Information card 

Prof. DARIUSZ JEMIELNIAK

Prof.
DARIUSZ JEMIELNIAK

Department of Management in Networked and Digital Societies

Prof. DARIUSZ JEMIELNIAK

CV
History of scientific positions:
2017
Full Professor, Department of Management in Networked and Digital Societies, Kozminski University
2014–2017
Full Professor, Department of International Management, Kozminski University
2009–2014
Associate Professor, Department of International Management, Kozminski University
2009
Director of the research center / Full Professor, Center for Research on Organizations & Workplaces (CROW), Kozminski University
2004–2009
Assistant Professor, Department of Management, Kozminski University
2000–2004
Research Assistant, Department of Management, Leon Kozminski Academy of Enterpreneurship and Management
Research area:
 • knowledge-based labour
 • etnography in organizations
 • anthropology
 • Action research
 • organization culture
 • Internet culture
 • critical management theory
 • open-source communities
 • high-tech organizations
 • participative management
Guest lectures in foreign or national academies/ universities:
2007
Harvard University, USA
2007
Cornell University, USA
Internships:
2004
Cornell University, USA
2011
Harvard University, USA
2016
Harvard University, USA
2015
Massachusetts Institute of Technology, Stany Zjednoczone Ameryki
2008
Okayama University, Japan
2007
Harvard University, USA
2008
University of California, Berkeley, USA
2008
Harvard University, USA
2007
Harvard University, USA
Scholarships/ / Awards:
2016
Scientific Award of the President of Polish Academy of Sciences for the scientific publication.
2015
The Dorothy Lee Award for Outstanding Scholarship in the Ecology of Culture for book: Common Knowlede? An Ethnography of Wikipedia.
Publications
Articles in scientific journals:
 • PRZEGALIŃSKA-SKIERKOWSKA A., JEMIELNIAK D., STASIK A. (2018), Anecdotal evidence: understanding organizational reality through organizational humorous tales, HUMOR-INTERNATIONAL JOURNAL OF HUMOR RESEARCH, 31(3), s.539-561
 • JEMIELNIAK D., Wilamowski M. (2017), Cultural Diversity of Quality of Information on Wikipedias, JOURNAL OF THE ASSOCIATION FOR INFORMATION SCIENCE AND TECHNOLOGY, 10, s.2460–2470
 • Bielec A., JEMIELNIAK D., Skowron B. (2017), Innovations, new technologies, trust and avoiding uncertainty: some reflections after the Polish Scientific Networks conference, NAUKA, 2, s.47-56
 • JEMIELNIAK D., Bielec A. (2017), The directions of reform of the Polish Academy of Sciences and the Polish Young Academy, NAUKA, 2, s.25-45
 • JEMIELNIAK D. (2016), Cross-cultural management and digital societies: Magala’s lasting contribution to the emerging research field, JOURNAL OF ORGANIZATIONAL CHANGE MANAGEMENT, 29 (1), s.108-115
 • JEMIELNIAK D. (2016), Wikimedia movement governance: the limits of a-hierarchical organization, JOURNAL OF ORGANIZATIONAL CHANGE MANAGEMENT, 29(3), s.361-378
 • JEMIELNIAK D., Aibar E. (2016), Bridging the Gap Between Wikipedia and Academia, JOURNAL OF THE ASSOCIATION FOR INFORMATION SCIENCE AND TECHNOLOGY, 67(7), s.1773–1776
 • Gloor P., JEMIELNIAK D., CHEŁKOWSKI T. (2016), Inequalities in Open Source Software Development: Analysis of Contributor's Commits in Apache Software Foundation Projects, PLOS ONE, 11(4), s.-
 • JEMIELNIAK D. (2016), Breaking the glass ceiling on Wikipedia, FEMINIST REVIEW, 113(1), s.103-108
 • JEMIELNIAK D., Greenwood D. (2015), Wake Up or Perish: Neo-Liberalism, the Social Sciences, and Salvaging the Public University, CULTURAL STUDIES - CRITICAL METHODOLOGIES (CSCM), 1, s.72-82
