Information card 

PhD
BARTŁOMIEJ IWANOWICZ

Department of Accounting

PhD BARTŁOMIEJ IWANOWICZ

Publications
Articles in scientific journals:
  • IWANOWICZ B., IWANOWICZ T. (2019), ISA 701 and Materiality Disclosure as Methods to Minimize the Audit Expectation Gap, Journal of Risk and Financial Management, 12(4), s.1-20
  • IWANOWICZ B., Borowy T. (2019), Metrics of internal audit effectiveness in banking sector, KWARTALNIK NAUK O PRZEDSIĘBIORSTWIE, nr 2 (51), s.63-70
  • IWANOWICZ B. (2019), Key audit matters in the audit reports of selected listed companies, ZESZYTY TEORETYCZNE RACHUNKOWOŚCI, 105 (161), s.9-16
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
  • IWANOWICZ B. (2008), Role of Manager in Company Based on Example of Crystal Glass Factory, Edukacja Ekonomistów i Menedżerów. Problemy. Innowacje. Projekty, 2 (9), s.131-139
  • IWANOWICZ B. (2007), Declining Years of Crystal Glass Industry in Poland, Edukacja Ekonomistów i Menedżerów. Problemy. Innowacje. Projekty, 3 (7), s.129-138