Information card 

PhD
MIŁOSZ MISZCZYŃSKI

Department of Management

PhD MIŁOSZ MISZCZYŃSKI

Publications
Articles in scientific journals:
  • MISZCZYŃSKI M. (2016), Labour arbitrage: the lifecycle of a global production node, Journal of Organizational Ethnography, 2, s.106-122
  • MISZCZYŃSKI M. (2016), Global Production in a Romanian Village: Middle-Income Economy, Industrial Dislocation and the Reserve Army of Labor, CRITICAL SOCIOLOGY, 43(7-8), s.1079-1092
  • MISZCZYŃSKI M. (2015), Spitting Lines – Spitting Brands: A critical analysis of brand usage in Polish rap, European Journal of Cultural Studies, 6, s.736-752
  • MISZCZYŃSKI M. (2013), Rapped Resistance and Capitalism: Contexts, Identities, and Distribution of DIY Rap in Poland, Anthropology of East Europe Review, 1, s.42-54
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
  • MISZCZYŃSKI M. (2012), Knowledge‐Economy as a Utopia. The Case of Poland, Studia Universitatis Babes-Bolyai. Studia Europaea, 2, s.5-28
Chapter in monographs:
  • MISZCZYŃSKI M. (2012), W pogoni za kolektywną wizją przyszłości: kreatywny Kraków jako element gospodarki opartej na wiedzy in: Obraz współczesnej metropolii a metropolie przyszłości – między przełomem a kontynuacją, Kwiatkowski Jacek Wojciech, Warsaw, WYDAWNICTWA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO, s.93-104
  • MISZCZYŃSKI M. (2009), Potrzeba budowy strategii rozwoju kreatywnych miast w kontekście polskiej transformacji do gospodarki wiedzy in: Kreatywne miasto – kreatywna aglomeracja, Andrzej Klasik, Katowice, WYDAWNICTWO AKADEMII EKONOMICZNEJ W KATOWICACH, s.157-169