 • JEMIELNIAK D. (2014), Stu prawników na dnie morza: raport z badań terenowych prawników na Harvardzie, MANAGEMENT AND BUSINESS ADMINISTRATION CENTRAL EUROPE, 2(125), s.111-117
 • JEMIELNIAK D., Kobus M. (2014), The economy of gift and open collaboration communities – new directions of social studies, E-MENTOR, 4 (56), s.4-9
 • JEMIELNIAK D., MIKOŁAJEWSKA-ZAJĄC K. (2014), A Neoliberal Takeover of Polish Higher Education, GLOBAL DIALOGUE, Volume 4, Issue 2, s.40-41
 • JEMIELNIAK D. (2014), For Whom the Bell Tolls? Or Why Should We Study Power Laws?, PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE, 11 cz.I, s.287-296
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • JEMIELNIAK D. (2013), Netnography, or virtual etnography, as a new form of etnographic research, PRAKSEOLOGIA, 154, s.97-116
 • JEMIELNIAK D. (2013), DIGITAL EDUCATION: OPPORTUNITIES AND CHALLENGES, ECONOMICS ENTERPRISE ENVIRONMENT, 55, s.84-87
 • JEMIELNIAK D., Kostera M. (2010), Narratives Of Irony And Failure In Ethnographic Work, CANADIAN JOURNAL OF ADMINISTRATIVE SCIENCES-REVUE CANADIENNE DES SCIENCES DE L ADMINISTRATION, 4, s.335-347
 • JEMIELNIAK D., LATUSEK-JURCZAK D. (2010), Revisiting the role of trust in cooperation: professional cultures, CZŁOWIEK I SPOŁECZEŃSTWO, 31, s.75-87
 • JEMIELNIAK D. (2010), W obronie biurokracji, MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 2(103), s.72-79
 • JEMIELNIAK D., Postuła A., Hunter C. (2010), Temporal and Spatial Shifts within Playful Work, JOURNAL OF ORGANIZATIONAL CHANGE MANAGEMENT, 1, s.87-102
 • KOŹMIŃSKI A., LATUSEK-JURCZAK D., JEMIELNIAK D. (2009), Współczesne spojrzenie na kulturę organizacji, E-MENTOR, 3, s.4-13
 • JEMIELNIAK D. (2009), Time as symbolic currency in knowledge work, INFORMATION AND ORGANIZATION, 9, s.277-293
 • JEMIELNIAK D. (2008), Software engineers or artists? Programmers' identity choices, TAMARA JOURNAL FOR CRITICAL ORGANIZATION INQUIRY, 7, s.20-36
 • JEMIELNIAK D., LATUSEK-JURCZAK D. (2008), Zarządzanie pracownikami wiedzy w przedsiębiorstwach high-tech, STUDIA I PRACE UE W KRAKOWIE. ZARZĄDZANIE ROZWOJEM ORGANIZACJI W SPOŁECZEŃSTWIE INFORMACYJNYM., 1, s.511-520
 • JEMIELNIAK D. (2008), Engineers or artists – programmers’ identity choices, TAMARA JOURNAL FOR CRITICAL ORGANIZATION INQUIRY, 1, s.20-36
 • JEMIELNIAK D. (2008), Changes in temporal approaches at workplace, THE INTERNATIONAL JOURNAL OF INTERDISCIPLINARY SOCIAL SCIENCES, 1, s.59-66
 • JEMIELNIAK D., CHROSTOWSKI A. (2008), Action Research w teorii organizacji i zarządzania, ORGANIZACJA I KIEROWANIE, 1, s.41-56
 • LATUSEK-JURCZAK D., JEMIELNIAK D. (2008), Sources of Uncertainty in Project Management: A ‘Real Life’ Account, THE INTERNATIONAL JOURNAL OF TECHNOLOGY, KNOWLEDGE & SOCIETY, 5, s.143-150
 • JEMIELNIAK D. (2007), Chodzący ideał? review: Projektowanie ideału, MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 6(89), s.---
 • JEMIELNIAK D. (2007), Managers as lazy, stupid careerists? Contestation and stereotypes among software engineers, JOURNAL OF ORGANIZATIONAL CHANGE MANAGEMENT, 20(4), s.491-508
 • JEMIELNIAK D. (2007), Eksperci kontra menedżerowie, PRAKSEOLOGIA, 147, s.189-207
 • LATUSEK-JURCZAK D., JEMIELNIAK D. (2007), (Dis)trust in Software Projects: A Thrice Told Tale. On Dynamic Relationships between Software Engineers, IT Project Managers, and Customers, THE INTERNATIONAL JOURNAL OF TECHNOLOGY, KNOWLEDGE & SOCIETY, 3(1), s.117-125
