson D., ROUTLEDGE, s.305-327
 • KOŁODKO G. W. (2001), Globalizacja a transformacja. Iluzje i rzeczywistość in: Czy ekonomia nadąża z wyjaśnianiem rzeczywistości?, Wojtyna A., BELLONA, s.73-118
Scientific Activities
Projects:
 • 2009–2012 Challenges for Europe in the Word of 2025
 • 2006–2007 Rozwój i zastój gospodarczy w warunkach globalizacji i transformacji. Aspekty instytucjonalne i polityczne
 • 2004–2005 Strategie szybkiego wzrostu gospodarczego w Polsce
 • 2009–2013 World and Europe in 2030
 • 2014–2016 Globalization, income inequalities and economic growth
 • 2010–2012 Transformacja systemowa i rozwój społeczno-gospodarczy. Uwarunkowania, osiągnięcia, perspektywy
Ph.D. Mentor:
 • 2010 Wzrost gospodarczy w Polsce w okresie transformacji systemowej - uwarunkowania, czynniki, potencjał Doktorant: Przychodzeń Wojciech
 • 2007 Zarządzanie finansami publicznymi w Polsce w okresie transformacji i integracji gospodarczej Doktorant: Marta Postuła
 • 2005 Wpływ polityki fiskalnej na formowanie się kapitału w przedsiębiorstwach gospodarek posocjalistycznych Doktorant: Tomkiewicz Jacek
 • 2004 Wpływ technologii informatycznych i telekomunikacyjnych na wzrost gospodarczy krajów posocjalistycznych Doktorant: Piątkowski Marcin
Publication of reviews:
 • KOŁODKO G. W., (2006), review: Europa Środkowa i Wschodnia wobec wyzwania transformacyjnego Monika Bąk, EKONOMISTA wydawca: UNIWERSYTET GDAŃSKI, strony: 269-272
 • KOŁODKO G. W., (2005), review: Helping Countries Develop: The Role of Fiscal Policy S.Gupta, B.Clemens, G.Inchauste, ECONOMIC SYSTEMS wydawca: INTERNATIONAL MONETARY FUND, strony: 276-279
Participation in conferences:
 • 4th East Lake Forum on Global Governance, 2018
 • XVIII Miedzynarodowa Naukowa Konferencja Lichaczowska, 2018
 • Sustainable economic development, stability and security in Central Asia amist geopolitical and geoeconomic change, 2018
 • Comparative Economics and Economic Systems - The Impact of Janos Kornai thoughts, 2018
 • The Fourth Meeting of China Outbound Forum, 2017
 • Poland Day - The Future of Poland's Economy, 2017
 • The Belt & Road and Transformation of Globalization, 2017
 • 4th International Business Forum Ukraine-2017. Challenges and Opportunities, 2017
 • The 17th International Likhachov Scientific Conference Global World: Systemic Changes, Challenges and Profiles of the Future, 2017
 • 20th Eurasian Economic Summit, 2017
 • EMI Seminar 2016, 2016
 • International Symposium on Green Development and Global Governance, 2016
 • Promoting Connectivity and Sharing Trade Prosperity. 2016 Silk Road Economic Belt Cities International Forum, 2016
 • Green Development and Global Governance, 2016
 • Shared Memory, Common Development. International Seminar on the Belt and Road Initiative, 2016
 • XVI International Likhachov Conference, 2016
 • 19th Eurasian Economic Summit, 2016
 • 9th Eurasian Summit, 2016
 • Third High-Level Symposium of Think Tanks of China and Central and Eastern European Countries, 2015
 • Ukraine: Facing the Future, 2014
 • Światowa gospodarka XXI wieku: cykle i kryzysy, 2014
 • Azerbaijan Investment Summit: 2020 and beyond - accelerating economic development, 2014
 • IX Kongres Ekonomistów Polskich, 2013
 • Conference on Hungarian-Polish friendship, 2013
 • Annual Erste's Winter Academy 2012, 2012
 • EFFAS The European Federation of Financial Analyst Societies Summer School, 2012
 • Annual conference of the CEEC about Cuban Economy and managment 2012, 2012
 • Dialogue of Civilizations - IX World Public Forum, 2011
 • World Public Forum, 2010
 • International Summer: Academy 2010 Seminar, 2010
 • Przetrwają najsilniejsi? Unia Europejska w ogniu globalnego kryzysu, 2010
 • Global regulatory and supervisory repair: alining national intrests and international necessities, 2010
 • Reflections on Transition: Twenty Years after the Fall of the Berlin Wall, 2009
 • Alternativas a la mundilizacion neoliberal: Otra Europa es posible?, 2009
 • 5th Meeting of Senior Budget Officials of Central, Eatern and South Estern European Countries, 2009
 • Financial Reforms in Transitions Countries, 2009
 • 12th China Beijing International High-tech Expo (CHITEC), 2009
 • II Meżdynarodnye Jaltinskie Cztenija- Smeszannaja ekonomika - XXI wiek, 2009
 • The Role of Europe in the International Scenario: Visions from the Central and Eastern European Countries, 2009
 • From economic transition to European integration: Two decades of change in South Eastern Europe, 2009
 • Globalization, Privatization and Economic Justice, 2008
 • XXV Kongres Ekonomistów Polskich, 2007
 • Konferencja dla uczczenia 70 urodzin prof. M.D. Nuti, 2007
 • Policies and Institutions for Growth and Development: Is there a Heterodox View, 2007
 • After Liberalism, 2007
 • Społeczna gospodarka rynkowa. W poszukiwaniu modelu rozwoju krajów postsocjalistycznych, 2007
 • Europe's Competitive Position, Fear it or Face it!, 2005
 • One Year After the Accession: Looking East and Looking West, 2005
 • Developing and Developed Worlds: Mutual Impact, 2005
 • Allied Social Science Association, 2004
 • Students for Liberty oraz Students for Justice'', 2004
 • XLII Kongres AMF, 2004
Membership in organizations:
2016
, Russian Academy of Science
2016
, China Public Diplomacy Institute
2016
, Bangladesh Economic Association
2010
, Foundation for European Progressive Studies, FEPS
2010
, European Academy of Arts, Sciences and Humanities (Academie Europeenne des Sciences des arts et des Lettres)
Additional Information
Consultancy:
Center of China and Globalization
International Monetary Fund
WIDER
International Monetary Fund
National Bank of Poland