Information card 

PhD MARTA GÓRKA

PhD
MARTA GÓRKA

Department of Administration Law and Administration Commercial Law

PhD MARTA GÓRKA

Publications
Monographs:
 • GÓRKA M. (2017), Internal deconcentration in administrative law, Wydawnictwo Adam Marszałek
Chapter in monographs:
 • GÓRKA M. (2020), Monitoring wizyjny w przestrzeni publicznej a ochrona danych osobowych in: Polski system ochrony praw człowieka w dobie kryzysu demokracji liberalnej Tom 3, J. Jaskiernia, K. Spryszak, Wydawnictwo Adam Marszałek, s.306-319
 • GÓRKA M. (2019), Monitoring wizyjny – narzędzie służące realizacji zadań własnych gminy in: Prawo samorządu terytorialnego. Doświadczenia, wyzwania i perspektywy. Acta Iuridica Lebusana vol. 12, A. Bisztyga, A. Chodorowska, A. Feja-Paszkiewicz, Uniwersytet Zielonogórski, s.355-370
 • GÓRKA M. (2019), E-administration and development of new technologies and the protection of the constitutional right to privacy in: Polish human rights protection system 70 years after the Universal Declaration of Human Rights was proclaimed, Achievements - barriers - new challenges and solutions, J. Jaskiernia, K. Spryszak, Wydawnictwo Adam Marszałek, s.94-108
 • GÓRKA M., GÓRALCZYK W. (2019), Przeniesienie praw z aktu administracynego na przykładzie zezwolenia na prowadzenie apteki in: Fenomen prawa administracyjnego. Księga jubileuszowa Profesora Jana Zimmermanna, Jakimowicz W., Krawczyk M., Niżnik-Dobosz I., Wolters Kluwer Polska, s.283-300
 • GÓRKA M. (2018), Code of good sponsorship practices in sport for companies with the participation of the Treasury in: Selected legal and economic conditions of sport, B. Stępień-Załucka, Uniwersytet Rzeszowski, s.58-68
 • GÓRKA M. (2017), Participatory budget - mechanism for creating a commune budget by its residents - selected issues in: Challenges of urban development: connecting local governments, civic budget, B. Ślusarz, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s.156-168
 • GÓRKA M. (2016), Video monitoring in an open public space and the right to privacy in: Anti-values in administrative law: VI Krakow-Wroclaw Scientific Meeting of Administrators, A. Błaś, Wolters Kluwer, s.391-399
 • GÓRKA M. (2015), Types of internal distraction in substantive administrative law in: Public administration in the face of social challenges and expectations, Małgorzata Giełda, Renata Raszewska-Skałecka, Uniwersytet Wrocławski, s.51-65
 • GÓRKA M. (2015), Internal deconcentration - an institution enabling the implementation of the value of administrative law in: Values in administrative law: The 5th Krakow-Wrocław Scientific Meeting of Administrators, J.Zimmermann, Wolters Kluwer, s.408-414