 • JEMIELNIAK D. (2007), Menedżerowie w oczach informatyków, PRAKSEOLOGIA, 147, s.189-207
 • JEMIELNIAK D. (2006), Managing Creativity in Organizations, SCANDINAVIAN JOURNAL OF MANAGEMENT, 22, s.176
 • JEMIELNIAK D. (2006), The Management Science as a Practical Field: In Support of Action Research, THE INTERNATIONAL JOURNAL OF KNOWLEDGE, CULTURE AND CHANGE MANAGEMENT, 6, s.163-170
 • JEMIELNIAK D. (2005), Kultura - zawody i profesje, PRACE I MATERIAŁY INSTYTUTU STUDIÓW MIĘDZYNARODOWYCH SGH, 3(32), s.7-22
 • JEMIELNIAK D. (2002), Kultura - odkrywana czy konstruowana?, MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 2(55), s.28-30
 • JEMIELNIAK J., JEMIELNIAK D. (1999), Identity in a Time of Change, KNOWLEDGE TRANFER, 2, s.---
Editing of monographs:
 • JEMIELNIAK D., (2014), Legal Professions at the Crossroads, New York
 • JEMIELNIAK D., (2014), The Laws of the Knowledge Workplace. Changing Roles and the Meaning of Work in Knowledge-Intensive Environments, Burlington
 • JEMIELNIAK D., (2012), Badania jakościowe: Metody i narzędzia, Warsaw
 • JEMIELNIAK D., (2012), Badania jakościowe: Podejścia i teorie, Warsaw
Monographs:
 • JEMIELNIAK D., Doyle A., Fihel M., Komerski G., Polak M. (2016), The adventures of Sherlock Holmes with English, Warsaw, POLTEXT
 • JEMIELNIAK D., Fihel M., Komerski G. (2016), The Blue Castle with English, Warsaw, POLTEXT
 • JEMIELNIAK D., Dickens C., Komerski G., Fihel M. (2016), A Christmas Carol with English, Warsaw, POLTEXT
 • JEMIELNIAK D., Fihel M., Komerski G., Polak M. (2016), Stories by Edgar Allan Poe with English, Warsaw, POLTEXT
 • JEMIELNIAK D., Fihel M. (2016), Hans Christian Andersen's Fairy Tales with English, Warsaw, POLTEXT
 • PRYSTUPA-RZĄDCA K., LATUSEK-JURCZAK D., JEMIELNIAK D. (2015), Classic Management Theory, Warsaw, POLTEXT
 • JEMIELNIAK D., Oberda G., Komerski G., Jerome J., Fihel M. (2015), Three Men in a Boat (To Say Nothing of the Dog) with English, Warsaw, POLTEXT
 • JEMIELNIAK D., Komerski G., Polak M., Fihel M., Shelley M. (2015), Frankenstein with English, Warsaw, POLTEXT
 • JEMIELNIAK D., Oberda G., Komerski G., Fihel M. (2015), Opowiadania autora Wielkiego Gatsby'ego z angielskim, Warsaw, POLTEXT
 • JEMIELNIAK D., Komerski G., Barrie J., Fihel M. (2015), Peter Pan with English, Warsaw, POLTEXT
 • JEMIELNIAK D., LATUSEK-JURCZAK D. (2015), Zarządzanie. Teoria i praktyka w pigułce, Warsaw, POLTEXT
 • KOŹMIŃSKI A., JEMIELNIAK D., LATUSEK-JURCZAK D. (2014), Zasady zarządzania, Warsaw, WOLTERS KLUWER POLSKA
 • JEMIELNIAK D., Fihel M., Komerski G. (2014), Czarnoksiężnik z krainy Oz z angielskim, Warsaw, POLTEXT
 • JEMIELNIAK D., Fihel M., Komerski G., Polak M. (2014), Portret Doriana Graya z angielskim, Warsaw, POLTEXT
 • WIŚNIEWSKA H., JEMIELNIAK D., KOŹMIŃSKI A., JENDRYCH E. (2014), Management Matters, Warsaw, WOLTERS KLUWER BUSINESS
 • JEMIELNIAK D. (2014), The Laws of the Knowledge Workplace. Changing Roles and the Meaning of Work in Knowledge-Intensive Environments, Burlington, ASHGATE
 • JEMIELNIAK D. (2014), Legal Professions at the Crossroads, New York, PETER LANG
 • JEMIELNIAK D. (2014), Common Knowledge? An Ethnography of Wikipedia, Stanford, STANFORD UNIVERSITY PRESS
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • JEMIELNIAK D. (2013), Życie wirtualnych dzikich, Warsaw, POLTEXT
 • JEMIELNIAK D., Fihel M., Komerski G. (2013), The Great Gatsby with English, Warsaw, POLTEXT
 • KOŹMIŃSKI A., JEMIELNIAK D. (2013), The New Principles of Management, Frankfurt am Main, PETER LANG PUBLISHING GROUP
