Information card 

MA AGNIESZKA  ZAWADZKA-JABŁONOWSKA

MA
AGNIESZKA ZAWADZKA-JABŁONOWSKA

Department of Social Sciences

MA AGNIESZKA ZAWADZKA-JABŁONOWSKA

Publications
Articles in scientific journals:
  • ZAWADZKA-JABŁONOWSKA A., Kościelniak M., Zalewska A. (2018), The Big Five and Burnout among Teachers: the Moderating and Mediating Role of Self-Efficacy, POLISH PSYCHOLOGICAL BULLETIN, 49(2), s.149-157
  • ZAWADZKA-JABŁONOWSKA A., CZARKOWSKA L. (2017), Charakterystyka wybranych zaburzeń psychicznych dla coachów, COACHING REVIEW, 1/2017, s.106-128
  • ZAWADZKA-JABŁONOWSKA A., CZARKOWSKA L., Grajewska- Kulda M. (2016), Diagnoza psychologiczna a coaching - zastosowanie Całościowej Skali Oceny Funkcjonowania (GAF) w praktyce coachingowej, COACHING REVIEW, 1/2016, s.47-61
  • ZAWADZKA-JABŁONOWSKA A., Zalewska A. (2016), Subjective well-being and Citizenship dimensions according to individualism and collectivism beliefs among Polish adolescentsSubjective well-being and Citizenship dimensions according to individualism and collectivism beliefs among Polish adolescents, CURRENT ISSUES IN PERSONALITY PSYCHOLOGY, 4(3), s.155–166