 • JEMIELNIAK D., Fihel M. (2012), Sherlock Holmes i Pies Baskerville'ów... z angielskim, -, TELBIT
 • JEMIELNIAK D., Marks A. (2012), Managing Dynamic Technology-Oriented Business: High-Tech Organizations and Workplaces, Hershey-London-Melbourne-Singapore, BUSINESS SCIENCE REFERENCE
 • JEMIELNIAK D. (2012), The New Knowledge Workers, Cheltenham, EDWARD ELGAR PUBLISHING
 • JEMIELNIAK D., KOŹMIŃSKI A. (2012), Zarządzanie wiedzą, OFICYNA WOLTERS KLUWER BUSINESS
 • JEMIELNIAK D. (2012), Badania jakościowe: Metody i narzędzia, Warsaw, PWN
 • JEMIELNIAK D. (2012), Badania jakościowe: Podejścia i teorie, Warsaw, PWN
 • JEMIELNIAK D., CHROSTOWSKI A. (2011), Effective strategic consulting: Action Research in practice, Warsaw, POLTEXT
 • JEMIELNIAK D., Fihel M. (2010), Sherlock Holmes' adventures... with English!, Warsaw, TELBIT
 • JEMIELNIAK D., Labenz P., Fihel M. (2010), A dictionary of common errors in English, Warsaw, WIEDZA POWSZECHNA
 • KOŹMIŃSKI A., JEMIELNIAK D., Buyanov V., Khachaturov A. (2010), Osnovy upravlienija. Ucziebnik dlia vysszich ucziebnych zaviedienij, Moskwa, MOSKIEWSKA AKADEMIA EKONOMII I PRAWA
 • JEMIELNIAK D., Fihel M. (2009), Przygody Hucka Finna... z angielskim, Warsaw, TELBIT
 • JEMIELNIAK D., Kociatkiewicz J. (2009), Handbook of Research on Knowledge-Intensive Organizations, Hershey, New York, INFORMATION SCIENCE REFERENCE
 • JEMIELNIAK D., Kociatkiewicz J. (2008), Management Practices in High-tech Environments, New York, INFORMATION SCIENCE REFERENCE
 • JEMIELNIAK D., KOŹMIŃSKI A. (2008), Zarządzanie od podstaw. Podręcznik akademicki, Warsaw, WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE
 • JEMIELNIAK D., KOŹMIŃSKI A. (2008), Zarządzanie wiedzą - podręcznik akademicki, Warsaw, WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE
 • JEMIELNIAK D. (2008), Praca oparta na wiedzy. Praca w przedsiębiorstwach wiedzy na przykładzie organizacji high-tech., Warsaw, WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE
 • JEMIELNIAK D. (2008), The War of the Worlds... with English!, Warsaw, TELBIT
 • JEMIELNIAK D., Ostrowska S. (2008), Three men in a boat ... with English!, Warsaw, TELBIT
 • LATUSEK-JURCZAK D., JEMIELNIAK D. (2005), Zarządzanie - teoria i praktyka od podstaw, Warsaw, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO
 • JEMIELNIAK D., JAJDELSKI W. (2004), Encyclopedia of English language, Kraków, WYDAWNICTWO LITERACKIE
 • JEMIELNIAK D. (2003), Angielski - sztuka unikania błędów, Warsaw, WIEDZA POWSZECHNA
Chapter in monographs:
 • JEMIELNIAK D. (2015), Naturally Emerging Regulation and the Danger of Delegitimizing Conventional Leadership: Drawing on the Example of Wikipedia in: The SAGE Handbook of Action Research, H. Bradbury, London, SAGE PUBLICATIONS LTD, s.523-529
 • PRZEGALIŃSKA-SKIERKOWSKA A., JEMIELNIAK D. (2015), Jakościowe metody badawcze interakcji wirtualnych in: Metody badawcze w zarządzaniu humanistycznym, M. Kostera, Warsaw, SEDNO-WYDAWNICTWO AKADEMICKIE, s.93-105
 • KRZYWORZEKA P., JEMIELNIAK D. (2014), Władza w międzyorganizacyjnych relacjach in: Interorganizational relations in management science, Andrzej K. Koźmiński, Dominika Latusek-Jurczak, -, WOLTERS KLUWER, s.69-89
 • JEMIELNIAK D. (2014), Lawyers at the crossroads in: Legal Professions at the Crossroads, Dariusz Jemielniak, -, PETER LANG, s.8-14
 • JEMIELNIAK D., Raburski T. (2014), Liquid Collaboration in: Liquid Organization: Zygmunt Bauman and Organization Theory (Routledge Studies in Management, Organizations and Society), Jerzy Kociatkiewicz, Monika Kostera, -, ROUTLEDGE, s.85-103
 • JEMIELNIAK D. (2014), Introducing the Laws of the Knowledge Workplace in: The Laws of the Knowledge Workplace. Changing Roles and the Meaning of Work in Knowledge-Intensive Environments, Dariusz Jemielniak, Burlington, ASHGATE, s.1-9
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • JEMIELNIAK D., Marks A. (2012), Preface: High-tech environments: To boldly go in: Managing Dynamic Technology-Oriented Business: High-Tech Organizations and Workplaces, Dariusz Jemielniak, Abigail Marks, Hershey-London-Melbourne-Singapore, BUSINESS SCIENCE REFERENCE, s.XIII-XVI
 • JEMIELNIAK D. (2012), Różnorodność metod i narzędzi w badaniach jakościowych in: Badania jakościowe: Metody i narzędzia, Jemielniak D., Warsaw, PWN, s.IX-XVII
 • JEMIELNIAK D. (2012), Czym są badania jakościowe? in: Badania jakościowe: Podejścia i teorie, Jemielniak D., Warsaw, PWN, s.IX-XVI
 • JEMIELNIAK D. (2011), Dylematy Dilberta - o postrzeganiu menedżerów przez programistów in: Krytycznie i twórczo o zarządzaniu. Wybrane zagadnienia, Kieżun W., Warsaw, OFICYNA WOLTERS KLUWER BUSINESS, s.263-284
 • JEMIELNIAK D., Skolik S. (2011), Otwartość i zaufanie w organizacji opartej na wolnych licencjachna przykładzie wikipedii in: W kierunku zrównoważonej gospodarki opartej na wiedzy w Polsce, Piotr Sochaczewski, Białystok, WYŻSZA SZKOŁA EKONOMICZNA W BIAŁYMSTOKU, s.92-104
 • JEMIELNIAK D. (2011), Internationalization in Poland - continuous improvement culture creation in: Internationalization of universities, Waldemar Martyniuk, Warsaw, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, s.57-66
 • JEMIELNIAK D., KRZYWORZEKA P. (2011), Digital education - an opportunity and a challenge in: How to take advantage of extramural education in Poland?, Piotr Zbieranek, Gdańsk, INSTYTUT BADAŃ NAD GOSPODARKĄ RYNKOWĄ, s.101-106
 • JEMIELNIAK D. (2010), Menedżer o tysiącu twarzy in: Trzy oblicza przywództwa. Menedżer, artysta, kapłan, Hatch Mary Jo., Kostera M., Koźmiński A. K., Warsaw, WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE, s.---
 • JEMIELNIAK D., MAKOWSKI D. (2010), Nauki organizacji i zarządzania jako wyodrębniona dziedzina nauk społecznych in: Zarządzanie w opiece zdrowotnej – nowe wyzwania, J. Klich, M. Kautsch, Warsaw, WOLTERS KLUWER POLSKA, s.---
 • JEMIELNIAK D., MAKOWSKI D. (2009), Organizacja i zarządzanie in: Zarządzanie w opiece zdrowotnej – nowe wyzwania, Kautsch M., Klich J., Kraków, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, s.21-46
 • JEMIELNIAK D., Kociatkiewicz J. (2009), Knowledge Management: Fad or Enduring Organizational Concept? in: Handbook of Research on Knowledge-Intensive Organizations, Jemielniak D, Kociatkiewicz J., Hershey, INFORMATION SCIENCE REFERENCE, s.552-561
 • JEMIELNIAK D. (2008), Little Johnny and the Wizard of OS: The PC User as a Fool Hero in: Organizational Olympians: Heroes and heroines of organizational myths, Monika Kostera, -, PALGRAVE MACMILLAN LTD, s.80-91
 • JEMIELNIAK D. (2008), Knowledge management - basic notions in: Knowledge management - academic textbook, Jemielniak D., Koźmiński A.K, Warsaw, WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE, s.19-44
 • CHROSTOWSKI A., JEMIELNIAK D. (2008), Wiedza i refleksja - podejście action research in: Zarządzanie wiedzą. Podręcznik akademicki, Koźmiński A. K., Jemielniak D., Warsaw, WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE, s.473-500
 • JEMIELNIAK D. (2008), Little Johnny and the Wizard of OS: The PC User as a Fool Hero in: Organizational Olympians: Heroes and heroines of organizational myths, Kostera M., London, Palgrave, s.80-91
 • JEMIELNIAK D. (2007), Zarządzanie wiedzą w powiązaniu z HPWS: zastosowanie w spółkach HIGH - TECH in: Systemy wysoce efektywnej pracy, Borkowska S., Warsaw, IPISS INSTYTUT PRACY I SPRAW SOCJALNYCH, s.00
 • JEMIELNIAK D. (2005), Time for IT: Timing in Software Projects in: Managing Modern Organizations with Information Technology, Khosrow-Pour Mehdi, Pittsburg, IRMA, s.1199-1201
 • JEMIELNIAK D. (1999), Images of immortality in: Effective organisations - looking to the future, Colin Armistead, Julia Kiely, London, CASSELL
 • JEMIELNIAK D. (1998), Wybrane aspekty kulturowe zagadnienia tożsamosci in: Analiza wybranych uwarunkowań procesu integracji Polski z Unią Europejską, Wojciech Gasparski, Danuta Miller, Anna Lewicka-Strzałecka, -, Fundacja "Wiedza i Działanie"
Scientific Activities
Projects:
 • 2007–2009 Praktyki zarządcze w przedsiębiorstwach wysokich technologii
 • 2011–2013 Intercultural analysis of knowledge intensive work.Case of profesisonals in law
 • 2016–2018 Percepcja dzielenia się: studium kultury profesjonalnej prawników
 • 2015–2017 Dynamics of technological & business innovation in crowdfunded projects in energy technologies
 • 2014–2018 Cultural Norms and Social Organization in Open Collaboration Communities
Editing of scientific journal:
 • 2012, Member of Editorial Committee, Central European Business Review
 • 2012, Member of Editorial Committee, Journal of Peer Production
 • 2011, Member of Editorial Committee, JOURNAL OF ORGANIZATIONAL CHANGE MANAGEMENT
 • 2010, Editor-in-Chief, Tamara Journal for Critical Organization
 • 2010, Editor-in-Chief, TAMARA JOURNAL FOR CRITICAL ORGANIZATION INQUIRY
 • 2009, Editorial Board Member, TAMARA JOURNAL FOR CRITICAL ORGANIZATION INQUIRY
 • 2009, Editorial Board Member, MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION
 • 2009, Member of Editorial Committee, INTERNATIONAL JOURNAL OF INFORMATION SYSTEMS AND SOCIAL CHANGE
 • 2009, Member of Editorial Committee, INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIETY SYSTEMS SCIENCE
 • 2008, Editorial Board Member, INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIETY SYSTEMS SCIENCE
 • 2007, Editorial Board Member, INTERNATIONAL JOURNAL OF INFORMATION SYSTEMS AND SOCIAL CHANGE
Ph.D. Mentor:
 • 2013 Rytuały w procesie zarządzania na przykładzie sprzedaży ubezpieczeń Doktorant: Grzegorz Radłowski
 • 2013 Metoda kontroli czynników sukcesu projektu na przykładzie wybranych wdrożeń SAP ERP Doktorant: Tymoteusz Radlak
Publication of reviews:
 • JEMIELNIAK D., (2013), recenzja: Learning organizations. A model for public administration, MANAGEMENT AND BUSINESS ADMINISTRATION CENTRAL EUROPE wydawca: AKADEMIA LEONA KOŹMIŃSKIEGO, strony: 139-140
 • JEMIELNIAK D., (2008), review: Elusive Equality: Gender, Citizenship and the Limits of Democracy in Czechoslovakia 1918-1950 M. Feinberg, GENDER WORK AND ORGANIZATION wydawca: ELSEVIER - DIVISION REED ELSEVIER INDIA PVT LTD, strony: 675-677
 • JEMIELNIAK D., (2008), review: Projektowanie ideału R. Ackoff i J. Magidson, MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION wydawca: Akademia L. Koźmińskiego, strony: 666-666
 • JEMIELNIAK D., (2006), review: Managing Creativity in Organizations, SCANDINAVIAN JOURNAL OF MANAGEMENT wydawca: ELSEVIER, strony: 176
Participation in conferences:
 • Standing Conference for Management and Organizational Inquiry, 2016
 • XVIII ISA World Congress of Sociology, 2014
 • Qualitative Research in Management and Organization Conference, 2014
 • , 2013
 • International Network of Business and Management Journals, 2013
 • Standing Conference for Management and Organization Inquiry, 2013
 • New Instiutionalism Workshop - 9th Workshop Warsaw 2013, 2013
 • Academy of Management Annual Meeting, 2012
 • Wikimania, 2012
 • Standing Conference for Management and Organization Inquiry, 2012
 • Qualitative Research in Management and Organization Conference, 2012
 • Society for Applied Anthropology 2012 Annual Meeting, 2012
 • SFAA 2012 Annual Meeting Registration, 2012
 • 72nd Annual Meeting of the Academy of Management, 2012
 • Zrównoważony Rozwój Oparty na Wiedzy, 2011
 • Standing Conference for Management and Organizational Inquiry, 2011
 • 2010 Symposium. Work, Organisation and Ethnography, 2010
 • Standing Conference for Management and Organizational Inquiry, 2010
 • Standing Conference on Organizational Symbolism, 2009
 • EGOS 2009, 2009
 • Standing Conference for Management and Organizational Inquiry, 2009
 • Standing Conference for Management and Organizational Inquiry, 2008
 • 4th Conference on Technology, Knowledge and Society, 2008
 • 3rd International Conference on Technology, Knowledge and Society, 2007
 • International Conference on Technology, Knowledge and Society, 2007
 • 3rd Art of Management and Organization Conference, 2006
 • Knowledge, Culture and Change in Organizations, 2006
 • European Group on Organization Studies conference, 2006
 • Retroscapes and Futurescapes, 2006
 • Aesthetics and Management, 2006
 • IRMA International Meeting, 2005
 • Standing Conference for Management and Organization Inquiry, 2005
 • EGOS International Meeting, 2004
 • SCOS international meeting, 2003
Membership in organizations:
2012
, Funds Dissemination Committee Wikimedia Foundation
2002–2009
, Polish-American Freedom Foundation
1999–2004
, Collegium Invisibile
Activity educational innovations:
 • 2015–2016
 • 2015–2016
 • 2015–2016
Additional Information
Consultancy:
OpenMaker
"English Teaching" Nida Foundation
"English Teaching" Nida Foundation
Advisory Group "Interkl@sa"
Polish Children and Youth Foundation
Membership in internal committees and academic organizations:
2017
-, Kozminski University, Warsaw
2015
Faculty Development Board, Kozminski University, Warsaw, Member
2015
Academic Research Board, Kozminski University, Warsaw, Member
2015
, Wikimedia Foundation
2012–2015
, Wikimedia Foundation
2012
2011–2015
Ph. D. In Law Academic Board, Kozminski University, Member
2011–2017
Programme council, Copernicus Science Center
2011–2015
Program Board of Economic and Social Studies, Kozminski University, Member
2010–2017
-, Kozminski University
2009
, Kozminski University
2009–2010
Koźmiński International Business School Program Board, Kozminski University, Member
2008–2011
, Kozminski University
2008–2009
English Track Program Council, Kozminski University, Member
2007–2011
Academic Research Board, Kozminski University, Member
2006–2008
, Leon Kozminski Academy of Entrepreneurship and Management in Warsaw
2002–2004
, Leon Kozminski Academy of Entrepreneurship and Management in Warsaw
2001–2004
Polish Invisible College, Scientific Research Director
2000–2000
Standing Conference on Organizational Symbolism, -, Course Programme Committee Member
1997–2004
Polish Invisible College, Course Programme Committee Member
Membership in management boards:
2014
Member of the Board of Trustees, Wikimedia Foundation
2013
Vice President, Insta.Ling sp. z o. o.
2004
Chairman of the Board, Druid Multimedia sp. z o. o.